Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1057
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

Sena SUBAŞI

Tütün bağımlılığı hangi maddeleri kapsıyor? Bu tür bir bağımlılığın önce kişiye, daha sonra topluma olan etkisi nedir? Bireyin beden sağlığı, toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Dünyada en sık görülen tütün tüketim şekli sigaradır. Kurutulan tütün yaprakları içeriği ve katkıları tam bilenmeyen bir kısım endüstriyel işlemlere tabi tutulur. Ardından kıyılarak kâğıda sarılır, ucuna doğallığı çağrıştıran renklerde olan, emici pamuk görünümünde ama aslen sentetik plastik lifler olan ve bu nedenle doğada çözünmeyen selüloz asetat filtreler eklenir. Bu şekilde yakılarak dumanı solunur.
Nikotin, tütün ve ilişkili ürünlerindeki bağımlılığın ana sebebidir. Tütün yapraklarından biriken ve yandıktan sonra açığa çıkan nikotin duman ile birlikte önce solunum sistemiyle akciğerlere, ardından kan dolaşımı ile sekiz 10 saniyede beyne ulaşır. Burada uyarıcı ve keyif verici özelliğiyle bağımlılık döngüsünü başlatır. Nikotinin özelikle çocuk ve gençlerin başta merkezi sinir sistemi olmak üzere birçok gelişim fonksiyonuna olumsuz etkisi vardır.

İçinde nikotin barındıran her türlü tütün, tütün mamulü ya da ürünün yukarda anlatılan mekanizma ile bağımlılık yaptığını akılda tutmalıyız. Tütünün diğer kullanım çeşitleri puro, pipo, enfiye, çiğneme tütün, nargile gibi eski bilinen yöntemler olduğu gibi yeni dönemde maalesef piyasaya yer bulmaya çalışan ısıtılmış tütün, elektronik sigara gibi ürünlerdir.

Tütün kullanıcısını belirli dozlarda öldürebilen satışı yasal bir ürün olarak büyük bir halk sağlığı sorunudur. Tütün her iki kullanıcısından birinin hayatını almaktadır. Tütün ve dumanı içinde yanma sonucu ortaya çıkan katran detaylı incelendiğinde dört bin zararlı madde bulundurur. Bunların 50 tanesi net bilinen kanserojen (bizzat tümör- kanser oluşumuna neden olan) maddelerdir. Tütün, en sık görülen sekiz ölüm nedeninden altısı için başlıca risk faktörüdür. Tütün kullanıcılarının başta solunum istemi akciğer, kalp ve damar, tüm sistem enfeksiyon ve kanserleri olmak üzere bütüncül bir vücut zararı söz konusudur. Tütün dumanı maalesef sadece kullananları değil, bu dumana tüketilen anda eş zamanlı (ikinci elden) ve ortama nüfus eden partiküller nedenli (üçüncü elden) pasif maruziyet ile aktif kullanıcı olmayanların da sağlığını tehdit etmektedir. Mevcut rakamlar her yıl sekiz milyon kişinin tütün ve ilişkili hastalıklardan hayatını kaybettiğini göstermiştir. Bunların bir milyondan fazlası pasif maruziyet ile hasta olan bireylerdir. Sorunun ne kadar büyük olduğunu tespit için bir mukayese yapalım; 2020 yılı başında küresel pandemi ilan edilen COVID-19 salgınında ikinci yılı tamamlıyoruz. Tüm dünyanın akışını değiştiren, tedbir, hassasiyet ve gayretler adeta yeni bir yaşam ve davranış çapı başlatan bu enfeksiyon için dünya genelindeki vefat sayısı Ocak 2022 itibarıyla 5,6 milyon kişidir. Bunun sadece bir yıllık tütün ilişkili yıllık vefat sayısına bile ulaşmadığını düşündüğümüzde verilmesi gereken reaksiyonunun önemi netleşebilir.
 
Konu COVID-19 pandemisi olunca sigara kullanıcılarının koronavirüse yakalanma olasılığını daha fazla olduğunu, yakalananlarında diğer birçok enfeksiyonda olduğu gibi akciğer tutulumlu hastalığı daha ağır ve riskli geçirdiğini de belirtmek isterim.
 
