Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1057
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

Tuba MARAŞOĞLU

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), sigarayı bırakmadan önce, bırakma aşamasında ve bıraktıktan sonraki süreçlerde danışanlarına psikolojik destek veriyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nden (YEDAM) Uzman Psikolog Özgen Kaplan’la sigarayı bırakma psikolojisi üzerine konuştuk.

Sigara bağımlılığı, tütünde bulunan nikotin alımından kaynaklanan, bireylere fiziksel ve psikolojik olarak ciddi zararlar verebilen bir bağımlılık türü. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verdiği rakamlara göre, dünyada her on üç saniyede bir kişi tütün yüzünden hayatını kaybediyor. Bunun yanında çevresel tütün dumanına maruz kalıp yaşamını yitiren ciddi sayıda insan olduğu biliniyor.  Bu noktada bağımlılıkla mücadele ve bu konuda atılan adımlar çok kıymetli hale geliyor.

Sigarayı bırakma sürecinin zorlukları var; ancak, sabır ve istikrarla aşılmayacak hiçbir şey olmadığını biliyoruz. Peki, sigarayı bırakma yolunda adım atanlar için bu zorlu süreç nasıl ilerliyor? Sigara bırakma psikolojisi nedir? Bu süreci rahat atlatmak için neler yapılabilir? YEDAM’ın bu konudaki çalışmaları neler? Sigarayı bırakma aşamaları ve yolları doğrultusunda yapılması gerekenleri Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nden (YEDAM) Uzman Psikolog Özgen Kaplan’la konuştuk.

Kişi zararlı olduğu bilerek neden sigara içer? Kişileri sigaraya yönelten veya sigara içmelerine sebep olan etmenler nedir?
Aslında bu sorunun en net cevabı bağımlılık. Bağımlılık geliştiğinde kişiler zararlı olduğunu düşünse de sigarayı bırakmakta zorlanırlar. En basit şekliyle anlatacak olursam, insan beyninde temel ihtiyaçlarımızı karşılayıp, yaşamımıza devam etmemiz için gerekli ödüllendirme mekanizmasından sorumlu olan bir bölüm var. Bu bölüm bağımlılık yapıcı maddelerle karşılaştığında yemek yemekten ya da diğer temel ihtiyaçlarımızdan çok daha fazla hormon salgılıyor. Böylece kişiler sigara içtiğinde keyif aldıklarını hissediyorlar; fakat bu bölüm, beyindeki birçok bölüm gibi, sigara kullanımı devam ettikçe işlevini yitiriyor ve kişi sigara kullandığında keyif almaktan ziyade, sigarayı normal hissetmek için kullanmaya başlıyor. Kısaca, “Git iç, keyif al” bir süre sonra “Git iç normale dön” sürecine dönüşüyor. Örneğin çoğu kişi, sigaranın stresi azalttığını ve stresli durumlarda sigara içince rahatladığını söyler. Halbuki, bağımlılık geliştiği için sigarasızlık, kişilerin var olan stresli durumunu, daha fazla stresli algılamasına yol açar ve sigara kullandıklarında stres seviyeleri hiç sigara kullanmadıkları dönemle aynı olur. Yani, sigara stresi azaltmaz; sigarasızlık stres oluşturur.

“Neden Bırakmalıyım?” Sorusu Önemli

Sigara bırakmaya niyetlenen birey, öncelikle neden sigara kullanımına başladığı gerçeğiyle yüzleşirse, sigara bırakma sürecinin daha hızlı ve daha rahat ilerlemesi adına önemli bir yol almış sayılır mı? Bu konuda sigarayı bırakmak isteyen bireylere neler söyleyebilirsiniz?
Sigaraya başlama nedenleri kişiler arasında farklılık gösterebilir, hatta çoğu zaman tek bir nedene bağlı olmayabilir. Araştırmalara baktığımızda, arkadaş ortamına uyum sağlama, ebeveynlerin sigara kullanması ve sorunlarla başa çıkma gibi farklı nedenlerle kişilerin sigara kullanmaya başladığını görüyoruz. Kişilerin sigaraya başladıktan sonra devam ettirme nedenleri, çoğu zaman başlama nedenlerinden farklı olabiliyor. Örneğin sigara içmeyi statü göstergesi olarak düşünen ve arkadaş ortamına uyum sağlamak için sigara içmeye başlayan bir kişi, zaman içerisinde sigara içmenin statü göstergesi sayılmadığını, aksine sigara içmenin hayatını zorlaştırdığını, kötü koku ve izlenim uyandırdığını düşünebiliyor. Fakat bıraktığında stresle başa çıkamadığı için sigara içmeyi sürdürebiliyor. Bu sebeple, bence başlama nedenini bulmaktan ziyade, “Neden bırakmalıyım?” sorusuna cevap bulup, bırakmak için yapılabileceklere odaklanmak, bırakma sürecinin daha hızlı ve rahat geçmesini sağlayacaktır.

