Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1047
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

Burçin ŞENEL

Depresyonda olan veya kaygı bozukluğu yaşayan bireyler sorunlarıyla yüzleşmemek ya da onlardan kaçmak için sanal dünyanın yanıltıcı ortamına kendilerini kaptırıyorlar. Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Evren, genç yetişkin ve yetişkin bireylerde depresyon ve kaygı bozukluğu ile internet bağımlılığı arasındaki şaşırtıcı ilişkiyi ve konuyla ilgili yapılmış araştırmaları paylaştı.

İnternet bağımlılığını kısaca tanımlayabilir misiniz?
Son yıllarda internet kullanımının getirdiği kolaylıklar onun hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini almasını sağlamıştır. Ancak interneti aşırı veya kontrolsüz kullanan bazı kişilerde sorunların ortaya çıkabileceği de bir gerçektir. İnternet bağımlılığını tanımlamak istersek; internet kullanımının kişinin denetiminden çıkması, internette aşırı zaman geçirme, internete bağlanılamadığında sinirlilik, kaygı, çökkünlük gibi belirtilerin görülmesi ve aşırı internet kullanımına bağlı okul başarısı veya meslek yaşamının olumsuz etkilenmesi gibi sonuçları olan klinik bir fenomen olarak tanımlayabiliriz. İnternet bağımlılığı için henüz uzlaşılmış tanı ölçütlerinin olmaması nedeniyle, etiyolojisi, yaygınlığı ve tanımı üzerinde farklı görüşler olduğu söylenebilir. Ancak internet bağımlılığı ile ilgili çalışmalar hızla artmakta ve bu çalışmalar internet bağımlılığına yönelik kanıtlar ortaya koymaktadır. Bunlar giderek artan miktarlarda ve sürelerde internet kullanımı, internet kullanılamadığında sıkıntı yaşama, interneti yoğun kullanımı nedeniyle ruhsal ya da fiziksel sorunlar yaşama, iş/okul, ev ya da sosyal yaşamda işlevsellikte kayıp, son olarak da internet kullanımı üzerinde kontrol kaybı ve olumsuz sonuçlarına rağmen kullanmaya devam etme şeklindeki bulgulardır.

UYGUN OLMAYAN BİR TEDAVİ YÖNTEMİ OLARAK İNTERNET KULLANIMI

Depresyon ve kaygı bozukluğu internet bağımlılığıyla ilişkili midir?
İnternet kullanımının hızla yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinden biri, insanların hoş olmayan düşünce ve stres yaratan durumlardan kaçmak için interneti rahatlama amaçlı kullanmaları olabilir. İnternet, insanların gerçek kimliklerini saklayabildikleri, farklı biri gibi davranabildikleri ve gerçek dışı ikinci bir yaşam yarattıkları bir sanal dünya sunmaktadır. Kişilerin, reddedilme, küçük düşme ve rezil olma gibi olumsuz duygulardan kurtulma aracı olarak gördükleri bu sanal dünyada daha çok zaman geçirmeye başladıkça dış dünyadan, yani gerçek dünyadan koptukları görülmektedir. Bir nevi bu kişiler interneti yoğun kullanarak sıkıntılarıyla ya da sahip oldukları depresyon ve/veya kaygı belirtileri ile baş etmeye çalışmakta yani kendi kendilerini uygun olmayan bir şekilde tedavi etmeye çalışmaktadırlar. Sonuç olarak aşırı ve işlevsel olmayan internet kullanımı psikiyatrik sorunların ortaya çıkmasına sebep olabildiği gibi, psikiyatrik sorunlar da internet bağımlılığının ortaya çıkmasına neden olabilir. Örneğin internet bağımlılığı olanlarda, olmayanlara göre alkol kötüye kullanımı riskinin 3.1 kat, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu riskinin 2.9 kat, depresyon riskinin 2.8 kat ve kaygı bozukluğu riskinin ise 2.7 kat daha fazla olduğu bildirilmektedir. Ergen, genç erişkin ve erişkinlerde yaptığımız çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Yine internet bağımlılığı olanlarda depresyon ve kaygı bozukluğuna eşlik eden bazı patolojik kişilik özelliklerinin de yaygın olduğu söylenebilir. Özellikle depresyon ve kaygı bozukluğu ile birlikte borderline ve narsisistik kişilik belirtilerinin öne çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Depresyon ve kaygı bozukluğuyla internet bağımlılığı arasındaki nedensel ilişkiyi nasıl yorumlamak gerekir?
İnternet bağımlılığı ile depresyon ve kaygı bozukluğu gibi psikiyatrik bozukluklar arasında ilişki olduğu konusunda şüphe yok gibidir. Ancak, bu ilişkinin yönü halen belirsizliğini korumaktadır. İnternet bağımlılığı olan kişiler, interneti bir kaçış yöntemi olarak kullanabilirler. Kişiler yaşadıkları olumsuz duygusal deneyimlerle başa çıkmak için, uyumsuz bir baş etme stratejisi olarak, interneti ve sunduğu birçok farklı platformu kolayca kullanabilirler. Bu nedenle, internet bağımlılığı riski eşlik eden bir psikiyatrik bozuklukla beraber artabilir. Öte yandan depresyon ve kaygı bozukluğu gibi psikiyatrik bozukluklar internet bağımlılığı için risk faktörü oldukları gibi, belki daha çok internet bağımlılığının bir sonucu olarak da ortaya çıkabilmektedirler. Bu bulgular doğrultusunda, internet bağımlılığı ve depresyon veya kaygı bozukluğu arasındaki ilişkilerde bir kısır döngü olabilir, çünkü depresif bireylerin strese yol açan günlük olaylarla baş edebilmek için aşırı internet kullanımı söz konusu olabilir. Tersine, internet bağımlılığı ile ilişkili sosyal izolasyon ve yalnızlık gibi olumsuz sonuçlar, depresif belirtilerin daha yoğun yaşanmasına neden olabilir. Bu bahsettiğim karşılıklı nedensel ilişki, depresyonun daha sonra ortaya çıkabilecek internet bağımlılığını öngörebileceğini ve internet bağımlılığının daha sonraki depresyon başlangıcını öngörebileceğini gösteren çok sayıda uzunlamasına çalışma tarafından desteklenmektedir.