 
Sigarayı bırakma durumunda kısa süre içerisinde vücutta olumlu gelişmeler meydana geldiğini biliyoruz. Kısa ve uzun vadede vücutta ne gibi olumlu gelişmelerin meydana geldiğini açıklayabilir misiniz?

Her sigaranın insan ömründen üç, beş dakika kısalttığını, ağır içicilerin beklenenden 10-15 yıl daha az ve konforsuz yaşadığını biliyoruz. Vazgeçilen her sigara kişiye sağlıklı bir hayatın kapısını aralayacaktır. Son içilen sigaradan 20 dakika sonra beden iyileşmeye başlar. Nikotin kişinin bedenini üç gün içinde terk eder. Yüksek olan kalp hızı, kan basıncı normal düşer. Saatler içinde dolaşımdaki ismini soba zehirlenmelerinde de duyduğumuzu karbonmonoksit seviyesi normale iner. Birkaç hafta içinde kan dolaşımı ve akciğer işlevleri düzelir, kalp krizi riski düşmeye başlar. Aylar geçtiğinde fonksiyonları normale dönen akciğerde daha az öksürük olur, daha kolay nefes alınır. En geç bir yıl içinde koroner kalp hastalığı riski yarıya düşer. Takip eden yıllarda ise başta ağız, boğaz, yutak, mesane kanseri riskleri yine en az yarıya iner; felç-inme riski sigara içmeyenlerle aynı düzeye düşer. Bu iyileşmeyi akciğer kanserinde risk azalması izler ve dumansız 10 yılın ardından koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyenlerle aynı olur.
 
 
Pasif içicilik da göz ardı edilen fakat oldukça yaygın bir sorun. Bir pasif içicinin karşı karşıya kaldığı riskler neler? 

Pasif içicilik şekillerinden ve olumsuz etiklerinden bahsetmiştik. Bu soru ile biraz daha açalım. Tütünün yanması ile yanma bölgesinden çevreye direkt yayılan yan akım ve sigara içen kişi tarafından solunan ve ortama geri verilen ana akım olmak üzere iki tip duman oluşur. Çevresel sigara dumanının yüzde 85’i yan akım sigara dumanından oluşur. Ana akım sigara dumanında bulunan partiküler maddeler (katran, nikotin vs.) filtre tarafından kısmen süzüldüğü ve kullanıcı hava yoluna giriş çıkışta seyreldiği için yan akım sigara dumanındaki partiküler madde konsantrasyonu daha yüksektir. Bu nedenle daha toksik olan yan akım dumanının kanserojenik etkisi iki ila altı kat, inflamasyona neden olma etkisi ise dört kat daha fazladır.

Duman maruziyetindeki hastalık ortaya çıkmasında kişinin ne kadar (günde kaç tane ve kaç yıl) tükettiği risk ile direkt ilişkilidir. Yine de her içilen sigaranın mermisinin bizi öldürecek Rus ruletinde basılan bir tetik olduğunu bağımsız risk olarak da bilmemiz lazım. İçilen hangi sigaranın ya da pasif duman maruziyetinin bizi hasta edeceğini bilmiyoruz. Genetik yapısı hassas kişilerin çok daha az ve kısa maruziyetlerde ya da özellikle hastalık yapıcı hassas noktaları bulabilecek maruziyetleri akılda tutmak gerekiyor. Pasif duman maruziyeti direkt duman ilişkili her türlü sağlık sorunu içinde risk oluşturmaktadır. Bu şekilde hasta olan birey sayısı artmaktadır. Pasif duman maruziyetinde ana nüfus kitlesinin haklarını yeterince savunamayacak ya da yer değişikliği yapması kolay olmayan bebekler, çocuklar, yaşlılar, hamileler, engelliler hatta ev hayvanları olduğunu unutmayalım.
 
 
Tütün bağımlılığıyla mücadelede nasıl bir yol izlenmeli? Ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalardan örnekler vererek anlatabilir misiniz?
 
