Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Yusuf DURAN

“Nasıl bir çocuk sokakta gezerken onun güvenliğini temin etmekle sorumluysak, sanal dünyayla ilgili de önlemleri almakla yükümlüyüz. Çocuklarımızın zarar görmesine hiçbir şekilde izin veremeyiz.” diyen Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç ile çocukları ve gençleri oyun bağımlılığından korumak için yapılması gerekenleri ve Yeşilay’ın çalışmalarını konuştuk.

Günümüzde çocukların bebeklik çağından itibaren teknolojik cihazlarla tanışmasında anne-babanın rolü nedir?
Yaşadığımız çağ, dijital çağ. Dolayısıyla bu çağda dijital teknolojilerin hayatımızın bir parçası olması kaçınılmaz bir gerçek. Dijital teknolojileri biz de kullanacağız ve tabii ki çocuklarımız da kullanacaklar. Ancak bunun bir kural çerçevesinde, gelişim prensipleri göz önünde bulundurularak kullanılması çok kritik bir öneme sahip. Çocuk doğduğunda dünya ve teknolojik cihazlarla alakalı bir fikri olmuyor; yaşadıkça öğreniyor, kendi modelini ve davranışını şekillendiriyor. Bu noktada çocukların erken yaşlarında anne-babalarından dijital teknolojiyi kullanmakla alakalı bir kültür almaları çok kritik bir öneme sahip. İçerik, süre anlamında hayatın diğer sorumluluklarını yerine getirme anlamında bir kültürün gelişmediği durumlarda, çocukların bağımlılık başta olmak üzere çok farklı zararlarla karşılaştığını görüyoruz. Bu nedenle anne-babaların sorumlulukları var. Çocuk doğduğu andan itibaren özellikle ilk 2-3 sene çok kritik. Çocuğun dünyada yapması, öğrenmesi gereken çok fazla bilgi olduğundan, dijital teknolojilerle bağlantı kurması gerçek dünya ile alakalı öğrenme sürecini geriletir. Bu nedenle anne-babaların çocukların gelişimine zarar vermeyecek şekilde teknoloji ile ilişki oluşturması çok önemli. Bunun içerisinde çocukların ilk 2-3 sene hiçbir şekilde teknolojiyle muhatap olmamaları var. Sonraki süreçlerde, mutlaka süre ve içerik sınırı koymaları ve diğer gelişim alanlarına tekabül eden noktaları ihmal etmemeleri gerekiyor. Anne-babalar çocuklarına gerçek yaşamdan kopmadan teknolojiyi kullanmaları konusunda doğru rehberlik yaparlarsa sorunlu kullanım riski çok azalır. Ancak maalesef yaygın olarak görüyoruz ki, anne-babalar kötü örnek olup doğru davranış bekliyorlar.
 
“AMAÇ, İÇERİK VE SÜRE KONTROL EDİLMELİ”

Anne-babanın rehberliği ileriki yıllarda oyun bağımlılığı oluşmasında çocuğu
nasıl etkiliyor?

Bizim online bağımlılıklarla ilgili çocuklar ve gençler söz konusu olduğunda en çok karşılaştığımız durum online oyun bağımlılığıdır. Nitekim online oyun bağımlılıkları tanı kriterleri Dünya Sağlık Örgütü’nün ICD-11 kitabına girmiş bir gerçektir. Dünyada her geçen gün artan sayıda, farklı kültürlerde ve coğrafyalarda, farklı yaşlarda çocuk ve gencin oyun bağımlısı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla online oyun dediğimizde çocuklarımız ve gençlerimizin kullanımlarının bağımlılığa dönüşmemesi için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü elimizdeki veri şu: İnsanlar günlük hayatlarında ciddi anlamda düzenli olarak oyun oynuyorlar. Bir insanın oyun oynamasında tabii ki problem yok. Eğlenme, dinlenme ya da öğrenmeyi kolaylaştırma amaçlı oyun oynayabilir. Ama bir insan bir günde buna ne kadar zaman ayırabilir? Bir kişi günde 4, 8 ya da 10 saati oyunla geçiyorsa artık eğlence amacını aşmış bir durum söz konusudur. Bir diğer mesele ise içerik. Oynadıkları oyunlar çocukların gelişimine ne kadar uygun? Oyun vasıtası ile sosyalleştikleri insanlar, sosyalleşirken o insanların konuştukları dil ve içerik ne kadar doğru? Bunların da anne-babanın rehberliğinde kontrol edilmesi gerekir. Oyun bağımlılığı konusunda diğer bir soru da şu olmalı: Çocuk oyun üzerinde ne kadar kontrol sahibi? Hayatın diğer alanlarını, gelişim ödevlerini ihmal etme durumu varsa ve kontrol kaybolduysa, çocuğun aklında sürekli oyun varsa burada bir problem vardır. Bunun üzerinde mutlaka durmak gerekir. Anne-babalar çocuklarının online oyun oynamasına izin verebilirler ancak burada amaç, içerik, süre ve hayatın diğer alanlarındaki sorumlulukları yerine getirmek çok kritik öneme sahiptir.
 
