Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1059
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

Yusuf DURAN

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Recep Erol Sezer, e-sigaranın tütün endüstrisi tarafından sigara kullanımını yeniden yeşertmek amacıyla geliştirilen büyük bir aldatmaca olduğunu belirtiyor. Sigaradan daha az zararlı olduğu ve sigarayı bırakmayı kolaylaştırdığı iddiasıyla piyasaya sürülen elektronik sigaranın zararlarını Prof. Dr. Recep Erol Sezer’le konuştuk.

Elektronik sigara ve içerdiği maddeler hakkında bilgi verir misiniz?
Elektronik sigara, sigara gibi dumanı içe çekilerek kullanılan ve nikotin almaya aracılık eden ticari bir üründür. Isıtılabilir bir bölmesinde veya kartuşunda sıvı olarak nikotin ve nikotin alımını kolaylaştıran, onun “hoşa gidici (pekiştirici)” özelliğini artıran diğer bazı maddeler bulunur. Kullanıcının, sigaradan bir duman çeker gibi içe çekmesiyle çalışan ve gücünü bir pilden sağlayan bir ısıtma sistemi vardır.  Kullanıcının içe çekmesi, elektronik bir mekanizma ile bölmedeki veya kartuştaki sıvıyı ısıtıp buharlaştırmakta,  kişi de nikotini ve diğer maddeleri içeren bu buharı veya dumanı sigara içer gibi içine çekmektedir.

Elektronik sigara ilk kez 2004 yılında Çin’de çıkmasına karşın, bugünkü özelliklerine 2010 sonrası dönemde ABD’deki ürün geliştirme çalışmalarıyla ulaşmıştır. Elektronik sigaralardaki bu değişim, nikotin alımını en etkili biçimde sağlayabilme, çocukları ve gençleri etkileyebilme ve onları nikotin salgınına çekebilme doğrultusunda gerçekleşmiştir. Elektronik sigaralar hızla ve kolayca nikotin bağımlılığı oluşturabilir. Bağımlılık yapıcı özelliği yüksektir; önemli zararlara yol açabilir ve nikotin bağımlılığı tedavisinde etkisizdir.

Elektronik sigara sıvısı şu maddeleri içerir: nikotin, propilen glikol, bitkisel gliserin, etilen glikol, tat ve koku veren katkı maddeleri, benzoik asit gibi başka katkı maddeleri. Amaç, elektronik sigara içe çekildiğinde nikotinin en tatmin edici biçimde, diğer deyişle en bağımlılık yapıcı haliyle alınabilmesidir. İçe çekme bir ısıtma sürecini başlatmakta, ısınmanın etkisiyle e-sigara sıvısı buharlaşarak, gaz ve parçacık özellikli maddeleri içeren bir hava karışımı (aerosol) oluşmaktadır.
 
NİKOTİNİN KANSEROJEN ETKİSİ ORTAYA ÇIKIYOR
Bu maddeler, elektronik sigara dumanı veya buharı içindeyken, girdikleri kimyasal reaksiyonlar sonucu önemli ölçüde dönüşüme uğrarlar. Bu yolla birçok yeni madde ortaya çıkar. Aldehitler veya karboniller denen, bir kısmı kanser yapıcı ve temas ettiği hücreleri hasara uğratan, birçok madde ortaya çıkar; formaldehit, akrolein, aset aldehid, glisidol, asetol, methyl glyoxal ve glyoxal bunlardan bazılarıdır.  Nikotinin bir kısmı kanser yapıcı nitrozaminler denen maddelere dönüşür. Sigaranın kanser yapıcı etkisinde nitrozaminlerin önemli bir payı vardır. Elektronik sigarada da aynı etki beklenmelidir. Nikotinin elektronik sigara dumanı veya buharından çevreye saçılması, bu ortamlarda nikotin birikmesine ve nikotinden kanser yapıcı nitrozaminlerin oluşmasına neden olur. Bu kanser yapıcı nitrozaminler başta çocuklar olmak üzere herkese zarar verir.