Tütün ile mücadele sigara içmeyenlerin sigara içenlere karşı mücadelesi değil, sigara içen ve içmeyen tüm bireylerin (tüm toplumun) bu zararlı bağımlılık yapıcı madde ve onu zararsızmış gibi gösterip tüketimini teşvik eden unsurlar ve tütün endüstrisine karşı verdiği bir mücadeledir. Toplum bunun idrakiyle bütün olarak hareket etmeli, çocuk ve gençlerin tütün kullanmaya başlamaları engellenmelidir. Hali hazırda kullanıcılara ise ötekileştirmeden hatta daha da fazla ilgi, alaka ve destek vermeliyiz. Bu şekilde kullanıcı bireyin de bağımlılık döngüsünden çıkmasını sağlayabiliriz. Nikotin bağımlılığı tedavisi davranışsal ya da farmakolojik müdahale ile mümkün klinik bir durumdur. Sosyal destek ve yardımlaşmanın bu bağımlılık tedavisinde daha ön planda olduğunu belirtmeliyim.
Elbette bireylerin bu konuda sağlık sistemi ve otorite tarafından desteklenmesi önemlidir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, üniversite sağlık birimleri bünyesinde sigara bırakma poliklinikleri tetkik ve tedavide ücretsiz hizmet vermektedir. Kamu kullanımlı alanlarda pasif maruziyeti engellemek üzere konulmuş kanunlarımız vardır. Bunun sadece iç mekânla sınırlı olmadığını, çocuk parkı, toplu taşıma durakları, okul yakın çevreleri gibi alanları da kapsadığını belirtmek isterim.
 
 
Sigara konusunda yürütülen bilinçlendirme kampanyalarının toplum üzerindeki etkileri nelerdir? Toplumsal farkındalığa yönelik çalışmalar ve faaliyetlerle bunların etkileri hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Bu üzerinde uzun konuşulacak önemli bir konu, ancak bu soru ile ana hatlarına değinelim. Tütün kullanıcıları beklenenden erken sağlıklarını ve hayatlarını kaybettikleri için sektör sürekli yeni kullanıcı bulmak zorundadır. Bu yeni kullanıcılar ne kadar erken kullanıma başlar ise o kadar da iyidir. Bu maalesef tüm toplumlarda çocukları ve gençleri hedef haline getirmektedir. Eski ürünler, yeni ürünler tüm imkân ve fırsatları değerlendirmek üzere gayret içindedir. Tütün ile en iyi mücadelenin sigaraya hiç başlanmaması olduğunu söyleyebilirim. Bunun için tüm toplumda, ama özellikle çocuk ve gençlerde, bu ürünlerin zararları hakkında doğru bilgilendirme eğitim çalışmaları önem kazanmaktadır. İlk eğitimimiz ailede başlar anne ve babalar pasif maruziyeti engellemeli ve çocuklarının onlara duyduğu güveni ve rol model davranışları dikkate alacaklarını düşünerek sigara içmemelidir. Aynı bilinç ve sorumluluğun tüm toplum bireylerinde olması bir kısım rol model potansiyeli yüksek öğretmen, polis, asker, doktor hemşire gibi meslek gruplarının da bu hassasiyeti sürdürmesi beklenmelidir. Ağaç yaşken eğilir, unutmayalım.
 
Bir şekilde nikotin bağımlısı olan sigara kullanıcılarının da dahil olduğu toplum bireyleri bizim için çok önemlidir, onlardan asla vazgeçemeyiz. Aslında bu birey için de bırakmalarına zemin teşkil edecek nedensellikler bilimsel verilerde gizlidir, yani yine eğitim ile doğru bilgi seviyesini artırmalıyız. Bağımlıların görmezden gelme, reddetme, erteleme gibi duygularını doğru şekilde yöneterek bırakmaya karar vermelerini sağlamak gerekir. Bu noktada devreye bıraktırma (müdahale) çalışmaları girer ki onlardan bahsetmiştik. 
 
