Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1068
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

Tuba MARAŞOĞLU

Tütün bağımlılığı, dünyadaki ve ülkemizdeki en önemli halk sağlığı sorunlarının başında geliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) rakamlarına göre, dünya genelinde tütün kullananların sayısı 1,3 milyar civarında ve dünyada her 13 saniyede bir kişi tütün kullanımı yüzünden hayatını kaybediyor. Tütün ürünlerinde 7 binden fazla zararlı kimyasal madde bulunuyor ve bunlar üst solunum yolu hastalıklarından kansere, kalp damar hastalıklarından sinir sistemi hasarlarına kadar birçok olumsuz sonuca yol açıyor.

Tütün kullanımıyla birlikte emilen nikotin ortalama 10 saniye gibi kısa bir sürede beyne ulaşıyor ve bağımlılık yapan diğer maddelerin etkilediği merkezi uyararak bazı hormonların salgılanmasına neden oluyor. Bu da vücutta bazı değişikliklerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu değişikliklerin devam etmesi için vücut daha çok nikotin istemeye başlıyor. Nikotinin meydana getirdiği etkilere karşı vücutta tolerans geliştiği için, kullanılan tütün sayısı giderek artıyor. Yani, vücuttaki nikotin miktarı arttıkça etkisi azalıyor; “iyi hissettiriyormuş” gibi gelen bu değişikliğin devamlılığı için daha fazla nikotin almak gerekiyor. Ve artık vücut, bu maddeyi gerek olmadığı halde giderek daha çok istemeye başlıyor. Tütün ürünlerinin içindeki nikotin kişide bu şekilde bağımlılık meydana getiriyor ve bunun sonucunda nikotinle birlikte tütünün içindeki 100’e yakın kanserojen madde de vücuda girmiş oluyor. Tütün ürünlerinin vücudumuza nasıl zarar verdiği, ne gibi hastalıklara sebep olduğu konusunu çeşitli başlıklar altında inceledik.
 
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIYOR
Bağışıklık sistemi, vücudu dışarıdan gelen biyolojik etkilere karşı koruyan, özelleşmiş hücrelerden ve organlardan oluşmuş bir sistem. Normal şartlar altında, bağışıklık sistemi vücudu bakterilere ve viral enfeksiyonlara karşı koruyor; kanser hücrelerini ve yabancı maddeleri yok ediyor. Ancak, bağışıklık sistemi zayıflarsa vücudu koruma yeteneği de zayıflıyor. Hatta bağışıklık sistemi, tümör hücrelerini de gözetim altında tutuyor ve kanser gelişimine engel olabiliyor. Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere birçok enfeksiyona zemin hazırlaması, tütün ürünlerinin bağışıklık sistemi üzerinde ciddi etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Başta akciğer kanseri olmak üzere, diğer organ kanserlerinin, alerjik hastalıkların ve damar sertliğinin tütün ürünlerinin bağışıklık sistemi üzerinde yaptığı değişikliklerin etkisiyle oluştuğu biliniyor. 
 
ÜST SOLUNUM YOLLARI HASTALIKLARI
Tütün dumanına aktif ya da pasif maruziyete bağlı olarak gelişen ilk sağlık problemleri üst solunum yollarında gözleniyor. Solunum ve sindirim sistemi mukozaları olan burun, geniz, ağız, yutak, gırtlak ve yemek borusu, tütün dumanındaki kimyasal maddelerin tahriş edici ve kanser yapıcı etkilerine maruz kalıyor. Bu maddeler; ağız, dil, yutak, gırtlak, baş boyun kanserlerinin gelişimine neden oluyor. Çocukların pasif tütün dumanına maruz kalmaları kronik öksürüklerin ve kulak hastalıklarının önemli bir nedeni olarak görülüyor. Tütün; üst solunum yolu enfeksiyonlarına yatkınlığı artırırken, solunum ve sindirim sistemi kanserlerinin en önemli etiyolojik ajanı olarak biliniyor. Tütün dumanı, üst solunum yollarında fiziksel ve kimyasal etki ile solunum sistemi bariyerlerindeki ve mikropları yukarı süpüren tüylü hücrelerdeki aktiviteyi azaltıyor; akyuvarların fonksiyonlarını bozuyor ve bakterilerin toplanmasını artırarak enfeksiyona zemin hazırlıyor. Bu enfeksiyonlar sıklıkla boğaz ve kulak enfeksiyonları olarak karşımıza çıkıyor. Tütün kullanımını bıraktıktan ancak 15 ay sonra, bakteri birikimi normal sınıra gelebiliyor. Pasif tütün ürünleri içiciliği, tüm çocukluk boyunca kulak, burun, sinüsler, boğaz ve alt solunum yolu enfeksiyonlarını ve astım belirtilerini kolaylaştırıcı ve artırıcı etki yapıyor.
 
