Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1076
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

İnci Neşeli ÖZOĞLU

Başarmayı, bundan keyif almayı kim istemez ki? Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül, ebeveynlerin çocuklarını oldukları haliyle sevmesinin, eleştirmemesinin, başkaları ile kıyaslamaması ve başarılarını övmesinin, onların benlik saygılarını artıracağını, bunun da başarıyı tetiklediğini vurguluyor. “Öz güvenli çocuklar her alanda daha başarılı olurlar.” diyen Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül ile çocuklarda akademik başarıyı etkileyen faktörleri konuştuk. 

Akademik anlamda başarısız olan bir çocuk için anne babanın öncelikle yapması gereken nedir? Eskilerin tabiriyle “notları düşük” çocuğa nasıl yaklaşmak gerekir?
Notların düşüklüğü ile ilgili olarak anne babanın ilk yapması gereken; çocuğu “suçlamamaktır”.  Elbette ebeveyn duruma üzülmüştür, genellikle ilk tepkisi de çocuğu suçlu hissettirecek bir ifade kullanmak olur. Ama gözden kaçan, çocuğun da bu duruma üzgün olduğudur. Karnenin sahibi çocuktur, bu durumdan en çok etkilenen çocuktur. Yani kısacası özne çocuktur. Birçok şeyin hele de notların telafisi vardır ancak suçluluk hissi ile zedelenen öz güvenin telafisi meşakkatlidir. Amacımız çocuğa nasıl yardım edebileceğimiz olmalıdır. Bunun için de çocuğun neden başarısız olduğunu anlamamız gerekir.

“HER CANLI SEVGİ İLE BÜYÜR, ÖĞRENİR VE GELİŞİR”
Ailenin tutumu, çocuğun doğuştan gelen özellikleri, içinde bulunduğu çevre gibi faktörler çerçevesinde değerlendirdiğinizde çocuklarda akademik başarıyı etkileyen faktörleri nasıl açıklarsınız?
Çocuğun başarısını etkileyen faktörleri biyolojik ve psikososyal olarak ikiye ayırabiliriz. Zekâ, dikkat ve öğrenme becerisi biyolojik faktörlerdir. Tüm bu faktörlerin genetik bir zemini vardır. Herkesin sermayesi kadar çıktısı olması “başarıdır” bence. Bu şu demek; doğuştan getirdiğimiz bir kapasitemiz vardır. Öğrenme becerimiz, algılama düzeyimiz, hafızada tutmamız, mevcut bilgilerle birlikte yorumlamamız, dikkatimiz gibi faktörler bizim bir konuyu kavramamızı ve öğrendiğimizi göstermemizi sağlar. Bu noktada herkes eşit değildir. Ancak herkesin başarılı olması mümkündür. Dediğim gibi başarı standart bir kavram değildir, kişiye göre belirlenmelidir. Çocuğun dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü olabilir. Bunlar tıbbi tanı olarak Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) olarak tanımlanır. Bir hekimin tanı koyması sonrasında tedavisi ve alınacak önlemler noktasında yapılacak çok şey vardır. Bunun yanı sıra psikososyal bağlamda başta anlayış ve sevgi olmak üzere, uygun ortamın sağlanması, başarı için çok temel belirleyicilerdir. Her canlı sevgi ile büyür, öğrenir ve gelişir. Kişinin olduğu gibi kabul edilerek ve zorluklarına çözüm üretilerek sevilmesi bu noktada çok önemlidir. Çocuğun fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra duygusal ihtiyaçlarının da karşılanması gerekir. Çocuk bir güçlük yaşadığında çözüm için ebeveynlerine ulaşabilmeli onlarla dayanışabilmelidir. Ev ortamının sakin olması, çocuğun kendine ait bir odasının olması, anne baba tartışmalarında çocuğun ortada bırakılmaması da çok önemlidir. Bunun yanı sıra çocuğun eğitim ve öğretiminin “uygun mesafeden” takibi ve okul ile iş birliği yapmak da gerekir. “Uygun mesafe”, onun yapabileceklerini onun adına yapmamak ancak ihtiyacı olduğunda ona rehberlik etmek ve gerekli durumlarda destek aldırmak olarak tanımlanabilir.

