Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1044
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

Tuba MARAŞOĞLU

Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal boyutları olan madde bağımlılığının tedavisinde rehabilitasyon merkezleri büyük bir öneme sahip. Madde bağımlılığı rehabilitasyon hizmetleri ve pandemi döneminde madde bağımlılığıyla mücadele konusunu Psikiyatri Uzmanı Dr. Arzu Çiftçi ile konuştuk.
 
Çağımızın en büyük tehditlerinden biri olan bağımlılık, hem birey hem de toplum üzerinde büyük yıkımlara yol açan sosyal bir sorun olmaya devam ediyor. Tüm paydaşların ve sivil kuruluşların mücadele ve gayretlerine rağmen bu tehdit, maalesef sağlıklı nesillerin yetişmesini engelleyen ciddi bir tehdit oluşturuyor. Pandemi döneminde daha da zorlu hale gelen madde bağımlılığıyla mücadele konusunun detaylarını ve tedavide önemli bir basamak olan rehabilitasyon sürecinin önemini Uz. Dr. Arzu Çiftçi’den dinleyelim.

“MADDE BAĞIMLILIĞI BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR”

Madde bağımlılığı nedir? Bu sorunu nasıl tanımlarsınız?
Madde bağımlılığı, bütün dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Sanırım, tıbbın hiçbir dalında sadece bireysel olarak kişinin kendisini değil, toplumun her basamağını etkileyen, biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan her alanı kuşatan ve tahribata yol açan, kronik bir başka hastalık yoktur. Madde bağımlılığını tanımlamadan önce, maddenin ne olduğunu tanımlamak gerekiyor. Bizim anladığımız anlamda madde yani psikoaktif madde dediğimiz kimyasallar, kullanıldıklarında kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını değiştiren kimyasallardır. Madde bağımlılığı için bu tanım yeterli değil, çünkü kullanıldığında kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını değiştiren birçok kimyasal madde vardır. Bizim konumuzla alakalı kimyasal maddeler, kullanım devam ederse beyinde bazı kimyasal ve biyolojik değişiklikler yapan, bunun sonucunda da kullanılmadığında zaman içerisinde, kişide fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açan kimyasal maddelerdir. Konuyu daha iyi anlayabilmek için bazı kavramları açıklamak gerekiyor: Beynimizde ödüllendirme merkezi dediğimiz bir merkez var. Bu merkezin görevi oldukça hayatidir. Günlük hayatımızda yaptığımız tüm aktivitelerde, bu merkezden belli miktarda haz duymamızı ya da keyif almamızı sağlayan dopamin denilen bir hormon açığa çıkar. Bu da hafızamıza kaydedilir. Her aktivitede aynı miktarda dopamin üretilmez. Örneğin, arkadaşımızla sohbet ettiğimizde, yemek yediğimizde, birine yardım ettiğimizde, spor yaptığımızda farklı miktarlarda  dopamin üretilir. Aynı zamanda, her yemek türünden de aynı miktarda keyif almayız ya da farklı arkadaşlarımızla zaman geçirdiğimizde farklı miktarlarda keyif alırız. Bu durum neden hayatidir? Dopamin, hayattan keyif almamız, benzer davranışları tekrar etmemiz için gerekli motivasyonu sağlar ve hayattan keyif almamaya başladığımızda mutsuz hissetmeye başlarız. Bununla birlikte, motivasyonumuz kaybolmaya başlar, hiçbir şey yapmak istemeyiz ve zamanla psikolojik bir hastalık olan depresyon tablosu gelişebilir. Yani, yaptığımız tüm aktivitelerden keyif almak lüks değil, hayatın sağlıklı devamı için bir zorunluluktur. Psikoaktif maddeler ise, kullanıldıklarında beynin ödüllendirme merkezini uyararak, hayatta karşılığı olmayan şiddette dopamin salgılanmasına yol açar ve kişinin yoğun keyif almasını ve rahatlamasını sağlar. Bu, ciddi bir deneyimdir ve tıpkı diğer aktivitelerimiz gibi, beynimizde hafıza merkezimize kaydedilir. Kişi maddeleri kullanmaya devam ederse, beynimizdeki merkezler, “Bir dakika burada bir terslik var!” uyarısı yapar. Beynimiz, dengede kalmaya programlanmıştır. Ortaya çıkan hormon, bu noktada kişinin hissettiği keyif ya da hazzı azaltır. Yani, ortaya çıkan dopamine yanıtı azaltır. Biz, bu duruma “tolerans” diyoruz. Kişi, kullandığı maddeye devam ederse, zaman içerisinde aynı miktarda madde kullanmasına rağmen, daha önce hissettiği kadar haz almadığını fark eder. Sonrasında, hem kullandığı maddenin miktarını hem de kullanım sıklığını artırır. Kullanım devam ederse, biyolojik olarak maddelerin etkisini azaltmak için oluşan değişiklikler kalıcı hale gelir. Zamanla kişi kullandığı maddeyi bırakır ya da miktarını azaltırsa, çok ciddi psikolojik ya da biyolojik sıkıntılar ile karşılaşır. Buna da “yoksunluk” diyoruz. Bununla beraber, kişi zaman içerisinde bu maddeye alıştığını, madde kullanmadığında sıkıntı yaşadığını fark eder ve madde kullanımıyla çok ciddi miktarda zihinsel olarak da maddenin etkileriyle ve yoksunluğu ile uğraşmaya başlar. Bu, kişinin elinde olan bir şey değildir.
Zaman içinde kişi sürekli, kullandığı uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi düşünmeye başlar. Zihni bununla meşgul olur ve dolayısıyla da bulunduğu ortama konsantre olamaz. Öğrenciyse derslerinde başarısız olur, çalışıyorsa iş yerinde yeterli verimi alamaz. Kişi bunu fark etse dahi, kendisini madde kullanmaktan alıkoyamaz. Artık, yaşamının ve sağlığının olumsuz etkilendiğinin farkındadır; fakat, içine girdiği kısır döngüden kurtulamaz. Özetle, “Madde bağımlılığı nedir?” diye sorulduğunda, “Tüm yaşanan kayıplara rağmen kişinin kullandığı maddeyi bırakamaması, bıraktığı takdirde, ciddi biyolojik ve psikolojik sorunlar yaşaması, madde kullanmaya karşı kontrol edilemeyen aşırı istek duyması ile seyreden kronik bir beyin hastalığıdır.” diyebiliriz.

