Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1043
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

Belit ŞENOL

Çocuk ve gençlerin sağlıklı bir aile ilişkisi içinde olmasının önemine dikkat çeken Klinik Psikolog H. Sevde Eskici, “İhtiyaçlarının karşılandığı bir ortamda, sağlıklı ilişkiler ağı içinde büyümek, bir ailenin çocuğuna bırakabileceği en güzel miras.” diyor. Klinik Psikolog H. Sevde Eskici ile aile içi sorunlar, boşanma, duygusal ihmal ve mutsuz evlilikler gibi faktörlerin çocuk ve ergenlerin psikolojisi üzerinde oluşturduğu etkileri konuştuk.
 
Özellikle son yıllarda ergenler ve gençler arasında depresyon görülme sıklığının arttığına şahit oluyoruz. Size göre bu durumun başlıca nedenleri neler?
Çocukluk ve gençlik dönemlerinde depresyonun en büyük tetikleyicilerinden biri travmatik yaşantılar oluyor. Aile içi şiddet, evde sürekli yaşanan gerginlik hâli ve kavgalar, çocuğun duygusal, fiziksel, cinsel istismara ya da ihmale maruz kalması gibi travmatik deneyimler çocuklarda ve gençlerde depresyon görülme riskini ciddi oranda artırıyor.

Çocukların ve gençlerin hayatını en çok zorlaştıran meselelerden biri de zorbalık. İnternet ve sosyal medya kanallarının hayatımıza çok daha fazla dahil oluşu pek çok avantajı beraberinde getirdi; ancak siber zorbalık, sanal zorbalık dediğimiz yeni bir risk de ortaya çıktı. Ebeveyn denetiminde olmayan sosyal medya kullanımı, gerek kötü niyetli insanların çocuklara kolaylıkla erişip onları travmatik yaşantılara maruz bırakması, gerekse siber zorbalık üzerinden çocukların incinme riskini artırdı. Son yıllarda depresyon görülme sıklığının önemli sebeplerinden biri de bu olabilir diye düşünüyorum. Pandemi gibi küresel travmalar ya da dünya çapında yaşanan ekonomik problemler de özellikle gençlerin mevcut endişe düzeylerini ve gelecek kaygılarını arttırdığından depresif ruh halini şiddetlendiriyor olabilir.
 
Sağlıklı bir aile ilişkisinin, bir arada kaliteli vakit geçirmek, aynı sofrada yemek yemek gibi rutinlerin çocuğu ve genci depresyon başta olmak üzere psikolojik sorunlardan korumak adına önemi nedir?
Mutluluk ve iyi hissetme üzerine yapılan araştırmaların ciddi bir kısmı, mutluluk düzeyimizi belirleyen en önemli faktörün sosyal ilişkiler, özellikle de aile ve yakın arkadaş çevresi gibi yakın ilişkiler olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla yakın çevresi içinde kendini güvende hissetmenin, sağlıklı ilişkilere sahip olmanın, önemsendiğini ve sevildiğini hissedip destek görmenin, yakınlarıyla açık ve sevecen bir ilişki kurabilmenin depresyona karşı koruyucu faktörler olduğunu söyleyebiliriz.
Çocukların ve gençlerin, yetişkinlere göre daha sınırlı imkanları olduğunu da göz önünde bulundurursak, yakın ilişkilerin çocukluk ve gençlik çağlarında daha da büyük önem arz ettiğini söylemek yanlış olmaz. Sağlıklı rutinlere sahip olmak, hayatımızı idame ettirmemizi kolaylaştırıyor ve duygusal açıdan tutarlı, istikrarlı bir noktada kalmamıza katkı sağlıyor. Aile üyelerinin bir arada gerçekleştirdikleri rutinler, aile ilişkisini de beslediğinden ayrıca önem kazanıyor.

“BOŞANMA SÜRECİ SAĞLIKLI YÜRÜTÜLMELİ”

