Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1043
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

İnci NEŞELİ ÖZOĞLU

Ergenliğin depresyon dahil tüm psikiyatrik hastalıkların en sık görüldüğü dönem olduğunu belirten Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Kardaş, “Ebeveynlerin çocuklarını iyi tanıması ve değişimleri çabuk fark edebilmesi gerekli. Doğru rol model olmak önemli. Kurallı, sınırlı ama sevgi dolu bir çevrede yetişen çocuk, birçok olumsuz duruma dayanıklı hale gelir.” diyor.
 
Ergenlik, çocukluk ve yetişkinlik arasında kalan özel bir dönem. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kardaş, diğer tüm dönemler için “gelişim”den söz edilirken, ergenlikte gelişim ve değişimin bir arada görüldüğünü söylüyor. “Ergenlik, tüm psikiyatrik hastalıkların en sık görüldüğü dönemdir. Depresyon da buna dahil edilebilir.” diyen Uz. Dr. Ömer Kardaş ile ergen ve gençlerde depresyon ve bağımlılık arasındaki ilişkiyi konuştuk.

BEYİN GELİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Ergenliğin başlı başına hüzünlü bir dönem olduğunu belirten Uz. Dr. Ömer Kardaş bunun kaybedilen çocukluğun hüznü olduğunu söylüyor. “Ergenlik aynı zamanda ebeveynle çatışmaların yoğunlaştığı, akran gruplarının daha önemli olduğu bir dönem.” diyen Uz. Dr. Kardaş şöyle devam ediyor: “Bu çatışmalar hemen herkeste görülür. Bazen sakin bazen fırtınalı olan bu sürece ‘Kimlik çatışması’ denir. Ancak bazen bu çatışma derinleşir ve şiddeti büyür. Ergenlik ve gençlik döneminde depresyon gibi psikiyatrik bozuklukların gelişimi daha da kolaylaşır. Ergenlik döneminde depresyon ve bağımlılık arasında iki yönlü bir ilişki olduğundan söz edebiliriz. Her iki durum da birbirini etkiliyor. Tıpkı diğer ruhsal rahatsızlıklar gibi depresyon da madde kullanımını ve sonrasındaki bağımlılık riskini artırıyor. Benzer biçimde madde kullanımı da hem beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyerek hem de olumsuz psikososyal sonuçlar nedeniyle depresyona yatkınlığı artırıyor.”

DEPRESYON MADDE KULLANIM YAŞINI DÜŞÜRÜYOR

Uz. Dr. Ömer Kardaş, ruhsal bozuklukların son sınıflama sistemine göre, ergenlerde alkol-madde kullanım bozukluklarına en sık eşlik eden ruhsal hastalığın depresyon olduğunu vurguluyor. Her iki bozukluğun birlikteliğinin yüzde 24 ile yüzde 50 arasında değiştiğini dile getiren Uz. Dr. Kardaş; “Bu konuda yapılan bir çalışmada depresyonun, ergenlerde alkol bağımlılığını dört kat artırdığı gösterilmiş. Klinik pratiğimizde de madde kullanımı ile başvuran gençlerde depresyonu çok sık görüyoruz. Yapılan çalışmalar her iki bozukluğun birlikteliğinde tedavinin daha zor olduğunu göstermiş. Depresyon, ilk madde kullanım yaşını düşürmekte, daha ağır madde kullanımı ve tedavi direncinin daha fazla olması ile sonuçlanmaktadır. Bununla birlikte depresyona madde kullanımı eşlik ettiğinde, depresyonun şiddeti artmakta, kendine zarar verme davranışı görülebilmekte ve bu davranışların sıklığı ve şiddeti artmaktadır.” diyor.

ERGENLERDE DEPRESYON SIKLIĞI FAZLA

Ergen ve gençlerde daha çok hangi bağımlılığın depresyon sebebi olabileceğiyle ilgili pek çok çalışma yapılsa da sonuçların çelişkili olduğunu vurgulayan Uz. Dr. Kardaş şunları söylüyor: “Bu nedenle burada özellikle bir madde ya da bağımlılık türünden söz edilmesi yerine bağımlılık ve depresyonun birlikteliğinin sık olduğunu bilmek gerekir. Ergenlerde internet bağımlılığı da dahil diğer tüm bağımlılık türlerinde depresyonun sıklığı fazladır.”

