Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1055
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

Göksan GÖKTAŞ

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği Sorumlusu Doç. Dr Merih Altıntaş ile kumar bağımlılığının esasları ve tedavideki güncel yaklaşımları konuştuk.

Kumar bağımlılığını nasıl tanımlarsınız? Bu bağımlılık türü nasıl gelişiyor?
Kumar, maddi kazanç elde etmek için oynanan şansa dayalı oyunlar şeklinde tanımlanabilir. Risk alma ve asıl amacın ödül kazanma olduğu bir durumdan bahsedebiliriz. Ortaya para konarak oynanan talih oyunu ya da oyunda daha fazla para kazanabilmek ihtimali için bir miktar parayı riske atma olarak da tanımlanabilir. Kumar oynama davranışı ilk başlarda birçok kişi için “eğlenmek” ve “sosyalleşmek” amacıyla yapılan zararsız bir davranış gibi algılansa da kişinin yatkınlığı ve koruyucu faktörlerin dengesine bağlı olarak bağımlılığa dönüşme ihtimali olan bir durumdur. Bir kişinin kumar bağımlısı olması için tek bir nedenden bahsedemeyiz.

Bu durum çok faktörlü ve farklı unsurların bir araya gelmesi ile ortaya çıkan bir tablodur. Bağımlılık kavramı biyopsikososyal model ile açıklanmaktadır; yani, genetik yatkınlık, sosyal öğrenme, kişinin yakın çevresi ve toplum da bu konuda etkili faktörlerdir.

Kimler kumar bağımlılığına daha yatkındır?
Kumar oynama bozukluğunun gelişmesini kolaylaştıran bazı faktörler vardır. Kişinin sosyoekonomik düzeyinin düşük olması, kumar oynayan ebeveynlerinin bulunması, aile, akran ve arkadaş çevresinin etkisi, kumar ile erken yaşlarda tanışması, altta yatan bir psikiyatrik veya psikolojik durumun bulunması, alkol ve madde kullanımının olması, tutarsız ebeveyn tutumları ve ailevi sorunlar etkili faktörlerdir. Kişinin yaşadığı yerde kumarın yasal olması, erişimin kolay olması, özendirici reklamlar da kumarla olan ilişkiyi kolaylaştıran ve sonrasında kişiyi problemli kumar oynamaya götürebilen nedenler olarak sayılabilir. Ergenlik dönemi, travmatik yaşantılar, erkek cinsiyet, yenilik arayışı ve dürtüsellik gibi bazı kişilik özellikleri de risk faktörleri arasında sayılmaktadır.

Kumar oynamanın dereceleri ya da farklı türleri var mıdır?
Kumar oynama eğlence için kumar oynamadan bağımlılığa kadar uzanan bir yelpazede tanımlanabilir. Milli piyangodan online bahislere kadar bu tip oyunların hepsi kumar başlığı altında değerlendirilir. Kumar oynamanın en sık görülen türü, sosyal kumar oynamadır. Kişinin sadece eğlenmek ve zaman geçirmek için oynadığı, kayıpların öngörülebilir olduğu ve kişinin kumar üzerindeki kontrolünü sağlayabildiği ölçüde oynanan kumar sosyal kumar oynama olarak adlandırılabilir. Kişi kumar oynamaya ayırdığı zamanı artırmış ise, amaç eğlenmek, zaman geçirmek olsa da kayıpların arttığı ve kumar üzerindeki kontrolün kaybedilmeye başlandığı düzeyde artık kişide problemli kumar oynama davranışının gelişmiş olduğundan bahsedebiliriz. Bu durumun da ötesine geçen kontrol kaybının olduğu, kayıpların öngörülemediği durumda artık kumar bağımlılığından söz etmeye başlarız; ve bazı kriterler bir araya geldiğinde de artık bir hastalık olarak tanımlarız.