Bu eş tanı durumları internet bağımlılığının sebebi veya sonucu olabileceği gibi sadece eş zamanlı çıkmış farklı bozukluklar da olabilir. Çalışma desenleri nedenselliği ortaya koymaktan uzaktır. Dolayısı ile kişinin erken yaşlarda internet başında uzun süre zaman geçirmesinin gerek kişilik gelişimi üzerine gerekse de diğer psikopatolojilerin gelişimine katkısı üzerine yorum yapmak oldukça zordur. Ancak sonuç olarak, depresyon ve kaygı bozukluğunun bu kadar yaygın görüldüğü ve işlevselliği bozan bir klinik fenomenin mutlaka tanınması ve tedavi edilmesi gerekir.

“İNTERNET BAĞIMLILIĞI BİR ŞEMSİYE TANIDIR”

Depresyon veya kaygı bozukluğu olan internet bağımlısı kişiler hangi platformlarda daha çok vakit geçiriyorlar? Neden sıklıkla burada vakit geçirmekten keyif alıyorlar?
İnternet bünyesinde depresyon ve kaygı bozukluğu ile ilişkili olabilecek birçok platform içermektedir. Facebook, Twitter ve Instagram’ı da içeren sosyal ağ, internet oyunları, internetten kumar oynama ve internetten satın alma bunların en önemlileridir. Akıllı telefon bağımlılığı, sosyal ağ ile ilişkilendirilmektedir. Sosyal ağ büyüdükçe akıllı telefon bağımlılığı da artmaktadır. Akıllı telefonundan internet aracılığıyla sosyal ağa katılan ve sosyal medyada aşırı zaman geçiren, bu nedenle de işlevselliği olumsuz yönde etkilenen bir kişi sosyal medya bağımlısı mıdır, akıllı telefon bağımlısı mıdır, yoksa internet bağımlısı olarak mı değerlendirilmelidir? Bu nedenle internet bağımlılığı tanısı bazı akademisyenler tarafından eleştirilmektedir. İnternet aslında içinde birçok davranışsal bağımlılık potansiyeli taşıyan özellik barındırmaktadır ve internet bağımlılığı bir şemsiye tanı gibi değerlendirilebilir. Sosyal ağı sorunlu kullanma depresyonla ilişkilidir. Bu ilişkiye bir kişilik patolojisine sahip olmak, siber zorbalık mağduru olmak veya internet kullanımına bağlı ortaya çıkan uyku bozukluğu ve diğer fiziksel sağlık sorunları gibi birçok başka etken aracılık ediyor olabilir. Ayrıca ergenlerde internet bağımlılığı ile ortaya çıkan siber suçlar ve intihar girişimi arasındaki ilişkilere de depresyon aracılık etmektedir.

