Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1083
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

İnci Neşeli ÖZOĞLU

Kaygı, kişinin hayatını sürdürebilmesini sağlayan gerekli bir duygu. Buna karşın gündelik yaşamı olumsuz etkilediği noktada kaygı bozukluğundan bahsetmek gerekiyor. Klinik Psikolog Gökhan Ergür ile son yıllarda adını sıkça duyduğumuz kaygı bozuklukları hakkında konuştuk. Metropol yaşamının ve sosyal medyanın kaygı bozuklukları ile ilişkisi hakkında sorularımızı yanıtlayan Ergür, “Modern yaşam tarzı, teknolojik gelişmeler, iş yoğunluğu, sosyal medya kullanımı gibi faktörler, insanların yaşadığı stres ve kaygı düzeylerini artırabilir” diyor.

Kaygının tüm canlılar için doğal duygulardan bir tanesi olduğunu ancak bazı durumlarda kaygı bozukluğu hâlini aldığını biliyoruz. Kaygı bozukluğunu nasıl tanımlarsınız?
Kaygı bozukluğu olan bireylerde, sürekli, aşırı ve uygun olmayan endişe durumları gözlemlenir. Bu aşırı endişe, günlük yaşamı olumsuz etkiler ve hatta normal yaşam aktivitelerini sürdürmeyi engeller. Bu kişiler genellikle her durumda en kötü sonucu düşünürler, kontrol dışı olduklarına inanırlar ve olumlu bir sonuç ya da geri dönüşü mümkün göremezler. Kaygı bozukluğunda aşırı endişe ve kaygı genellikle sağlık, aile, mali durum veya iş gibi konularla ilişkilidir. Bu kontrolsüz endişe durumu en az altı ay boyunca neredeyse her gün ortaya çıkar ve gün boyunca devam eder. Kaygı bozukluğunun yaşam boyu görülme sıklığı yüzde 5-6'dır. Başka bir deyişle her 100 kişiden 5-6'sı yaşamlarının herhangi bir döneminde bu rahatsızlığı yaşayabilir. Yaş ilerledikçe, kaygı düzeyinde artış gözlemlenir. Kaygı bozukluğu yaşlılık döneminde en sık görülen anksiyete bozukluğudur.

İnsanlar neden kaygılanır? Kaygı normal bir duygu mudur? Hangi noktada bozukluk düzeyine geldiği düşünülmelidir?
Kaygı, hayatta kalmamızı ve hayatımızı sürdürmemizi sağlayan gerekli ve sağlıklı bir duygudur. Kaygı, olumsuz beklentilere karşı tepki olarak ortaya çıkar, beraberinde huzursuzluk ve sıkıntı hissiyle birlikte olumsuz düşünceleri içerir. Bu düşünceler, genellikle geleceğe yönelik olumsuz beklentileri içerir ve dolayısıyla kaygı, gelecekteki olası tehditleri fark etmemize, olumsuz durumlarla başa çıkmamıza yardımcı olurken, aynı zamanda gelecekte istenen sağlıklı ve olumlu durumlara ulaşmamıza destek olur. Burada en önemli nokta işlevselliktir. Eğer kişinin gündelik yaşam standartlarında bozulma oluyor ve hayatını kaygıları şekillendiriyorsa burada kaygı bozukluğu düşünülmelidir.

“TANI İÇİN PSİKİYATRİST DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİDİR”
Bir kişide kaygı bozukluğu olduğu nasıl anlaşılır? Hangi davranışlar kaygı bozukluğunun göstergesidir? Kaygı bozukluğu tanısı nasıl konulur?
Anksiyetesi olan bir birey kendini gergin, huzursuz ve sinirli hissedebilir, hızlı nefes alabilir, soğuk terler dökebilir, konsantre olmakta güçlük çekebilir, karamsarlık hissine kapılabilir ve uyku problemleri yaşayabilir. Anksiyete belirtileri arasında ayrıca fiziksel olarak baş ağrısı, mide bulantısı, midede karıncalanma hissi ve karın ağrısı da görülebilir. Anksiyete bozukluğu yaşayan kişilerde genellikle şu belirtiler görülür: Gergin, huzursuz ve endişeli bir ruh hâlinde olma, hızlı nefes alma ve kalp çarpıntısı yaşama, yaklaşan bir tehlike ve panik duygusuna bağlı korku içinde olma, aniden soğuk soğuk terleme, kalp atışında hızlanma, nefes alışverişinin artması, konsantrasyon ve odaklanmada sorun yaşama, midede karıncalanma hissi, karamsarlık içerisinde olma, uyku sorunları yaşama, özellikle geceleri dişleri gıcırdatma, gastrointestinal rahatsızlıklar yaşama, bir durumu tekrar tekrar düşünme (ruminasyon), baş ağrısı, mide bulantısı veya karın ağrısı, kas gerginliği. Kaygı bozukluğu tanısı konulması için bir psikiyatrist tarafından yapılan klinik değerlendirme gereklidir. Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından hazırlanan Tanısal ve İstatistiksel Ruhsal Bozukluklar El Kitabı (DSM-5) kriterlerine göre, kaygı bozukluğu tanısını destekleyen semptomlar ve bulgular araştırılır ve bir karar verilir.