“SESİMİZİN EVLERE GİTMESİ ÇOK ÖNEMLİ”
 
Emekleme çağındaki çocukların dijital oyunlarla sanal aleme adapte olması çocuk ve toplum açısından ne gibi riskler barındırıyor?
Çocuklar bizim geleceğimizdir. Yarının sağlıklı toplumunun bireyleri çocuklarımızdır. Bu nedenle çocuklarımızla alakalı sorumluluğumuz var. En büyük sorumluluğumuz onları yarına sağlıklı bir şekilde hazırlamak ve ulaştırmaktır. Sağlıklı bir şekilde ulaştırmak dediğimizde sadece fiziksel sağlıktan bahsetmiyoruz. Çocuğun ruhsal bütünlüğünü de koruyabilmemiz, garantiye almamız çok önemli. Bu, her bireyin ve devletin sorumluluğu olarak anayasamızda da var olan bir maddedir. Dolayısıyla nasıl bir çocuk sokakta gezerken onun güvenliğini temin etmekle sorumluysak, sanal dünyayla ilgili de önlemleri almakla yükümlüyüz. O çocuğun zarar görmesine hiçbir şekilde tahammül edemeyiz. Bu nedenle bizim “Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı” çalışmamız var. Yeşilay cemiyeti olarak anaokulundan üniversite seviyesine kadar her yaş döneminde çocuklarımızın psikolojik sağlıkları ve diğer sağlık ve gelişim alanları zarar görmeden teknolojiyi nasıl kullanacaklarının eğitimini hem çocuklara hem de anne-babalara veriyoruz. Bir mücadelemiz var ama dijital teknolojiler hızla gelişiyor ve hayatımıza çok hızlı yayılıyorlar. Bu noktada Yeşilay olarak yaptığımız çalışmaların ebeveynler tarafından fark edilmesi, bu alanda çalışma yapan sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenmesi gücümüzü ve etkimizi artıracak, çocuklarımızı koruma noktasında bizi amacımıza ulaştıracaktır. Bu noktada sesimizin, sözümüzün ve çalışmalarımızın evlere gitmesi, çocukların dünyasına taşınması çok önemli. Bunun yanında anne-babaların şunu da bilmesi gerekiyor. Anne-babaların doğduğu dönemden çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle kendi doğdukları dönemle ilgili bilgileri, kendi çocukluk tecrübeleri bu dönemin çocuk ve gençlerini kuşatmaya yetmiyor. Bunun için anne babaların kendilerini geliştirmeleri lazım. Bu noktada bir gündem, bir dikkat, bir emek vermeleri gerekiyor.
 
