Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1080
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

Yusuf DURAN

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Perihan Torun ile alkol kullanımının detaylarını masaya yatırdık. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Torun ile Türkiye’deki alkol kullanım oranları, dünyada yürütülen alkol kontrol politikaları, alkol endüstrisinin alkolü normalleştirme çabaları, sivil toplum çalışmaları ve farkındalığın önemi hakkında konuştuk. 
 
ALKOLÜN AZI DA ÇOĞU DA ZARARLI
Bağımlı olmayan, belli düzeyde alkol kullanan birey de alkolün zararları karşısında risk altında mıdır? Alkolün bağımlılık yapmayan güvenli bir kullanım miktarı var mıdır?
Alkollü içecek kullanımının tarihçesine kısaca bakarsak bu içeceklerin binlerce yıldır hem gıda maddesi hem de ilaç olarak kullanılageldiğini görürüz. Alkolün sosyal olaylarla güçlü bir bağı her zaman olagelmiştir. Fakat özellikle kırsal hayattan şehir hayatına ve farklı yaşam tarzlarına geçilmesi ve ticari amaçlı üretim ile bu içeceklerin tüketimi hızla artmış ve toplum üzerinde olumsuz etkileri dikkat çeker hâle gelmiştir. Bu durum, milattan önceki dönemlerden itibaren kentsel alanlarda alkol tüketiminin azaltılması amacıyla bazı girişimlerin uygulanmasına yol açmıştır. Temiz içme suyu bulunamaması sorunu 19. yüzyılın sonlarında çözülene kadar alkollü içeceklerin Amerika ve Avrupa’da su yerine sağlıklı alternatif olarak kullanıldığı bir dönem olduğunu biliyoruz. Bu dönem sonrasında toplum sağlığına zararları nedeniyle alkol tüketimini azaltma amaçlı girişimler hız kazanmıştır. 1900’lü yılların başlarında ABD ve Rusya’yı da içine alan bir grup Batı ülkesinde alkolün üretimi ve satışı ya tamamen yasaklanmış ya da kısıtlanmıştır. Dolayısıyla, bilimsel yöntemlerle ölçülmeden önce de alkollü içecek tüketiminin zararları bilinmekteydi fakat gözlemlenen bu zararların ağırlıklı olarak bir oturuşta fazla miktarda alkol kullanımının sosyal hayat üzerine etkisi nedeniyle olduğunu söyleyebiliriz. Alkolün ayrıca bağımlılık oluşturma özelliği olan bir psikoaktif bir madde olduğu ve sürekli ve çok miktarda alkol kullanımının vücuttan zehirli maddeleri uzaklaştırma görevi olan karaciğer üzerine olumsuz etki yaptığı hem tıp camiasında hem de toplumda iyi bilinmekte.
Daha az bildiğimiz bilimsel gerçek ise, alkolün az da olsa sürekli kullanımının biriken etkisi, ki bu etki ancak sağlam yöntemlerle yürütülmüş bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarılabilmiştir. Geçmişte Batı toplumlarında yürütülen ve alkol kullanan ve kullanmayan kişilerin sağlık açısından karşılaştırıldığı çalışmalarda yöntemsel sorunların tespit edilmesi nedeniyle (alkol kullanmayan Batılı toplumun farklı özelliklerinin olması nedeniyle); bugün artık az miktarda kullanımın kalp sağlığı için yararı nedeniyle önerilebileceği, yalnızca bağımlılık durumu varsa sorun olduğu popüler inanışı tarihe karışmış durumdadır. Son yapılan bilimsel araştırmalar az miktarda tüketilen alkolün bile pek çok hastalıkla, özellikle çok sayıda kanserle bağlantısı olduğunu göstermiştir.
Sonuç olarak, alkollü içecek sıradan bir içecek değildir; güvenli içilebilecek bir miktarının olmadığı bilimsel olarak kabul edilmiştir. Bir kerede çok miktarda veya az miktarda uzun süre tüketimin kişiye ve topluma olumsuz etkileri vardır fakat farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır.
 
“ALKOL ENDÜSTRİSİ KÂR ODAKLI ÇALIŞIYOR”
Büyük alkol şirketlerinin alkol tüketimini dünyada yaygınlaştırmasına karşı halk sağlığı savunuculuğu konusunda neler yapılmalıdır, neler yapılmaktadır?
“Big Alcohol” olarak da adlandırılan alkol endüstrisinin diğer tüm endüstriler gibi yalnızca kâr odaklı çalıştığı bilinen bir gerçek. Endüstrinin kâr etmek istiyor olması her ne kadar anlaşılabilir olsa da, aynı zamanda sosyal sorumluluklarının gereğini yerine getirmeleri gerektiğini biliyoruz. Aynı durum sinema, dizi ve müzik sektörleri için de geçerli. Fakat, birçok Batı ülkesinde yapılan değerlendirmeler, endüstrinin sosyal sorumluluk girişimlerinin de kâr odaklı ve reklam amaçlı olduğuna işaret ediyor. Bu durum krizin fırsata çevrilebildiği pandemide daha da gözle görünür hâle geldi. Mesela, belirli bir marka ile özdeşleşmiş alkol şişesine benzer şişelerde antiseptik dağıtılması örneğini biliyoruz.
 