Bu bilinçlendirme kampanyalarının tüm toplum katmanlarında sürekli ve yaygın olarak devam etmesi, gizli devam eden tanıtım faaliyetlerinin ya da gerçek olmayan bilinçli yapılan bilgi kirliliğinin önüne geçmesi beklenir. Bu noktada otorite ve sivil toplum kuruluşlarının farklı imkân ve enstrümanlarla aynı gaye için dumansız hava sahası için çalışabilmesi kıymetlidir. Otorite kanunları koyar, uygular, denetler vatandaşın hakkını savunur, buna dair temel eğitim faaliyetlerini icra eder. Sivil toplum kuruluşları kuruluş, amaç ve yetkileri dahilinde toplumun başta gönüllü iş gücü ve dinamiklerini kullanır. Otoriteyle iş birliği yapar, farklı projeler ile ana hedefe destek verir. 
 
Tütün kullanımına karşı eylemlerde tütün kullanımının zararları hakkında bilgi, açık şekilde ve tütün endüstrisinin reklam ve pazarlama materyalleri ile aynı kalite ve ikna edicilikte sunulmalıdır. İlginç, ikna edici ve oldukça yüksek bütçeli olarak hazırlanan tütün endüstrisi reklamlarıyla yarışabilmek ve halkın ilgisini çekebilmek için profesyonel reklamcılarla çalışmak kadar halkın içinden doğacak etkili, özgün fikir projelerin ortaya çıkması hızlı etki uygulanması için STK’ların dinamizmi çok kıymetli olacaktır.
 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti bu konuda kurumsal yapı, misyon ve vizyonu ülkedeki gönüllü iş kapasitesini de aktive ederek Yeşilay kolları, kulüpleri, şubeleriyle halkın içinde başta önleyici farkındalık çalışmalarına ciddi katkı ve destek vermektedir. Buna son yıllarda YEDAM sigara bırakma fonksiyonlarıyla da dahil olmuştur. Pandemi döneminde çevrim içi ya da hibrit eğitim faaliyetleri ve YEDAM’ların çağrı merkezi üzerinden hizmet vermeye devam etmesiyle fonksiyonlarda kesintisiz hizmeti sağlamıştır.
 
Dünya Sağlık Örgütü’nün tütün bağımlılığıyla mücadele noktasındaki tutumu hakkında bilgi verebilir misiniz?
 
MPOWER, DSÖ’nün ülkelerin tütün kontrol çalışmalarına rehberlik etmesi için tüm üye ülkelere önerdiği politika paketi bir uygulama rehberidir. Düzenli olarak güncellenir ve ülkelerin performansları değerlendirilip bildirim yapılır. Türkiye, 2008’den bu yana yürüttüğü tütünle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa’nın MPOWER ölçütlerinin tamamını yerine getiren dünyadaki ilk ve sayılı ülkelerindendir. İsterseniz hem MPOWER’ı tanıyalım hem de bu konuda ülkemizin yaptıklarını kısaca özetleyelim:
M “monitor-izle”: Tütün kullanımının takip edilmesi kapsamında ülke genelinde çeşitli araştırmalar yapılmasını tanımlar. Ülkemizde küresel yetişkin tütün araştırmaları yapılmış, sonuçlar etkin uygulamalar ile oranların düşüşte olduğunu göstermiştir.  
 
P “protect-koru”: Pasif sigara dumanından halkın ve kullanmayan grupların korunması amaçlanmaktadır. Ülkemizde 4207 sayılı yasada düzenlemeler yapılarak yasal mevzuat güçlendirilmiştir. Bu kapsamda ikamete mahsus konutlar (evler) hariç tüm kapalı alanlara sigara içme yasağı getirilmiştir. Bu kamu kullanımına açık alanları da kapsar hale getirilmiştir. Bu konuların denetlenmesi için ekipler oluşturulmuş ve aktif çalışmaları teşvik ve kontrol edilmiştir.
ALO 184 hattına gelen ihbarlar, eğitimli operatörlerin bulunduğu kontrol merkezine aktarılmakta, burada görev yapan takım liderleri GPS yardımıyla ihlalin gerçekleştiği adrese en yakın denetim ekibini belirlemekte ve sistem üzerinden görevlendirmesini yaparak olay yerine en kısa sürede intikal etmesini sağlamaktadır.
 