Kaygı bozukluğu türleri nelerdir?
Kaygı bozukluğu türleri şu şekildedir:
Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB): Sürekli ve aşırı endişe ile karakterizedir. Bireyler genellikle gerçekçi olmayan endişeler hissederler ve bu endişelerin kontrolünü kaybederler. Günlük aktiviteleri etkileyebilir ve fiziksel semptomlarla birlikte görülebilir.
Sosyal Fobi (Sosyal Anksiyete Bozukluğu): Sosyal fobi, sosyal etkileşimlerde, toplum önünde konuşma yaparken veya performans sergilerken aşırı endişe ve korku yaşanması durumudur. Bu tür bozukluk, sosyal durumlardan kaçınma ile karakterizedir.
Panik bozukluk: Panik bozukluk, aniden ortaya çıkan ve yoğun korku veya panik ataklarıyla belirgin olan bir tür kaygı bozukluğudur. Bu ataklar beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar ve genellikle kalp çarpıntısı, titreme, terleme, nefes darlığı ve ölüm korkusu gibi belirtilerle birlikte olabilir.
Agorafobi: Agorafobi, panik ataklar veya yoğun korkular nedeniyle belirli yerlerden veya durumlardan kaçınma ile karakterize olan bir kaygı bozukluğudur. Bu durum, dışarıda veya kalabalık yerlerde, toplu taşıma araçlarında veya açık alanlarda olma korkusuyla ilişkilendirilir.
Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB): Obsesif-kompulsif bozukluk, tekrarlayan obsesyonlar (sürekli düşünceler veya korkular) ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kompulsiyonlar (tekrarlayıcı davranışlar) ile karakterizedir. Bu bozukluk, tekrarlayan el yıkama, kontrol etme veya simetrik düzenleme gibi ritüellerle ilişkilidir.
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): Travma sonrası stres bozukluğu, travmatik bir olayın ardından uzun süreli ve yoğun stres belirtileriyle karakterizedir. Bu belirtiler; kabuslar, anıların canlanması, kaçınma davranışları ve aşırı tetikte olma gibi semptomları içerebilir.

“AİLESİNDE KAYGI BOZUKLUĞU OLANLARDA RİSK DAHA YÜKSEK”

Kaygı bozukluğunun arkasında yatan nedenler nelerdir? Kimler risk altındadır?
Kaygı bozukluğunun arkasında yatan nedenler karmaşık ve çoklu olabilir ve her bireyde farklı görülebilir. Ancak genellikle kaygı bozukluklarının gelişiminde rol oynayan bazı yaygın faktörler şunlardır:
Genetik faktörler: Aile öyküsünde kaygı bozukluğu olan bireylerde kaygı bozukluklarının gelişme riski daha yüksektir. Genetik faktörler, kaygı bozukluklarının gelişiminde önemli bir rol oynar.
Beyin kimyası ve yapısı: Beyindeki kimyasal dengesizlikler veya yapısal farklılıklar, kaygı bozukluklarının gelişimine katkıda bulunabilir. Özellikle serotonin, norepinefrin ve gamma-aminobutyric acid (GABA) gibi nörotransmitterlerin dengesizliği kaygı bozukluklarıyla ilişkilendirilmiştir.
Çevresel faktörler: Çocuklukta yaşanan travmatik olaylar, aile içi stres, kötü yaşam koşulları, iş veya okul stresi gibi çevresel faktörler kaygı bozukluklarının gelişimine katkıda bulunabilir.
Bireysel deneyimler: Kişinin yaşadığı önceki travmatik deneyimler veya stresli olaylar, gelecekte kaygı bozukluklarının ortaya çıkma riskini artırabilir.
Kişilik özellikleri: Bazı kişilik özellikleri, özellikle mükemmeliyetçilik, düşük öz saygı, sürekli endişe gibi özellikler kaygı bozukluklarının gelişimine katkıda bulunabilir.
Kaygı bozukluğu konusunda risk altında olanları şöyle sıralayabiliriz:

  • Aile öyküsünde kaygı bozukluğu olanlar.