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH)
Tütüne bağlı olarak en sık gelişen akciğer hastalıklarının KOAH ve akciğer kanseri olduğu biliniyor. Kronik Obstrüktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı (KOAH), nefes almayı zorlaştıran, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. KOAH, akciğerin zararlı parçacık veya gazlara verdiği anormal iltihabi yanıtla ilişkili olduğu için tütün kullanımı, KOAH gelişmesi için en önemli risk faktörü. KOAH’lıların yüzde 80’inin tütün kullandığı biliniyor. Hem tütün kullanma süresi, hem de günlük içilen tütün miktarı önemli görülmüşse de tütün ürünleri içme süresinin KOAH gelişme riski açısından daha önemli olduğu biliniyor. Yapılan araştırmalara göre, pasif tütün maruziyeti de KOAH gelişme riskini artırıyor. Tütün ürünü içenlerin ise yüzde 20’sinde KOAH geliştiği görülüyor. Ancak, tütün ürünü içenlerin neden sadece yüzde 20’sinde KOAH geliştiği tam olarak bilinmiyor. Genetik başta olmak üzere diğer faktörlerin de burada etkili olabileceği düşünülüyor. Tütün kullanımının bırakılması KOAH’ı önleyen veya ilerlemesini durduran tek yöntem olarak kabul ediliyor. Tütün kullanımını bırakanlarda, tütün ürünü içme süresi ve miktarına bağlı olarak değişmekle birlikte, ölüm oranı riskinin tütün ürünü içenlere göre yüzde 32-84 oranında azaldığı görülüyor.
 
AKCİĞER KANSERİ
Tütün ürünleri kullanımı, en sık gözlenen ve en önemli kanser nedeni ve tüm kanserlerin yüzde 30’undan sorumlu tutuluyor. Akciğer kanserinin ise yüzde 94’ünün nedeni olduğu biliniyor. Diğer taraftan, akciğer kanseri gelişme riskinin tütün ürünleri kullananlarda, kullanmayanlara göre 20 kat daha yüksek olduğu araştırmalarla ortaya konulmuş. Yapılan araştırmalar, akciğer kanseri ölüm oranı riskinin, tütün ürünü içen erkeklerde içmeyenlere göre 23,9, tütün ürünü içen kadınlarda içmeyenlere göre 14 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Hiç içmeyenlerde ise riskin yüzde 1’den az olduğu görülüyor. Ülkemizde, akciğer kanseri hastalarında, tütün ürünü içme oranı yüzde 91,5 olarak bulunmuş. Akciğer kanseri gelişme riski, tütün içme süresi ve günlük içilen tütün miktarına göre değişiyor. Ayrıca tütün, kanser oluşumunun tüm safhalarını etkiliyor. Tütün kullanımının; tümör başlatıcılarında, kanserin oluşmasına yardım eden öncüllerde ve tümör önleyici genlerin gelişmesinde rolü olduğu biliniyor.
 
ASTIM
Uzmanlara göre, tütün ürünleri kullanan astımlıların, tütün ürünleri kullanmayan astımlılara göre yakınmaları daha ciddi oluyor; atakları daha sık ve daha ağır seyrediyor. Bu durumdaki hastalarda astımla ilişkili hastane başvurularının ve ölüm riskinin arttığı görülüyor. Ulusal İngiliz Çalışması’na göre, düzenli tütün ürünü içilmesi, genç erişkinlerde astım riskini 4,4 kat artırıyor.
 