Danışanlarınızdan da yola çıkarak yorumlayacak olursanız boşanmış anne-babaların çocuklarının ruh sağlığı nasıl etkileniyor? Tek ebeveyniyle yaşayan ergen ve gençlerde depresyona yatkınlık söz konusu oluyor mu?
Depresyon tablosu ortaya çıktığında ya da travma gibi zorlu deneyimlere maruz kaldığımızda, ilk bozulan şeylerden biri rutinimiz oluyor. Rutinlerimizin bozulması hayatımızın alışık olduğu döngüden çıkması ve günlük hayatımızı idame ettirmekte zorlanmamız anlamına geliyor. Depresyon sürecinde duygularımız, düşüncelerimiz ve bedenimiz olumsuz şekilde etkileniyor ve bu değişiklikler birbirini de besleyerek bir kısır döngü oluşturuyor. Örneğin, hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünüyor, yoğun bir umutsuzluk ve üzüntü hissediyor ve bedenimizde hissettiğimiz yorgunlukla da beraber yataktan çıkmak dahi istemiyoruz; günlük uğraşlarımızdan vazgeçip yataktan çıkmamamız olumsuz düşüncelerimizi ve duygularımızı daha da şiddetlendiriyor. Bu kısır döngüyü kırmak, depresyonla baş etmek adına önemli bir aşama; bu kısır döngüyü kırmak ya da güçsüzleştirmek adına kullandığımız en önemli araçlardan biri de rutinlerimiz. Ebeveynlerin boşanması en başta çocuğun alışık olduğu hayatın ve rutinlerin değişmesi demek, dolayısıyla ailenin tamamı için zorlayıcı bir süreç. Ebeveynlerin boşanması ve sonrasındaki tek ebeveynle yaşama süreci çocuklar ve gençler için depresyon adına bir risk faktörü oluşturabilir ancak gerekli önlemler alınır ve süreç sağlıklı bir şekilde yürütülürse depresyon ya da başka bir psikolojik rahatsızlığın ortaya çıkmasını önlemek mümkün. Boşanma ve sonrasındaki süreçte, aile içindeki gerginliğin olabildiğince asgari düzeyde tutulması, çocuğun ebeveynler arasındaki çatışmadan korunması, her iki ebeveynin çocukla ilgilenmeye devam etmesi ve mümkünse bir terapistten yardım alınması sürecin daha sağlıklı bir şekilde yaşanmasını sağlayabilir.

AİLE İÇİ SORUNLARIN ETKİLERİ

Aile içinde yaşanan sorunlar ve çatışmalar gençleri nasıl etkiliyor? Ev içindeki kavga, çatışma ve kaos ortamının ergen ve gençlerde görülen depresyon, kaygı bozuklukları, panik atak gibi sorunlarla ilişkisi nedir?
Evimiz kendimizi en güvende hissetmemiz gereken yer, ancak ne yazık ki bu her zaman mümkün olmuyor. Ev içinde sürekli ve şiddetli biçimde yaşanan kavga, çatışma ve kaos; aile bireylerinin, özellikle de çocukların ve gençlerin stres seviyelerini ciddi şekilde yükseltiyor ve onları travmatize edebiliyor. Zira çocukların duygusal ve zihinsel kapasiteleri henüz yetişkinler kadar gelişmiş değil ve stresle baş etmek adına kullanabilecekleri yöntemler, alabilecekleri önlemler yetişkinlere göre çok daha sınırlı. Ki bahsettiğimiz tartışma ve kaos ortamı yetişkinler için bile oldukça zorlayıcı; dolayısıyla çocuklar ve gençler için bu kaos ortamı daha büyük risk taşıyor. Stres düzeyinin sürekli biçimde yüksek kalması, çocukların kendilerini güvende ve rahat hissedememeleri ve çeşitli travmalara maruz kalmaları depresyon ve kaygı bozuklukları yaşama riskini ciddi biçimde artırıyor. Bu kaotik ve gergin ortam, çocukların ve gençlerin yaşadığı psikolojik rahatsızlıkların ya da başka sorunların sıklıkla gözden kaçmasıyla da sonuçlanabiliyor; bu da tahmin edersiniz ki problemleri daha çok büyütüyor. Erken müdahale ile çözülebilecek sorunlar, uzun yıllar boyu sürebiliyor ve böylece çocukların hayat kalitesini ciddi düzeyde azaltabiliyor.

DUYGUSAL İHMAL

Duygusal ihmal nedir? Ergen ve gençlerin duygusal olarak ihmal edilmesinin sonuçları nelerdir?
Çocukların temel duygusal ihtiyaçlarının karşılanmaması anlamına gelen duygusal ihmal aslında pek çok şeyi kapsıyor. Bakım görmek, ilgi ve sevgi görmek, önemsenmek, ciddiye alınmak, oyun oynamak, sınırlara sahip olmak temel çocukluk ihtiyaçlarından bazıları.Bahsettiğim ihtiyaçlar karşılanmadığı takdirde, duygusal ihmal tablosu ortaya çıkıyor ve kişi hem çocukluk hem yetişkinlik çağında pek çok problemle karşılaşabiliyor. Kendini önemsiz ya da görünmez hissederek büyüyen çocuklar psikolojik rahatsızlıkların yanı sıra; özgüven problemleri, öfke kontrol problemleri, yoğun değersizlik, utanç ve kusurluluk hisleri gibi sorunlar da yaşayabiliyor ve ilişki kurmakta ve sürdürmekte zorlanabiliyorlar.
 