  • Travmatik olaylar yaşamış olanlar.

  • Kronik stres yaşayanlar.

  • Madde bağımlılığı veya alkol bağımlılığı gibi başka bir psikiyatrik bozukluğu olanlar.

  • Başka bir sağlık sorunu olanlar (Örneğin, kalp hastalığı veya kanser gibi ciddi tıbbi durumlar).

  • Düşük sosyoekonomik statüye sahip olanlar.

  • Çocuklukta istismar veya ihmal yaşamış olanlar.

  • Belirli kişilik özelliklerine sahip olanlar (Örneğin, çekingenlik veya mükemmeliyetçilik).

 
SOSYAL MEDYA İLE KAYGI BOZUKLUKLARI İLİŞKİSİ

Günümüzde yaşam alışkanlıkları çok değişti. Sosyal medya çok fazla ön plana çıktı. Değişen yaşam alışkanları ve sosyal medya, kaygı bozukluklarını nasıl etkiliyor?
Sosyal medya, günümüzde yaygın olarak kullanılan bir iletişim aracı olmasına rağmen, kaygı bozuklukları üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Sürekli olarak diğerleriyle karşılaştırma ve mükemmeliyetçilik algısı, insanları kendilerini yetersiz hissetmeye yönlendirirken, haber akışlarını kontrol etme ve beğeni takibi gibi sürekli bağlılık hissi kaygı düzeyini artırabilir. Ayrıca, sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte aşırı bilgi yükü ve kararsızlık duygusu da artabilir, bu da kaygıya yol açabilir. Cyberbulling (siber zorbalık) vakaları ve dijital mahremiyet endişeleri gibi sorunlar da kaygıyı artırabilirken, sanal bağlantılar gerçek dünya ilişkilerinin yerini alarak yalnızlık hissini artırabilir. Bu nedenle, sağlıklı sınırlar belirlemek, toksik içeriklerden uzak durmak ve sosyal medya kullanımını sınırlamak, kaygı düzeyini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kaygı bozukluklarının modern toplumlarda daha fazla arttığını söyleyebilir miyiz? Bunun nedenleri neler?
Evet, modern toplumlarda kaygı bozukluklarının daha fazla artma eğilimi olduğunu söyleyebiliriz. Modern yaşam tarzı, teknolojik gelişmeler, iş yoğunluğu, sosyal medya kullanımı gibi faktörler, insanların yaşadığı stres ve kaygı düzeylerini artırabilir. Özellikle son yıllarda, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal karşılaştırma, mükemmeliyetçilik algısı ve dijital mahremiyet endişeleri gibi faktörler kaygı bozukluklarının artmasına katkıda bulundu. Ayrıca, modern toplumlarda daha fazla çalışma saatleri, ekonomik belirsizlikler, şehirleşme ve kalabalık yaşam koşulları gibi faktörler de stres düzeyini artırabilir. Dolayısıyla kaygı bozukluklarının yaygınlığını artırabilir. Bununla birlikte, modern tıbbi ve psikolojik araştırmalar ile farkındalığın artmasıyla birlikte, kaygı bozukluklarının tanınması ve tedavi edilmesi konusundaki farkındalık da artmıştır. Bu da kaygı bozukluklarının daha fazla rapor edilmesine ve tıbbi yardım arayışının artmasına neden olabilir.

“METROPOL YAŞAMI KAYGI DÜZEYİNİ ARTIRIYOR”