O “offer- bırakmayı teklif et”: Temel sağlık hizmetleri sunan sağlık kuruluşları ve toplum kaynaklarıyla tütün bağımlılığı tedavisinde kolay erişilebilir hizmetler sunmayı içerir.
Sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla ALO 171 “Sigara Bırakma Danışma Hattı” ve Sigara Bırakma Poliklinikleri kurulmuştur. Bu alanlarda verilen hizmetler ve bir kısım tedavi uygulamaları ücretsizdir. Başta Yeşilay, YEDAM olmak üzere bu konuya destek veren bir yapı vardır.
 
W “warn- uyar”: Tütünün zararları hakkında cinsiyet, yaş grubu ve yerleşim birimine göre yüksek bilinç düzeyi oluşturulmalı, böylece her insan tütün kullanımının sonucunun acı çekmek, fiziksel bozukluklar ve erken ölüm olduğunu anlamalıdır. Sigaranın zararları konusunda toplumun uyarılması kapsamında halkı bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla sigara paketlerine resimli ve yazılı uyarı mesajları konmuştur. Ardından düz paket uygulamalarına geçilmesiyle markaya dair tüm ön telkin ortadan kaldırıldı.
 
E “enforce-kuralları uygulamayı zorla”: Tütüne dair hiçbir reklam, promosyon ve sponsorluk olmamalıdır. Tütün ürünlerinin reklamlarının önlenmesi amacıyla sigaranın her türlü reklamı, sponsorluğu, tanıtımı ve marka paylaşımı yasaklanmıştır. Buna ürünlerin kapalı raflarda bulundurulması ve hatta 18 yaşından küçüklere satılmaması da sayılabilir.
 
R “raise”: Tütün ürünleri üzerindeki vergileri artır. Vergi artışı yoluyla tütün ve tütün ürünlerinin fiyatının artırılmasının tütün tüketiminin azaltılmasında en etkili yöntem olduğu global olarak ispatlıdır. Yüksek sigara fiyatları kullanıcıların sayısını azaltır ve kullanıcıların günlük daha az sigara tüketmesini sağlar. Bazı ülkelerde tütün vergisi ürünün satış fiyatının yüzde 75’inden daha fazladır. Sigaranın fiyatının her yüzde 10 artışında, yüksek gelirli ülkelerde sigara tüketiminin yaklaşık yüzde 4, düşük ve orta gelirli ülkelerde ise yaklaşık yüzde 8 azaldığı tahmin edilmektedir.
 
Sigara içme yaygınlığı yaş, gelir ve diğer demografik faktörlere göre değişiklik göstererek bu oranların yaklaşık yarısı kadar azalır. Yüksek vergi oranları özellikle gençler ve yoksullarda sigara kullanımının azalmasında ve engellenmesinde etkilidir. Genç insanların ve düşük gelirli kullanıcıların fiyat artışlarından sonra sigarayı bırakmaları veya daha az tüketmeleri diğer gruplara göre iki ila üç kat daha fazla olmaktadır; çünkü bu gruplar yüksek sigara fiyatlarına ekonomik olarak en hassas olanlardır. Yüksek fiyatların tüketimi azalttığı kesindir.
 
Dünya çapında hükümetlerce uygulanan tütün kontrol politikaları, bağımlılıkla mücadelede mali politikaların rolü, vergi politikaların bağımlılık üzerindeki etkileri hakkında neler söylersiniz?

MPOWER’da buna değindik ama tekrarlamakta fayda var: Tütün ürünleri üzerindeki vergiyi artırmak tüketimi azaltmaktadır. Tütün üzerindeki vergileri artırmanın yanı sıra vergilerin, periyodik olarak enflasyona uyum sağlamasını ve tüketici alım gücünden daha hızlı artmasını sağlamak gereklidir. Sigara tüketimini azaltan ve bunu toplum sağlığında olumlu tespit edebilen bazı gelişmiş ülkelerde vergi tutarı ürün tutarından fazladır. Tütün endüstrisi pahalı yasal tütünün yasa dışı veya kaçak tütün hareketini artıracağını, devlet vergi gelirlerinin azaltacağını savunsa da buna uygun denetleme ve güncellenen mevzuat ve düzenlemenin katkı sağlaması mümkündür.

Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019