Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1056
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

Göksan GÖKTAŞ

Klinik Psikolog ve Psikodramatist Zeynep Temizer Atalar çocukları dijital dünyanın ve sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumada onlara geleneksel ve kültürel değerleri kazandırmanın önemini vurguluyor ve ekliyor: “Kökleri sağlam olduğu müddetçe dalları uzayabilir, belki sert fırtınalarda biraz zarar görür ama kökleri ve gövdeleriyle var olmaya devam edeceklerdir.”  

Bugünün çocuklarının sosyal medya ile ilişkisi ne durumda? Hangi dönemde başlıyorlar bu konunun içine girmeye? İlişki kurmaya?
Oldukça erken bir dönemde ilişki kurmaya başlıyorlar ve bunda, son iki yılın pandemi süreciyle geçmesinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Sosyal platformlar çocuklar ve gençler için bir alternatifken mecburiyet halini aldı ve hepimiz hızlıca alıştık. Çocuklar bu platformlar aracılığıyla hem eğitim aldılar hem de arkadaşlarıyla buluştular; hatta oyunlar oynadılar. Hem kendilerini hem de arkadaşlarını, bir bilgisayar ya da telefon ekranından görmeye daha aşina oldular. Başlangıçta eğitim veya evde zaman geçirmek için kullanılan bu alanlar bir süre sonra sosyal medya hesaplarının daha aktif kullanımını da beraberinde getirdi. Artık ilkokul dönemindeki çocukların bile sosyal medya hesapları var ve akranları arasında dikkat çekmek, beğenilmek, onaylanmak gibi ihtiyaçlarla çok daha erken dönemlerden itibaren bu platformlar vasıtasıyla tehlikelere açık hale geliyorlar.

Sosyal medyada çocukları bekleyen psikolojik ve maddi tehlikeler neler?
Sınırsız ve kontrolsüz olduğunda çocukları bekleyen pek çok tehlike var. Gelişim dönemlerine uymayan ve henüz hazır olmadıkları içeriklerle karşılaşmaları, duygusal anlamda tetikleyici olabiliyor. Uzun süreli maruz kalmaları durumunda dikkat ve öğrenme alanlarında zorluklar yaşayabiliyorlar ve bu akademik performanslarına da yansıyor. Yaşlarına uygun olmayan ve kötü niyetli insanlarla bir araya gelebiliyorlar ki bu da beraberinde daha ciddi sıkıntıları ortaya çıkarabiliyor. Dünyaya dair yeterince deneyimi olmayan ve en çok kendilerini güvende hissetmeye ihtiyaç duyan çocukların, iyi niyetleri suiistimal edilebiliyor ve hem maddi hem de manevi olarak kayıplar yaşayabiliyorlar.

Çocukların sosyal medya ile kurdukları ilişkinin düzenlenmesinde, kontrolünde aileye, eğitmenlere ne gibi görevler düşüyor?
Her çocuk kendi yaşam yolculuğuna önce ona bakım verene bağımlı bir şekilde başlar; korunmaya, beslenmeye ve gereksinimlerinin karşılanmasına ihtiyaç duyar. Bir süre sonra bağımlılığın bağlılığa dönüşmesi, çocuğun bir yandan kendini güvende hissettiği ebeveyn ilişkilerine sahipken bir yandan da belli sınırlar dahilinde dış dünyayı keşfe çıkması beklenir. Fakat bazı çocuklar bu keşfi, ailelerinden kaçmak, kendilerini, anne babalarıyla kurdukları ilişkide hissedemedikleri kadar değerli, güçlü ya da güzel görmek için bir fırsat olarak görür. İşte bu nokta, önemli bir virajdır; çünkü çocuk bu noktadan sonra ya uçurumdan düşer ya da sarsıntılı bir yolculuk da olsa varış noktasına sağ salim varır… Bu yüzden önce aileye sonra da eğitimcilere önemli bir iş düşüyor; o da çocuğu fark etmek! Gelişimsel ihtiyaçları karşılanıyor mu yoksa anlatmaya çalıştığı başka şeyler var mı?