“PROJE ÇOCUK” KİMDİR?
“Proje çocuk” olgusuna nasıl bakıyorsunuz?
“Proje çocuk” kavramını ebeveynin kafasındaki en ideal çocuk olarak tanımlamak mümkün. Bu tanım, elbet toplum tarafından da en ideal çocuk kavramına uyar. Hedefler çok yüksektir. Şu an ve gelecekte yapması gerekenler tanımlıdır. Ama bu hedefler ve yapılacakları çocuk değil çevresi belirler. Çevre ise kültürün o zaman dilimindeki ideal normlarıdır. Bu çocukların kendileri yoktur, gizli bir “biz” vardır. Bu çocuklar maalesef kendi hayatlarının öznesi değil nesnesi olurlar. Bizler çocukları daha anne karnında iken imgelemeye başlarız. Olmasını istediğimiz özellikleri sıralarız. Oysa dünyanın en mükemmel çocuğu bile doğsa hayali kurulan bebek ile örtüşmez. Eğer anne, doğan bebeğini kafasındaki imgeden ayırıp olduğu gibi kabul ederse o bebek, anne ile sağlıklı bağlanır ve güvenli üssü olan anneye yaslanıp dünyayı keşfe çıkar. Bu keşif sonucu kendi normlarını oluşturur. Böylece serpilip büyür. İşte asıl başarı budur. Hem anne adına hem büyüyen bebek adına.
Bir başka açıdan konuyu ele alacak olursak aslında “her çocuk bir projedir”.  Yani onu dünyaya getirmek, bakımını sağlamak, ihtiyaçlarına göre imkânlar tanımak, onun yolunu açmak, ona önderlik etmek ve doğru yönlendirmeleri yapmak gerekir. Bu da, üzerinde düşünülen, emek harcanan bir projedir. Bu açıdan konu ele alındığında proje kavramı olumlu bir temadır. Buradaki ince çizgi, çocuğun geleceğini kendi önceliklerimize göre değil, onun gelişimine göre planlamak olmalıdır. Bu tanıma uygun şekilde okulların da eğitimi, çocukların her birinin gelişimi doğrultusunda kendilerine özel projeler olarak tasarlamaları gerekir. Tek tip öğrenci değil, bireysel anlamda donanımlı çocuklar yetiştirilmesi ancak zengin içerikli projelerle olur. 

“BAŞARI TANIMI HER ÇOCUK İÇİN FARKLI YAPILMALIDIR”
Size göre “başarılı çocuk” kimdir? Başarıyı yalnızca akademik anlamda tanımlamak doğru bir yaklaşım mıdır?
“Başarılı çocuk”, sermayesi oranında çıktısı olan, kendi genetik, biyolojik ve duygusal gelişime uygun beceri geliştiren çocuktur. Herkes bu noktada farklıdır ve her çocuk için başarı tanımı farklı yapılmalıdır. Bu bağlamda düşünüldüğünde, bence herkes başarılıdır. Ama bu başarıyı ortaya koymak için, çocuğun öncelikle anne babası sonrasında çevresi ve öğretmenleri tarafından iyi tanınması, güçlüklerine destek olunması, çıktılarının takdir edilerek yüreklendirilmesi gerekir. Eleştirel ve yargılayıcı bir tutumdan ziyade kabullenici ve destekleyici yaklaşım gerekir. Başarı elbette sadece akademik bir tanım değildir. Dünyaya gelen canlının hayata tutunması, büyümesi, gelişmesi, öğrenmesi ve öğrendiklerini kendi yaşamına uyarlaması, sosyalleşmesi, kendine yetebilmesi gibi birçok kavram başarı tanımı içerisinde yer alır.

