Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1045
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

Yusuf DURAN

Dünya Sağlık Örgütü, tütün ürünlerini(sigara, nargile, puro) çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri olan kanserin en önemli çevresel risk faktörü olarak tanımlıyor. Sağlığımız üzerindeki bu tehditleri bertaraf etmek için her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü ve 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Dr. Mahmut Talha Uçar ile tütün kullanımı ve kanser arasındaki ilişkiyi konuştuk.
 
Sigara içmek kanseri nasıl tetikliyor? Bu konuda yapılan araştırmalar doğrultusunda sigara-kanser ilişkisini açıklayabilir misiniz?
Kanserler, vücudumuzdaki bazı hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ve bazılarının vücudun diğer hücrelerine sıçramasıyla ilerleyen, ölümle sonuçlanabilen hastalıklardır. Kanserlerde ailesel yatkınlıkların yanı sıra çevresel tetikleyiciler de en önemli etmenlerdir. Sigara da bu çevresel etmenlerin başında gelmektedir. Sigara dumanındaki birçok zararlı madde genlerimizde mutasyonlar, DNA hasarları yaparak hücre bölünmelerinin kontrolden çıkmasına sebep olmaktadır. Bilim insanımız Aziz Sancar, Nobel ödülü aldığı araştırmasında arkadaşları ile sigaranın yaptığı bu DNA hasarının mekanizmasını ve haritasını ortaya koymuştur. Aslında, vücudumuzun kanserleri önlemeye çalışan doğal bir savunma mekanizması var ve bu savunma sistemi kontrolsüz çoğalma eğilimindeki hücreleri durdurarak parçalamaktadır. Bununla beraber mutasyonların sayısı ne kadar fazla olursa savunma sisteminin kontrolünden kaçması ve kanser ortaya çıkması riski de o ölçüde büyüyecektir; ve maruziyet ne zaman kesilirse risk o ölçüde azalacaktır.

7 BİNDEN FAZLA KİMYASAL İÇERİYOR

Sigaradaki kansere neden olan kimyasallar nelerdir?
Sigara dumanı 7 binden fazla kimyasal içermektedir. Bu maddelerin 80’den fazlası ise kansere neden olmaktadır. Bu maddelerin başında sigara dumanının en büyük kısmını oluşturan katran gelmektedir. Katranın dışında N-nitrosodimetilamin, N-nitrosodietilamin, N-nitrosonornikotin, 2-toluidin, benzen, 1,3-bütadien, izopiren, benzo(a)piren, dibenz(a,h)antrasen, akrilamid, vinil klorür, arsenik, berilyum, nikel, krom, kadmiyum, kurşun, etilen oksit, akrilonitril, asetaldehid, formaldehit, 2-naftilamin, 4-aminobifenil, katekol, kafeik asit,  polonyum-210 sigara dumanında bulunan başlıca kanserojen kimyasallardır.

SİGARA AKCİGER KANSERİNİN EN ÖNEMLİ NEDENİ

Sigara içmek hangi kanser türlerinde yatkınlığa neden oluyor?
Sigara kullanımı ile kanser ilişkisi ilk defa 1950 yılında gösterilmiştir. İngiltere’de 40 bin doktor ile yapılan çalışmada sigaranın akciğer kanserine sebep olduğu ortaya konmuştur. Çok önemli bir noktada şu ki; tüm akciğer kanseri vakalarını düşündüğümüzde yaklaşık yüzde 90’ının sebebi sigaradır. Akciğer kanseri dışında ağız, dil, diş eti, bademcik, yutak, gırtlak kanseri gibi solunum sistemi organları kanserlerine, yemek borusu, mide, kolon, pankreas, karaciğer kanseri gibi sindirim sistemi kanserlerine, böbrek, idrar kesesi kanseri ve yine boşaltım sistemi yollarında görülen diğer kanserlere, prostat ve penis kanserine, rahim ağzı kanserine, lenf kanserine ve lösemiye neden olmaktadır. İnsanlardaki bütün kanserlerin yaklaşık olarak üçte birinden sigara sorumludur.

