Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1051
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

İnci NEŞELİ ÖZOĞLU

Ergenlerin karar vermesinde ailenin çok önemli bir faktör olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Seher Merve Erus, anne ve babayla sağlıklı ilişki ve iletişim kuran, demokratik anne-baba tutumu ile yetişen ergenlerin daha sağlıklı kararlar verdiğini vurguluyor.

Problem, hayatımızda önümüze çıkan engeller, yeni durumlar, belirsizlikler, çatışmalar olarak tanımlanabilir. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Seher Merve Erus, özellikle ergenlerin, istedikleriyle olması gerekenler arasında bir farkla karşılaştıkları durumları problem olarak görme eğiliminde olduğunu söylüyor. “Problem olarak görülen bir durumla karşılaşıldığında bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak değerlendirmelerimiz, problem çözme becerimizi ortaya koyar.” diyen Erus ile karar verme ve problem çözme becerisi üzerine konuştuk.

“HAYAT HER ZAMAN SEÇİMLER GEREKTİRİYOR”

Dr. Öğr. Üyesi Seher Merve Erus, problem çözme becerisini, bireyin problem olarak gördüğü alana yönelik araştırma yapması, süreci detaylı değerlendirmesi, üzerinde kapsamlı bir şekilde düşünmesi, çözüm yollarını, alternatif planlarını ortaya koyması, bulduğu çözümlerden birine karar vermesi ve kararını uygulamaya başlaması olarak tanımlıyor. Problem çözme ve karar verme süreçlerinin etkili olması için verilen kararın uygulanması sonucunda durumun tekrar değerlendirilmesinin önemine dikkat çeken Erus şöyle devam ediyor: “Seçilen çözüm yolunun etkili olmaması ya da beklenen sonuçları vermemesi halinde problemin tekrar değerlendirilmesi ve süreçlerin gözden geçirilmesi gerekir. Yetişkin olmaya adım atma sürecinde olan gençlerimizin kendilerini tanıdıkları, hayatı değerlendirdikleri ve ne istediklerine karar vermeye çalıştıkları bu süreçte, problem çözme ve karar verme becerisine sahip olmaları sosyal ilişkilerini, eğitim süreçlerini ve kariyerlerini olumlu şekilde etkiler. Hayat, her zaman bireyin seçim yapmasını gerektiren koşulları içinde barındırır. Problem çözme ve karar verme becerisi bireyin kararlarını sağlıklı bir şekilde verebilmesini, üretken olmasını, kişisel ve sosyal sorunlarına çözüm bulmasını sağlar. Problem çözme ve karar verme becerisi yüksek nesillerin yetişmesi sağlıklı birey ve toplumun oluşması açısından büyük anlam taşır.”

Ergenlerin karar vermesini etkileyen birçok etken olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Seher Merve Erus, “Öncelikle aile etkisinden bahsedilebilir. Bu yaşına kadar hayatının büyük çoğunluğunu ailesiyle geçirmiş ergenin aile dinamiklerinin, ilişkilerinin nasıl olduğu, ailede nelerin problem olarak algılandığı, problemlerin nasıl çözüldüğü ve sonuçlandığı ergenlik dönemindeki bireyin karar verme süreçlerini doğrudan etkiler. Özellikle anne ve babayla sağlıklı ilişki ve iletişim kuran, demokratik anne baba tutumu ile yetişen ergenlerin daha sağlıklı kararlar verdiğini söyleyebiliriz” diyor. Ergenlik döneminde karar vermeyi etkileyen diğer bir faktörün ise arkadaşlık ilişkileri olduğunu dile getiren Erus şöyle devam ediyor: “Bu dönemde aileden uzaklaşılabildiği ve daha çok arkadaşlık ilişkilerinin ön plana çıktığı gözlemlenir. Bundan dolayı ergenin vaktinin çoğunu geçirdiği arkadaş gruplarının hangi özelliklere sahip olduğu önemli hale gelir. Güvenli bir ortamda kurulan, kişiler arası ilişkilerin saygı ve sevgi odağında geliştiği, sosyal desteğin karşılandığı gruplarda ait hissetmek ve sağlıklı arkadaş ilişkileri kurmak, ergenlerin bireyselleşmesini, bağımsızlaşmasını sağlar aynı zamanda bağlılık ve aidiyet duygularını geliştirir ve sosyal destek ihtiyacını karşılar. Böylece öz güveni, benlik saygısı yüksek bireyler olurlar. Tam tersi olarak riskli davranışların gözlemlendiği, güvenli olmayan ortamlardaki gruplarla kurulan arkadaşlık ilişkileri ergenin kararlarını olumsuz etkiler. Örneğin bu dönemde sigara kullanımına veya alkol tüketimine başlamada arkadaş gruplarının etkisinin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz.”