“ÖĞRENME SÜRECİNİ ANNE-BABA ŞEKİLLENDİRİYOR”
 
Ekran karşısında geçirilen sürenin (sosyal medya, oyun vs.) eğlence olarak değerlendirilmesini nasıl yorumluyorsunuz?
İnsan hayatında eğlence elbette ki olacak ama bir insan hayatında eğlenceye ne kadar vakit ayırmalı? Eğlenceye ayırdığı vakit yarınlara yatırım yapmasında, kendini geliştirmesinde ne kadar etkili olacak? Hiç şüphesiz ki insanın eğlenmek gibi doğal bir hakkı var ama bu eğlenmenin başka haklarına mani olmaması gerekir. Bu haklardan bir tanesi hayatın zorluk ve sıkıntılarına karşı kendini hazırlaması, güçlü olmak için yeterli donanıma sahip olması hakkıdır. Dolayısıyla bu hakları kazanmakla ilgili emek vermezse, sadece eğlenmek üzerine giderse o zaman gerçek hayatın sorunları söz konusu olduğunda ve bunlara cevap verecek becerilere ve bilgilere sahip olmadığında ciddi anlamda zarar görmesi kaçınılmazdır. Ancak burada maalesef anne-babaların da teknolojiyi eğlence amaçlı kullanmasının çok yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Belki çocuklardan farklı kanallarda, farklı amaçlarla kullanıyorlar ama anne-babalar da teknoloji kullanıyorlar. Örneğin televizyonu büyük oranda eğlence amaçlı izliyorlar. Bu da şöyle bir mesaj veriyor: “Ekranın başına eğlence için geçilir, ekran başına geçtiğimde bir şey öğrenemem.” Avustralya’da gençlerle çalışırken, gençlerin ısrarla söylediği bir söz vardı: “Anne-babalarımız her kullanımımızı aynı değerlendiriyorlar.” Yani, “Faydalı kullanımımızı da, faydasız kullanımımızı da aynı şekilde değerlendiriyor ve aynı tepkiyi veriyorlar. Biz de faydasız kullanıyoruz.” diyorlar. Bu noktada anne-babaların faydalı kullanımı teşvik etme, takdir etme, ödüllendirme ile alakalı bir gündemleri olması gerekiyor. Çünkü çocuk, “Ben devamlı video seyredeyim.” gibi bir rüyayla, düşünceyle dünyaya gelmiyor. Görerek, bakarak, taklit ederek öğreniyor. Bu öğrenme ve örnekleme sürecini anne-babanın şekillendirmesi çok önemli.
 
SİBER İNSANİ DEĞERLER
 
“Zararlı” olarak tanımlanan oyunlar çocuklara ve gençlere nasıl zararlar veriyor?
Oyunlarda bizim gördüğümüz birkaç tane çok kritik sıkıntı var. Bunlardan bir tanesi, çocukların yaşlarına, gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalması. Bunun yanında zorba olmaları yani başka insanlara kötü, kaba davranmaları. Gerçek hayattaki değer çerçevesinden bağımsız olarak o dünyada var olmaları, gerçek hayatta gördükleri ahlaki erdemleri orada göstermemeleri sorun oluşturuyor. Bu noktada da anne-babaların böyle bir gündeminin olması çok önemli. Ahlaki değerleri, doğru çocuk geliştirmeyle alakalı çerçeveyi, gerçek hayatta olduğu gibi sanal dünyada da korumaları gerekiyor. Gerçek hayatta nasıl çocuğumuz kimseye kaba davranmasın, küfür etmesin, zarar vermesin diyorsak sanal dünyada da böyle davranmaları gerektiğini onlara öğretmemiz lazım. Biz buna siber insani değerler diyoruz. Anne-babaların, siber insani değerleri muhakkak gündemlerine alması gerekiyor. Bir diğer mesele ise, zarar görmemesi noktasında çocuğu güçlendirmeleri. Çünkü çocuklar zarar verdikleri kadar zarar görür noktaya da gelebiliyorlar. Ergenlik döneminin başlangıcında veya hayatlarında başka soru işaretlerinin olduğu dönemlerde daha kırılgan olabilirler ve bu kırılganlığa bağlı olarak da zarar görmeye daha açık hale gelebilirler. Bu “oyunları” kurgulayan insanlar, psikolojik bir sürü taktik kullanarak insanları en zayıf yerlerinden vurmaya çalışıyorlar ve insanlara psikolojik anlamda ciddi zarar veriyorlar. Bu noktada aile içi iletişim zayıfsa, çocuğun kendini ifade edebileceği, başarılı hissettiği, kendine güvendiği gerçek bir hayat alanı yoksa, bu çocuklar bu süreçlerden ciddi zararlar görmüş olarak çıkıyorlar. Olayın diğer bir boyutu da istismar boyutudur. Yani çocukların ekonomik olarak istismar edilmesi, dolandırılmaları, paralarının alınması ya da cinsel veya duygusal olarak istismar edilmeleri söz konusu olabilir. Bu konuda da anne-babanın çocuğunu hazırlaması, güvenli davranışı öğretmesi, iletişim kanallarını açık tutması atılabilecek en önemli adımlardır.
 
