Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1047
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

Yusuf DURAN

Düşük öz saygı ve kaygı bozukluğu problemleri, kişinin hayatının her aşamasını gerek duygusal gerekse sosyal anlamda olumsuz yönde etkiliyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Uzmanı Psikiyatrist ve Psikoterapist Özyıl Öztürk Sarıkaya’ya göre öz saygısı düşük olan bireyler sorunlar karşısında kaygı duyuyor ve sıkıntılarla baş etmede çaresiz kalıyor.

MUTLULUĞA AÇILAN KAPININ ANAHTARI: ÖZ SAYGI

Öz saygı nedir? Öz saygının beden ve ruh sağlığı için önemi nedir?
Öz saygı konusunda araştırmaları olan ünlü sosyolog Morris Rosenberg’e göre öz saygı, kişinin kendisine karşı olan tutumunu ifade eder. Bireyin kendisini önemli, değerli, yetenekli, kabul gören biri olarak algılamasıdır. Daha geniş bir tanımlamayla öz saygı, kişinin kendisine saygı duyması, güven duyması, onaylaması, kendisini eksik ya da sorunlu yönleriyle birlikte değerli bulmasıdır. Yaş, sağlık durumu, yaşam deneyimleri, genetik, başkalarının tepkileri, kendini ötekilerle kıyaslama öz saygıyı etkileyen faktörlerdir.

Öz saygı, sabit bir algı değildir; yaşam içinde değişebilmektedir. Bilimsel araştırmalarda öz saygının, kişilerin psikososyal durumlarını ve sosyal hayatlarını etkileyen önemli bir unsur olduğu belirtilmektedir. Bireyin yaşamından doyum alabilmesi, gelişimini tamamlayabilmesi, kendisi için önemli kararlar alabilmesinde öz saygı önemli bir özelliktir. Kendisini olumlu algılayan bir kişinin stresli durumları algılama biçimi ve sorun çözme becerisi daha iyi yönde gelişmektedir. Kendisini yetersiz ve önemsiz gören birisinin yaşamından doyum alması neredeyse imkansızdır. Yaşamımız boyunca sevildiğimizi, sevilmeye layık, önemli biri olduğumuzu bilmeye, hissetmeye ihtiyaç duyarız.
Öz saygının gelişmesini sağlayan iki önemli unsur vardır; birincisi kişinin yakın çevresinden gördüğü sevgi, saygı ve kabul, ikincisi ise yetkinlik ve başarı duygularıdır. Sevilen, onaylanan, değerli bir insan olduğu hissettirilerek büyüyen bir çocuk ilerde kendisini değerli bir yetişkin olarak algılayacak, yaşamını şekillendirecektir. Öz saygısı gelişen bireyin önceliği kendini risk ve zararlardan korumak, hak ettiği önemli başarılara, mutluluğa ulaşmak olacaktır. Öz saygı kişinin yaşamında doğru kararlar almasında, mutlu olmasında, üretken ve başarılı olmasında, yaptıklarından keyif almasında oldukça önemli bir unsurdur. 

YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLİYOR

Öz saygısı yüksek ve zayıf bireyler arasındaki farklar nelerdir?
Yüksek öz saygı, bireyin kendisini olduğu gibi kabul etmesi ve değer vermesidir. Kendilerini olumlu olarak değerlendirirler, eksik yönlerini geliştirmek için çaba harcarlar. Sevgi ve saygı sınırlarında ilişki kurarlar. Düşünce ve ihtiyaçlarını kolay dile getirirler. Daha çok sorumluluk alırlar, girişkendirler. Dikkatli karar verme becerileri daha çok gelişmiştir. Kendilerine güven duymaları nedeniyle kendisi dışındaki kişilerden daha az etkilenirler; bağımsız karar verme becerileri daha iyi gelişir. Karar verme eyleminde başkalarından bağımsız olmak girişimcilik, üretkenlik ve başarıyı getirir; yaşam doyumları artar. Düşük öz saygısı olan bireyler, dünyayı ve insanları güvenilir algılamazlar. Üzüntü ve değersizlik duygularını sık yaşarlar. Kolay öfkelenirler, kendi düşüncelerine önem vermezler. Girişken değildirler, daha kaçıngan davranışlar sergilerler. Bu kaçıngan davranış ve tutumlarının arkasında kendilerini yetersiz algılamaları, kaygılı olmaları vardır. Olaylar karşısında kendilerini önemsiz bulurlar, eleştirilere çok duyarlıdırlar. Eleştirel tutum sergileyen bir ebeveyn varsa aileden uzaklaşma, aile üyelerine öfke ve iş birliğinden uzak tutumlar sık görülmektedir. Kendilerine olan inançları zayıf olduğu için çevreden, akranlarından daha fazla etkilenirler; çevresel risklere daha açıktırlar.