Kumar bağımlılığı teşhisi koymak için kriterler neler?
Kumar oynama davranışı olan kişide kumar bağımlılığının geliştiğini söylemek için bazı kriterler bulunmaktadır. Kumar oynayan kişi giderek daha fazla kumar oynamaya başlar. Örneğin, haftada bir iki gün oynarken zaman içinde her gün oynamaya başladığı fark edilir. Kumar oynamaya ara verdiğinde veya bıraktığında ya da bir şekilde engellendiğinde huzursuz olmaya ve daha kolay kızmaya, öfkelenmeye başlar. Birçok kez kumar oynamayı bırakma girişimleri olmasına rağmen bunlarda başarısız olur ve oynamaya devam eder. Sık sık kumar ve ilişkili durumlar hakkında düşünmeye başlar. Günün büyük kısmını bu tip düşünceler ile geçirmeye başlamıştır. Sıkıntı duyduğunda, duygusal olarak zorlandığında veya bir duygu veya bir yaşam olayı ile başa çıkamadığında kumar oynamaya yönelir. Kumarın kaçınılmaz gerçeği olan kayıplar ortaya çıktığında kişi bu kayıpları yerine koymak için tekrar kumar oynamaya gider. Amaç kaybettiğini kumarda kazanarak yerine koymaktır; fakat bu durum aslında kişinin kayıplarını daha da artırmaktan başka bir işe yaramaz. Kişi içine düştüğü zor durumdan geçici olarak kurtulmak ve ne denli kaybı olduğunu gizlemek için yalan söylemeye başlar. Bu artık ailesi ve çevresi tarafından fark edilmeye de başlanmıştır. Kumarla ilişkili durumlar ve meydana getirdiği olumsuz sonuçlar nedeniyle kişinin eğitim hayatını, iş hayatını, sosyal konumunu tehlikeye atacak kadar riskli durumlara girdiği veya bu alanlarda kayıplar yaşamaya başladığı dikkat çeker. Kumar bağımlısı kişiler içine düştükleri umutsuz maddi sorunlardan kurtulmak için başta aileleri olmak üzere başkalarının kaynak sağlamasını beklerler ve onlara bel bağlarlar. Bu kriterlerin oluşması bizim kumar oynama bozukluğu yani kumar bağımlılığı tanısı koymamız için gereklidir.

Bu tür bağımlılarda nasıl tedavi yöntemleri uygulanıyor?
Kumar bağımlılığında psikoeğitim programlarının uygulanması, ayaktan veya yatarak tedavi, ilaç tedavileri, bireysel terapiler ve grup terapileri gibi bazı tedavi seçeneklerinden bahsedebiliriz. Depresyonun bu kişilerde çok sık görüldüğünü biliyoruz. Depresyonun varlığı, finansal durumların içinden çıkamama hali ve suçluluk duygusu gibi nedenlerle kumar bağımlılarında intihar riski yüksektir. Özellikle bu kişilerin yatarak tedavisi yapılmaktadır.

Danışanların hastalığı kabul edip size gelmeleri zor oluyor mu? Hangi raddede bunu kabulleniyorlar?
Bu kişiler sıklıkla problemli kumar oynamanın getirdiği olumsuz sonuçlarla karşılaştıklarında tedaviye başvururlar. Bunlar ailede maddi sıkıntılar nedeniyle yaşanan sorunlar, yalan söyleme ve sonrasında gelişen güven kaybı, adli sorunlar ve işi ile ilgili ortaya çıkan bazı problemler sonrasında ortaya çıkabilir. Kumar oynamanın getirdiği kayıplar ve sonrasında ortaya çıkan depresyon ve bazen de intihar düşüncesi veya girişimleri bu kişileri tedaviye getiren durumların başında gelmektedir. Kişilerin kumar bağımlılığının bir hastalık olduğunu kabul edip doğrudan tedaviye başvurmaları önceden çok karşılaştığımız bir durum değildi. Ancak son zamanlarda, toplumsal farkındalığın bir miktar daha artmış olması ve ruh sağlığı çalışanlarının bu konuda daha duyarlı olması gibi nedenlerle, doğrudan başvurular almaya başladık.