Elektronik sigara dumanı, arsenik, krom, kurşun, nikel, kadmiyum gibi inorganik parçacıkları, çoğunda sigara dumanında bulunduğu düzeylerde olmak üzere, içerir. Bu maddeler kanser yapabilen, böbrek, beyin ve diğer sinir hücrelerine zarar verebilen maddelerdir.
Benzoik asit, elektronik sigara sıvısına yakın dönemde eklenmeye başlanmış ve bağımlılık yapıcı özelliği önemli ölçüde keskinleştirmiş bir maddedir. Zayıf bir asit olan benzoik asit, nikotin sıvısına eklendiğinde, elektronik sigara dumanındaki serbest nikotin düzeyi yüzde 10’a düşmektedir. Nikotin ancak serbest (iyonize olmayan) formda iken hücrelere girebilen bir maddedir. Fakat tümüyle bu formda olduğunda kişi tarafından sert olarak algılanmakta, öksürük refleksini başlatıp, hava yollarında refleks kasılmalara yol açmaktadır. Bu nedenle de bu formda akciğerler yoluyla vücuda girememektedir. Dumandaki serbest nikotin düzeyinin yüzde 10’a çekilmesi sertliği önemli derecede azaltan, bu sayede dumanı rahatça derin çekmeye izin veren bir durum olarak tanımlanmıştır. Bu durumda nikotin akciğerlerdeki hava keseciklerine ulaşıp hızla emilmekte, tatmin edici etki en üst düzeyde gerçekleşmektedir.
 
Elektronik sigaraya sıvısına konulan çok sayıda tatlandırıcı madde var. Bunların zararları nelerdir?
Diasetil (DA), asetil propionil (AP), etilmaltol, etil vanilin, vanilin, sinamaldehid ve mentol en sık kullanılan tatlandırıcılardır. Kafur (camphor), metil salisilat, eugenol, solunum yollarını tahriş eden benzaldehid bu maddeler arasındadır. Bu maddelerin solunum yollarıyla alındığında zararsız olduğunu gösterebilecek kanıt olmadığı gibi,  önemli zararlara yol açabileceğine dair araştırma bulguları vardır.
Aynı elektronik sigara sıvısında sadece bir tatlandırıcı madde olabileceği gibi çok sayıda (47’ye kadar) tatlandırıcı madde olabilmektedir. DA, kakao, kahve, karamel, tereyağı, alkollü içecekler gibi gıda ürünlerinde de bulunan dikarboniller grubundan bir maddedir. Sindirim sistemi yoluyla alındığında zararsız kabul edilmesine karşın, solunarak akciğerlerden alındığında solunum fonksiyonlarını bozucu etkiye sahiptir. Bu maddenin solunabilen toz ve parçacıklarını üretim aşamasında soluma durumunda kalanlarda, tıkayıcı akciğer hastalığına yol açtığı gösterilmiştir.

DA’nın akciğerlerin küçük hava yollarında (bronşiyollerde) daralma ve tıkanmalarla seyreden geriye dönüşsüz bir akciğer hastalığına (patlamış mısır akciğeri hastalığına) yol açtığı bildirilmiştir. AP, DA’nın yerini alması için kullanılmaya başlanmış fakat havayollarında DA’ya benzer zararlı etkileri gösterilmiştir. Mentollü elektronik sigaralardaki mentol konsantrasyonu, mentollü sigaralardaki gibi bulunmuştur. Ökaliptol ve pulegon, mentol kokulu e-sigaralarda bulunan katkı maddeleridir.
 
