Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1082
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

Yusuf DURAN

Bir milletin var ve güçlü olabilmesinin tek yolu; sağlıklı, ahlaklı, kültürel yapısı güçlü bir toplumun tesis edilmesidir. Tam bağımsızlık, Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller yetiştirmekten geçer. İşte bu bilinçle yola çıkan Yeşilay ülküsü bugün 104. yaşını kutluyor.

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başından itibaren nesilleri tehdit eden dâhili ve haricî pek çok unsur ortaya çıktı. Bunların başında alkol, uyuşturucu, sigara ve kumar gibi kötü alışkanlıklar geliyordu. Bu alışkanlıklar sadece kullananlara zarar vermiyor, âdeta bütün bir ülkenin geleceğini tehdit ediyordu. Osmanlı Devleti de maalesef tüm bu olumsuz gelişmelerden payına düşeni fazlasıyla almıştı. Birinci Dünya Savaşı’nın kaybedilmesi Türk toplumunda bezginlik ve umutsuzluk dalgasına neden olmuştu. Uzun süren savaş sonucunda toplumda ahlaki çöküntü baş göstermiş, yaşanan felaketler insanların psikolojilerini olumsuz etkilemişti. Bu durum alkolden medet umma arayışlarını artırmıştı. İşte böyle bir ortamda kurulan Hilal-i Ahdar Cemiyeti, Türk toplumunu ve özellikle de geleceğimiz olan gençleri zararlı alışkanlardan korumak amacıyla alkollü içkiyle mücadele bayrağını açtı.

GENÇLERLE BİRLİKTE GENÇLİĞİ KORUMAK

1920 yılında kurulan Yeşilay, hem gençliği korumak hem de gençleri kendi çalışmalarına dâhil ederek bu yolu birlikte yürümek amacıyla enerjik, heyecanlı, güçlü ve kararlı gençliği tüm çalışmalarının vazgeçilmezi hâline getirdi. İlk olarak alkolün yasaklanması için çalışmalar yapan cemiyetin ikinci önemli hedefi öğretmen ve öğrencilere ulaşabilmekti. Okullarda gençlere alkolün zararlarının anlatılması amacıyla düzenlenen dersler ve toplantılar, cemiyetin ilk gençlik faaliyetleri oldu. Bu hedefe ulaşmakta hiç de küçümsenmeyecek bir mesafe katedildi. Kuruluş aşamasının ilk üç aylık döneminde imparatorluğun en parlak okulları olan Darüşşafaka, Baytar Mektebi, Ticaret Mektebi, Bezm-i Âlem Sultanisi, İmalat-ı Harbiye Usta Mekteplerine girilmiş, öğrencilerin önemli bir kısmı cemiyete üye yapılmıştı.

MÜCADELE ALANI GENİŞLEDİ

Yeşilay alkolle mücadeleye karşı kurulmuş olsa da çok kısa bir süre sonra kokain, morfin ve esrarı da gündemine alarak bağımlılıkla mücadele alanını genişletti. Böylelikle millî mücadele ruhu ayakta tutulurken, Batılılaşma istilasına karşı savunma merkezi oluşturmak ve tüm bunlarla çocuk ve gençlere güzel bir gelecek sağlamak amacı hedeflenmişti. Cemiyet ilk yıllarında bildiriler ve konferanslarla halka ulaştı. Okullarda alkolün zararlarını anlatan konferanslar düzenlenmeye devam edildi.

TÜRKİYE İÇKİ ALEYHTARI GENÇLER CEMİYETİ

Kısa sürede hedef büyüten Yeşilay, gençlerin bağımlılık konusundaki dikkatlerini daha da çekmek, onları bilgilendirmek ve bu mücadeleye dâhil etmek amacıyla 10 Kasım 1930’da Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti’ni kurdu. Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Usman’ın öncülüğünde kurulan bu cemiyet, Yeşilay’ın gençlik yüzü olarak çalışmalarda bulundu.