Kumar oynama bozukluğunun tedavisinde terapi yöntemleri ne kadar etkili oluyor?
Motivasyonel görüşme teknikleri, özellikle bilişsel davranışçı terapi (BDT), aile terapileri, grup terapileri gibi yöntemler kişilerin tedavi olmasında, kumar oynama davranışını durdurmasında ve iyilik halini sürdürmesinde etkili olmaktadır.

İlaç tedavisi de uygulanıyor mu?
Kumar bağımlılığı olan kişilerde bazı psikiyatrik hastalıkların sıklıkla eşlik ettiğini görebiliriz. Anksiyete bozukluğu, alkol ve madde kullanım bozuklukları, duygu durum bozuklukları, depresyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu eşlik eden hastalıkların başında gelmektedir. İlaç tedavileri sıklıkla altta yatan veya eşlik eden bu psikiyatrik durumların tedavisinde etkilidir. Bunun yanında istek yaşamayı azaltan bazı ilaçlar da kullanılabilmektedir.

Kumar bağımlısı bireylerin yakınları, aileleri nasıl davranmalı?
Bağımlılık tedavisinde temel ilkelerden birisi aileleri aktif olarak tedavi süreci içine dahil etmektir. Kumar bağımlılığında da aileler benzer şekilde tedavi planlaması ve uygulamalar sırasında bilgilendirilirler ve tedavinin önemli bir ayağını oluştururlar. Ailelerden tedavi konusunda kişiye destekleyici bir tutum sunmaları, tedavi ekibiyle iş birliği içinde olmaları ve davranışsal bazı yöntemleri uygulamaları beklenmektedir.

Konuyla ilgili eklemek istediğiniz noktalar var mı?
Bağımlılık bağımlılıktır. İster alkol madde bağımlılıkları, ister kumar bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklar olsun hepsi de kişinin bedensel ve ruhsal sağlığını, hayatını, geleceğini hak ettiğinden daha kötü yaşamasına ve kaybetmesine yol açacak sorunlar yaratmaktadır. Bu nedenle kumar oynama davranışının zaman içinde bir bağımlılığa dönüşebileceği ve gerekli önlemler alınmazsa toplumda da önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza daha sık çıkacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Doç. Dr Merih Altıntaş Kimdir?

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı. Türkiye’de bağımlıkta ayakta tedavi ve rehabilitasyon modeli için ilk uygulamalar olan BADEM (Bağımlılık Ayakta Tedavi Danışma ve Eğitim Merkezi) ve DANTE (Danışma ve Tedavi Merkezi) projelerinde kurucu ve sorumlu olarak çalıştı. 2013 yılında Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Araştırma Ödülü’nü kazandı. 2018 yılında psikiyatri doçenti olmaya hak kazandı. 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü Kumar Çalıştayı’na katıldı. Doç. Dr. Altıntaş, Yeşilay TBM Kumar Modülü Proje Koordinatörü’dür. Kumar bağımlılığı olan hastalarda bireysel terapiler ve grup terapileri yapmaktadır.

ağımlılıkla ilgili farklı projelerde danışmanlık yürütmektedir. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Eğitim Görevlisi ve AMATEM Sorumlusu olarak görev yapmıştır. Alkol ve madde kullanım bozuklukları, davranışsal bağımlılıklar, aile ve çift terapileri, EMDR terapisi ve sosyal psikiyatri ilgi alanlarıdır. İstanbul Korona Virüs Online Ruhsal Destek Programı (KORDEP) yürütücü komisyonunda yer almıştır. Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şube Başkanı’dır. Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi olan Doç. Dr. Altıntaş, 2020 yılında İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nin kurulmasında sorumlu olarak görev almış ve halen bu hastanede Psikiyatri Kliniği Sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019