NARGİLE VE PURO KANSER RİSKİNİ KATLIYOR

Puro, pipo, nargile gibi tütün/nikotin içeren ürünleri kullananların kansere yakalanma riski ne kadar yüksektir?
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan analizler nargile içimi ile akciğer kanseri arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir. Daha yakın tarihli veriler nargile içiminin, ağız, yemek borusu ve mide kanseri ile olası ilişkilerini göstermektedir. Karaciğer, yemek borusu, mide, idrar kesesi kanserleri ve nargile içimi arasındaki bilimsel olarak desteklenmiş ilişki nedeniyle nargile ciddi bir genetik hasar etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Puro ve pipo gibi düşük katranlı sigaraların da derin solunması ile akciğerin daha uzak kısımlarında, diğer bir deyişle derinlerinde, yerleşim gösteren akciğer kanserlerinin gelişimi artmıştır. Büyük bir puro, bir paket sigaraya eşit zarardadır. İçinde sigaranınkine benzer kanserojen maddeler bulunduğu gösterilmiştir ve derinlere çekildikçe sigara kullanmayanlara göre akciğer kanseri riskini 11 kat, ağız kanseri riskini 7 kat, gırtlak kanseri riskini 39 kat, pankreas kanseri riskini 3 kat, idrar kesesi kanseri riskini ise 4 kat artırmaktadır. Pipo da akciğer kanseri riskini 5,5 kat, ağız kanseri riskini 4 kat, yemek borusu kanseri riskini 2,5 kat, kalınbağırsak ve pankreas kanseri riskini yaklaşık 2’şer kat, gırtlak kanseri riskini ise 13 kat artırmaktadır.

DÜNYA KANSER GÜNÜ VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Geçtiğimiz yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında “Kararlıyım ve Yapacağım” sloganıyla farkındalık çalışmaları yürütüldü. Sizce bu çalışmaların kanserin erken teşhis ve tedavisine yönelik yapılan çalışmalara katkıları nelerdir?
Türkiye’de her yıl 210 binden fazla kişi kanser tanısı almaktadır. Kanserlerde erken tanı sağ kalımı artırmak için çok önemli. Daha önemlisi ise kanser riskini artıran etmenlerden kurtulmak. ‘’Kararlıyım Yapacağım’’ sloganı da çok güzel bir slogan, hem isteği hem de bu isteği eyleme dönüştürmeyi ifade ediyor, kişiyi harekete geçiriyor. Kanserlerin üstesinden korkarak değil bilinçlenerek gelebiliriz. “Kararlıyım Yapacağım” sloganı bunu güzel ifade ediyor. Bu gibi farkındalık günleri, motivasyonumuzu sağlayarak, birbirimize örnek olarak, sinerji ile zararlı alışkanlıklardan, kötü yaşam tarzından kurtulmak için çok büyük birer fırsat sunuyor. Sigarayı bırakmak da bu değiştirilebilir risklerin en başında geliyor.
 
Kanser hastalığının önlenebilir en önemli faktörlerinden sigara ile mücadelede atılan adımları değerlendirebilir misiniz?
Ülkemizde tütünle(sigara) mücadele konusunda çok yoğun bir gayret gösteriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm devlet erkanı bu konuyu oldukça önemsiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği pasif etkilenmeyi önlemek için kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması, özellikle gençleri korumak ve yeni içiciler oluşmasını önlemek için tütün ürünlerinin(sigara, nargile, puro) reklam, sponsorluk ve promosyon dağıtımının yasaklanması, yapılan vergi düzenlemeleri, tek tip sigara paketi düzenlemesi, sigarayı bırakmak isteyenlere ilaç ve poliklinik desteği verilmesi ve yapılan tüm bu faaliyetlerin belirli periyotlarla ölçülerek değerlendirilmesi çok değerli uygulamalar. Yine bağımlılıklarla mücadele faaliyetleri yürüten ve bu anlamda tüm dünyaya örnek olan Yeşilay’ımızın hem koruyucu ve önleyici çalışmaları hem de 2019 yılında YEDAM’larımızda başlattığı sigara bırakma desteğinin verilmesi çok kıymetli hizmetler.
 