Cemiyetin gayesi, “sağlık, soy ve irade düşmanı içki ve uyuşturucu maddelerle mücadele etmek ve bu ülküyü yayarak, sağlam vücutlu ve sağlam iradeli bir gençliğin yetişmesine çalışmak” şeklinde ifade edilmişti. Daha sonra Yeşilay’dan ayrı bir cemiyet görünümü sergilemeye başlayan bu kuruluş, Yeşilay Gençlik Şubesi adıyla genel merkeze bağlı ve okullardaki Yeşilay kolları ile ortak çalışmalar yapan bir ünite hâline getirildi. Yeşilay gençlik yapılandırması bir süre Gençlik Birliği, Gençlik Teşkilatı gibi farklı isimlerle de anıldı. Okullardaki Yeşilay kollarından ayrı olarak “Yeşilay Gençlik Şubesi”, kullanılan en son isim oldu.

“TÜRK GENÇLİĞİ ALKOL DENİZİNDE BOĞULMADI”

Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti’nin kuruluşu yabancı ülkeler tarafından da ilgiyle takip edildi. I. Dünya Savaşı sonrası tüm dünyada yükselen alkol tüketimine göndermede bulunularak, “Dünya Savaşı Türk gençliğini alkol denizinde boğmadı. Yüksekokul ve üniversite öğrencileri caddelerde sendelerken yahut gecelerini mü- zikhollerde geçirirken görülmüyor” tespitine yer verildi.

İÇKİ, OKULLARDA DİSİPLİN SUÇU KABUL EDİLDİ

Yeşilay, 1938 yılında düzenlenen Millî Eğim Şurası’na Genel Sekreter düzeyinde katıldı. Okullarda uygulanacak disiplin tüzüğünde cezayı gerektiren sebepler arasında içki ve uyuşturucu maddelerin yer alması hakkında yapılan sunum neticesinde alkol okullarda disiplin suçu olarak kabul edildi.

ALKOLÜN ZARARLARI DERS KİTAPLARINA GİRDİ

Yeşilaycılar, 1939 yılında okul kitaplarında içki aleyhinde yazılar bulunmasını ve gündelik gazetelerde çocuk ruhu üzerinde zararlı tesirler yapacak neşriyata ve radyolarda alkolü metheden şarkılara izin verilmemesi yönünde yaptığı çalışmaların sonucunu aldı. Yeni biyoloji kitaplarında alkol aleyhinde yazılar yayınlanmasına karar verildi.

YEŞİLAY OKULLARA GİRİYOR

Yeşilay’ın okullara girişi önce okullarda toplanma ve temsilci seçebilme, sonra da Yeşilay kolları açma hakkı elde etme kararıyla birlikte oldu. Evvela dönemin Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel, 1940 yılında Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan bir talimatıyla Yeşilay’a destek verdi. Bakan Yücel, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimatıyla, “Lise sınıfları ile 15 yaşını bitirmiş ortaokul öğrencilerine Yeşilay kurumuna üye olmaları hâlinde aralarında toplanma ve temsilci seçebilme izni verilmesi” talimatını tüm okul yönetimlerine iletiyordu. Bakan Yücel ayrıca Yeşilay üyesi okul öğrencilerinin diğer öğrencileri Yeşilay’a üye olmanın önemi hakkında aydınlatmalarını da istiyordu.

GENÇLERİN İLK ULUSLARARASI TEMSİLİ

Yeşilay Gençlik Şubesi, ilk uluslararası temsil görevini 1948 yılında İsveç’te toplanan Milletlerarası İçki Düşmanı Gençler Kongresi’ne giderek yerine getirdi.