“HER ÇOCUĞUN BİRİCİKLİĞİ AKILDA TUTULMALI”
Çocuğun akademik başarısını artırma noktasında anne-babaların tutumu ve yaklaşımı nasıl olmalıdır? Nelerden kaçınmaları gerekir?
Bu işin anahtarı her çocuğun biricikliğinin akılda tutulmasıdır. Çocukların sermayelerini iyi değerlendirmek ve beklentiyi buna göre ayarlamak önemlidir. Çocuğun bir güçlüğü varsa önceden fark etmek, zaman geçmeden ilgili danışmanlıklarla sorunun nedenini anlamak ve uygun çözümler üretmek ebeveynin görevidir. Tabii ki bunlardan da önce çocuklarını oldukları haliyle sevmek, eleştirmemek, başkaları ile kıyaslamamak ve başarılarını övmek çocukların benlik saygılarını artırır. Bu da başarıyı tetikler. Onlara ev içerisinde alan açmak, saygı duymak, ihtiyaçlarını gözetmek gerekir. Örneğin, hafta içi geç saate kadar misafir ağırlayan, çocuğun uyku saatinde dışarılarda olan, çocuk ders çalışırken elektrik süpürgesi ile temizlik yapan ve çocuğu ile zaman geçirmeyen ebeveyn çocuklarının rutinini önemsemiyordur. Oysa çocuk rutin ister ki ritmini oluştursun. Başarı için ritimli bir hayat gerekir. Bir diğer konu da “huzur”dur. Ev içerisinde huzur gerekir. Elbet tartışmasız ev olmaz ama çözümlenmemiş kronik ilişki sorunları ve çocukların ebeveynlerin kendi problemlerine dert ortağı yapılması çocuğun gündemini değiştirir. Çocuk tutarlı, saygılı bir ilişki ortamında, rutinlere dikkat edilerek, kendi ihtiyaçları gözetilerek ve varsa zorlukları anlaşılıp çözüm üretilerek büyütülmelidir. Çocuğun arkadaşı değil ebeveyni olmak da gerekir.
Başarı- öz güven ilişkisini nasıl değerlendirirsiniz? Öz güven kazanımının başarılı olma motivasyonu üzerinde etkisi var mıdır? Öz güvenli çocuğun akademik anlamda daha başarılı olacağını söylemek mümkün müdür?
Meslek hayatımda birçok kere ebeveynlerin çocuklarının öz güvenlerinin eksik olduğunu şikâyet etmelerine tanık oldum. Oysa bu durum, çocuğun tek başına kazanabileceği bir beceri değildir. Çözümü de birkaç terapi görüşmesi olamaz. Öz güven, iğne oyası gibi bebeklikten itibaren sağlıklı bağlanma, sevgi ile kabul edilme, kıyaslanmadan eleştirilme ve başarılarının görülüp övülmesi ile gelişir. Çocuğa beceri geliştirecek alanlar açmak önemlidir. Onun adına neredeyse her şeyi yaptığımızda bir beceri geliştirip serpilip büyüyemediği gibi, mevcut becerileri de körelir, bunun yanı sıra kendini yetersiz görür ve benlik saygısı azalır. Elbette başarının en büyük dayanağı öz güvendir. Kendine güvenmeyen çocuk kendini yetersiz algılar ve atması gereken adımı atamaz ya da güçlükle atar. Böyle çocuklar ürkek ve çekingen olurlar, toplum içerisinde kendilerini geri planda tutarlar, bildiklerini de dile getiremezler. Öz güvenli çocuklar her alanda daha başarılı olurlar.