Doğru İletişim Kurulmalı

Çocuklarımızı ve gençlerimizi, sigaradan korumak için ebeveynlere düşen sorumluluklar nelerdir?
Burada en önemli konu rol model olma ve aile içerisindeki iletişim diyebilirim. Rol model kavramı ile ilgili bahsetmek istediğim; eğer ebeveynlerin sigara kullanımı varsa, evde sigara kullanımı oluyorsa çocuğu korumak için yaptıkları uyarılar, çocuklar tarafından çok da inandırıcı bulunmuyor. Çocuklar, söylenenden çok gördükleri şeyi uygulamaya daha yakın oluyorlar. Sigara kullanımını normalleştirmemek ve çocuğun yaşına uygun olarak sigaranın zararlarını anlatmak diğer koruyucu faktörler olarak sayılabilir. Ayrıca, çocuklarla sigaranın zararları hakkında nasihat verici olmayacak şekilde konuşulmalı. Çocuğunun sigara kullanımını öğrenen ebeveynler ise, bu konuyu kendilerini konuşmaya hazır hissettiklerinde çocukları ile konuşmalı. Bu konuşma öfke ve tehditten kesinlikle uzak olmalı. Ebeveyn çocuğunu sigarayı bırakmak için teşvik edip, onun yanında olduğunu çocuğuna hissettirmeli.

Sigara bırakma sürecindeki kişi ne gibi zorluklar yaşıyor?
Kaygılı hissetme, sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü, iştah artışı, buna bağlı kilo alımı, huzursuzluk, terleme, stres, boşluk hissi ve kabızlık kişilerin en belirgin yaşadıkları zorluklar olarak sıralanabilir. Bunlara ek olarak, kişilerin çay-sigara, kahve-sigara ya da yemekten sonra sigara gibi koşullanmaları da zorlayıcı faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Bu zorluklara çözüm bulmak, bunlarla başa çıkmayı öğrenmek kişilerin sigara bırakma aşamasının rahat geçmesine ve tekrar kullanmaya başlamamasına oldukça yardımcı oluyor.

“Bağımlılık Ve İrade Farklı Kavramlar”

Sigarayı bırakmakta zorlanma sadece psikolojik bağımlılıkla, güçsüz iradeyle mi açıklanır, yoksa bu aşamada fiziksel yoksunluk da devrede midir?
“Aslında çok iradeliyim ama sigarayı bir türlü bırakamıyorum.” cümlesi ile sıklıkla karşılaşıyoruz. Bunun nedeni bağımlılık ve irade kavramlarının birbirinden çok farklı olması. Yani, bir kişi sigara kullanımını sürdürüyor diye o kişiye iradesi güçsüz demek doğru bir yaklaşım değil. Tabii, bırakma aşamasında sadece psikolojik bağımlılık değil, davranışsal bağımlılıklar ve yoksunluk belirtileri de devreye giriyor.

Elektronik Sigara Çözüm Değil

Elektronik sigaranın insanların sigara bağımlılığından kurtulmasındaki olumlu veya olumsuz rolü nedir?
Elektronik sigara kullanan kişilerin önemli bir kısmı, bu cihazı sigarayı bırakma yöntemi olarak görmektedir. Yapılan bazı araştırmalarda, elektronik sigaranın sigara bırakmada doğru ve başarılı bir yöntem olmadığını görüyoruz. Elektronik sigara kullanımı, klasik sigara ritüellerinin devam etmesi, kahve ile birlikte içmek, yemeklerden sonra içmek gibi kişinin davranışsal değişiklik geliştirememesine, dolayısıyla bir süre sonra klasik sigaraya geri dönmesine yol açıyor. Bunlara ek olarak, elektronik sigara diğer tütün ürünleri için "geçit" veya "köprü" ürünü olarak kullanılabiliyor. Özellikle, gençler arasında elektronik sigara içiminin cazip hale getirilmesi, kişinin sigara bağımlısı olmasına veya içtiği sigara miktarının artışına neden olabiliyor. Bunlara ek olarak, elektronik sigara kullanımının da sağlığa zararlı etkilerinin olduğunu biliyoruz. Bu bilgilerin ışığında elektronik sigaranın gerek işlevi gerekse sağlığa zararlı etkileri ile doğru ve sağlıklı bir sigara bırakma yöntemi olmadığını söyleyebiliriz.

Yedam Faaliyetleri

Sigara bıraktırma kapsamında, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesinde ne gibi çalışmalar yürütülüyor? Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin önerdiği sigarayı bırakma aşamaları ve yolları hakkında bilgi alabilir miyiz?
Öncelikle belirtmek isterim ki, YEDAM’larda bilimsel araştırmalar doğrultusunda görüşme içerikleri hazırlanmaktadır. İlk aşamada, başvuran danışanlarımızın sigara kullanım özelliklerini ve bağımlılık şiddetlerini öğrenmek, ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla detaylı bir ilk görüşme gerçekleştirilir. İlk görüşmenin sonunda, danışan ile birlikte yol haritası oluşturulur. Sonraki görüşmeler, bu yol haritası ışığında devam eder. Kişilerin sigara bırakma motivasyonlarının oluşturulması, bırakma gününün belirlenmesi, bırakma aşamasında yoksunlukla baş etme, sigara kullanımını tetikleyecek etkenlerle baş etme yollarının çalışılması diğer aşamaları oluşturur. Belli bir sayıda gerçekleştirilen görüşmelerden sonra, kişilerin tekrar kullanıma başlamamasını desteklemek amacıyla, uzmanlarımız telefon ile danışanları arayarak kısa bir görüşme yapmaktadırlar. Sigarayı bırakmak isteyen kişiler hazırlık planı yapıp, bırakmak için gün belirleyerek başlayabilirler. İstekle başa çıkmayı öğrenmek de destekleyici olacaktır.  Sigara bırakma aşamasında zorlanan kişiler YEDAM’lara başvurabilir. Bu konuda internet sitemizden bilgi alınabilir.