OKULLARDA YEŞİLAY HAFTASI KUTLANIYOR

Yeşilay, 1960 yılında âdeta asla yok olmayacağını kanıtlar nitelikte bir adım daha attı. Genel Başkan Dr. Şükrü Hazım Tiner, 1-8 Mart günlerinin ülke genelinde Yeşilay Haftası olarak ilan edildiğini duyurdu. Bu haber tüm basının ilgisini çekti. Daha da sevindirici haber ise Tiner’in bu haftayı okullarda kutlama programına dâhil ettirmesiydi.

YEŞİLAY YAYINLARI VE CAĞALOĞLU GENÇLERİN GÖZDESİ OLDU

Yeşilay’ın gençlerin ilgisini çeken bir diğer alanı ise yayınları oldu. Yeşilay Dergisi o dönemlerin âdeta sağlık, yaşam ve kültür ikonuydu. Gençlerin yazdıkları şiirler, yazılar, kültür-sanat faaliyetleri, gezi notları dergide yayımlanıyordu. 1969 yılında yayın hayatına başlayan Mavi Kırlangıç çocuk dergisi de her eve girmeye başlamış, güvenilir bilgilerle, oyunlarla, hikâyelerle geleceğin Yeşilaycı gönüllülerinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Yeşilay’da gençlerin ilgisini çeken bir diğer unsur ise Yeşilay binasının yer aldığı Cağaloğlu’ydu. Tüm yayınların, birliklerin, matbaaların, derneklerin yer aldığı semt, aydın ve vatansever kanaat önderlerinin vazgeçilmez toplanma yeriydi. Dolayısıyla da gençler bu durumdan feyz alma fırsatını kaçırmadı. Gençlik şubeleri ilerleyen dönemlerde sadece genel merkezde yer almakla kalmadı, Yeşilay şubesi kurulan illerde de yapılandırmalar gerçekleştirdi.

YEŞİLAY GENÇLİK MARŞI

1960 yılında vatan sevgisi ve Yeşilay ülküsünü her zaman hissettirmek için sözleri F. Fuat Çelen’e, güftesi Şahap Öktem’e ait bir marş hazırlandı. Kötü alışkanlıklardan uzak duran gençlik için hazırlanan marş, Yeşilay’ın Gençlik Marşı olarak biliniyor.

ÖNCÜ EKİP GENÇ YEŞİLAY

104 yıldır Yeşilay’ın varoluşundaki güç olan gençlik hiçbir zaman değerini yitirmedi. Günümüzde, “bağımlılıklarla mücadelede öncü ekip Genç Yeşilay” misyonuna sahip gençlik yapılanması yurdun dört bir yanında Yeşilay elçiliği görevini sürdürüyor.

2014 yılından itibaren teşkilatlanmaya başlayan Genç Yeşilay, gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar ve bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, gençleri spor ve sanat gibi yararlı uğraşılara yönlendirmek, millî kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Genç Yeşilay faaliyetleri; üniversite kulüpleri, gençlik kampları, iş birliği kampları, Yeşil Sahne söyleşileri, TBM akran eğitimleri, stant ve saha faaliyetleri başlıkları altında toplanıyor.

Genç Yeşilay Üniversite Kulüpleri’nin sayısı Şubat 2024 itibarıyla 174’e ulaşmış durumda. 2014 yılından itibaren teşkilatlanmaya başlayan Genç Yeşilay Üniversite Kulüpleri, dönem içinde eğitim, seminer, stant etkinliği, sportif etkinlikler, farkındalık çalışmaları gibi faaliyetlerle Yeşilay çalışmalarını üniversitelerde yaygınlaştıran, bağımlılıklarla mücadelede öncü olan ekibin bir parçasını oluşturuyor.

Genç Yeşilay’ın gençlere yönelik çalışma alanlarından olan gençlik kamplarına 2014 yılından itibaren 79 bin gönüllü katıldı. Kamplarda gençlere Yeşilay farkındalığı kazandıracak eğitimler verildi.