Konuyla ilgili ilginç çalışmalar da yapılmaktadır. Örneğin, Facebook mesajlarının sayısı ve içeriği gibi sosyal medya işaretçileri, Twitter'da tweet sayısı ve tweet kelime sayısındaki dilsel değişkenlik, takipçi sayısı, Instagram kullanım sıklığı ve Instagram'daki mesajların içeriğinin depresif olan ve depresif olmayan kişiler arasında farklılık gösterdiği bildirilmektedir. Bu nedenle, bu platformlarda sosyal medya profillerini taramanın, depresyonu tespit etmek için geçerli bir yöntem olabileceği tartışılmaktadır.

Bazı araştırmacılar kaygı bozukluğunun sosyal ağ bağımlılığı ile depresyonun da internet oyun oynama bozukluğu ile daha çok ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Bu da sosyal ağ bağımlılarının daha kaygılı, internet oyun oynama bozukluğu olanların daha depresif olduğu gibi bir çıkarsamaya sebep olabilir. Bu durumu araştırmacılar sosyal kaygı bozukluğu gibi kaygı bozukluğu olan kişilerin yüz yüze etkileşimde zorluk yaşadığı, bu yüzden çevrimiçi iletişimi tercih ettikleri; depresyonda olan kişilerin ise sosyal çekilme nedeniyle sosyal ağlardan da uzak durmaları şeklinde açıklamıştır. Bazı yazarlara göre, depresif kişiler için video oyunu oynama gerçek dünyadan ve insanlardan kaçarak sanal karakterle çevrimiçi oyun dünyasına sığınarak depresyonla baş etme yöntemi olabilir. Depresif belirtilerle baş edebilmek için çevrimiçi video oyunu oynamaya yönelmek, sosyal geri çekilmeyi artırarak depresyonu artırabilir. Bu, internet oyun oynama bozukluğunun artmış depresyon puanları, azalmış akademik başarı ve artmış davranış problemleri ile ilişkili olduğunu bildiren çalışmalarla uyumludur. Araştırmalar çevrimiçi video oyunu oynamak için harcanan zamanın, depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasıyla güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu; günde beş saatten fazla oyun oynamanın depresyon belirtilerinin ortaya çıkma riskini 2.1 kat arttırırken, depresyonla ilişkili intihar düşünceleri riskini 1.7 kat, intihar planı riskini ise 1.5 kat artırabileceğini göstermiştir. 

Depresyon veya kaygı sorunu olan çocuk ve gençler mi daha çok internet bağımlısı oluyor yoksa yetişkinler mi? Neden?
Ergenlik dönemi, ek tanılardan bağımsız tüm bağımlılıkların gelişimi için en yüksek riske sahip dönemdir. Ergen, hem kendisinde sıkıntılara yol açan birçok iç çatışmasıyla mücadele etmek zorundadır; hem de beynin gelişimi 21 yaşına kadar sürdüğünden henüz davranışlarını kontrol etmekte zorlanmaktadır. Bir başka deyişle ergenler, bağımlılık yapma potansiyeli olan bir maddenin kullanılması ya da davranışın denenmesi ve bunların sürdürülmesiyle ilişkili en önemli risk etkenleri olan dürtüsellik ve heyecan arayışı özelliklerine sahiptirler. Sosyal kaygılar yaşama ihtimalleri yüksektir ve internet ortamı bu kaygılarla mücadele etmeden çeşitli şekillerde iletişim kurmasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca, sosyal baskılara karşı en hassas olunan dönemdir ve akran etkisi bağımlılık süreçlerinde önemli olabilir. Tüm bunlarla uyumlu olarak bizim 2014 yılında İstanbul’da beş bin 10. sınıf öğrencisi ile yaptığımız çalışmada, erkek cinsiyet, güvenli davranış eksikliği, yaşam boyu tütün, alkol, madde kullanımı, depresyon ve dikkat eksikliği hiperaktivite belirtilerinin internet bağımlılığı gelişme riskini artırdığını saptadık. Tabii ki ergenlerin daha yüksek risk altında olmaları erişkinlerde internet bağımlılığı riski olmadığı anlamına gelmemektedir. Hatta depresyon ya da anksiyete bozukluğu olan her yaş grubu için internet bağımlılığı riski artmaktadır. Son olarak, şimdiki eğitim sisteminin internet kullanımını destekleyen hatta zorunlu hale getiren bir sistem olmasının ya da birçok mesleğin, özellikle de pandemi döneminde, sadece internet üzerinden yapılabildiği bu sürecin bağımlılığa etkisini belirlemek de pek mümkün görünmemektedir. 