MUTSUZLUK, HAYAL KIRIKLIĞI, SUÇLULUK DUYGUSU…

Kişi neden ve nasıl bir kısır döngüye girer?
Madde kullanımı sonucu, beyin ödül merkezindeki değişiklikler ve tolerans mekanizması sonucu kişi artık, doğal hayatında hiçbir şeyden keyif alamaz hale gelir. Aynı zamanda kullandığı maddenin kendi de farklı birçok psikiyatrik hastalığın ortaya çıkmasını sağlar. Kişi, zaman içinde öfkeli, saldırgan, mutsuz, madde kullanmak dışında hiçbir şey yapmak istemeyen bir kişi haline dönüşür. Bununla birlikte, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler aynı zamanda yasa dışıdır ve bağımlı kişi uyuşturucu ve uyarıcı maddeler alabilmek için birtakım yasa dışı yollara başvurmaya başlar. Doğal olarak, zamanla yaşadığı toplumdan dışlanır ve işini, ailesini, sosyal çevresini kaybeder. Madde temini için suç işleyebilir. Tüm bunlarla psikolojik olarak baş edebilmek için de kendisi gibi olan insanlarla birlikte olur ve yaşadığı mutsuzluk, hayal kırıklığı, suçluluk duygusu tekrar madde kullanımını etkiler. 

“PANDEMİYLE BİRLİKTE ÖNCELİKLERİMİZ DEĞİŞTİ”

Pandemi döneminde madde bağımlılığıyla mücadele etmenin zorlukları neler?
Bu dönemde maalesef, tüm sağlık sektörü elimizdeki tüm olanaklar ile koronavirüsle mücadeleye ayrılmış durumda. Tüm gözler ve tüm dikkat Covid-19 geçiren insanlara yönelik olduğu için, bağımlılık tedavisi görenler sağlık sektöründen şu anda yeterince hizmet alamıyor olabilirler. Ayrıca, pandemi sürecinde toplumsal olarak da birçok sıkıntı yaşamaya başladık. İzolasyon, hastalık korkusu, yakınlarımızın kaybı, ekonomik kayıplar kısacası ruhsal olarak hepimiz etkilendik. Mutlaka madde kullanan insanlar da benzer sıkıntılar yaşıyorlar. Pandemi ile beraber önceliklerimiz de değişti. Hayatı bu düzeyde tehdit eden konular gündemimizde bir miktar ikinci planda kalmış olabilir.

REHABİLİTASYON TEDAVİ SÜRECİNDE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Madde bağımlılığında rehabilitasyon tedavi nedir, nasıl uygulanır?
Madde kullanım bozukluğuna geri dönecek olursak, madde kullanımı kişinin maddeye başlama yaşı küçüldükçe, şiddeti artan bir şekilde yaşamının tüm alanlarını tahrip eden bir hastalıktır. Bugün gelinen noktada, madde kullanım bozukluğu tedavisinin başarılı olabilmesi için, kişinin hayatındaki tüm kayıplarının üzerinde çalışmak ve onları yerine koymak gerekiyor. Bu doğrultuda, tedavide kişiye biyolojik, psikolojik, sosyal, aile ve iş hayatı gibi tüm bu alanları kapsayacak bütüncül bir modelle yaklaşıp tüm kayıpları, yıkımları ya da eksikleri kapsayacak modeller kullanılmaktadır. Tam da burada rehabilitasyon kavramı ortaya çıkıyor.