Bu noktada sivil toplumun önemi ve etkisi nedir sizce?
Alkol endüstrisinin sosyal sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerinin özellikle sivil toplum kuruluşları tarafından izleniyor olması çok önemli. Batı ülkelerinde bu konuda farkındalık yüksek olmasına rağmen, endüstrinin tabiri caizse at koşturduğu diğer ülkelerde bu konuda bilgi ve beceri eksikliğinin mevcut olduğu endüstri tarafından da iyi bilinen bir gerçek. Bu nedenle; endüstri stratejilerinin ve eylemlerinin nasıl izlenip değerlendirileceği konusunda özellikle sivil toplumda kapasite geliştirilmesi ve toplumun bu konuda farkındalığın artırılması hedeflerimiz arasında olmalı.
Giderek küreselleşen alkol endüstrisi ve alkollü içeceklerin uluslararası ticareti nedeniyle kısıtlamalarda oluşan boşlukları düşündüğümüzde, alkolün kontrollü tüketimi için küresel bir yapının olmasının önemi ortaya çıkıyor. Bu boşluğu doldurmak üzere 2001 yılında kurulan Küresel Alkol Politikaları Birliği (GAPA); küresel alkol endüstrisinin ülke sınırlarını aşarak izlenmesi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer küresel aktörlerin gereken tedbirleri almasının sağlanması amacıyla bölgelerarası bir ağ. Yönetiminde yer aldığım bu girişim, endüstrinin etkisinden arındırılmış alkol politikaları için küresel çerçeve sözleşmesi çağrısı yapmakta ve DSÖ’ye bu amaçla baskı yapmaktadır. Yeşilay da Eurocare üyeliği ile bu ağın bir parçasıdır.
 
“SINIR ÖTESİ DİJİTAL REKLAM ÖNEMLİ BİR SORUN”
Sosyal medya-internet ortamlarında alkol reklamları çok yaygın olarak görülüyor. Bunun özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkisi nedir? Bu konuda neler yapılabilir?
Sosyal medyada alkolle ilgili içeriğin ve bu içeriğe maruz kalanların sayıca çokluğu ve bu içeriğin özellikle çocuk ve gençleri alkole özendirdiği çok sayıda araştırmada gösterilmiştir. Bu konu giderek önem kazanmakta ve daha fazla araştırmanın, özellikle Türkiye gibi alkol araştırmalarının pek gündemde olmadığı ülkelerde, yürütülmesine ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.
Sosyal medyada alkole özendirme ile ilgili iki önemli konu var: birincisi, firmalar tarafından alkolün dijital ortamlarda özendirilmesi; ikincisi ise, alkol kullanıcılarının kendilerinin içerik eklemesi ile oluşan durum. Alkol üreten firmaların küreselleştiği günümüzde reklamlar da artık ağırlıklı olarak dijital ortamlara kaydırılmıştır ve ülke sınırlarını aşacak şekilde yapılmaktadır. Bir ülkede yürütülen klasik reklam girişimlerini kontrol altına almak üzerine geliştirilen ulusal mevzuatın bu sınır ötesi dijital reklamlarla baş edebilmesi önemli bir sorun ve bu nedenle bazı Batı ülkeleri mevzuatlarında dijital içerikleri de kapsam alanına dâhil ettiler.
Sınır ötesi reklam konusu ise kongrelerde sürekli gündeme gelmekte ve kontrol politikalarının etkinliği tartışılmaktadır. Ekim ayında Cape Town’da gerçekleşen Küresel Alkol Politikaları Birliği (GAPA) konferansında da (GAPC2023) yine bu konu gündemde çok önemli bir yer tuttu. DSÖ’nün burada önemli bir rol üstlenmesi beklenmektedir.
 
Alkol kullanan kişilerin sosyal medya paylaşımlarının etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Alkol firmalarının dijital ve uluslararası reklamlarından daha da çetrefilli bir konu alkol kullanan sıradan kişilerin sosyal medya paylaşımlarının endüstri tarafından reklam amaçlı kullanılması ve influencer’ların alkollü içecek reklamları yapması. Mevzuatta tanımlanan alkol reklamlarından farklı yöntemlerle yapılan bu özendirme girişimleri, endüstrinin nasıl her boşluğu değerlendirmek için fırsatı kaçırmadığını gösteriyor ve bu nedenle çocuklarımızı ve gençlerimizi bu tür durumlar için hazırlamamız gerektiğini hatırlatıyor. Bunun nasıl yapılacağı konusunda basit bir önerimiz maalesef yok. Gençlerin bu konularda gençler ve çocuklar için üreteceği fikirleri ve projeleri özendirmeli ve uygulamaya geçirmeliyiz diye düşünüyorum.
 