Nikotin sağlayan yeni ürünler ve küresel nikotin karteli hakkında neler söylersiniz?
Elektronik sigara, sigaranın bağımlılık yapıcı ve öldürücü özelliklerinin net bir şekilde anlaşılmış olması sonucu bazı ülkelerde başlayan sigaradan uzaklaşma eğilimine tepki olarak doğmuş yeni ürünlerden birisidir. Elektronik sigaranın yanı sıra dünya pazarına yakın dönemde sunulmuş diğer bazı tütün veya nikotin ürünleri de vardır. Bunlar, elektronik sigara gibi çalışan “ısıtılmış tütün ürünleri” ile nikotini pastil, çiğneme, “poşet içinde ağızda tutma” veya buruna çekme gibi yollarla sunan markalı ürünlerdir. Bu ürünlerin tamamı, nikotininin bağımlılık yapıcı etkisine dayalı geliştirilmiş olup, sigaraya göre daha az zararlı oldukları iddiasıyla pazara sunulmuştur.

Dört beş sigara şirketinden oluşan dünya tütün nikotin karteli, kendisini ve hilelere dayalı olarak büyüttüğü dünya nikotin pandemisini bu ürünlerle gelecek asırlara taşıma planı ve eylemi içerisindedir. Bu planın gereği bu ürünler, bu şirketler tarafından yasal veya yasal olmayan yollarla dünya ölçekli olarak tanıtıma ve satışa sunulmuş durumdadır.
 

“E-SİGARA, SİGARA KULLAMINI YEŞERTMEK İÇİN ORTAYA ÇIKTI”

Elekronik sigara, sigara ile mücadele çalışmalarını nasıl etki etkiledi?
Elektronik sigara ve diğer yeni ürünler, sigara kullanımının önemli ölçüde kontrol altına alındığı ABD gibi ülkelerde salgını yeniden yeşertmek, sigara kullanım oranlarının henüz düşürülemediği ülkelerde ise sigara salgınını büyütmek amaçlarıyla pazarlanmaktadır. Yeni ürünlerle endüstri daha donanımlı, daha kuvvetli ve sigarayı da ürün olarak daha iyi koruyabilecek düzeye gelmiştir. Özetle elektronik sigara ve diğer yeni ürünler salgını büyütmüş, mücadele çalışmalarını geriletmiştir.
 
Hocam elektronik sigarayla beraber ortaya çıkan ürünlerden bahsettiniz. Bunlar hakkında daha detaylı bilgi verebilir misiniz?
Tütünün yanmasını veya ısıtılmasını gerektirmeyen, ağızda poşet içinde tutma yoluyla kullanılan tütün nikotin ürünlerinin dahi ne kadar zararlı ve bağımlılık yapıcı olduğu Norveç tecrübesiyle yakın zamanda ortaya çıkmıştır. Norveçliler sigaradan diğer toplumlara göre çok daha erken uzaklaşmış, zararı azaltılmış tütün veya nikotin ürünü olarak pazarlanan, ağızda poşet içinde tutarak kullanılan, işlenmiş tütün ürünü veya nikotin ile katkı maddelerini içeren, “snus” adıyla bilinen, bir ürüne yönelmiştir.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünün 2020’de yayınlanan bir raporu, araştırmaya dayalı olarak, snus’un yemek borusu, mide, pankreas ve rektum kanserleri, şeker hastalığı, hipertansiyon, metabolik sendrom ve akıl hastalığı tehlikesini önemli ölçüde artırdığını, kalp krizi, beyin krizi (inme) ve kanser ölüm oranlarını yükselttiğini bildirmiştir. Ağızda poşet içinde tutma biçiminde kullanılan bu ürünler çok güçlü bağımlılık yapmakta, gençler ve çocuklar tarafından zararsız veya az zararlı algısıyla kullanılmaktadır. Bu çocuklar ve gençler daha sonra, diğer çocuklara ve gençlere göre daha yüksek oranlarda sigaraya yönelmektedir.
 