Enfeksiyonlar
Tütün, zatürre için önemli bir risk faktörü ve tütün kullanımı nezle, grip gibi enfeksiyonların ortaya çıkma olasılığını artırıyor. Grip, tütün içenlerde daha şiddetli seyrediyor ve tütün kullanımını bırakma süresi zatürre riskini etkiliyor. Dört yıldan uzun süredir tütün kullanımını bırakmış olanlarda zatürre riski, bir yıldan az süredir bırakmış olanlara göre daha fazla azalıyor.
 
Kalp-Damar Sistemi HASTALIKLARI
Tütün kullanımının, damar sertliğine bağlı kalp-damar hastalıklarıyla doğrudan ilişkili olduğu ve tütünün bu hastalıkların en önemli önlenebilir nedenlerinden biri olduğu biliniyor. Tütün, bu hastalık tablolarında hem hastalık oluş sürecinin bir parçası hem de hastalığın seyri ve klinik sonuçları için olumsuz etkileri olan bir faktör durumunda. Tütün, kalp damar sistemini hem doğrudan hem de dumanı aracılığıyla etkilerken, tütün içmek kadar tütün dumanına maruz kalmak da kalp-damar sistemi yönünden olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Klinik ve epidemiyolojik veriler, kalbi besleyen atardamar hastalıklarının ortaya çıkma olasılığının, tütün içilmesiyle 2-3 kat arttığını gösteriyor. Olumsuz etkiler günde bir kez tütün kullanma ile ortaya çıkabilse de, günde 20’den fazla tütün içilmesinin (ağır içicilik) etkisinin çok daha fazla olduğu anlaşılıyor. Veriler, tütünün risk yaratıcı etkilerinin genç ve orta yaşlarda daha belirgin olduğunu ortaya koyarken, bunun nedeninin, bu yaşlarda tütün içmeyen bireylerde kalp-damar hastalığı riskinin oldukça düşük olması olduğu düşünülüyor. Ayrıca, bu çalışmalarda tütün kullanımının kalp krizi riskini yaklaşık üç kat artırdığı görülüyor. Tütün kullanımının, kalp krizi riskine etkisi gençlerde daha belirgin iken, bu risk artışının erkek ve kadınlarda benzer olduğu ve içilen tütün sayısı ile riskin büyüklüğü arasında doğrusal bir ilişki bulunduğu ortaya koyuluyor. Ayrıca eskiden tütün kullanmış olanlar hiç tütün kullanmayanlara göre daha yüksek riske sahipken, tütün kullanımının bırakılmasının üzerinden zaman geçtikçe bu risk azalıyor. Tütün kullanımının bırakılması, kalp krizi riskini 1-3 yıl içinde hızla azaltıyor ve beş yıl içinde risk “eskiden sigara içenler” düzeyine iniyor. Kalp-damar hastalıkları nedeniyle ortaya çıkan ölümlerin yaklaşık dörtte birinden tütün kullanımının sorumlu olduğu tahmin ediliyor.
 
TROMBOZ (PIHTI) OLUŞUMU
Damarların hasarlanmış kısımlarında pıhtı oluşması, damar tıkanması ve buna bağlı hastalıkların gelişiminin temel basamağı olarak biliniyor. Tütün kullanımı ve pasif tütün kullanımına bağlı tromboz gelişimi ile ilgili birçok bilimsel çalışma bulunuyor.
 