Bir arada olmasına karşın kopuk olan karı-koca ilişkileri gençlerde nasıl sorunlara yol açar? Mutsuz evliliklerin çocuk ve ergenler üzerindeki etkisi nedir?
Yalnızca kavgaların, gerginliğin ve şiddetin varlığı değil; sağlıklı iletişimin, sıcak ilişkilerin ve ailece paylaşılan rutinlerin yokluğu da çocukları ve gençleri olumsuz şekilde etkileyebiliyor, travmatize edebiliyor. Özellikle çiftlerin uzun süre boyunca ve sık sık küsmeleri, aynı evin içinde iki yabancı gibi yaşamaları ev içindeki huzuru ve güvenlik hissini zedeleyebiliyor. Kavgalar olmasa bile, sessizliğin ve soğukluğun evde hüküm sürmesi yine çocukları ve gençleri tedirgin ediyor, kaygılarını ve mutsuzluk hissini arttırıyor. Sürekli biçimde belirsizliğe maruz kalmak; kontrol hissini, dolayısıyla güvenlik algısını tehdit ediyor ve yoğun strese sebep oluyor. Bu tablo yalnızca çocukların ve gençlerin mevcut ruh sağlığını değil; gelecekte kuracakları ilişkileri de olumsuz etkileyebiliyor. Çatışmayı yatıştırma, problem çözme gibi temel becerileri öğrenemeyen çocuklar; yetişkinliklerinde benzer meselelerde sorun yaşayabiliyor ya da sosyal ve romantik ilişkiler kurmak konusunda daha büyük çekincelere, korkulara sahip olabiliyorlar.
 
Geleneklerimizden de gelen yakın ve samimi akrabalık ilişkilerinin gençler üzerindeki koruyuculuğu nedir? Anneanne, babaanne, dede gibi farklı kuşakların bir arada olduğu evlerdeki genç ve çocukların ruh sağlığı nasıl şekilleniyor?
Çocukluk çağında kurulmuş sağlıklı ve olumlu ilişkilerin sayısı ne kadar fazlaysa, çocuk o kadar şanslı diyebiliriz. Yakın ve samimi akrabalık ilişkilerinin olması çocuğun psikolojik sağlığından güvende hissetmesine kadar pek çok değişkene olumlu katkı sağlıyor. Farklı kuşakların bir arada olduğu evlerde denge gözetilebilir ve olumlu bağlar kurulursa; bu hem çocuğun ruh sağlığı açısından fayda sağlar hem de anneanne, dede gibi daha tecrübeli büyükler, ebeveynler arası çatışmalarda denge sağlayabilir; çocuk için bir sığınacak bir liman, güvenli bir bölge oluşturabilir. Aile büyüklerinin tecrübelerini, bilgilerini ve anılarını paylaşmaları, çocukların ve gençlerin zihin ve duygu dünyalarını zenginleştirebilir, öğretici olabilir, kabiliyetlerini geliştirmelerine katkı sağlayabilir.
 
Konuyla ilgili eklemek istedikleriniz varsa paylaşabilir misiniz?
İhtiyaçlarının karşılandığı bir ortamda, sağlıklı ilişkiler ağı içinde büyümek, bir ailenin çocuğuna bırakabileceği en güzel miras. Dolayısıyla en azından fiziksel ihtiyaçları kadar çocuğun duygusal ihtiyaçlarını da gözetmek, çocuğu dinlemek ve gözlemek, ona önemsendiğini ve sevildiğini hissettirmek ailelerin asli görevi ve çocuklarına en güzel hediyesi. Bir şekilde tüm bunlardan mahrum kaldığımız bir çocukluk yaşadıysak bile bir şeylerin değişmesi ve düzelmesi mümkün, ancak elbette daha fazla emek istiyor ve bizi daha fazla zorlayabiliyor.

KLİNİK PSİKOLOG H. SEVDE ESKİCİ KİMDİR?

Klinik Psikolog H. Sevde Eskici, İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Şehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını “Savaş ve İltica: Travmatik Olaylara Maruz Kalmış Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Mülteci Kadınlara Yönelik İnceleme ve Psikolojik Müdahale” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Halen özel bir klinikte psikoterapist olarak çalışan Sevde Eskici, akademik çalışmalarını Koç Üniversitesi Travma ve Stres Çalışmaları Laboratuarında yürütmektedir. Başlıca çalışma alanları psikolojik travma, cinsiyet temelli şiddet, travma sonrası stres bozukluğu, dissosiyatif kimlik bozukluğu, anksiyete bozuklukları, depresyon, kültürel psikoloji ve göç çalışmalarıdır.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019