Kendini, duygularını sözel ya da sözel olmayan yollarla, resim, müzik, dans, yazı gibi, ifade edebiliyor mu yoksa kendi iç dünyasında mı yaşıyor? Arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkileri var mı yoksa yalnız mı kalıyor? Ailelerin veya eğitmenlerin bu sorulara verdikleri cevaplar, çocukların sosyal medya platformlarıyla ilişkisine dair de bir ipucu içerebiliyor. Çocuğun bu platformlarla ilişkisi, sorunun kendisinden ziyade bir sonucu olabiliyor. Kendini ailesinin içinde yeterince değerli hissetmediği için sosyal medya paylaşımlarına daha bağımlı hale gelebiliyor, arkadaşları tarafından beğenildikçe güzel olduğu, aksi durumda çirkin ya da başarısız olduğu şeklinde bir benlik algısı geliştirebiliyor. Hatta sırf bu onay alma ihtiyacı nedeniyle kendi güvenliğini bile riske atacak eylemlere başvurabiliyor.

Siber zorbalık, siber şiddet gibi konular çocuklar için nasıl bir tehdit oluşturuyor?
Siber zorbalık kavramı artık günümüzün oldukça önemli bir konusu haline geldi maalesef. Siber zorbalığı klasik zorbalıktan ayıran ve baş edilmesini daha da zorlaştıran bazı özellikler var. Mesela bunun bir gizlilik dahilinde “görünmeden” yapılması, ki böylece çocuk karşısında net bir muhatap bulamıyor. Yer ve zaman sınırlamasının olmaması, okul dışındaki bir zamanda ve sosyal medya hesapları, e-posta, mesaj gibi birçok araç vasıtasıyla yapılabiliyor. Fiziksel güce ihtiyaç duyulmaması, etki alanının oldukça geniş olması ve oldukça kolay bir şekilde kurban seçilebilmesi. Yüz yüzeyken söylenemeyecek ya da yapılamayacak birçok şey, siber kanallar vasıtasıyla oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor ve hasarı onarmak çok daha güç oluyor çünkü kısa zamanda birçok kişiye ulaşabilen bir görsel ya da başka bir malzemeyi geri alabilmek çok da kolay olmuyor. Madalyonun diğer tarafı da çok farklı olmuyor aslında. Zorbalığa maruz kalan kadar zorbalık yapan çocuk da desteğe ihtiyaç duyan bir çocuk oluyor. Birçok çalışma zorba çocukların öfkenin ve fiziksel şiddetin olduğu aile ortamlarında büyüyen, düşük akademik başarıya sahip ve işlevsel sosyal ilişkiler kuramayan çocuklar olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla zorbalığa maruz kalan da zorbalık yapan da çoğu zaman kendini yeterince güçlü, başarılı ve yetersiz hissetmeyen sadece bunu farklı yollarla ifade etmeye çalışan ya da ifade edemeyen çocuklardan oluşuyor.

Sosyal medya kullanım yaşı en az kaç olmalı sizce?
Bu konuda çok keskin bir zaman bir yaş dilimi vermek bana çok doğru gelmiyor çünkü her ailenin kendine göre bir iç sistemi, her çocuğun kendine göre bir gelişim hızı, sosyokültürel bağlamı var. Yeni kuşak kendini daha çok teknolojik unsurlarla tanımlıyor, ifade ediyor. Bütün arkadaşlarının ortak gündem konusunun dışında kalmak, sosyal gelişimi için ihtiyaç duyduğu akran grubunun da dışında kalmasını sağlıyor ki bu da başka bir tehlike haline geliyor. Dolayısıyla hangi yaşta verileceğinden ziyade ne sıklıkta ve ne şekilde kullandığının, kimlerle ve hangi platformlar aracılığıyla bağlantı içinde olduğunun kontrol edilmesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum.