ERGEN KİMİ YA DA KİMLERİ MODEL ALIYOR?

Dr. Öğr. Üyesi Erus, ergenin rol model aldığı, özdeşim kurduğu kişiler olması ve bu kişilerin hayatlarına benzer bir yaşam sürmek istemesinin de kararlarında oldukça etkili olduğunu belirtiyor. Bu kişilerin bireyin çevresinden veya aile ortamından olabileceği gibi sosyal medyanın kullanımına bağlı olarak gördüğü fotoğraflar veya izlediği videolardaki kişiler de olabileceğini dile getiren Erus şunları söylüyor: “Bu kişilerin hayatları oldukça özendirici olur ve ergenin seçiminde; gördükleri, izledikleri isteklerini etkiler. İstekleri de seçimlerini belirler. Bu açıdan ergenin kimi ya da kimleri model aldığı gözlenmeli ve kararlarına etkisi değerlendirilmelidir. Karar vermeyi etkileyen diğer bir etken, bireyin olumlu veya olumsuz düşünme biçimidir. Olumsuz düşünceler; gerçekçi olmayan beklentileri, amaçlara ulaşmayı engelleyici düşünceleri, abartı veya olayları yanlış değerlendirmeyi, olumsuza odaklanmayı, en kötüyü düşünmeyi, olayları tek bir odaktan değerlendirmeyi içerir. Olumsuz düşünceler, duyguları etkiler ve bireyin kendisi ve çevresindeki olaylarla ilgili olumsuz duygulara sahip olmasına neden olur. Bu durumun sonuçları, bireyin kendisini olumsuz benlik algısıyla değerlendirmesine kadar gidebilir. Olumlu düşünceler ise olayları gerçekçi bir şekilde, olduğu gibi değerlendirmeyi, çok boyutlu bakabilmeyi, bireyin kendisiyle ilgili gerçekçi, uyumlu ve destekleyici ifadeleri içerir. Bireyin problemlere yönelik nasıl düşündüğü vereceği kararları etkiler. Olumlu düşünme, bireyin problemi gerçekçi değerlendirmesinin yanında çözmek için zaman ve çaba harcamasını, emek vermek için motivasyona ve olumlu duygulara sahip olmasını böylece etkili bir çözüme ulaşmasını sağlar.”

“PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ İÇİN BİREY DESTEKLENMELİ”

Problem çözme ve karar verme becerilerinin geliştirilebilmesi için bireyi çok yönlü desteklemenin önemine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Seher Merve Erus sözlerini şöyle sürdürüyor: “Örneğin, kendini tanıma ve ifade edebilme becerisi geliştirmek öncelikli. Bireyin ilgi alanlarını, yeteneklerini, değerlerini, amaçlarını ve isteklerini keşfediyor ve ifade edebiliyor olması gerekir. Problem çözme ve karar verme becerisi geliştirilirken ilk adım olarak problemin ne olduğu ortaya konmaya çalışılır. Bu ilk adım için de bireyin kendi bakış açısını, durumu etkili bir şekilde ifade edebiliyor olması çok önemli.

Çevresel, ailesel, eğitsel, ekonomik, sosyal açıdan birey için problem olan durum ayrıntılı değerlendirilir. Bu değerlendirmenin yapılabiliyor olması ve gerçekçi bir şekilde ortaya konması gerekir. Problem durumu tanımlanırken bazen probleme veya çözümüne ilişkin bilgi eksikliği olabilir. Hatta bilgi eksikliği problemin asıl kaynağı da olabilir. Bunun için de bireyin bilgi kaynaklarına ulaşma ve araştırma becerisi geliştirilmelidir. Yaşadığı problem alanına göre nasıl bir araştırma süreci içinde olması gerektiğini öğrenir. Bireyin aktif olarak çözüm yollarını keşfetmeye çalışması desteklenir ve kendisi için alternatif seçenekler oluşturmasına yardım edilir. Diğer bir yön de bireyin yaratıcığını geliştirmektir. Yaratıcılığın gelişmesi bireyin seçenek alanlarını geniş tutmasını, alternatifleri görebilmesini sağlar. Oluşturulan seçenekler arasında çevresel koşullara ve kendisine en uygun seçeneğe karar vermesi, bu seçeneği uygulayabilmek için plan yapması ve planını uygulaması da bu sürecin bir parçasıdır.