TEMBELLİK NEDİR?
“Tembellik” ve “tembel çocuk” kavramlarını nasıl tanımlamak gerekir? Tembelliğin arkasında yatan nedenler neler olabilir? Bu anlamda çocuklarda tembelliğe nasıl yaklaşmak gerekir?
Buraya kadarki söyleşimizden anlaşılacağı üzere tembel çocuk yoktur. Başarısız çocuk vardır. Başarısızlığın da her zaman bir nedeni vardır. Bu nedeni tespit edilemeyen ve çözüm üretilemeyen çocuk başarısız olur. Öğrenmek ve başarmak keyif veren bir durumdur.  Başarmayı, bundan keyif almayı kim istemez ki!. Başaramayan çocuk akademik ortamlardan zevk alamaz ve sonuçta da çalışmaz. Çünkü böyle bir çocuk akademik ortamda kendini yetersiz hisseder.  Hiç kimse yetersiz olduğu durumla yüzleşmek istemez ve böylece derslerden uzaklaşır, kendini mutlu hissedeceği başka haz kaynaklarına yönelir. Başarısızlığın nedeninin, çocuğu çok boyutlu değerlendirerek anlaşılması ve mümkün olan en erken zamanda çözüm üretilmesi önemlidir. Yapması gerekenleri ve yapabileceklerini onun adına yaparak büyütülen çocuklarda beceri geliştirmemenin sonucunu tembellik olarak görmek de mümkündür. Bu çocuklar şaşkındır ne yapacaklarını ne yapamayacaklarını bilemezler. Bir yandan da nasılsa birileri yapıyor diye miskin olurlar. Ben bu durumu duygusal istismar olarak nitelendiriyorum. Anne baba farkında değil ama çocuklarının büyüyüp gelişmelerine engel olacak düzeyde “onların adına” yapıyorlar.

TEMBELLİK VE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) AYRIMI
Tembellik ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) arasında bir bağlantı var mıdır? Tembellik ve DEHB arasında ayrım nasıl yapılabilir?
DEHB bir tıbbi tanıdır. Doğru zamanda tanı konulup müdahale edilmezse çocuk başarısız olur. Hiperaktivitesi olmayan ve zekâsı ile bir şekilde dersleri halleden dikkat eksikliği olan çocuklar genelde hem öğretmenlerin gözünden kaçar hem de aileleri onları fark edemez. Oysa bu çocuklar gerekenden fazla eforla bu başarıyı yakalarlar ve bir süre sonra da bu eforu harcamaz ve başarısız olurlar. Bu durumda da “tembel” etiketi alabilirler. Aynı durum ÖÖG (Özel öğrenme güçlüğü) olan ve sınırda zihinsel gelişim gösteren çocuklar için de geçerlidir. Dikkat eksikliğinin akademik ortamda başarısızlığın yanı sıra sakarlık, dalgınlık, dağınıklık, eşyalarını kaybetme, söyleneni duymama veya anlamama şeklinde de belirtileri olabilir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar ise “beceriksiz” diye nitelendirilebilir. Sınırda zihinsel gelişimi olan çocuklar ise öğrenirler ama çok tekrar yapmaları gerekir bunu yapamadıklarında da başarısız olurlar. Dikkat eksikliğinde kısa süreli hafızadaki bilgi uzun süreli hafızaya atılırken kayıplar olur, öğrenme güçlüğünde uzun süreli hafızadaki bilgi doğru kodlanıp organize edilemez. Bu nedenle bir çocuk eğer başarısız ise “tembel” diye etiketlemek yerine nedenini anlamak ve uygun çözümü üretmek gerekir. Başarısızlığın okul ortamında tespiti ise şu şekilde basamaklanmalıdır; Öncelikle okulda öğretmenin fark etmesi, çocuğu rehberliğe yönlendirmesi, rehberliğin öğrenci ve veli ile görüşüp olası nedenleri irdelemesi, eğer DEHB, ÖÖG veya sınırda zihinsel gelişim düşünüyorsa bir çocuk ve ergen psikiyatristine yönlendirmesi gerekir. Rehber öğretmen eğer nedenin çevresel faktörler ile ilgili olduğunu düşünüyorsa, aileye danışmanlık vermesi, öğretmeni bilgilendirmesi önemlidir. DEHB de ilaç tedavisi ve derslerde eksiği varsa özel ders desteği, öğrenme güçlüğünde ve sınır zekâda ise özel eğitim desteği ve eğitsel tedbir almak gerekir.