“En Sıkıntılı Dönem İlk Bir Ay”

Sigarayı bıraktıktan sonra bireyde ne gibi psikolojik değişiklikler görülüyor?
Bu soruyu aşama aşama cevaplamak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Sigara kullanımı bırakıldığında ilk bir ay, kişilerin fiziksel ve psikolojik yoksunluğu en yoğun yaşadığı dönemdir. Bu dönemde ya da öncesinde kişilerin, tıbbi veya psikolojik destek ihtiyacı değerlendirip müdahaleye başlanması, sürecin daha hızlı ve rahat ilerlemesini sağlayacaktır. Bir üç ay arası ise kişilerin sigara kullanım isteklerinin azaldığı fakat depresyon, halsizlik gibi etkilerin görüldüğü dönemdir. Üç altı ay arası kişiler boşluk, sigaranın yerini doldurma hissi yaşayabilirler, burada tekrar kullanmayı önleme çalışmaları büyük önem taşır. Altı ay sonrasında ise kişiler, yeni yaşam tarzı oluşturur ve daha rahat hissetmeye başlar. Genel süreci bu şekilde tanımlayabiliriz. Tabii bu süreçler kişiden kişiye değişiklik göstermekte, kişilerin bağımlılık şiddetleri, motivasyonu, ruhsal ve çevresel etkenler bırakma sürecini etkilemektedir. Genel olarak bakıldığında ise, altı aydan sonra kişilerin stres seviyelerinin ve kaygı düzeylerinin azaldığını, konsantrasyon sürelerinin arttığını söyleyebiliriz. 

“Bir Kereden Bağımlılık Doğar”

Bazen çevremizdeki kişilerden sigarayı bıraktıktan sonra tekrar başladıklarını duyuyoruz. Sigaraya tekrar başlamamak için nelere dikkat edilmeli?
Kişiler tekrar sigaraya başlasa da bıraktıkları dönem çok kıymetli. O dönemde sigara kullanmak yerine kullanmamak için çaba sarf etmiş ve sigaranın o dönemde vereceği zararı ortadan kaldırmış oluyorlar. Buna ek olarak, bırakma denemeleri öğretici bir süreç. Kişilerin sigara kullanımına neden başladığını öğrenmek ve bunun üzerine çalışmak, bir sonraki bırakma sürecinin daha başarılı geçmesini sağlıyor. Tabii, kişilerin tekrar kullanıma başlamaması en sağlıklı yol. Ruhsal ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak sigara içmeyi tetikleyen durumları keşfetmek ve bunlarla ilgili çözümler geliştirmek, isteği tanımak ve baş etme yollarını öğrenmek, “Bir kereden bir şey olmaz gibi” düşünce tuzaklarını tanımak ve bunlar yerine yeni sağlıklı düşünceler koymak, yaşam tarzını değiştirmek, örneğin hep sigara içilen köşeyi değiştirmek, stresle başa çıkmayı öğrenmek tekrar kullanmayı önleyecektir. Sigara çoğu zaman içinde bulunduğumuz durumdan kaçış yolu olarak kullanılsa da unutulmamalı ki o durumu daha kötü algılamamızı sağlayan şey yine sigara kullanımıdır. Biz biliyoruz ki, bir kereden bağımlılık doğar.

Uzman Psikolog Özgen Kaplan Kimdir?

İzmir Ekonomi Üniversitesi psikoloji bölümündeki lisans eğitimin ardından Ege Üniversitesi madde bağımlılığı bölümünde tezli yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2019 yılından bu yana Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde uzman psikolog olarak çalışmakta, tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılığı alanlarında başvuran kişilerle görüşmeler yapmaktadır. Yeşilay Danışmanlık Merkezi bünyesinde yürütülen tütün danışmanlığı görüşmelerinin içeriğini oluşturan çalışma grubunda yer almıştır ve Tütün Çalışma Grubu Sorumluluğu görevini yürütmektedir. Aynı zamanda, Yeşilay Danışmanlık Merkezi Performans Değerlendirme Koordinatörlüğü de yapmaktadır. 2021 yılında yapılan International Society of Addiction Medicine kongresinde konuşmacı olarak yer alan Kaplan, alkol, madde ve tütün bağımlılığı, ailelerde görülen eş bağımlılık hakkında çeşitli çalışmalar yapmıştır.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019