Çocuklarda sosyal medya kullanımı konusunda hangi olumsuz durumlara rastlıyorsunuz? Karşılaştığınız vakalar üzerinden anlatabilir misiniz?
Sanıyorum en olumsuz durum çocukların giderek daha fazla ‘haz odaklı’ olması… Artık çok daha dürtüseller. Kendilerini durdurmakta, haz alanlarını sınırlamakta, “İstiyorum ama şu an elde edemem.” ya da “İstiyorum ama buna sahip olamam.” demekte zorlanıyorlar. Sosyal medyada gördükleri düzmece hayatlarla gerçekler arasında bağlantı kurmakta zorlanıyorlar. Herkes çok güzel ama kendileri çirkin, herkes çok başarılı ama kendileri değilmiş gibi algılıyorlar ve gelişmekte olan benlik algıları zarar görebiliyor. Çok daha mutsuz ve amaçsız hissediyorlar. Biz yetişkinler bile zaman zaman bu tuzağa düşebiliyorken çocuklar için bu tuzak çok daha kolay ve çok daha derin olabiliyor. Halbuki kimse mükemmel değil ama kendilerindeki eksikliği bütün kimliklerine taşıyabiliyorlar. Akranlarının kendilerini nasıl gördüğü gelişme çağındaki bütün çocuklar için oldukça önemli bir konu haline geliyor ve bunun için, yine düşünmeden, sonuçlarını hesaba katmadıkları davranışlar içine girebiliyorlar.

Ebeveynlerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları çocukları nasıl etkiliyor?
Ebeveynler, çocuklar için en önemli rol model. Her çocuk dünyayı önce anne babasının gözünden görüyor. Çocuklar bir nesneyi elleriyle kavrayabilecek olgunluğa eriştiklerinde ilk almak istedikleri eşyalardan biri ebeveynlerinin telefonu olabiliyor çünkü renkli, sesli ve sürekli ortada duran, dikkat çekici bir uyaran. Doğal olarak ona yöneliyorlar. Bazen de ebeveynler kendilerine biraz zaman yaratmak için oyalansınlar diye ya da daha rahat yemek yesinler diye çok erken yaşlardan itibaren çocukların önüne ekranı yerleştirebiliyorlar. Dolayısıyla çocuklar ekranla çok erken yaşlardan itibaren tanışıyor.

Anne babalarının bu kadar ilgi gösterdiği bir nesnenin önemli olduğuna dair ilk izlenimleri bu vesileyle oluşuyor. Bu yüzden ebeveynin kendini kontrol edebilmesi, yemekte, sohbette, ailesiyle birlikteyken telefonunu, bilgisayarını bir kenara bırakabiliyor ve o an’a odaklanabiliyor olması, çocukta gerçek dünyanın varlığına ve eksikliklere rağmen keyifli parçalarının da olduğuna dair bir bilinç oluşturuyor. Belki daha uzun sürüyor ya da bedeni daha fazla yoruluyor ama en az bir bilgisayar oyunu kadar keyif aldığı başka bir oyun süreci deneyimleme fırsatı buluyor. Üstelik en baştan beri ısrarla söylediğim “kendini güvende hissetme” ihtiyacı karşılanarak…

Sizce, sosyal medya ve internet bu kadar hayatımızdayken çocuklara bu araçları doğru kullanmak konusunda bir eğitim verilmeli mi?
Elbette verilmeli ki bildiğim kadarıyla bu konuya öncülük eden bazı çalışmalar da var. Üstelik sadece çocuklara değil anne babalara da verilmeli çünkü bu hızlı akan zamana ve bu zamanda yolunu bulmaya çalışan çocuklara rehberlik edebilmemiz için önce bizlerin bu eğitimi alması gerekiyor bence. Güvenli internet kullanımının nasıl sağlanacağı kadar doğru bilgiye nasıl ulaşılacağı da bu eğitimin içeriğinde olması gerekiyor. Teknolojiyi tehlikeli hale getiren kontrolsüz, sınırsız ve bilgi sahibi olmadan kullanılması denebilir. Aksi halde tehlikeli kadar hayatımızı kolaylaştıran pek çok etkisi de var.