“FAYDALI KULLANIM GÖZETİLMELİ”
 
Pandemi döneminde oyun bağımlılığında bir artış söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu konudaki değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Kişileri aşırı kullanıma iten unsurlar nelerdir?
Pandemi döneminde dünyanın daha önce hiç yaşamadığı bir tecrübe yaşadık ve buna bağlı olarak dünyanın birçok ülkesinde insanlar evlerinde daha fazla vakit geçirmek zorunda kaldılar. Ancak evde yapılabilecek faaliyetler kısıtlı. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar bahçeden hatta balkondan bile mahrum olduğundan bu süreçten ciddi anlamda olumsuz etkilendiler. Evde yapılabilecek aktiviteler de belli bir yere kadar gidiyor. İnsanlar bu süreçte ister istemez en kolay ulaşabilecekleri seçenek olan ekrana yöneldiler. Bu nedenle evde olduğumuz dönemde ekran saatlerinin normalden fazla uzaması çok anlamsız değil. Ancak bunun yanında mutlaka gözetmemiz gereken konu içeriğin aynı olmaması gerektiği. Ekran başında aynı süreyi geçirse dahi amaçlı kullanımı, faydalı kullanımı, tüketici değil üretici, yeteneklerini geliştirebileceği veya başka insanlara bir şeyler katacağı şekilde kullanımı teşvik etmemiz, böyle bir gündem ortaya koymamız ve bizim de buna rehber olmamız gerekiyor.

Pandemi sürecinde psikolojik anlamda güçlü olabilmemiz çok önemli. Biz zorlanıp, kaygımızı kontrol edemiyorsak, çocuğumuz zorlanıyorsa ve buna bağlı olarak ekrana kapılıyorsa bu konuda yardım almak asla ayıp değildir. Yardım almamızda çocuğumuz ve kendimiz için fayda vardır. Bunun yanında pandemi döneminin tatil modunda geçmesi de çok büyük sıkıntı oluşturuyor. Yatış-kalkış saatlerimiz belli değilse, yapacak hiçbir şey yoksa ekran bağımlılığı artar. Dolayısıyla evde kaldığımız sürede hızlı bir şekilde evde kalmayla ilgili bir program oluşturabilmemiz faydalı olacaktır. Eğer bu yapılabilirse ekran bağımlılığını önlemede önemli bir adım atmış olunur. Ama evde kaldığımız dönemde “Yapacak bir şey yok, o yüzden de ekran başındayız.” gibi bahanelere sığınıp bütün vaktimizi ekran karşısında geçiriyorsak bu dönemin sonunda ciddi anlamda problemli bir süreç bizi bekliyor demektir.
 
Bu dönemde teknolojinin kontrolsüz kullanılmasından doğan bağımlılıkları ve hastalıkları kontrol altına almak mümkün müdür?
Bahsettiğimiz içeriğin değişmesi çok önemli. Ekran başındaki süre değişmese bile ekran başında kalma amacı, içeriğin değişmesi, amaçlı bir şekilde kullanılıp insanın kendini geliştirmesi, ekran kullanımından fayda görmesi büyük öneme sahip. Hayatın diğer alanlarının ihmal etmememiz, fiziksel gelişimimizle alakalı yapmamız gereken egzersizleri uygulamakla ilgili bir gündem oluşturmamız gerekir. Ailece vakit geçirebilmemiz, sosyal anlamda gelişimimizin bozulmaması, kanallarımızın açık olması ve birbirimize vakit ayırmamız çok kritik öneme sahip. Tüm bunların yanında bir program dahilinde hareket etmemiz gerekir. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde sorunu büyük oranda çözmüş oluruz.
 