YAĞMURDAN KAÇARKEN DOLUYA TUTULMAK

Bağımlı kişiler sigarayı tamamen bırakmaya geçişi kolaylaştırmak için e- sigara kullanımına yöneliyor. Bu yaklaşım ne kadar doğru?
Elektronik sigaranın, sigara bağımlılığını tedavi edebileceğini gösteren bir çalışma yoktur. Günümüzün elektronik sigaraları kanda hızlı ve yüksek nikotin artışları sağlamaları nedeniyle güçlü bağımlılık yapıcı maddelerdir; sigara ve tütün bağımlılığından kurtulmaya bir katkıları olamaz. Bunları kullanırken kişiler sigara içmeden durabilirler; çünkü gerekli nikotini elektronik sigaradan sağlarlar. Fakat çalışmalar, bu kişilerin büyük bir oranda ikili kullanıma geçtiklerini, hem sigara içen hem de elektronik sigara kullanan ya da sigara ile elektronik sigara arasında gidip gelen kişilere dönüştüğünü göstermektedir.

Sigarayı bırakıp, sadece elektronik sigarayla yetinme az rastlanan bir durumdur. Amaç tütün ve nikotin bağımlılığından tümüyle kurtulmak olmalıdır. Tütün ürünü kullanan kişilerin sağlıklarını geliştirebilmek için yapabilecekleri en iyi müdahale, tütün ve nikotin ürünlerinin tamamını bırakarak bu bağımlılıktan kurtulmaktır. Nikotini yavaş olarak ve düşük miktarda veren, bağımlılık yapıcı olmayan, sadece bir iki ay gibi geçici bir süre kullanılan nikotin bandı ve nikotin sakızı gibi nikotin yerine koyma ürünleri ile bazı ilaçlar sigarayı bırakmada etkili oldukları bilinen tıbbi yöntemlerdir. Kendi başına bırakamayan yurttaşlarımıza, ülkemizin tüm illerinde bulunan ücretsiz hizmet ve ilaç sağlayan sigara bırakma polikliniklerinden destek almalarını, aile hekimlerinden destek istemelerini tavsiye ederim.
 
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TÜMÜ ZARARLI

Elektronik sigara ve sigarayı içerik olarak karşılaştırdığımızda zararlı kimyasallar açısından durum nedir?
Tütün ürünlerini, birbiriyle kimyasal madde sayısıyla karşılaştırmak doğru bir yaklaşım değildir. Pazarlanan tüm tütün ürünleri bağımlılık yapıcı özelliği çok yüksek olan ve öldürücü hastalıklara yaygın olarak yol açan ürünlerdir, elektronik sigara da böyledir. Amaç, bu ürünlerin kullanımını tümüyle bırakıp bu bağımlılıktan kurtulmaktır. Elektronik sigara, daha az zararlı olduğu için tercih edilebilecek bir ürün değildir; böyle yanıltıcı bir algının yaratılması kişinin yanlış yönlendirilmesine, çıkmaz bir yolda bağımlılığını sürdürerek zarar görmeye devam etmesine neden olur. Tütün endüstrisinin istediği de budur.

Elektronik sigara dumanındaki madde sayısı, sigara dumanındaki madde sayısından az olabilir; fakat çok maddeli ve çok zararlı bir hava karışımını akciğerlerin hava keseciklerine gönderen bir üründür. Elektronik sigaranın bazı kişilerde hatta çocuklarda ve gençlerde kısa sürede dahi zatürreye yol açabildiği bilindiği gibi, buharındaki maddelerin hücre DNA’sına zarar verdiği, kanser yapıcı ve iltihap oluşturucu özellikleri olduğu çok iyi bilinmektedir. Ağızda poşet içinde tutarak kullanılan elektronik sigaradan çok daha düşük madde sayısı olan ürünlerin bile ne kadar bağımlılık yapıcı ve zararlı olduğunu Norveç örneğiyle biliyoruz.
 