Sindirim Sistemİ hastalıkları
Tütün kullananlarda pankreas salgıları azaldığından, buna bağlı asit nötralizasyonu da azalıyor ve sonuç olarak ülser gelişimi kolaylaşıyor. Tütün kullanımının, midedeki helikobakter pilori  bakterisinin yok edilmesini engellediği biliniyor. Tütün kullananlarda ülser sıklığının arttığı ve tütünün ülser iyileşmesini geciktirdiği uzun yıllardır konuşuluyor. Ayrıca, yakın zamanda yapılan çalışmalarda, tütünün ülser komplikasyonlarını artırdığı da görülüyor. Diğer taraftan tütünün, karaciğerde toksik, bağışıklık sistemini etkileyici ve kanser yapıcı etkileri olduğu da biliniyor. Tütün kullananlar, toksik potansiyeli olan kimyasal bileşiklere maruz kalmış oluyor. Ağır tütün kullanıcılarında, eritrositlerden açığa çıkan demir miktarı, bağırsakla ilgili demir emilimi ve vücuttaki demir yükü artıyor. Artan demir karaciğerde birikiyor ve oksidatif strese ve sonuçta karaciğer hücre hasarlanmasına neden olabiliyor. Bu arada, yemek borusu, mide, kalın bağırsak, pankreas ve karaciğer kanserlerinin gelişiminde de tütünün nedensel etkinliğinin kanıtlandığını biliyoruz.
 
Ürogenital (Üreme ve İdrar) Sistem hastalıkları
Böbrek, prostat ve idrar kesesi kanserlerinin tütün kullanımıyla doğrudan bağlantılı olduğu,  tütün kullanımının hem kadınlarda hem de erkeklerde üreme fonksiyonları üzerine olumsuz etkisi olduğu biliniyor. Tütün ürünleri içen kadınlarla içmeyen kadınların karşılaştırıldığı çalışmalarda, tütün ürünleri içen kadınlarda kısırlık görülme sıklığının daha yüksek, doğurganlığın daha düşük ve beklenen gebeliklerin daha geç oluştuğu görülüyor.
 
SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
Tütün kullanımı; beyinde damar sertliği, damar tıkanıklığı ve inme, beyin damarlarında kan akımının azalması ve pıhtı oluşumu, hafıza kaybı, kronik baş ağrıları ve erken demans oluşumuna neden olabiliyor. Bilindiği üzere, tütünün içerdiği nikotin ve diğer maddeler, anne karnından başlayarak tüm yaşam boyunca insan sinir sistemini olumsuz etkiliyor. Tütün, gebelikte düşük kilo ve gelişme geriliği, doğum sonrası ölümler ve ani bebek ölümü sendromu; daha sonraki dönemde ise öğrenme güçlüğü, davranış problemleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi sorunlara neden oluyor. Anne karnında başlayan nikotin maruziyeti,  tüm beyindeki hücre hasarı ve kaybını artırıyor: erişkinlerden daha farklı ve dirençli bağımlılık potansiyeli oluşturabiliyor. Ayrıca duygu durum düzenlemesini sağlayan serotonin üzerinde etkisi olduğu da biliniyor.
 
 
KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
Tütün kullanımının, kemik kaybı ve kırıklar için yaşamsal risk faktörü olduğu biliniyor. Kadınlarda görülen kalça kırığının sekizde biri tütün kullanımıyla ilişkili olabiliyor. Tütün ürünleri kullananlarda kalça kırığı göreceli riskinin, tütün ürünleri kullanmayanlarla karşılaştırıldığında -yaş faktörü ile birlikte- fazla olduğu görülüyor. Örneğin 70 yaşında tütün ürünleri kullanmayanlarla karşılaştırıldığında kullananlarda kalça fraktürü riski yüzde 41 daha fazla. Tütün kullanmayanlarla karşılaştırıldığında, tütün kullananların uyluk kemiği, ön kol kemiği ve topuk kemiği mineral yoğunluklarındaki (KMY) farklılığının yaş ile arttığı görülüyor. Tütün kullanımı ve düşük KMY arasındaki ilişkinin; vücut kitlesi, menopoz hikâyesi, egzersiz düzeyi veya östrojen kullanımındaki değişiklikler ile açıklanamaması, tütünün kemik üzerindeki direkt etkisini destekliyor. Tütün kullanımının, damar ve yumuşak doku üzerine etkisinin yanı sıra kemik kırığı iyileşmesi üzerine de olumsuz etkisi olduğu biliniyor. Kemik kırılganlığını artırmasına ek olarak, tütün kullanımının düşme risk faktörünü de artırdığı düşünülüyor. Tütün kullanmayanlarla karşılaştırıldığında, tütün kullananların daha güçsüz denge sistemi olduğu ve sinir-kas iletişimi performanslarının daha düşük olduğu ortaya konulmuş. Bu nedenle tütün kullanımının, fiziksel fonksiyonu azaltabildiği ve muhtemelen kas erimesi riskini artırdığı belirtiliyor.
 