“İNSANOĞLUNUN EN ÖNEMLİ YAKITI SEVGİDİR”
Anne baba arasındaki uyumlu ve sağlıklı ilişki ile mutlu bir aile ortamının akademik anlamda çocuğa kazandırdıkları nelerdir?
İnsanoğlunun en önemli yakıtı sevgidir. Sevginin hormonal sistemi tetiklemesi ile büyür, gelişir, serpiliriz. 1945 yılında Rene Spitz “Hospitalizim” (yuva hastalığı) diye bir kavram tanımlamıştır. Spitz’in gözlemine göre, annelerinden birden ayrılarak kurumlara bırakılan çocukların çoğunda huzursuzluk, kilo alamama ve süreçte gelişimsel gerileme ile seyreden bir durum oluşmakta ve bazı bebeklerde ise bu durum ölümle sonuçlanmaktaydı. Bu gözlem bize sevginin ne kadar önemli bir koruyucu ve büyütücü faktör olduğunu, sevgisizlikten ölünebileceğini göstermesi açısından çok önemlidir. Nitekim birçok bilimsel çalışmada, sevginin hormonal sistemi nasıl uyardığı ve beyin gelişiminde özellikle limbik sistemin şekillenmesinde ne kadar önemli olduğu gösterilmiştir. Gebelik sırasında annenin huzuru ve mutluluğu, doğum sonrası mutlu bir ev ortamında sevgiyle karşılanan ve büyüyen bir bebek ileriki yaşamında birçok konuda başarılı olacağı gibi akademik olarak da daha önde olacaktır.
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde nispeten daha dezavantajlı ekonomik şartlarda yaşayan, çok çocuklu ailelerin çocuklarının zaman zaman özellikle merkezi sınavlarda önemli akademik başarılar gösterdiğini basından takip ediyoruz. Bazen bu gibi dezavantajlar başarı için motivasyon kaynağı olabilir mi? Bu çocukların başarılılarını nasıl yorumlarsınız?
Aslında Anadolu’da imkân sağlandığında mevcut durumdan daha fazla başarı elde edecek çocuklar vardır.  İmkânsızlığa rağmen başaran çocukları gerçekten çok azimli ve kapasiteli çocuklar olarak değerlendirebiliriz. Yani bunu sadece motivasyonla açıklamak mümkün değildir. Ancak bazı kişiler dezavantajlı durumda güdülenebilirler. Örneğin ailesi içinde huzur olmayan çocuklar bir kaçış olarak başarının verdiği haz ile beslenebilirler. Bu açıdan baktığımızda güçlüklerin üstesinden gelme azmi elbette başarıyı tetikleyici bir unsur olarak değerlendirilebilir.

PROF. DR. ŞAZİYE SENEM BAŞGÜL KİMDİR?

1994 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden derece ile mezun olan Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül, 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı unvanını aldı. Sonrasında Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları ve Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptı. 2012 yılından bu yana Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. 2015 yılında Doçent, Aralık 2020’de Profesör unvanı alan Başgül, 2009 yılında Güneş Çocuk ve 2019 yılında Güneş Çocuk Akademiyi kurdu. Yerli ve yabancı çok sayıda yayını ve kongre sunumları bulunan Prof. Dr. Başgül aynı zamanda Çocuk ve Gençlik Ruh Sağılığı Derneği Özel Gereksinimli Çocuklar Komisyonu Kurucu Başkanı, Down Türkiye Derneği Danışman Doktoru ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Başgül, biri kız diğeri erkek 18 yaşında ikiz çocuk annesidir.

Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019