Sosyal medya ve önümüzdeki günlerde metaverse… İnterneti çocuklara daha çekici kılan gelişmeler yaşanıyor. Özellikle metaverse teknolojisi ile ilgili hangi önlemleri almak gerekiyor özelikle de çocuklar açısından?
Bu çok yeni bir konu. Daha gençken izlediğim bilim kurgu filmlerinin, fantastik alternatif evren tasarımlarının, metaverse teknolojisiyle giderek daha da mümkün hale geldiğini görmek bir yetişkin olarak beni ürkütmüyor değil çünkü ben de henüz tam olarak neyle karşılaşacağımı, bu yeni teknolojinin neleri alıp neleri getireceğini bilmiyorum. Eminim çocuklarımız bizden bu ve benzeri konulara çok daha hâkim bir şekilde yetişecekler. Zamanın çok hızlı aktığı bu devirde çocuklarımızın yaşam yolculuğunda onlara eşlik ederken alınabilecek en kıymetli önlemlerden birinin, geleneksel ve kültürel değerlerimizi çocuklarımızın sırt çantalarına koymak olduğunu düşünüyorum. Kökleri sağlam olduğu müddetçe dalları uzayabilir, belki sert fırtınalarda biraz zarar görür ama kökleri ve gövdeleriyle var olmaya devam edeceklerdir.

Sosyal medya bağımlılığı sık görülüyor mu çocuklarda? Bu durumlarla nasıl başa çıkıyorsunuz bir uzman olarak?
Evet, maalesef son zamanlarda hızla artan bir ivmeyle görünüyor. Bir uzman olarak semptoma değil, semptomu ortaya çıkaran ihtiyaca odaklanmaya çalışıyorum. Daha önce de dediğim gibi benim için sosyal medya ya da ekran bağımlılığı, tatmin edilmemiş, giderilmemiş başka bir ihtiyacın maskeli hali oluyor. Maskenin altındaki yetersizlik, değersizlik duygularına ya da farklı bir duygusal ihtiyaca gerekli pansuman yapıldıkça, bağımlılığın da zamanla azaldığını görebiliyoruz. Ama bu her zaman bir ekip işiyle mümkün oluyor. Anne baba desteği olmadan bunun üstesinden gelebilmek, özellikle bir çocuk için, çok zor. Ebeveynin iş birliği olduğunda, süreç çok daha hızlı ilerleyebiliyor aksi halde keşke sihirli bir değneğim olsa ama yok diyorum…

İnternet ve sosyal medyayla dengeli bir ilişki kurmamaları açısından hem çocuklara hem de aileler ve eğitmenlere neler önerirsiniz?
Hayatta hiçbir şey tamamen iyiden ya da tamamen kötüden oluşmuyor. Kötü olarak değerlendirilen ne varsa mutlaka içinde iyi parçalar da barındırıyor. İnternet ve sosyal medya kullanımında da buna odaklanmakta fayda olabilir. Bu araçların nasıl daha faydalı amaçlar için kullanılabileceği birlikte tartışılabilir. Çocuklar için, ebeveynlerinin de takip ve kontrol ettiği, faydalı çalışmaların ya da bilgilerin paylaşıldığı sosyal medya hesapları açılabilir. Hem eğitici hem de eğlendiren oyunlar, ailece oynanabilir ya da bir eğitim materyali olarak kullanılabilir. Kısaca çocukları kendi zamanımıza çekmeye çalışmadan, çünkü bu mümkün değil, onların zamanına eşlik edip nasıl doğru adımlar atabileceklerine dair rehberlik etmemiz gerekiyor. O nedenle en çok bizim önce bu alandaki yetersizliğimizi kabul edip, daha çok okumamız ve bu yenilenen zamana uyum sağlamak için daha çok çabalamamız gerekiyor.


PSİKODRAMATİST ZEYNEP TEMİZER ATALAR KİMDİR?
1980 İstanbul doğumlu olan Zeynep Temizer Atalar, okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi ile psikoloji eğitimlerini tamamlamış, gelişim psikolojisi alanında doktora eğitimine tez aşamasında devam etmektedir. Psikodrama eğitimini tamamlayarak psikodramatist unvanını almaya hak kazanmıştır. Kurucusu olduğu Psikologia Danışmanlık’ta çocuklar ve aileleriyle grup çalışmaları yapmaya ve danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir. “Akşam Yemeğinde Beraber Olmak” (2009, Beyan Yay.) ve “Mükemmel Anne Yoktur” (2017, Beyan Yay.) adlı yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019