“BAĞIMLI DAVRANIŞLARINDAN KOLAY ETKİLENİRLER”

Öz saygının düşük olması bağımlılık konusunda ne tür riskleri barındırıyor?
Düşük öz saygısı olan bireylerin sorun çözme becerileri zayıftır. Stresle baş etme konusunda zorlanırlar. Sorunlar karşısında kaygılanırlar; sorunu çözülemez boyutta büyük, kendilerini ise bu sorun ve sıkıntıyla baş edemeyecek kadar çaresiz, değersiz algılarlar. Sorunlarla karşılaştıkları durumlarda kendisi için çaba gerektirmeyen, kolay kabul görebileceği ortamlara ve davranışlara eğilim gösterirler. Düşük öz saygıları nedeniyle akranlarının fikir ve davranışlarından kolay etkilenirler; kolay hata yaparlar. Dikkatli ve bağımsız karar veremezler; “hayır” diyebilmeleri güçtür. Akranlarının madde ya da alkol kullanım davranışlarından etkilenirler ve kendilerini koruyamazlar.

ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÖZ SAYGI

Kişi öz saygısını artırmak için neler yapabilir?
Bireyin kendisini nasıl algıladığı, sevilmeye, önemsenmeye değer biri olup olmadığı algısı aile ortamında başlamaktadır. Bu nedenle anne ve baba tutumları öz saygı gelişiminde ilk önemli faktördür. Gelişim döneminde diğer önemli faktörler sınıf öğretmeni ve yakın arkadaş tutumlarıdır. İlerleyen yaşlarda çevrenin etkisi giderek azalır ve kişinin kendisiyle ilişkisi önem taşımaya başlar.

Yüksek öz saygı için öncelikle yaşamla ilgili gerçekçi hedef ve beklentiler koymak gerekir. Kendini, isteklerini tanımak, mükemmeliyetçi olmak yerine hatalar ve eksiklikleri kabullenmek, kendinizi değerlendirirken ötekilerle kıyaslamamak gerekir. Destekleyen, gelişime katkıda bulunan kişilerle ilişkide bulunmak öz saygıyı olumlu etkiler. Kişisel gelişime katkıda bulunacak, yaşam doyumunu artıracak yeni beceriler edinilmelidir; örneğin spor, yabancı dil, tiyatro, dans veya müzik gibi. Güçlü ve zayıf yönlerini kabul etmek, değiştirilebilir özellikleriniz için acımasızca eleştirmeden değiştirmeye, gelişmeye istekli olmak, keyifle ve üretkenlikle yol almamızı sağlayacaktır.

KAYGI BOZUKLUĞU KONTROLÜ KAYBETTİRİYOR

Kaygı bozukluğu nedir?
Kaygı (anksiyete) kişinin tehlike ve korku içeren durumlara karşı verdiği ruhsal ve bedensel tepkidir. Kaygı her zaman kötü bir duygu değildir. Zaman zaman hepimiz kaygılı olabiliriz. Performans gerektiren bir işte, sınav öncesinde, bir konuşmada kaygı hissedebiliriz. Ancak kaygı yaşamınızı sürekli ve şiddetli düzeyde etkilemeye başlamışsa kaygı bozukluğu tanısı mutlaka değerlendirilmelidir. Kaygı bozukluğu olan kişiler yoğun bir endişe hissederler ve bu endişeyi kontrol etmekte zorlanırlar. Günlük yaşam aktiviteleri, ilişkileri bozulmaya başlar. Kişi korku, huzursuzluk, endişe, çaresizlik hisseder. Dikkati sürdürmekte zorlanır; kontrolünü yitireceğini düşünür. Kaygı yarattığını düşündüğü durumlardan kaçınmaya başlar. Toplu ortamlar, kapalı yerler, iş ya da okul ya da buna neden olduğunu düşündüğü herhangi bir durumdan kaçınır.

Kaygı bozukluğunun belirtileri nelerdir?
Kaygıyla birlikte vücudumuzda bazı fiziksel belirtiler hissederiz. Mide bulantısı, ishal, terleme, ağız kuruluğu, çarpıntı hissi, baş dönmesi, uyuşma hissi, sık idrara çıkma bunlardan bazılarıdır. Hatta bu belirtiler fiziksel hastalıklarla karışır ve kişiler pek çok hekime başvurarak bu belirtilerin nedenini araştırır. Kaygı bozukluğu tanısını düşündüren belirtiler varsa kişinin mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir. Tedavide ilaç tedavileri ve psikoterapiler etkilidir.