Üniversite Genç Yeşilay Kulübü gönüllüsü olan gençlere; alanında uzman akademisyenler tarafından icra edilen eğitimlerle alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları ve sağlıklı yaşam alanlarında eğitim verilerek akranlarına farkındalık eğitimi vermesi hedeflenen TBM Akran Eğitimleri Programı her sene tekrarlanıyor. Her yıl yeni akran eğitici adaylarının katıldığı bu programda amaç, eğitim alan gönüllülerin, aldıkları bu eğitimleri üniversitelerinde arkadaşlarına aktararak farkındalık kazanan gençlerin sayılarının artması. 2015-2024 yılları arasında yapılan eğitimler sonucunda 1147 akran eğitimcisi yetiştirildi.

YİNE VE YENİDEN YEŞİL SAHNE

Genç Yeşilay ayrıca, 1952 yılında uygulanmaya başlanan Yeşil Sahne etkinliklerini 2015 yılında tekrar hayata geçirerek gençlere rol model olacak ünlü kişiler ve uzman akademisyenlerle Yeşilay farkındalığı oluşturma çalışmalarını da yürütüyor. 2015 yılı itibariyle tekrar hayata geçen Yeşil Sahne Projesi ile 47 şehir, 136 program, 1200 gönüllü ve toplamda 20 bin üniversite öğrencisine ulaşıldı.

STANT VE SAHA FAALİYETLERİ

Gençler tüm bunların yanı sıra stant ve saha faaliyetleri ile de diğer gençlerle buluşuyor. Üniversite Genç Yeşilay Kulüpleri, dönem başlarında ve dönem boyunca önemli günlerde kampüs ve fakültelerde stant faaliyetleri yaparak Yeşilay bilinirliğini ve farkındalığını artırmak üzere çalışmalar yapıyor. Genel merkezin promosyon malzemeleri göndererek desteklediği stant faaliyetlerinde üye ve gönüllü kazanımı çalışmaları da yapılıyor. Kulüpler, bulundukları ilin imkânlarına göre saha faaliyetleri de düzenliyor. Bisiklet turları, doğa yürüyüşleri, voleybol, basketbol, badminton müsabakaları gibi faaliyetler bu kapsamda yer alan etkinliklerden bazılarını oluşturuyor.

GÜZELLİKLE ÇARPAN KALPLER YEŞİLAY İLE BULUŞTU

2015-2023 yılları arasında 293 Genç Yeşilay gönüllüsü ile birlikte toplamda 79 bin kamp katılımcısına bağımlılıkla mücadele eğitimleri verildi. Genç Yeşilay’ın etkinliklerine katılan gönüllü gençler yaşadıkları deneyimden oldukça mutlu… Yeşilay ailesinin bir parçası olmanın gururunu yaşayan gençler, kazandıkları farkındalığı ve yaşadıkları eşsiz deneyimleri şu cümlelerle anlatıyorlar:

• “Ne kadar teşekkür etsek az. Böyle büyük bir aile olduğumuzu biliyorduk ama bir araya gelince o his, o duygular tarif edilemez. Bu ailenin bir parçası olmak sizlerle aynı yolda yürümek benim için büyük bir gurur. Yeşilay kampı için gece gündüz çalışan Arif müdürüme, Şevval, Sümeyye ve Şule ablalarıma ve bizleri asla yalnız bırakmayan Faruk abime sonsuz saygı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Lütfen seneye de bir araya gelelim…”

• “Bir arada olmak, birliktelik içinde deneyimler aktarabilmek, tanımak ve aidiyet duygularının bütünleştiği bir ortamın devamlılığının sağlanmasıyla Yeşilay'ın çok daha güçlü olacağına inanıyorum. Bu tarz içeriklerde hep bir arada bulunabilmeyi temenni ediyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler… Güzelliklerle çarpan kalplerimiz Yeşilay ile buluştu. Daim olmasını temenni ediyorum.”

• “Yeşilay’ın bu kadar kapsamlı olduğunu düşünmüyordum bu konuda yanıldığımı gördüm her şey çok güzeldi ve her şey için teşekkür ederim.”