BİLİMSEL TEMELLİ EYLEM PLANLARI
Alkol kullanımına karşı devletlerin ve Dünya Sağlık Örgütünün politikaları nelerdir?
Dünya Sağlık Örgütü küresel alkol kontrol stratejisi ve bu stratejiyi eyleme geçirme amacıyla hazırlanan 2022-2030 eylem planı tüm ülkelerden görüşler alınarak hazırlanmıştır. Yeşilay da bu görüş alma sürecinde katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda DSÖ tarafından hem ülkeler için hem de küresel düzeyde öneriler geliştirilmiştir. Bu önerilerin uygulanmasında ülkeleri desteklemek amacıyla ise DSÖ önderliğinde küresel bir iş birliği (kısaltılmış adıyla SAFER) yapılarak maliyet ve etkinlik açısından öncelikli girişimlerin uygulanmasına vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla, harcanan paraya değecek kadar etkili girişimleri tespit etmek için ülkelerin ayrıca emek sarf etmelerine gerek kalmadan bu girişimler uluslararası toplum tarafından bilimsel temellere dayandırılarak belirlenmiştir.
 
KISITLAMALAR ALKOLE BAĞLI ZARARLARI AZALTIYOR
Alkol kullanımını kısıtlamak (mekân, yaş bazında) kullanım oranını düşürür mü yoksa tam tersi bir duruma mu yol açar?
Bilimsel çalışmalar; alkole ulaşımdaki kısıtlamalar (mesela alkolün tüketildiği yer ve zamanların kısıtlanması), alkolü araç kullanımının önlenmesi, alkol kullanıcılarındaki taramalar, kısa girişimler ve tedaviye ulaşımın kolaylaştırılması, alkol reklamları, sponsorluğu ve özendirilmesinin yasaklanması ve özel tüketim vergisi ve fiyat politikaları ile alkole bağlı oluşan zararların azaltılabildiğini göstermiştir. Ülkelerin politikaları da bu küresel politikalarla bağlantılı olarak geliştirilmektedir. Küresel alkol stratejisi bağlamında ülkelere farkındalığın artırılması da önerilmektedir ki bu da farkındalık eğitimlerinin önemine işaret etmektedir.
Bütün bunları söyledikten sonra belirtmek isterim ki DSÖ, alkolün az miktarda kullanımının zararları bilimsel olarak gösterilmiş olmasına rağmen, hâlâ “alkolün zararlı kullanımı” ifadesini kullanmaya devam etmektedir. Bu ifadenin  “alkol kullanımı” olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu duruma sürekli işaret edilmesine rağmen muhtemelen bazı kaynakların baskılarıyla bu durum devam etmektedir.
 
TÜRKİYE’DEKİ ALKOL KULLANIM VERİLERİ
Türkiye’deki alkol tüketim sıklığı nedir? Türkiye özelinde alkol tüketim alışkanlarını ve oranlarını belirleyen unsurlar neler?
Türkiye’de alkollü içecek tüketimini tanımlayabilmek için kullanabileceğimiz veriler sınırlı. İç piyasaya verilen alkol miktarına dair aylık veriler, ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından üç yılda bir ulusal düzeyde yürütülen Ulusal Sağlık Araştırması kapsamında kişilere sorulan son 12 ayda alkol kullanım sıklığı verileri yayınlanmakta. Bunun dışındaki çalışmalar genellikle acil servislere başvurular ve okullarda yapılan araştırmalardan ibaret. Bu iki bilgiyi bir arada kullandığımızda örneğin 2022 yılında Türkiye’de kişi başına 12 litre kadar mutlak alkol düştüğünü hesaplıyoruz ki İtalya rakamı da bu seviyededir. Burada mutlak alkol, içeceklerin alkol içeriğinin dikkate alınması ile hesaplanıyor. Dolayısıyla bira çok içilse de alkol içeriği az olduğundan bu rakama şarap ve rakıdan daha az katkıda bulunuyor. Bu yaklaşımla yapılan hesaplamada sorun şu ki satılan alkol toplam kullanıcı sayısına bölünerek elde edildiğinden kişilerin farklılıklarını yansıtmıyor.
Bireysel düzeyde, geliştirilen uluslararası yöntemle detaylı olarak alkol tüketimini ölçen tek çalışmayı 2016-2017 yıllarında İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir’de yani farklı coğrafi bölgelerde üç ayrı yerleşim yerinde hanelerde yürüttük. Kullandığımız yöntem alkol tüketimini çok detaylı ve uluslararası standartlarda ölçmüş oldu. Bu çalışmada bölgeler arasında alkollü içecek türü, miktarı ve tüketilen mekân açısından farklılıklar olduğunu tespit ettik. Fakat biranın tüm bölgelerde en yaygın kullanılan alkollü içecek türü olduğunu belirledik. Ayrıca, erkeklerle karşılaştırıldığında daha az kadının ve daha az miktarda içtiğini doğruladık. Alkol kullananların büyük çoğunluğunun alkollü içeceklere 25 yaşından önce başladığını, haftada bir alkol tüketiminin yaygın olduğunu ve daha da önemlisi son 30 günde bir oturuşta zararlı miktarda içenlerin büyük bir grup oluşturduğunu gözlemledik.  
 