Metropol yaşamı, sürekli bir yere yetişme çabası da kaygı düzeyini artırır mı?
Metropol yaşamı genellikle sürekli bir yere yetişme çabasıyla doludur ve bu durum, kaygı düzeyini artırabilir. Metropollerde yaşayan insanlar genellikle hızlı tempolu bir yaşam tarzına sahiptirler ve bu tempoya ayak uydurmak için sürekli bir koşuşturma içinde olabilirler. Bu koşuşturma ve yoğun çalışma temposu, zaman baskısı ve iş yükü gibi faktörler, insanların stres seviyelerini artırabilir ve dolayısıyla kaygıya yol açabilir. Ayrıca metropollerdeki trafik sıkışıklığı, kalabalık toplu taşıma araçları ve uzun iş saatleri gibi faktörler de stres ve kaygı düzeylerini artırabilir. Sürekli bir yere yetişme ve zamanla yarışma duygusu, kişilerin kendilerini sürekli olarak gergin ve endişeli hissetmelerine neden olabilir.
Bununla birlikte, modern metropoller genellikle sosyal izolasyon, anonimlik ve rekabet gibi faktörlerle de ilişkilendirilir, bu da kaygı düzeylerini artırabilir. Yalnızlık hissi, sosyal ilişkilerin eksikliği ve sosyal destek ağının zayıflığı, kaygı bozukluklarının gelişimine yol açabilir. Sonuç olarak, metropol yaşamı genellikle sürekli bir yere yetişme çabası ve stresle doludur ve bu da kaygı düzeyini artırabilir. Bu nedenle, bu tür yaşam tarzına sahip olanlar için stresle başa çıkmak ve kaygıyı azaltmak için sağlıklı yöntemler ve stres yönetimi stratejileri önemlidir.

Kaygı bozuklukları ve bağımlılıklar arasında nasıl bir ilişki var?
Kaygı bozuklukları ve bağımlılıklar arasında karmaşık bir ilişki vardır. Kaygı bozukluğu olan bireyler sıklıkla kaygılarını azaltmak için belirli maddelere veya aktivitelere yönelebilirler, bu da bağımlılık riskini artırabilir. Ayrıca bazı kişiler kaygı semptomlarını kontrol etmek için alkol veya diğer maddeleri kullanabilir. Ancak bu, aslında kaygıyı artırabilir ve bağımlılık riskini yükseltebilir. Her iki durumda da, ortak risk faktörleri ve duygusal düzenleme eğilimleri, kaygı bozukluklarının ve bağımlılıkların gelişimini tetikleyebilir. Tersine, bazı durumlarda bağımlılık önce gelir ve sonrasında kaygı bozuklukları gelişebilir. Bu nedenle, tedavi planlarının geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde, hem kaygı bozukluklarını hem de bağımlılıkları dikkate almak önemlidir.

Kaygı bozukluğundan kurtulmanın yolları neler? Tedavide nasıl yollar izleniyor?
Kaygı bozukluğundan kurtulmanın birçok yolu vardır ve tedavide çeşitli yaklaşımlar kullanılabilir. Bilişsel davranışçı terapi (BDT) gibi terapi türleri, kaygı semptomlarını azaltmada etkili olabilir. Terapistler, bireylerin yanlış inançlarını tanımlamalarına, olumsuz düşünceleri sorgulamalarına ve korkularıyla başa çıkmalarına yardımcı olurlar. Ayrıca; antidepresanlar, anksiyolitikler ve beta blokerler gibi ilaçlar da kaygı semptomlarını hafifletmede yardımcı olabilir. Stres yönetimi teknikleri, yaşam tarzı değişiklikleri ve sosyal destek ağı da kaygıyı azaltmada önemli rol oynar. Tedavide izlenen yollar genellikle bireye ve semptomların şiddetine göre değişir ve birçok durumda, psikoterapi ve ilaç tedavisi birlikte kullanılır. Kaygı bozukluğundan kurtulmak için en etkili yol, profesyonel bir yardım almak ve bireyselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturmaktır.

Kaygı bozukluğu yaşayan çocukların ebeveynleri ne yapmalı? Nasıl davranmalı?
Ebeveynler, kaygı bozukluğu yaşayan çocuklarını desteklemek için çeşitli adımlar atabilirler. Öncelikle, çocuğun duygularını anlamaya ve onunla empati kurmaya çalışmak önemlidir. Onun kaygılarını ciddiye almak ve açık bir iletişim kurarak hislerini anlamaya çalışmak da etkilidir. Çocuğun kendini güvende hissettiği bir ortam sağlamak ve duygularını ifade etmesine destek olmak, kaygı semptomlarıyla başa çıkmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, rahatlatıcı teknikleri öğretmek ve günlük rutinlerle sağlıklı alışkanlıklar oluşturmak önemlidir. Eğer çocuğun kaygı semptomları ciddi ve engelleyici boyutta ise, profesyonel bir yardım almak faydalı olabilir. Bunun yanı sıra, ebeveynlerin kendi duygusal ve zihinsel sağlıklarına da dikkat etmeleri ve kendilerini iyi hissettiklerinde çocuklarına daha iyi destek olmaları önemlidir. Bu adımlar, ailede sağlıklı bir iletişim ve destek ortamı oluşturarak çocuğun kaygı bozukluğuyla başa çıkmasına yardımcı olabilir.

Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019