GÖZ HASTALIKLARI
Araştırmalara göre, göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi olarak bilinen katarakt, göz tansiyonu, gözyaşı özelliklerinin bozulması ve enfeksiyonlara yatkınlık, tütün kullanımı ile artış gösteriyor. Tütün dumanında yer alan bazı ağır metaller, kadmiyum, bakır ve kurşunun lens içerisinde birikmesi ve doğrudan toksik etkileri katarakt oluşumuna yol açıyor. Günde 20 veya daha fazla tütün içenlerde hiç tütün içmeyenlere göre nükleer katarakt gelişim riskinin daha fazla olduğu biliniyor.
 
CİLT HASTALIKLARI
Tütün kullanımının ciltteki kırışıklıklarla ilişkisi, ilk olarak 150 yıl önce fark edilmiş. Yakın geçmişte de tütün bağımlılarında karakteristik yüz görünümü tanımlanarak tütünün erken yaşta oluşan cilt yaşlanmasıyla ilişkisi vurgulanıyor. Özellikle kadınların tütünün bu etkisine daha yatkın olduğu biliniyor. Sık rastlanan, kronik iltihabi bir cilt hastalığı olan sedef hastalığının ortaya çıkışında ve alevlenmesinde de enfeksiyonlar, alkol, obezite ve stres gibi çevresel faktörlerin yanı sıra tütünün de rolü olduğu biliniyor.
Tütün ile akne arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmaların sonuçları çelişkili olsa da, bazı araştırmalarda tütün kullananlarda aknenin daha az oranda izlenmesi, nikotinin baskılayıcı ve damarlarda büzülme yapan etkilerine bağlanırken, diğer bazı araştırmalarda da tütün kullananlarda akne sıklığının arttığı ve kullanılan tütün miktarı ile akne şiddeti arasında da doğrusal bir ilişki olduğu bildiriliyor. Tütün dumanına direkt olarak maruz kalanlarda ağız boşluğu, yemek borusu ve akciğer gibi iç organların kanserlerinin yanı sıra, cilt kanserlerinin de arttığı görülüyor. Tütün kullanımının, kontakt dermatit gelişimi açısından da bir risk faktörü olabileceği düşünülüyor.
 
HEMOTOLOJİk HASTALIKLAR (KAN HASTALIKLARI)
Tütün kullanımının, kan sistemi üzerinde de çeşitli etkileri bulunduğu ve kanla ilgili bazı kanserlerin oluşmasında rol oynadığı biliniyor. Çalışma sonuçlarına göre, günde 10 veya daha fazla tütün ürünü içenlerde, hemoglobin konsantrasyonu ve hematokrit değeri artıyor. Günde 10 veya daha az tütün ürünü içenlerde beyaz küre sayısı artıyor. Gebelik sırasında dumansız tütün kullanan kadınlarda da hemoglobin düzeyi düşük izleniyor. Ayrıca, gebelik sırasında tütün kullanımı yenidoğanda bağışıklık sisteminin baskılanması nedeniyle solunum hastalıklarına sebep olabiliyor. Ayrıca, tütün ürünü içicisi anne ve baba nedeniyle pasif içici durumundaki 0-35 ay arası bebeklerde anemi geliştiği gözlenmiş. Tütün ürünleri içiciliği ile hodgkin lenfoma (HL) isimli lenf kanseri görülme sıklığı arasında ilişki saptandığı da görülüyor. Halen tütün ürünü içenler ile eski içiciler karşılaştırıldığında, halen içenlerde HL görülme sıklığının daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor.

Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019