“E-SİGARA KÜRESEL BİR SALGINA DÖNÜŞTÜ”

Türkiye ve dünyada e-sigara kullanım oranları hakkında bilgi verir misiniz? E-sigara sigara ile mücadele çalışmalarına nasıl etki etti?
Elektronik sigara salgını küresel bir salgın düzeyine çıkmış durumdadır. ABD’de son on yılda ve özellikle son birkaç yılda çocuklara ve gençlere pazarlanan bağımlılık yapıcı özelliği keskinleştirilmiş yeni kuşak elektronik sigaralar, tütün kontrolündeki başarılı mücadeleye önemli bir darbe vurmuştur.  ABD’de lise öğrencilerinde 2011’de yüzde 1,5 olan “son bir ayda en az bir kez elektronik sigara içme” oranı 2017’de yüzde 12,  2018’de yüzde 21, 2019’da yüzde 27,5 olarak saptanmıştır. ABD’de elektronik sigara cihazları, esrar (mariuhana) kullanımında da yaygın olarak devreye girmiş, lise öğrencilerinde esrar kullanımını en yüksek düzeye çıkarmıştır.

Avrupa ülkelerinde de 11-17 yaş grubu gençlerde yapılan araştırmalar elektronik sigara salgınının endişe verici düzeye çıktığını göstermektedir. Polonya, Ukrayna ve İtalya oranların en yüksek olduğu ülkelerdir. Bildirilen oranlar yaklaşık olarak erkek öğrencilerde yüzde 20-30, kızlarda yüzde 13-22 civarındadır. Bu ülkelerde elektronik sigara, tıpkı aromatik nargile gibi, mevcut sigara salgınını doğrudan büyüten bir etki yapmaktadır.
 
Ülkemizdeki durum nedir?
Elektronik sigara, ülkemizde 4207 Sayılı Kanun gereği tütün ürünü sayılmakta ve tanımlanan belirli alanlarda kullanım yasağı kapsamına girmektedir. Tütün ürünü sayıldığı için elektronik sigara, tütün ürünleri reklam yasağı kapsamındadır. Yine 4207 Sayılı Kanun gereği bir tütün ürünü sayıldığı için internet gibi elektronik ortamlarda satılamaz ve kargo ile taşınamaz. 2008 yılında Sağlık Bakanlığının aldığı bir kararla içerdiği yüksek nikotin miktarları nedeniyle elektronik sigara kartuşları ilaç, cihazları tıbbi cihaz gibi değerlendirilmiş, bu nedenle serbest ticarete konu olamayacakları hükmüne varılmıştır. 2020 yılında çıkarılan bir Cumhurbaşkanlığı Kararı ile elektronik sigara ve tüketiminde kullanılan cihazlar, yedek parça ve solüsyonlar ithalat yasağı kapsamına alınmıştır. Bu karara dayalı olarak çıkarılan bir Ticaret Bakanlığı Genelgesi ile “…Yurt dışından gelen yolcuların üzerinde bulunan 30 ml’yi aşmamak üzere kartuş veya solüsyon veya 10 adede kadar tek kullanımlık elektronik sigara ile sınırlı” bir giriş izni tanımlamıştır.
 
İnternet veya diğer kaçak yollarla satış sonucu Türkiye’de de sınırlı düzeyde elektronik sigara kullanımı oluşmuştur; fakat yapılmış düzenlemeler ve bunların uygulanması sayesinde Türkiye’de bir elektronik sigara salgını yaşanmamıştır. Kullanım oranları konusunda veriler çok sınırlıdır. Son birkaç yıl içinde İstanbul’da biri aile hekimleri diğeri bir eğitim hastanesinin hemşireleri arasında yapılan iki çalışmada, elektronik sigara kullanma oranı, sırayla, yüzde 1,1 ve yüzde 1,9 olarak bulunmuştur. Elektronik sigarayı denemiş olanların oranı ise her iki çalışmada da yüzde 13 olarak bildirilmiştir. Üniversite öğrencilerinde yapılmış iki çalışmada son bir ayda kullanma oranı  yüzde 3 civarındadır. Elektronik sigara, ülkemizde yasak olmasına rağmen, internetle veya bazı mağazalar ile kolay ulaşılabilir özelliktedir. Bu konuda ivedi ve etkili bir müdahaleye ihtiyaç vardır, bu durumun sürmesine izin verilmemelidir. Aynı sorun aromatik nargile için de söz konusudur.