• “Teşekkür ederim, hayatımın en anlamlı dönemi oldu. Yeşilay’ın ne derece önemli olduğunu anladım ve gönüllüsü oldum. Eve dönünce ilk işim şubeye gitmek olacak. Bu konuda yönlendirmeleri, verdiği eğitim ve bize kattıkları için Veysel şefe çok teşekkür ederim.”

• “Kamp harikaydı. Veysel şefimle tanıştığım için çok şanslı hissediyorum kendimi. Bağımlılık hakkında ilerleme kaydettiğime inanıyorum. Gelecekte daha da bilinçli gençler olmamızda Yeşilay’ın katkıları büyük olacaktır. İyi ki Yeşilay var…”

• “Bu kadar kısa süre içinde bu güzellikleri bize yaşattığı için Yeşilay ailesine çok teşekkür ederim. Harika bilgiler edindim. Yeşilay eğitimleri çok çok güzeldi. Keşke daha çok insan dinlese. Heybem dolu olarak kamptan ayrıldım ve bir Yeşilay gönüllüsü olarak hayatıma devam edecek olmaktan mutluluk duyuyorum. İyi ki Yeşilay var!”

• “Hayatımın ilerleyen yıllarında hep güzel anacağım, yaşamış olduğum en güzel zaman dilimlerinden biri oldu. Burada öğrendiklerimi çevreme yayıp bağımlılıkla mücadeleye ufak da olsa katkı sunmak bana onur verir.”

• “Tüm emekleriniz için teşekkür ederiz. Bu kamptan sonra gerçekten kamplara ne kadar ihtiyacımız olduğunu anladık. Hem eğitim olarak hem ilham olarak hem heyecan olarak bize birçok fayda sağladı. O yüzden kampların her yıl düzenli bir şekilde yapılmasını çok isteriz.”

• “Yeşilay ile çıktığım bu yolda her gün farklı deneyimlerimin olması beni fazlası ile mutlu ediyor.”

GENÇ YEŞİLAYCILAR DEPREM BÖLGESİNDE

Yeşilay, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım için bölgeye giden sivil toplum kuruluşları arasında depremin ilk gününden itibaren yerini aldı. Şube personelini ve Genç Yeşilay gönüllülerini yerel afet koordinasyon merkezlerine yönlendiren Yeşilay, deprem bölgesinde önemli çalışmalara imza attı.

Yeşilay gönüllüsü gençler depremin etkili olduğu 11 ilde afetzedelerin acil barınma, beslenme, giyecek ve ısınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için özveriyle çalıştılar. Afet bölgesinde canla başla çalışan Genç Yeşilaycılar deneyimlerini şöyle aktardılar:

Malatya

“İlk geldiğimde sadece vakit geçirmek için bir şeyler yapacağımızı zannetmiştim. Ama gördüm ki Yeşilay çok iyi hazırlanmış, kaliteli bir ekiple gerçekten çocuklara bir fayda gözeterek bu işe başlamış. Bu süreçte hiç yorgunluk hissetmiyorum. Depremi yaşayan biri olarak bana da çok iyi geldi.”

Adıyaman

“Ailemle beraber depremden maddi ve manevi etkilenmeme rağmen her gün evden çıkıp gönüllülük faaliyetlerine katılmak bana çok iyi geldi. Kendimi işe yarar hissettim ve bu bir an da olsa bana depremi unutturdu.”

Kahramanmaraş

“Yeşilay önce bana, sonra Kahramanmaraş’a çok iyi geldi.”

Kahramanmaraş

“Depremin başından beri biz burada farklı çalışmalara şahit oluyoruz. Yeşilay’ın buraya birilerine iyi gelmek için geldiğini, önceden bunun için hazırlık yaptığını ve doğru zamanda, doğru yerde yer aldığını düşünüyorum. Çocuklara iyi geldiğimizi gördükçe ben de iyi hissediyorum.”

Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019