Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1045
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

İnci NEŞELİ ÖZOĞLU

Çocuk ve gençlerin yaşam becerilerini, özellikle de “Hayır” deme becerilerini geliştirmenin tütün(sigara) kullanımı konusunda ebeveynlere düşen en önemli sorumluluklardan biri olduğunu belirten Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Dr. Duygu Dinçer, “Aile içinde ‘Hayır’ deme becerisi desteklenen, tütün(sigara) kullanımı karşısında makul ve mantıklı gerekçelerle ve bir değer yönelimi içinden karşıt tutum geliştiren gençler, ergenlik gibi arkadaş etkisinin önem kazandığı dönemde bile akranlarının bağımlılığı özendirici etkilerine karşı koyabiliyor.” diyor.
 
Erişim kolaylığı ve diğer bağımlılık türleriyle yakın ilişkisi nedeniyle çocuk ve gençler açısından önemli bir sağlık riski oluşturan tütün(sigara) kullanımı, koronavirüs günlerinde daha da ön plana çıkıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Dr. Duygu Dinçer, tütün(sigara) bağımlılığı konusunda aile içi ilişkilerin hem koruyucu hem de risk oluşturucu faktörler arasında olduğunu belirtiyor. Ebeveynlerden biri veya her ikisinde, kardeşlerde ya da yakın temasta olunan akrabalarda tütün(sigara) kullanımı varsa, çocuk ve gençlerin yaşıtlarına göre daha fazla risk altında olduğunu vurgulayan Dr. Dinçer, “Üstelik çocuklar bu durumda pasif içici konumunda olduğu için kendileri doğrudan kullanmıyor olsalar bile sağlıkları olumsuz etkileniyor.” diyor. Dinçer ile tütün(sigara) kullanımı ve bunu etkileyen durumları konuştuk.

ARKADAŞ İLİŞKİLERİNE DİKKAT!

Dr. Duygu Dinçer, tütün(sigara) bağımlılığının ortaya çıkmasında kimi zaman aile içi çatışma ve anlaşmazlıkların da rol oynayabildiğini belirterek, “Birçok genç, ebeveynleriyle yaşadığı anlaşmazlıklar karşısında protest bir tavır olarak tütün(sigara) kullanmaya başlayabiliyor. Başka bir deyişle tütün(sigara) kullanımı ergenlik çağındaki gençler için bir çeşit ebeveyn otoritesine başkaldırı niteliği taşıyabiliyor. diyor. Tütün(sigara) bağımlılığı ve akran ilişkisine de değinen Dr. Dinçer şunları söylüyor: “Yakın arkadaşlar arasında tütün(sigara) kullanımı olan çocuk ve gençler, olmayanlara göre daha fazla risk altında olabiliyor. Üç veya daha fazla yakın arkadaşı sigara kullanan gençlerin on kat daha fazla risk altında olduğunu gösteren araştırma bulgularına rastlanıyor. Bu durumun ortaya çıkışında, gençlerin, yakın ilişki kurma ihtiyacı kritik rol oynuyor. Kendini grubun dışında hissetmek istemeyen gençler, akranlarının davranışlarına uyum sağlamayı tercih edebiliyor. Arkadaş grupları arasında dolaşan ‘Sigaranın daha zayıf ve zinde tuttuğu, gevşemeyi sağladığı’ gibi söylentiler de, ortak bir grup gerçekliği yaratarak gençleri tütün(sigara) bağımlılığına karşı savunmasız kılabiliyor. Öyle ki, içilen sigaranın markası, türü, içerdiği aroma da arkadaş grupları içinde başlı başına normatif bir özellik kazanabiliyor. Ayrıca gençler akranları tarafından daha ‘cool’ ve yeterli algılanmak için de sigaraya başlayabiliyor.”

TÜTÜN(SİGARA) ENDÜSTRİSİ ÇOCUK VE GENÇLERİ FARKLI KANALLARDAN ETKİLİYOR

Tütün(sigara) endüstrisi reklamlarının çocuk ve gençlerin tütün(sigara) kullanımını farklı farklı kanallardan etkilediğini belirten Dr. Duygu Dinçer, “Tütün endüstrisi sosyal medya, televizyon, sinema gibi iletişim kanalları üzerinden yürüttüğü reklam kampanyalarıyla, çocuk ve gençlerin tütün(sigara) ile ilgili hem şimdiki hem de gelecekteki kararlarını etkiliyor. Özellikle sosyal medya olağanüstü bir güce sahip. Üstelik kolay ulaşılabilir ve çoğu kez ücretsiz olduğundan, tütün(sigara) kampanyalarını yürütmek için çok elverişli durumda. Sinema filmleri de çocuk ve gençlerin erken yaşlardan itibaren tütün ve diğer bağımlılıklara yönelmesinde kritik rol oynuyor. Çocukların yoğun bir ilgiyle izlediği bazı sinema filmleri sigara sahneleri içeriyor ve tütün endüstrisinin reklam kampanyasının bir parçası oluyor.” diyor.

“KARANTİNADA ÇOCUKLARIN PASİF İÇİCİ OLMA RİSKİ ARTTI”

Dr. Duygu Dinçer, ebeveynlerin çocuklarının tütün(sigara) ve tütün ürünleri(sigara, nargile, puro) ile teması konusunda göz önünde bulundurulması gereken en önemli noktalardan birinin pasif içicilik olduğunu söylüyor. Karantina ile birlikte ebeveynlerin evde daha fazla vakit geçirdiğini hatırlatan Dr. Dinçer; “Bazı ebeveynler dış alanlar yerine iç alanlarda sigara içmeye yöneldi. Bu nedenle çocuk ve gençlerin pasif içici olma riski arttı. İçinde bulunduğumuz süreçte anne-babaların tütün kullanımı konusunda çocuklarının doğrudan maruz kalmayacağı şekilde bir evsel düzenleme yapması kritik önem taşıyor.” diyor.