“ELEKTRONİK SİGARA DÖRT DÖRTLÜK BAĞIMLILIK YAPIYOR”

E-sigara, piyasaya sigarayı bıraktırmaya yardımcı bir unsur olarak sunulmuş fakat zamanla tütün endüstrisinin eline geçmiş. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kanaatimce; elektronik sigara, bırakma aracı olarak çıkacak olsaydı, ilaç ruhsatı alarak çıkabilirdi. Fakat bu ürünü pazarlayanlar hiçbir dönemde bu yolu seçmediler. Zaten, inhalatör denen bir cihaz aracılığıyla solunum yoluyla alınan böyle bir nikotin ürünü bırakma ilacı olarak vardı, bırakma çabasına destek vermek için kullanılmaktaydı, hâlâ da var. Teknolojik yeniliklerle elektronik sigaraların içimi kolaylaştırılmış ve bağımlılık yapıcı etkisi keskinleştirilmiştir. Tütün yerine yalnızca nikotinin ve bazı maddelerin kullanılması, madde sayısının azalması nedeniyle daha az zararlı algısına müsait bir durum yaratılmış, bu durum da kullanılmıştır. Elektronik sigara dört dörtlük bağımlılık yapıcı, gençler için tütün veya nikotin bağımlılığını başlatıcı, sigara içenler için ise bırakma gayretinden uzaklaştırıcı bir üründür. Endüstri, yarım asır önce düşük nikotinli düşük zifirli sigaraları da aynı yaklaşımla geliştirdi; bunları reklam ve tanıtım çalışmalarıyla sigarayı bırakamayanlar için zararı azaltan bir seçenek olarak pazarladı.

Herkes düşük nikotinli ve düşük zifirli sigara içmeye başladı. Sigaradan korkanlar bu ürünlere daha sıcak bakıp sigaraya başlayabildiler. Bu algı, dünya sigara pazarının ele geçirilmesinde ve ulusal tütün tekellerinin özelleştirilmesinde gerekçe olarak kullanıldı. Dört beş şirketli endüstri dünya tütün ticaretinin neredeyse tamamını ele geçirdi. Fakat, sigaraları içenlerin bu sigaralardan aldıkları nikotinin ve zifirin azalmadığı, hatta sigaranın zararının bu sigaralarla daha da arttığı, bunun altında yanıltıcı teknolojik bir hilenin olduğu ve endüstrinin bu hileyi bilerek uyguladığı sonunda anlaşıldı. Küresel tütün endüstrisi, ürün çeşitliliğini elektronik sigara ve diğer yeni ürünlerle artırarak varlığını gelecek asırlara taşımak istiyor. Birçok ülke, bu şirketlerin ulusal tütün kontrol politikalarını etkisizleştiren eylemleri sonucu daha sigara salgınını durduramamışken bu yeni ürünlerin tehdidi altına girdi. Tütün endüstrisi, diğer küresel endüstrilerle iş birliği içinde hem doğrudan kişileri ve kültürleri etkileyen çalışmalarla, hem de politika oluşturma, uygulama ve değerlendirme süreçlerini etkileyen dünya ve ulus ölçekli eylemleriyle bu salgını sürdürme yolundadır. Dünyada yılda 10 milyona yaklaşan insanın vakitsiz ölümüne yol açan nikotin pandemisinin sürmesi, ülkelerin,  dünyanın ve insanlığın kabul edebileceği bir kader olmamalıdır.

