Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1048
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

Tuba MARAŞOĞLU

Maalesef çok sayıda genç en az kimyasal bağımlılıklar kadar önemli olan davranışsal bağımlılıkların etkisi altında ve bu bağımlılık türüyle mücadele etmeye çalışıyor.  Gençleri tehdit eden davranışsal bağımlılıklar ve tedavi yolları konusunda Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Müdürü Psikolog Melike Şimşek ile konuştuk.

Davranışsal bağımlılık nedir? Hangi tür davranışlar davranışsal bağımlılığı işaret eder, belirtileri nelerdir?
Davranışsal bağımlılıklar, internet (oyun), kumar, alışveriş ve seks bağımlılığı gibi geniş bir yelpaze içerisinde yer almaktadır. Yaygın olarak ele alınan davranışsal bağımlılıklar arasında internet (oyun) ve kumar bağımlılığı yer alır. Bağımlılıkla ilişkili hastalıklar da dahil olmak üzere psikiyatrik hastalıkların sınıflandırıldığı DSM ve ICD tanı kriterleri arasında henüz “internet bağımlılığı” adıyla bir hastalık yer almamaktadır. Ancak son yıllarda, Dünya Sağlık Örgütü’nün öncülüğünü yaptığı araştırmalar, toplantılar ve yayınlarla internet bağımlılığının bir alt boyutu olan özgül internet bağımlılıkları arasında yer alan ”çevrimiçi oyun bağımlılığı” ve “çevrimiçi kumar bağımlılığı” 2018 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalık olarak kabul edilmiştir. İnternet oyunları veya kumar oynama ile aşırı meşgul olma, internetten/kumar oynamaktan uzak kalındığında gergin olmak, rahatlayamamak, uyuyamamak gibi “yoksunluk belirtileri” adı verilen fiziksel ve ruhsal olumsuz durumlar yaşama, internette geçirilen zamanın ya da kumar oynama davranışının süresinin giderek artması ve bu iki alana yönelik başarısız bırakma girişimleri internet ya da kumar bağımlılığına işaret eden davranışlar arasında sayılabilir. Bu durumdan mustarip olan kişilerin giderek aile ilişkilerinin bozulduğu, sorumluluk almaktan kaçındığı da gözlemlenmektedir. Ancak buna rağmen kullanım devam eder. Genellikle sorunlardan kaçmak için bu davranışlara yönelim sağlanmakla birlikte, internet oyunu oynama süresi ile ilgili ya da kumar oynama davranışı ile ilgili aileye, terapiste ve diğer insanlara yalan söylendiği durumlara da sıkça rastlanır.

“KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR” OLARAK ALGILANIYOR

Size göre toplumsal bilinç düzeyinde davranışsal bağımlılık algısı oluşmuş durumda mı yoksa bu tip bağımlılıklar sadece kötü alışkanlık olarak mı algılanıyor?
Davranışsal bağımlılıklar kapsamında konuştuğumuz bağımlılık türlerinin maalesef toplumun geniş bir kesiminde hâlâ bağımlılık olarak değil de kötü alışkanlık gibi algılandığını görüyoruz. Bu durum üzerinde, bağımlılık yapan eylemlerin yasal olması, alkol ya da madde bağımlılığı gibi kısa süre içinde gözle görülen olumsuz etkilerin ortaya çıkmaması gibi durumlar etkili oluyor. Bu bağımlılıkların, hâlâ alkol, madde ya da tütün bağımlılığı kadar önemsenen bir bağımlılık türü olmadığını görüyoruz. Bu nedenle, farkındalığı artıracak çalışmaların yapılması oldukça önemli hale geliyor.

“DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLAR PANDEMİ DÖNEMİNDE ARTTI”

Pandemi döneminde evlere kapanmanın etkisiyle gençlerde davranışsal bağımlılıklar artmış olabilir mi? Bu konuda herhangi bir araştırma sonucu var mı? Pandemi dönemi, özellikle sosyal izolasyonun ve evde kalınan zamanın artmasıyla, internette oyun oynama ya da kumar oynama gibi davranışları da doğal olarak artırdı. Bu durumu klinik gözlemle görebildiğimiz gibi, konuyla ilgili yapılan araştırmalarla da görebiliyoruz. Çin’de 575 çocukla yapılan bir araştırma, pandemi sırasında stresi artan çocukların akıllı telefon kullanma sıklığının da arttığını göstermekte. Afrika’da yapılan bir başka çalışma ise, çocuklarda internet kullanımının pandemi döneminde yavaş yavaş artarak artık bağımlılık boyutuna vardığını gösteriyor. Malezya’da pandemi döneminde yapılan bir çalışma ise, sağlıkla ilgili durumlara ilişkin kaygı ve internet bağımlılığı arasındaki ilişkiyi araştırmış. Sağlık anksiyetesi dediğimiz, sağlığının bozulmasına yönelik kaygı duyan gençlerde internet bağımlılığına neden olabilecek düzeyde internet kullanımının daha yüksek olduğu görülmüş.