“TEDAVİ YAKLAŞIMLARI BİREYSEL KONTROLÜ ARTIRMAK YÖNÜNDEDİR”

Kendisinde bu sorunu fark eden kişi ne yapmalıdır? Aileye ve çevreye düşen görevler nelerdir?
İnternet kullanımı ile ilgili sorun yaşayan, kendini kontrol edemeyen kişilerin bu konuda profesyonel yardım alması gerekmektedir. İnternet bağımlılığı tedavisinde, diğer bağımlılıklarının tedavisinde olduğu gibi tam bırakma hiç kullanmama pek mümkün görünmemektedir. İnternet kullanımının yaygın olduğu, internetsiz hiçbir şeyin yapılamadığı bu çağda, internet kullanımını tamamen kesmeyi önermek mümkün değildir. Bu nedenle tedavi yaklaşımlarının bireysel kontrolü artırmak yönünde olması gereklidir.

Depresyon ve kaygı belirtileri için tedavi arayan kişiler internet bağımlılığı açısından da değerlendirilmelidir. Ne yazık ki bu kişilerin tedavisinin de daha zor olduğu bilinmektedir. Tedavide hem internet bağımlığına hem de birlikte saptanan depresyon veya kaygı bozukluğuna müdahale edilmelidir. Multimodel terapilerin iyi geldiği belirtilmektedir. Bunlar arasında; bilişsel davranışçı terapi, motivasyonel görüşme, aile terapisi, psikoeğitim ve ilaç tedavisi sayılabilir. Bireysel yaklaşımın daha etkili olduğu, psikososyal ve ilaç tedavisinin kombine edilmesinin başarıyı artırdığı bilinmektedir. Ailedeki diğer üyelerin de interneti yoğun ve sorunlu kullanımı söz konusu olabilir. Bu noktada belki tüm ailenin yardım alması gerekebilir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, ebeveynleriyle düşük kaliteli ilişkileri olduğu şeklinde algıları olan genç yetişkinlerin, ortaya çıkan sıkıntıyla başa çıkmak için interneti sorunlu bir şekilde kullanabileceğini ve duygusal/sosyal desteği sanal dünyada bulmaya çalışabileceğini göstermektedir. Genç yetişkinlerin psikolojik olarak iyi olmalarındaki temel etkenin aile işlevlerinin kalitesi olduğu bilinmektedir. Ebeveynlerdeki, genel olarak da ailelerdeki işlevsellik, internet bağımlılığı riskini azaltacak önleyici özelliğe sahiptir.

DOÇ. DR. CÜNEYT EVREN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini 1991’de bitirdi. Psikiyatri uzmanlık eğitimini Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1996 yılında tamamladı. Aynı yıl hastanenin Alkol Madde Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezinde (AMATEM) başasistan olarak çalışmaya başladı, 2006 yılında doçent, 2012 yılında ise eğitim görevlisi oldu. Sağlık Bakanlığı Madde Bağımlılığı Tedavisi Bilim Kurulu Üyeliğini 2009-2014 tarihleri arasında yürüten Doç. Dr. Evren, Türkiye Psikiyatri Derneğinde 2011-2014 tarihleri arasında Psikiyatride Araştırma Çalışma Birimi Koordinatörlüğünü, 2014-2018 tarihleri arasında ise Alkol Madde Kullanım Bozukluğu Çalışma Birimi Koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Yine Türkiye Psikiyatri Derneğinde 2011-2016 tarihleri arasında Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu Üyeliğini, 2016-2018 tarihleri arasında ise Kongre Düzenleme Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. Önemli bir kısmı alkol madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıklar alanlarında olmak üzere 300 civarında ulusal ve uluslararası bilimsel yayını, kitap editörlükleri ve bölümleri bulunmaktadır. Halen AMATEM’in sorumluluğunu, Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Editörlüğünü, Bakırköy Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi (BARİLEM) Başkanlığını, Scientific World Journal bölüm editörlüğünü ve Yeşilay Bilim Komisyonu Üyeliğini yürütmektedir.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019