“ZORLU DÖNEMLER BAĞIMLILIĞA NEDEN OLABİLİR”

Alkol ve madde bağımlılıklarına neden olan “başa çıkılamayan kaygılar” nelerdir?
Zorlu yaşam olayları sonrası yaşanan belirsizlikler, boşluklar kaygı uyandırabilir. Kayıplar, yas süreci, yalnızlık kaygılarının alkol ve madde kullanımını tetikleyici rolü vardır. Çocukluk çağı travmaları, erken ebeveyn kayıpları kaygı bozukluğuna, alkol ve madde kullanımına neden olabilmektedir. Yaşamında meydana gelen ani değişikliklerle birlikte, kişinin sorun çözme becerileri yetersiz ve sosyal desteği zayıf ise, bağımlılık için diğer risk faktörlerinden bir ya da birkaçını taşıyorsa alkol ve madde kullanımı görülmektedir. Kaygının önemli olduğu bir diğer durum, alkol ve madde kullanımının yoksunluk dönemleridir. Yoksunluk döneminde görülen önemli bir bulgu olan kaygı, endişe ve huzursuzluk kişinin yeniden alkol ya da madde kullanımı için tetikleyici olmaktadır.

Sahip olunan mizaç ve kişilik özellikleri ile madde bağımlılığı arasında bir ilişki mevcut mudur?
Bağımlılık için özellikle belirlenen bir kişilik tipi yoktur. Çok farklı kişilik özelliklerinde bağımlılık gelişebilir. Ancak yapılan bilimsel araştırmalarda bazı kişilik özelliklerinin bağımlı bireylerde daha yaygın görüldüğü saptanmıştır. Yenilik arama, heyecan arama, dürtüsellik özelliklerine sık rastlanmaktadır. Öz saygıları düşüktür. Duygularını ifade etmekte zorlanırlar, duygularını düzenleme becerileri zayıftır. Kişiler arası ilişkileri yönetmekte zorlanırlar. Madde bağımlılığı olgularının yüzde 30-75’inde bir kişilik bozukluğu tanısı mevcuttur. Sıklıkla borderline ve antisosyal kişilik bozukluklarına rastlanmaktadır.

Hangisi önce geliyor? Ruhsal bir sorun mu yoksa madde kullanımı mı?
Ruhsal sorunlar, ruhsal hastalıklar madde kullanımına neden olabilir. Tersi de mümkün; madde kullanımı ile beyinde meydana gelen değişiklikler, kayıplarla birlikte ruhsal sorunlara yol açabilir. Bağımlılık biyolojik, psikolojik, çevresel faktörlerden etkilenen bir hastalıktır. Ancak bilimsel araştırmaların ışığında şunu biliyoruz ki; ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı yetiştirilen bireylerde bağımlılık ve ruhsal bozukluk riskleri belirgin oranda azalmaktadır.

Bağımlılık bireyin benliğinde ne gibi değişimlere ve hasarlara neden olur?
Bağımlılığın bir beyin hastalığı olduğunu biliyoruz. Bağımlılık sonrası beyinde meydana gelen değişiklikler ve psikolojik faktörlerle birlikte kişinin benliğinde, davranışlarında, ilişkilerinde önemli düzeyde değişiklikler olmaktadır. İlgi alanları, keyif aldığı etkinlikler değişir; motivasyon ve arzu azalır. Kişi kendisi için yararlı ve zararlı olan durumları seçmekte, karar vermekte zorlanır. Kendine güven duygusu ve öz saygısı bozulur. İletişim becerileri bozulur, bu nedenle ilişki kurmaktan ve sosyal etkinliklerden kaçınırlar. Ancak tüm bu olumsuz değişikliklere rağmen iyileşme sürecinde psikolojik, tıbbi ve sosyal destekle birlikte kişilerin duygu ve davranışlarında olumlu, sevindirici değişiklikler görülmektedir.

ÖZYIL ÖZTÜRK SARIKAYA KİMDİR?

Psikiyatri Uzmanı Özyıl Öztürk Sarıkaya, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Psikiyatri ihtisasını İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde tamamladı. İzmir Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfında Psikanalitik Yönelimli Psikoterapiler eğitim ve süpervizyonlarını tamamladı. Uzmanlık eğitimi sonrası 2010 yılından itibaren Bursa AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) kliniğinde çalışmalarına devam etti. Bu sırada mesleki eğitimlerini sürdürerek EMDR terapileri, Bilişsel Davranışçı Terapiler, Motivasyonel Görüşme Teknikleri alanlarında eğitimler aldı. Bağımlılık alanında çeşitli araştırmalarda ve kitap bölümlerinde katkıları, birçok ulusal kongrede sözel ve yazılı bildirileri oldu. 2017 yılında Bursa Valiliği tarafından Bursa ilinde bağımlılık alanında yaptığı çalışmaları ile Onur Ödülü’ne layık görüldü. Uz. Dr. Sarıkaya, bağımlılık ve bireysel psikoterapiler alanındaki çalışmalarına serbest hekim olarak devam etmektedir.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019