Rehabilitasyon tanım olarak, kişinin yaşadığı hastalıktan dolayı ortaya çıkan kayıpların telafi edilmesi ve topluma sağlıklı bir birey olarak geri dönebilmesi için gereken tüm enstrümanların kullanılması anlamına gelmektedir. Bu anlamda, madde bağımlılığının gerçek tedavisi rehabilitasyondur. Ne yazık ki, hem madde bağımlıları hem de halkımız arasında kişilerin maddeyi bıraktıkları dönemde ortaya çıkan yoksunluk tablosunun tedavi edildiği arındırma dönemi, tedavi olarak düşünülmekte, bunun tedavinin sadece birinci basamağı olduğu ve tek başına asla yeterli olmadığı unutulmaktadır. Eğer kişi, arındırma dediğimiz aşamada tedaviyi bırakırsa, tekrar madde kullanmaya başlaması kaçınılmaz olur. Asıl tedavi bundan sonra başlar ve rehabilitasyon kişinin tekrar madde kullanımına dönmemesi için gerekli tedavilerin bütünüdür. Bu anlamda rehabilitasyon hizmetleri tedavi sürecinde büyük önem taşır.

“AİLE TEDAVİNİN PARÇASI OLMAK ZORUNDADIR”

Rehabilitasyon hizmetleri kapsamında madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan standart yöntemler nelerdir?
Madde bağımlılığı tedavisi oldukça uzun sürelidir, minimum bir yıl sürmesi gerekmektedir. Rehabilitasyonu yani tedaviyi ayakta veya yatarak olmak üzere iki şekilde yapabiliyoruz. Tedavi ve rehabilitasyonun ilk basamağı detoksifikasyon yani arındırma dediğimiz yoksunluk dönemiyle başlar. Genellikle bu dönemde, hastaların yoksunluğa bağlı fiziksel ve psikolojik sıkıntıları olduğundan ilaç ağırlıklı, şikayetlerin gerilemesine yönelik tedaviler verilir. Tedaviye genellikle ayakta başlanır ve hastanın içinde bulunduğu koşullar göz önüne alınarak yatarak tedaviye yine birlikte karar verilir.  İster ayakta ister yatarak olsun her iki tedavi için de kullandığımız standart terapi teknikleri bulunmaktadır. Fakat her hasta biricik ve özeldir. Bu sebeple günümüzde, bizde ve tüm dünyada uygulanan tedaviler bireyselleştirilmiş tedavilerdir. Bireysel programlar yapmakla birlikte, kullandığımız teknikler benzerdir. Rehabilitasyon merkezleri, rehabilitasyon hizmetleri anlamında psikoeğitim, grup terapileri, bireysel terapiler, iş uğraş terapileri, eğitime geri dönüş, aile terapileri, meslek edinme gibi kapsamlı tedavi basamaklarını kapsayan; kişinin hayatındaki tüm önemli alanları içine alan tedavi modellerini benimsemiştir. Günümüzde madde bağımlılığı bir aile sorunu olarak görülmektedir. Bu nedenle, bütün dünyada ve tabii ülkemizde de tedavi sürecinde aile tedavinin bir parçası olmak zorundadır. Hatta madde kullanım bozukluğu kişinin değil, ailenin bir hastalığı olarak görülmektedir. Dolayısıyla, toplumun ve ailenin bir parçası olan bireyin, toplum ve aile içerisinde ailesiyle birlikte tedavi olması başarı şansını oldukça artırmaktadır. Özetle rehabilitasyon, kişinin yaşamındaki tüm sorunları kapsayan bütüncül bir modeldir. Madde kullanım bozukluğunda, tedavinin uzun süreli olduğunu, kişinin tedavide kalma süresi uzadıkça iyileşme olasılığının arttığını, asıl tedavinin arınma sonrası başladığını sizin aracılığınızla hastalara ve yakınlarına anlatabilmek, hasta ve ailesinin tedavi arayışında doğru adreslere ulaşmasını sağlamak en önemli görevlerimizden birisidir.

UZ. DR. ARZU ÇİFTÇİ KİMDİR?

1972 yılında Kars’ta dünyaya gelen Uz. Dr. Arzu Çiftçi, 1996’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996-2002 arası Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını tamamladı. 2002-2009 yılları arası 70. Yıl Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesinde Konsultasyon Liyazon Psikiyatrisi alanında çalıştı. 2009’dan bu yana Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ÇEMATEM Koordinatörlüğü görevini yürütüyor. Ayrıca 2019 yılından bu yana Erenköy Tuzla Bahar Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörlüğünü sürdürüyor. Uz. Dr. Çiftçi’nin madde bağımlılığı alanında çalışmaları bulunuyor. Uz. Dr. Arzu Çiftçi, 2 kız çocuğu annesidir.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019