“E-SPOR DENİLEREK POZİTİF BİR ALGI OLUŞTURULUYOR”
 
Özellikle pandemi döneminde gençlerin fiziksel aktivite içeren spor dalları yerine oyun bağımlılığını artıran ve e-spor olarak adlandırılan oyun turnuvalarına yönelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Doğrusu biz e-spor denilen kavramın spor olmadığını, dijital oyun olduğunu düşünüyoruz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak, “dijital oyun” isminin değiştirilerek, gençler ve anne-babalar için daha kabul edilebilir bir formata sokulması amacıyla “e-spor” isminin kullanıldığı kanaatindeyiz. Bu noktada biz şunu teklif ediyoruz: Dijital oyun insanın hayatında yer alabilir. Çocuklarımız, gençlerimiz dijital oyun oynayabilir. Ama bunun bir çerçevesinin olması lazım. Dijital oyun bağımlılığı diye dünyanın kabul ettiği bir hastalık var. Bu hastalığa bulaşmasınlar. Çocuklarımızın dijital oyun bağımlısı olmaması ve bundan zarar görmemesi için doğru bir kavram üzerinden gitmek gerekir. E-spor dediğimiz zaman sanki pozitif bir durummuş, sağlıklı bir durummuş gibi sunuluyor ve gençlerin, anne-babaların algısı değişiyor. Buna bağlı olarak gençlerimiz zarar görüyor. Niçin? Çünkü spor dediğimiz şey antrenmanı, kariyeri olan bir kavram. Kişiler e-sporcu olacağım diye çok uzun saatler boyunca antrenman adı altında bilgisayar başında vakit geçiriyorlar ve buna bağlı olarak bağımlılık geliştiriyorlar. Biz bunun sıkıntılı olduğunu düşünüyoruz. Çocuk ve gençlerin zarar görmemesi için dijital oyunlarla ilgili çocuklarımıza bir çerçeve, kültür kazandırmamız gerekiyor.
 
DSÖ KONUYLA İLGİLİ KRİTERLER GELİŞTİRDİ
 
Dünya Sağlık Örgütü’nün oyun oynama bozukluğunu literatüre eklemesi süreci nasıl gelişti? Bu süreçte Yeşilay nasıl katkılarda bulundu?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) davranışsal bağımlılıklarla alakalı yaptığı çalışmada bir uzman kurulu oluşturdu. Davranışsal bağımlılıklarda dünyadaki durum nedir, ne bağımlılıktır, ne değildir soruları soruldu. Çünkü bununla alakalı yeni bir kavram çerçevesine ihtiyaç vardı. Hayatımıza dijital oyunlar, internet ve değişik bir sürü dijital cihaz girdi. Bunlarla alakalı ne zararlı, ne zararsız, ne kadarı faydalı, ne kadarı faydasız, olası tehlikeler neler gibi sorularının çalışılmasına ihtiyaç vardı. DSÖ bununla alakalı 40-50 ülkeden bağımlılık alanındaki en önemli uzmanları bir araya getirerek farklı kültürlerden, coğrafyalardan bizatihi alanının içindeki uzmanları toplayarak her yıl toplantılar düzenledi. 2017 yılındaki toplantıya Yeşilay ev sahipliği yaptı. Ayrıca Yeşilay diğer toplantılara da aktif olarak katılıp Türkiye’deki tecrübelerini aktardı ve sürecin olumlu bir şekilde ilerlemesine katkıda bulundu. Yeşilay bu süreci şekillendiren en önemli kurumlardan bir tanesi oldu. 5-6 yıl boyunca yapılan kapsamlı çalışmalar şu noktaya geldi: Dijital dünya söz konusu olduğunda oyun oynama bozukluğu ve kumar oynama bozukluğu adında iki hastalıkla karşı karşıya olduğumuz artık bir gerçek. DSÖ, ICD-11 için bununla alakalı kriterler geliştirdi. DSÖ’nün genel kurulunda kabul edildi ve önümüzdeki yıllarda ICD-11’de yayınlanacak. Bu iki hastalıkla alakalı bütün devletler halk sağlığı tedbirini almak ve bu hastalığa yakalanan insanların tedavisini sağlamakla yükümlüdür.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019