“ANNE-BABALAR SİSTEMLİ BİLGİLENDİRME YAPMALI”

İyi bir psikolojik ve fiziksel sağlık eğitiminden geçmenin tütün kullanımının önüne geçme adına önleyici bir tedbir olduğunu belirten Dr. Duygu Dinçer şöyle devam ediyor: “Çocuk ve gençlerin tütün kullanımına başlamasını önlemek amacıyla yapılacak en önemli çalışmalardan biri, aile ve okul hayatında tütün kullanımının sağlık üzerindeki etkilerine dair sistemli bilgilendirmeler yapmaktır. Böylece çocuklarda erken yaşlardan itibaren kendi sağlığının kontrolünü elinde bulundurma bilinci gelişmeye başlar. Kimi zaman bizzat anne-babalar, kişisel sağlık bilgilendirmeleri yapmak isteyebilir. Bu durumda başlangıç noktası olarak Yeşilay’ımızın Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı web sayfasından yararlanabilir ve buradan çocuklarına verebilecekleri sistemli bilgilere dair materyallere ulaşabilirler. Okul temelli bağımlılıkla mücadele çalışmaları yapmak isteyen psikolojik danışman ve öğretmenler de yine aynı web sayfasından, yürütebilecekleri faaliyetler konusunda yardım alabilirler.”

ÇOCUĞU TÜTÜN KULLANMAYA BAŞLAYAN EBEVEYNLERE TAVSİYELER

Dr. Duygu Dinçer, ebeveynlerin, çocuklarının tütün kullanımı konusunda yapabilecekleriyle ilgili olarak şu tavsiyelerde bulunuyor:

  • Çocuk ve gençler, ebeveynlerinin (onayı olmasa da) bilgisi dahilinde tütün kullanıyorsa böyle bir durumda başvurulabilecek en etkili yollardan biri, çocuğun tütün kullandığı zamanları gözlemek, rutinini keşfetmek ve sonrasında tam da o aralıkları daha verimli etkinliklerle donatmasına yardımcı olmaktır.

  • Çoğu çocuk ve genç, tütünü, gevşeme ve haz ihtiyacı sebebiyle tercih edebiliyor. Vücudun bu yönlerdeki fizyolojik ihtiyaçlarını fiziksel egzersizler de sağlayabiliyor. Dolayısıyla çocuk ve gençlerin sporla ilgili aktivitelerle ilgilenmesini desteklemek, tütün kullanımını bırakma konusunda bir destek unsuru olabiliyor.

  • Çoğu genç sigarayı kaygı ve gerginlikle başa çıkma yolu olarak görebiliyor. Anne-babalar çocuklarının okula başladığı günden itibaren, bağlı bulundukları eğitim kurumlarında hizmet veren okul psikolojik danışmanlarından, evde ve okulda kaygı ve gerginlik yaratan durumlarla nasıl etkili bir şekilde başa çıkabilecekleri konusunda bilgi alabilir ve çocuklarını bu konuda destekleyebilirler.

  • Kimi çocuk ve gençler, kendine güven konusunda güçlük yaşayabiliyor ve tütün kullanımının sağladığı “yetişkinimsi” görünüm onlara kendilerini daha değerli ve güçlü hissettirebiliyor. Çocuklarının kendilik değerini tayin konusunda güçlük yaşadığını fark eden anne-babaların, onların özgüvenlerini tazeleyici psikososyal destek mekanizması sunması büyük önem taşıyor.

  • Akademik performansı düşük öğrenciler tütün kullanımına başlama konusunda diğer öğrencilere göre biraz daha riskli bir grubu temsil ediyor. Anne-babaların, çocuklarının akademik başarısını destekleyecek imkanlar sunması, onların gerek bireysel gerekse arkadaş grupları içinde kendini daha değerli ve yeterli hissetmesine zemin hazırlıyor.

  • Çocuk ve gençlerin yaşam becerilerini, özellikle de “Hayır” deme becerilerini geliştirmek tütün(sigara) kullanımı konusunda ebeveynlere düşen en önemli sorumluluklardan birini oluşturuyor. Aile içinde “Hayır” deme becerisi desteklenen, tütün(sigara) kullanımı karşısında makul ve mantıklı gerekçelerle ve bir değer yönelimi içinden karşıt tutum geliştiren gençler, ergenlik gibi arkadaş etkisinin önem kazandığı bir dönemde bile akranların bağımlılığı özendirici etkilerine karşı koyabiliyor. Ancak unutulmamalıdır ki bu becerinin zeminini, özellikle de aile ikliminin, çocuğun ihtiyaç duyması halinde  “Hayır” deme becerilerini destekleyen bir ilişkisel yapıya sahip olması oluşturuyor.

DR. DUYGU DİNÇER KİMDİR?

2006’da İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’ndan mezun oldu. 2009’da Hacettepe Üniversitesinde Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisansa başladı. Eğitiminin ikinci döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikoloji bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı ve yüksek lisansını burada tamamladı. Yüksek lisans sırasında YÖK Yüksek Lisans Araştırma Bursu ile Belçika Leuven Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak görev yaptı; Kültür ve Duygu Laboratuvarında çalıştı. 2012’de Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’nda doktoraya başladı; burada beş yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2015’te TÜBİTAK Doktora Sırası Araştırma Bursu ile misafir araştırmacı olarak California Üniversitesi, Berkeley’de Psikoloji bölümünde görev yaptı. Birçok ulusal ve uluslararası çalışması bulunan Dr. Dinçer, şu anda İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Dr. Dinçer, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi’dir.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019