Plan yapabilme sürecinde bireye destek olmak, planını uygularken problemi çözmede verilen kararın ve uygulamaların sonucunun değerlendirmesini yapabilme becerisini geliştirir. Böylece bu süreç bireyi edilgen bir şekilde bilgiyi alma, ezberleme ve söylenenleri uygulama durumundan çıkarır.” 

ARKADAŞ GRUBU ETKİSİ

“Verilen kararların sağlıklı ve işlevsel olmasını sağlayan, problem çözme becerisine sahip olmaktır.” diyen Erus, problem yaşanması durumunda bunu görmezden gelme, yok sayma, kendiliğinden veya başkaları tarafından çözülmesini bekleme, karar vermeyi erteleme, sorumluluğu kabul etmeme gibi davranışların olumsuz karar verme sürecini doğurduğunu vurguluyor. Diğer taraftan da ergenin karşılaştığı baskı, arkadaş grubunun etkisi gibi sebeplerden bireyin kendisi için uygun olmayan bir kararı seçebileceğine işaret eden Erus şöyle devam ediyor: “Ne olursa olsun etkili bir problem çözme becerisine sahip olmadan ve sürecin aşamalarını etkili bir şekilde yürütmeden alınan kararların sonuçları olumsuz olur ve olumsuz sonuçlar ergenleri olumsuz etkiler. Ergenin sağlıklı, üretken, bağımsız, doyumlu bir hayat yaşamasının önünde ciddi engeller oluşturabilir. Bu açıdan ergenin kararlarının neler olduğuna, sebeplerine ve hayatını nasıl etkilediğine dikkat etmek ve süreci ihtiyaç dahilinde uzman desteğiyle yürütmek gerekir.”

“YETİŞKİNE VERİLEN SORUMLULUK VE ÖZGÜRLÜĞÜ ERGENE VERMEK DOĞRU DEĞİL”

Ergenlik döneminde anne babanın desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Seher Merve Erus; “Bu desteğin gelişimsel dönemin özellikleriyle uygun bir şekilde iletilmesi ergenin sağlıklı karar verme davranışı geliştirmesini sağlar.” diyor. Anne-babaların en önemli görevlerinden birinin ergenlik dönemi özelliklerini iyi bilmeleri olduğunu dile getiren Erus şöyle devam ediyor: “Bireyin gelişiminde aşamalar vardır ve ergenlik dönemi, çocukluk döneminin son bulmasıyla başlayan bir dönemdir. Çocukluk döneminden oldukça farklılık gösterir. Bundan dolayı ergenlere çocuklara davranıldığı gibi davranılması hiç uygun değildir. Aynı zamanda ergenler yetişkin de değildir. Bundan dolayı ergene bir yetişkine verildiği gibi sorumluluk ve özgürlük tanımak da uygun olmaz. Bu dönem kendine has bilişsel, duygusal, fiziksel değişimleri ve gelişimleri içinde barındırır. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan çeşitli gelişimlerin olması ergenin benlik kavramının şekillenmesini, anne, baba ve arkadaşlık ilişkilerinin değişmesini, toplumda var olan rollerinin genişlemesini sağlar. Anne-babalar ergenlik dönemi özelliklerini ne kadar iyi bilirlerse çocuklarıyla o kadar işlevsel ve etkili iletişim kurabilirler. Kendini tanımayı, etkili iletişim kurmayı, üretken olmayı, sorumlu davranmayı, çaba göstermeyi, zorluklarla baş edebilmeyi öğrenmeye çalışan ergenlerin becerilerinin geliştirilmesinde ebeveynleriyle kurdukları ilişkilerin çok önemli bir yeri vardır. Ebeveyn ile çocuk arasında kurulan etkili iletişim, ergenin becerilerini geliştirmesine katkı sağlar. Bu açıdan ebeveynlere düşen görev, etkili iletişim kurabilmek, çocuklarının bulunduğu gelişim dönemine ait özellikleri bilmek ve bilinçli hareket etmektir. Etkili iletişim kurma, demokratik anne-baba tutumuna sahip olma ve ebeveynlik becerilerini geliştirme adına eğitim veya danışmanlık desteği alınabilir.”