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yapılan çalışmalar ve sonuçlarından bahsedebilir misiniz? 2021 yılında Dünya Sigarayı Bırakma Günü için belirlenen hedefler nelerdir?
9 Şubat, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1987 yılında Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kabul edilmiştir. Bugün de toplumsal farkındalık oluşturmak için Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlükleri, hekim meslek odaları, belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından birçok etkinlik düzenlenmektedir. Bunlar afiş-broşür dağıtımı, karbonmonoksit ölçümü, kamu spotları, söyleşiler, radyo-televizyon yayınları olarak sıralanabilir. Ulusal Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar hedefimizle 15 yaş üstü bireylerde tütün(sigara) kullanma sıklığında yüzde 30 göreli azalma hedeflemekteyiz. Bu özel günler amaçlarımızı gerçekleştirebilmek ve bireylerin sigarayı bırakmaları için iyi birer başlangıç oluyor.

PASİF İÇİCİLERİN DURUMU

Sigara dumanına maruz kalan pasif içicilerin karşı karşıya olduğu kanser riskini açıklayabilir misiniz?
Dünyada her yıl sigara içmeyen 7 bin 300 kişi, ikinci el sigara dumanı nedeniyle akciğer kanserine yakalanıp hayatlarını kaybetmektedir. Sigara içmeyen fakat ikinci el dumana maruz kalan kişilerin akciğer kanserine yakalanma riski yüzde 20 ila 30 daha yüksektir. Kısa bir süre ikinci el dumana maruz kalmak bile hücrelere zarar vererek kansere neden olabilir.

Üçüncü el sigara kavramı konusunda artık toplumumuzda bir farkındalık oluşmaya başladı. Bu çok güzel bir gelişme. Bir deneysel çalışmada, içine ikinci el sigara dumanı gönderilen deneysel bir odaya pamuk kumaş parçacıkları serilmiş, nikotin ve diğer sigara dumanı maddelerinin çökeceği veya içine işleyeceği yüzeyler kullanılmış. Bu odaya üç yıla yakın bir sürede yaklaşık 275 adet sigaranın ikinci el dumanı özel bir sistemle gönderilmiş. Deney kafesinde yüzey materyali olarak üçüncü el tütün(sigara) dumanı kalıntıları toplanmış bu kumaş parçaları, diğer grupta ise temiz kumaş parçaları kullanılmış. Üçüncü el sigara dumanına maruz kalan kumaşlarda yaşayan farelerde akciğer kanseri yüzde 50 iken, normal grupta yüzde 16 olarak saptanmış.
 
Sigarayı bırakmanın kanser riski üzerindeki etkisi nedir?
Sigarayı bırakmak kanser riskini azaltmaktadır ve insan ömrünü uzatmaktadır. Ne kadar erken bırakılırsa o kadar çok uzatmaktadır.

KEMOTERAPİ VE SİGARA KULLANIMI

Kemoterapi sürecinde tütün(sigara) kullanımı kanser tedavisinde ne gibi olumsuz etkiler doğuruyor?
Kemoterapi gören hastalarda sigara dumanında bulunan bazı maddeler kemoterapi ajanlarının etkinliğini azaltarak tedaviyi olumsuz etkilemekte, ayrıca kemoterapinin yan etkilerini de artırmaktadır. Sigara içmek, tümör bölgesine kan akışını azaltarak kemoterapinin etkinliğini de azaltabilir. Sigara, kan damarlarının daralmasına neden olarak kanser hücrelerine ulaşabilen, kanserle savaşan ilaç miktarını da azaltır. Üstelik sigara içmek karaciğer fonksiyonunu bozar ve kemoterapi ilaçlarını aktif formuna parçalamak için gerekli olan karaciğer enzimlerinin üretimini azaltabilir.

Brezilya'da 2018 yılında yapılan bir araştırma, kemoterapiden önce sigarayı bırakmanın, özellikle akciğer kanserlerinin daha az rastlanan ama daha agresif bir şekli olan küçük hücreli akciğer kanseri olan kişilerde hayatta kalma sürelerini iyileştirdiğini göstermiştir.  Radyoterapi gören hastalarda ise sigara içilmeye devam edilmesi halinde ikinci kanser görülme riski artmaktadır.