Benzer şekilde, çevrimiçi kumar oynama ve çevrimiçi alışveriş davranışlarında da pandemiyle birlikte artış olduğunu gösteren çalışmalar olduğunu görüyoruz. Bir yandan hayatı oldukça kolaylaştıran, çocukların, gençlerin dünyayla bağlantısını kuran, eğitimlerini devam ettirmeye yarayan internet, diğer yandan aşırı kullanım söz konusu olduğunda maalesef işlevselliklerini bozan bir etmen haline gelebiliyor.

TEDAVİDE BENZER YÖNTEMLER KULLANILIYOR

Davranışsal bağımlılıkların da beyinde kimyasal bağımlılıklar gibi bir etkisi var mı? Bu noktada her iki bağımlılık türünün tedavisinde benzer yöntemler mi kullanıyor?
Davranışsal bağımlılıkların birer hastalık olarak kabul edilmesi, kumar bağımlılığının tıpkı alkol ve madde bağımlılığı gibi psikiyatrik hastalıkların tanı kriterlerinin yer aldığı DSM-5’te yer alması, bize bu bağımlılık türlerinin de alkol ve madde bağımlılığı kadar ciddiye alınması gerektiğine işaret ediyor. Bu bağımlılıkların nörobiyolojisi ile ilgili yapılan çalışmalar, özellikle dopamin hormonunun akıllı telefon bağımlılığında etkin olduğunu, beyinde madde bağımlılığı söz konusu olduğunda etkilenen bölgelerin akıllı telefon bağımlılığında da aynı şekilde etkilendiğini gösteriyor. Dolayısıyla her iki bağımlılık türünde, özellikle psikolojik ve sosyal destek söz konusu olduğunda benzer yöntemler kullanılıyor. Alkol ve madde bağımlılığı söz konusu olduğunda farklılaşan noktanın arındırma süreci olduğu söylenebilir.

Davranışsal bağımlılıkların tedavisi konusunda neler yapılıyor? Tedavide üçüncü nesil terapi yaklaşımları, farkındalık, kabul ve kararlılık odaklı terapi yaklaşımlarının etkisini nasıl değerlendirirsiniz?
Davranışsal bağımlılıklarla ilgili bir uzmandan destek aldığınızda süreç, durumu tanımlamak, kişinin detaylı öyküsünü almak ve bağımlılıkla ilgili durumunu değerlendirmekle başlar. Bunu, psiko-eğitim adı verilen bilgilendirme çalışmaları, aileyle çalışma, oyun oynama/kumar oynama/internette zaman harcama gibi üzerinde çalışılan sorun her neyse bununla ilgili istekle başa çıkma yöntemleri üzerinde çalışılması izler. Bazı davranışsal değişikliklerle kişinin bağımlılık yapan durumdan uzak kalması sağlanmaya çalışılır. Gerekirse bir hekim aracılığıyla ilaç tedavisine de başlanır. Tedavi sürecinde kullanılan pek çok terapötik yaklaşım vardır; ancak bağımlılıklar, tek bir neden, süreç ya da tedavi ile açıklanamayacak kadar karışık ve çeşitlidir. Dolayısıyla, yıllardır uygulanan geleneksel yöntemlerin yanı sıra, bağımlılıklara farklı bir perspektiften bakan uygulamaların bu alanda yer alması bir gereklilik haline gelmiştir. Postmodern yaklaşımlar olarak tanımlayabileceğimiz bu yaklaşımlar; Farkındalık Temelli Uygulamalar (Mindfulness), Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi ve Narrative Terapi olarak sayılabilir. Bu yaklaşımların ortak özellikleri söz konusu problemle ilgili kesin ve tek bir doğruya inanmaktan ziyade daha derin ve çok boyutlu bir anlayışla insanı incelemektir.