SOSYAL MEDYA ANKETLERİ İLGİ GÖRDÜ
2020 yılında yapmış olduğunuz çalışmanın amacı ve içeriği neydi? Çalışma metodu ve detayları hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu araştırmaya benzer bir araştırmayı farklı sosyal medya platformlarında tekrar yapmayı düşünüyor musunuz?
Pandeminin birçok risk faktörü üzerine etkisini değerlendiren çalışmalardan bir kısmı alkol tüketimine etkiyi odaklanmıştı. Yukarıda belirttiğim hane halkı alkol tüketimi çalışmasının devamında benzer yöntemi sosyal medya üzerinden tüketimin ölçümü amacıyla kullandık. Çalışmayı yalnızca Facebook üzerinden yürütmüş olmamıza rağmen ilgi gördüğünü fark ettik ve alkol tüketimleri konusunda yüz yüze bilgi vermekte sorun yaşayan kişilerin bu yaklaşımla rahatlıkla bilgi verebileceğini düşündük.  Facebook, Türkiye’de özellikle orta yaş grup tarafından kullanıldığından genç alkol tüketicilerini yeterince ulaşamadık. Bu nedenle de bir sonraki adımımız da muhtemelen Facebook ve Instagram’da eş zamanlı bir çalışma yapmak olacak. Elimizde sağlam bir ölçme yöntemi var ve yine onu kullanarak karşılaştırmalar yapabileceğimiz veriler elde etmek istiyoruz. Amacımız her zaman olduğu gibi sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek.
 
COVID-19 pandemisi dünyada alkol tüketimini nasıl etkiledi?
Yukarıda da belirttiğim gibi pandemide alkol tüketimi konusunda pek çok yayın yapıldı; bu yayınlar daha sonra bir araya getirilerek ortak bir sonuç oluşturulmaya çalışıldı. Fakat, pandeminin etkisini bir cümle ile ifade etmemiz mümkün görünmüyor. Kısıtlamaların zamanına, türüne, ülkenin alkol tüketim kültürüne ve diğer birçok faktöre göre pandemi etkisinin hiç olmadığını veya tüketimde azalmaya veya artışa neden olduğunu gösteren araştırmalar yayınlandı. Şu anda ise pandemi sonrasında alkol tüketiminde ne oluyor sorusu araştırma gündemlerinin üst sıralarında.
Yukarıda belirttiğim çalışma ile Türkiye’nin alkol tüketimi açısından pandemiden çok etkilenmediğini, barlar kapandığından alkolün örneğin daha fazla miktarda çevrim içi satın alındığını tespit ettik. Katılımcılar kısıtlamalar arttıkça daha fazla içtiklerini ifade ettiler. Ulusal satış verilerine baktığımızda ise, pandeminin başlangıcında satışlarda bir miktar düşüş olduğunu fakat bunun kısa sürede toparlandığını görüyoruz.

DOÇ. DR. PERİHAN TORUN KİMDİR?
Doç. Dr. Perihan Torun, pratisyen hekim olarak bir süre çalıştıktan sonra halk sağlığı alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Daha sonra İngiltere’de epidemiyoloji alanında yüksek lisans eğitimini yaptı. İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminde (NHS) Halk Sağlığı hizmetlerinin planlanmasında ve Manchester Üniversitesinde Avrupa Komisyonu destekli bir araştırma projesinde çalıştı. Liverpool ve Sheffield Üniversitelerinde yüksek lisans seviyesinde uzaktan eğitim dersleri kurdu ve yürüttü; lisansüstü yükseköğrenim eğiticisi fellowship programını tamamladı. Türkiye’ye dönüşünde Bezmialem Vakıf Üniversitesinde göç ve alkol tüketimi alanlarında politika odaklı araştırmalar yürüttükten sonra bir süre Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilimsel Çalışmalar ve Savunuculuk Müdürlüğü görevini üstlendi. Doç. Dr. Perihan Torun hâlen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Doç. Dr. Perihan Torun Küresel Alkol Politika Birliği (Global Alcohol Policy Alliance) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi’dir.

Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019