AİLENİN ÇOCUĞUNU TANIMASI ÇOK ÖNEMLİ

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kardaş, ailelerin hangi durumlarda çocuklarının madde kullandığından ya da depresyonda olduklarından şüphelenmeleri gerektiği ile ilgili olarak şu bilgileri veriyor:

 • Okul başarısının ani düşmesi

 • Önceden olmayan; okula devamsızlık

 • Olumsuz akran çevresi

 • Duygu durumunda dalgalanmalar

 • Aile ile geçirilen sürenin azalması

 • Uyku ve uyanıklık döngüsünde değişiklikler

 • İştah düzensizlikleri

 • Aşırı sinirlilik, gerginlik

 • Öz bakımda azalma ya da abartı olması

 • Aşırı kilo kaybı

 • Ailenin ya da gencin özel eşyalarının sık sık kaybolması

 • Aşırı para harcama

 • Madde kullanımında kullanılabilecek bazı eşyaların bulunması

Uz. Dr. Kardaş, tüm bu durumların varlığında madde kullanımından şüphelenmek gerektiğini belirterek; “Bunlardan bazıları, normal ergenlik değişiminde de beklenen durumlardır. Burada, ailenin çocuğunu iyi tanıması ve değişimin aşırılığı önemli.” açıklamasında bulunuyor. 

DEPRESYONUN BELİRTİLERİ…

Uz. Dr. Ömer Kardaş, madde kullanımı olsun ya da olmasın depresyondan şüphelenmek için gerekli olan durumları ise şöyle sıralıyor:

 • Mutsuzluk

 • İçe kapanma

 • Öz bakımda azalma

 • Aşırı uyku ya da uykusuzluk

 • İştah değişiklikleri

 • Kendi zarar verme düşünceleri ve girişimleri

 • Yoğun sinirlilik

 • Enerjide azalma

 • Keyif alınan aktivitelerden uzaklaşma

 • İsteksizlik 

DEĞİŞİMLER ÇABUK FARK EDİLMELİ

Ebeveynlerin çocuklarını iyi tanımaları ve değişimleri çabuk fark edebilmeleri gerektiğini vurgulayan Uz. Dr. Ömer Kardaş, “Doğru rol model olmak oldukça önemli. Kurallı, sınırlı ama sevgi dolu bir çevrede yetişen bir çocuk birçok olumsuz duruma dayanıklı hale gelecektir.” diyor.  Ebeveylerin çocuklarıyla konuşmaktan çekinmemesi gerektiğini dile getiren Kardaş, gençlere istedikleri zaman kendileriyle iletişim kurabileceklerine dair güvenin verilmesi gerektiğine işaret ediyor. Kardaş sözlerine şöyle devam ediyor: “Ergenlik dönemini iyi bilmek, gencin özel alanlarına saygı duymak gerekir. Aile bağlarını güçlendirmek, çatışma çözme yöntemlerini sorgulamak, gence uygun sorumluluklar vermek, kural koyma becerilerini bilmek oldukça önemlidir.”

GENÇLER YARDIM ALMAKTAN ÇEKİNMEMELİ

Uz. Dr. Ömer Kardaş, madde kullanım bozuklukları ve depresyonun diğer psikiyatrik sorunlar gibi biyopsikososyal bozukluklar olduğunu söylüyor. Kardaş, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Hastalıkların biyolojik yönlerini unutmamak gerekir. Aileler kendilerini suçlu hissetmemeli. Bazı aileler her şeyi doğru yapar ama yine de çocuktaki psikiyatrik bozukluğu değiştiremez. Bazen de risk faktörlerinin yoğun olduğu bir çocuk veya ergende herhangi bir bozukluk görülmez. Ebeveynler ve gençler yardım almaktan çekinmemeli. Depresyon ve madde kullanımı tedavi edilebilir durumlardır. Uygun müdahalelerle gencin yaşamında önemli sorunlar yaşaması önlenebilir. Aileler, Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’ne (ÇEMATEM) başvurabilir. Bulundukları yerde ÇEMATEM olmayabilir. Bu durumda da devlet hastanesi ya da üniversite hastanelerindeki çocuk ergen psikiyatristlerinden yardım alabilirler. Bununla birlikte YEDAM’lar (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) 12 yaş ve üzerine ücretsiz psikososyal destek vermekte ve ülkemizde önemli bir açığı kapatmaktadır. Aileler ülke genelinde yaygınlaşan bu kurumlardan da destek alabilirler.”

UZ. DR. ÖMER KARDAŞ KİMDİR?

Uz. Dr. Ömer Kardaş 1987 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 2011 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı yıl girdiği Tıpta Uzmanlık sınavında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünü kazandı. 2016 yılında eğitimini tamamlayarak Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Mecburi hizmetini İzmir ve Diyarbakır’da tamamladı. Yaklaşık iki yıl Diyarbakır Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinin sorumlu hekimliğini yaptı. Halen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Uz. Dr. Kardaş, evli ve iki çocuk babasıdır.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019