ÇEVRESEL FAKTÖRLER VE KANSER

Tütün/nikotin içerikli ürünleri kullanan herkes kansere yakalanmıyor? Neden?
Hepimiz ailemizden bir genetik miras ile dünyaya geliyoruz. Bu genetik mirasımız da kimimizi bazı hastalıklara daha yatkın kılıyor. Yani genetiğimiz de önemli. Fakat burada şunu göz ardı etmemeliyiz ki; kanserlere ailevi yatkınlık olmakla birlikte araştırmalar yüzde 80’inin sigara, kötü beslenme, stres gibi çevresel etmenlerden kaynaklandığı gösteriyor. Tütün ürünleri(sigara, nargile, puro) kullanımı insan ömrünü ortalama 8 ile 22 yıl arasında kısaltıyor. Bu süre içilen yıla, yaşa bağlı olarak değişiyor ancak tüm yaş gruplarında insan ömrünü ortalama 16 yıl kısaltıyor. Kalp damar hastalıklarını, KOAH gibi kronik hastalıkları düşündüğümüzde, birçok sigara kullanıcısının kanser olmadan bu hastalıklar nedeniyle yaşamlarını yitirdiğini görüyoruz. Daha uzun yaşayabilselerdi birçoğunun yine kanser olacağını söylememiz yanlış olmaz.

“ELEKTRONİK SİGARA ASLA GÜVENİLİR DEĞİLDİR”

Tütün(sigara) kullanımını azaltmak için piyasaya sürülen elektronik sigara kullanımı ve kanser ilişkisini açıklar mısınız?
Elektronik sigaralarda bulunan ana kanserojen maddeler formaldehit, krom, nikel, asetaldehit ve tütün(sigara) spesifik nitrozaminler’dir. Bu sebeple zararı azaltılmış ürünler olarak pazarlanan e-sigara benzeri ürünler sağlık açısından asla güvenilir değildir. Elimizdeki veriler her geçen gün artmakta olup farelerle yapılan deneyler elektronik sigaradakine benzer dumana maruz bırakılan farelerdeki kanser riskinin arttığını ortaya koymuştur.
 
Sigara kullanımı ile mücadelede sigara paketlerinde kullanılan görseller ne kadar etkili?
Yapılan araştırmalar resimli uyarıların tüm yaş gruplarında sigara bırakma niyetlerini ve girişimlerini artırdığını göstermektedir. Bazı araştırmalarda sadece yazılı uyarılar kullanılmış ve yazılı uyarıların da etkili olduğu fakat görsel uyarıların eklenmesiyle başarılı bırakma girişimlerinin arttığı ortaya konmuştur. Hatta 2016 yılında Türkiye’deki sigara kullanan kişilerle yapılan Küresel Yetişkin Tütün Araştırması’nda sigarayı bırakma isteğini en çok uyandıran görseller arasında bile etki farkı olduğu, yüzde 30 ile en etkili görselin “Sigara içen ve içmeyen kişilerin akciğerlerinin kıyaslandığı görsel” olduğu saptanmış; bunun ardından ise “Erken ölüm riski görseli” ve “Anne karnındaki çocuğa zarar verdiğini gösteren görsel” gelmektedir.

DR. MAHMUT TALHA UÇAR KİMDİR?

Dr. Mahmut Talha Uçar, İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. 2016-2018 yılları arasında İstanbul/Çekmeköy Kaymakamlığı Bağımlılıkla Mücadele ve Danışma Birimi Sorumlu Hekimi olarak görev yaptı. İstanbul Valiliğinin yürüttüğü Bağımlılıklarla Mücadele Programı kapsamında birçok eğitim, konferans ve mahalle toplantısının gerçekleştirilmesinde görev aldı. Dr. Uçar, 2019-2020 yıllarında Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği hekimi olarak görev almıştır. Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Beykoz Yeşilay Şube Başkanı, Türk Kızılay Avrasya-Beykoz Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019