NİKOTİN SIVISI ÇOCUKLARI ZEHİRLİYOR

E-sigara kullananlarda yaşanan zehirlenme olayları hakkında bilgi verir misiniz?
Nikotin en tehlikeli öldürücü zehirlerden biridir. Hoşa gidici koku ve tat ile destekli nikotin sıvıları ve bunları içeren şişeler küçük çocukların ilgisin çekebilmekte, bu sıvıyla temas eden, bunu tadan veya soluyan çocukları zehirleyebilmektedir. Elektronik sigaralar devreye girdikten sonra çocuklarda nikotin zehirlenme vakalarında önemli artışlar bildirilmiştir. Çok az miktarda nikotin sıvısının çocuğun cilde temas eden giysisine bile dökülmesi zehirlenmeye neden olabilir. Nikotin sıvılarının çocuklara zarar vermesini önleyecek düzenlemeler yapılmalıdır. Nikotin sıvısı olan evlerde çocuklarda aniden ortaya çıkan bulantı, kusma, gözlerde yaşarma, daha ağır vakalarda şaşkınlık veya havale belirtileri zehirlenmeyi akla getirmelidir. Bu durumlarda hastane acillerine vakit kaybetmeden başvurulmalıdır. Erişkinlerde intihar amaçlı nikotin sıvısı kullanımı olabildiği gibi, kaza ile nikotin sıvısı zehirlenmesi de olabilir; her iki durumda da derhal hastane acillerine gidilmelidir.
 
E-sigara cihazındaki olası hata ya da arızaların tehlikeleri nelerdir?
Elektronik sigaralar, nikotin sıvısını pilden aldıkları enerji ile ısıtırlar. Lityum pillerden kaynaklanan cihaz patlamaları sık olmamakla birlikte bildirilmektedir. Bu patlamalar önemli yüz, ağız, çene, göğüs yaralanmalarına ve yangına neden olabilmektedir.
 
E-sigara ve esrar kullanım ilişkisinden bahseder misiniz?
ABD’de elektronik sigara cihazları, esrar (mariuhana) kullanımında da yaygın olarak devreye girmiş, lise öğrencilerinde esrar kullanımını en yüksek düzeye çıkarmıştır. ABD’de 2019-2020 döneminde elektronik sigara kullananlar arasında, üç bine yakın genç insanı ciddi düzeyde hastalandıran ve yaklaşık 60 kişiyi öldüren bir zatürre salgını yaşanmıştır. Esrarlı elektronik sigaralara katılmış e-vitamini ile çıktığı anlaşılmış bu salgın, elektronik sigara cihazları içine giren maddelerin kısa süreli kullanımda bile akciğerlere zarar verebileceğini göstermiştir. Elektronik cihaz sıvısının kullanıcı tarafından hazırlanması, bu cihazlarla diğer bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılmasını da mümkün kılmıştır.

PROF. DR. RECEP EROL SEZER KİMDİR?

1969 yılında İstanbul Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamış, Halk Sağlığı alanında 1978’de uzman, 1983’de doçent, 1989’da profesör olmuştur. 1992 yılında Türkiye Halk Sağlığı Derneği Sigarayla Mücadele Kolunun, daha sonra Elazığ merkezli Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneğinin ve bu yapıların yayın organı olarak Sigara Alarmı Dergisinin kuruculuğunu yapmıştır. 1995 yılında Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesinin kurucuları arasında yer almış ve iki kez bu komiteye dönem başkanlığı yapmıştır. 1994 yılından itibaren 2000 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü Sigarasız Avrupa Eylem Planının Türkiye ilişki noktası görevini yürütmüştür. 1996 ve 1998 yıllarında Ulusal Bırak-Kazan Sigara Bırakma Kampanyalarının Koordinatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Recep Erol Sezer, DSÖ Çerçeve Sözleşmesini takiben Sağlık Bakanlığı merkezli kurulan Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesinde üye olarak (bırakma grubu sorumlusu olarak) görev yapmıştır. Sağlık Bakanlığının Tütün Kontrol çalışmalarına aktif olarak ve süreklilik içinde katılan Prof. Dr. Sezer, bu konuda çok sayıda yazılı makale yayınlamış; kurs, ders, konferans ve bildiri niteliğinde sunumlar yapmıştır. Ankara Üniversitesindeki çalışmalarından sonra, 1984-1999 döneminde Elazığ’da Fırat Üniversitesinde Halk Sağlığı Anabilim Dalında, 1999-2013 döneminde Cumhuriyet Üniversitesinde Aile Hekimliği Anabilim Dalında çalışan Prof. Dr. Sezer, 2013 yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Recep Erol Sezer, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi’dir. 

Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019