Farkındalık temelli uygulamalar, terapötik bir müdahale şekline gelmeden yüzyıllar önce Uzakdoğu öğretilerinde geniş bir yere sahipti. 1990’lı yıllarla birlikte, bu uygulamalar artık klinik pratiğin birer parçası oldu. Farkındalık temelli yaklaşımların odak noktası düşünceler ve duygulardır. Danışanların/hastaların farkındalık kavramını yaşamalarını, yargısız bir şekilde yaşadıkları anı kabullenmeyi öğrenmelerini ve yaşanan anı deneyimleyerek düşünce ve duygularını izlemelerini sağlamayı hedefler. Bütün bunlar yargısızlık, sabır, kabullenme ve serbest bırakma kavramlarını öğrenme ve pratiğe dönüştürme yoluyla gerçekleşir. Davranışsal bağımlılıkların en önemli klinik göstergeleri arasında oyun oynamaya, kumar oynamaya yoğun istek duymak, dürtüsel davranış sergilemek ve duyguların kontrolünü sağlamakta zorluk çekmek bulunmaktadır. Farkındalık temelli uygulamaların duyguların kontrolünü sağlama üzerinde etkili olduğunu gösteren pek çok çalışma vardır. Üçüncü nesil yaklaşımlar davranışsal bağımlılıklarla çalışırken, duyguları tanımanın ve onları olduğu şekilde kabullenmenin iyileşme yolunda atılan önemli adımlar olduğunu savunur. Bu yaklaşımlar aracılığıyla kişi olumsuz da olsa duygularla tanışmayı ve onları yargısızca kabullenmeyi öğrenir, böylece kişinin bağımlı davranışın sürmesine neden olan problemlerini interneti aşırı kullanmadan ya da kumar oynamaya yönelmeden çözebilmesi için öz kontrolünü geliştirir.

“ÇOCUKLARA ‘DENGE’ KAVRAMI ÖĞRETİLMELİ”

Davranışsal bağımlılığın tedavisine katkısı olması açısından veya davranışsal bağımlılığın oluşmasını engellemek adına ailelere önerileriniz nelerdir?
Söz konusu gençler olduğunda, tedavinin en önemli destekçisi tabii ki aileler oluyor. Öncelikle ailelere bu durumu sıradanlaştırmamalarını, problemin boyutunu küçümsememelerini öneririm. Bağımlılık dediğimiz durum, çocuğun ya da gencin sadece bilgisayar başında “fazla” oyun oynaması anlamına gelmez; belki de gelecekte tüm hayatını etkileyecek bir hastalık halidir.

O nedenle, gençlerin bilgisayar kullanımı üzerinde ailelerin biraz daha söz sahibi olması gerekir. Çocuklara küçük yaşlarda “denge” kavramını öğretmek, hayatta hem sorumlulukları yerine getirmenin hem oyun oynamanın bir denge içinde yapılması gerektiğini anlatmak gerekir. İnternet kullanımı bugün çoğunlukla tüketim kültürünü besleyen bir şekilde devam ediyor. Ancak ailelerin, çocuk ve gençleri bunun tam tersi olan üretim kültürü ile tanıştırması mümkün. Örneğin, internet kullanımını yazılım öğrenmek için, belli uygulamalarla resim yapmak ya da enstrüman çalmak için kullanmak, bu kültürün teşvik edilmesini sağlar. Bu konuda, aile büyükleri gence birer rol model olmak zorundalar. Örneğin, anne ya da baba eve gelir gelmez dizi izleyeceği platformları açıp ya da sosyal medyaya dalıp günün yorgunluğunu buralarda attığını söylüyorsa, bu gencin de zamanını internet başında geçirmesini yadırgayamayız. Ailece aktivite yapılan, sohbet edilen zamanlar olmalı, akşam yemeğinin mutlaka birlikte yenmesi gibi uyulması kolay kurallar olmalı ki aile içi iletişim de sağlıklı bir şekilde gelişsin.

MELİKE ŞİMŞEK KİMDİR?

2010 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünü, ardından Londra’da bulunan Queen Mary University of London Ruh Sağlığı ve Psikolojik Terapiler bölümünü bitirdi. Prof. Dr. Üstün Dökmen’in Küçük Şeyler programında asistanlıkla başlayan çalışma hayatı, nörobilim çalışmalarını pazar araştırmalarıyla birleştirdiği projelerle global bir danışmanlık şirketinde devam etti. Kadınlara ücretsiz psikolojik destek sunulan projelerde psikolog olarak yer aldı. Devlete bağlı merkezlerde bağımlı ve davranış bozukluğu olan çocuk ve ergen gruplarla çalıştı. Halen bağımlılık alanında çalışmakta, Türkiye çapındaki ulusal kongrelerde ve Meksika, Amerika, Viyana gibi ülkelerde uluslararası kongrelerde sunumlar yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe 1.&2. sınıf öğrencilerine psikoloji ve sağlık iletişimi dersleri vermektedir. Hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümleri vardır. Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi’nde Motivasyonel Görüşme Teknikleri eğitici eğitimi almış, uluslararası sertifikalı eğitici olmak üzere The Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT)’tan kabul almıştır. Türkiye’de sayısı 66’ya ulaşan, bağımlılara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek veren Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019