“SORUNLARA ÇÖZÜM BULUNAMADIĞINDA DESTEK ALINABİLİR”

Dr. Öğr. Üyesi Seher Merve Erus uzman desteği gereken durumlarla ilgili olarak şunları söylüyor: “Sorunun ne olduğu, yoğunluğu, uzman desteğinin nereden ve ne şekilde alınacağını belirler. Genel ifade olarak şöyle söyleyebiliriz: Günlük hayatta sorumlulukları işlevsel bir şekilde gerçekleştirmeyi engelleyen herhangi bir sorun alanı için yardıma ihtiyaç duyulabilir. Özellikle yaşanan sorunlara çözüm bulunamadığında; çaresizlik, mutsuzluk, umutsuzluk gibi olumsuz duygulara sahip olunduğunda ve bu duygularla başa çıkılamadığında uzman desteği alınabilir. Okullarda psikolojik danışmanlar, ergenlerin kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki gelişimlerinin sağlıklı olması için hem öğrenci hem de ebeveyn ile iletişimlerini sürdürmekte ve hizmetlerini sağlamaktadır. Bunun için öncelikli olarak önerim; bir sorun olduğu düşünülüyorsa bu konuda okul psikolojik danışmanı ile görüşmek ve bu kişinin değerlendirmesi ve söyledikleriyle hareket etmektir. Soruna bağlı olarak okul psikolojik danışmanı gerekli uzman desteğini sağlamak adına ilgili kurumlara yönlendirmelerde bulunur.”

Ergenlerin; bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel değişim ve gelişimine uyum sağlamakta ve kendilerini olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle değerlendirmede ve kabul etmede zorlanabildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Erus, “Bu süreçte en önemli destek, ergenin kendisine dair hem olumlu özelliklerini, yeteneklerini hem de sınırlarını fark etmesini ve kendisiyle olumlu ilişkiler kurabilmesini sağlamaktır. ‘Ben Kimim?’, ‘Ne istiyorum?’, ‘Bu hayatın anlamı benim için ne?’ gibi soruları kendisine sormaya başlayan ve cevap bulmaya çalışan ergenlerin odaklarını genişletmek, gerçek anlamda kendilerini tanımalarına olanak sağlamak, fiziksel ve kişisel özeliklerini, yeteneklerini, ilgilerini, değerlerini, isteklerini, amaçlarını belirleyebilmeleri için onları desteklemek gerekir.” diyor ve sözlerini şöyle tamamlıyor: “Ergenin hayatında okul temelli akademik performans gösterme, başarı bekleme gibi sorunlar olabileceği gibi anne, baba, arkadaş gibi hayatındaki önemli kişilerle sosyal ilişkilerindeki sorunlar da ön planda olabilir. Bu durumlarda sorunlarının kaynağını değerlendirebilmesi ve çözüm üretebilmesi için ergene duygularını ifade edebilme ve düzenleme becerisi kazandırılmalıdır. Ergenlik, bireyin en aktif olduğu dönemler arasındadır. Ergenlik dönemindeki bireyin zihinsel, duygusal ve bedensel gelişimine bağlı olarak enerjisi ve üretkenliği oldukça fazladır.

Bu enerjinin verimli bir şekilde kullanılmaması, ergeni riskli ve zararlı davranışlara yönlendirebilir. Bundan dolayı bedensel, bilişsel ve ruhsal gelişim için ergeni; yeteneklerine, ilgi alanlarına uygun bir şekilde spor, sanat ve hobi faaliyetlerine yönlendirmek gerekir.”

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEHER MERVE ERUS KİMDİR?

Dr. Öğr. Üyesi Seher Merve Erus, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans eğitimini ve aynı üniversitede Rehberlik ve Psikolojik Danışma yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktorasını ise Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışma doktora programında yaptı. 2015 yılından beri Yeşilay’ın sunduğu çeşitli çalışmalara katkı sağlayan Erus, şu an Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı üniversitede Öğrenci Dekan Yardımcılığı görevini de sürdüren Erus, evlilik ve aile danışmanlığı, bilinçli farkındalık, öznel iyi oluş, çevrimiçi psikolojik danışma, yaşam becerileri alanlarında çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yürütmüştür.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019