Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1060
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

Yusuf DURAN

Aile içinde ilgi, sevgi, güven, destek ve dayanışma gibi duyguların varlığı, bağımlılıklar konusunda koruyucu rol oynuyor. Sağlıksız iletişimin söz konusu olduğu bir ailede ise, birçok ruhsal problemle birlikte bağımlılık riski de artıyor. Bağımlılık ve aile ilişkisinin detaylarını Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Durmuş Ümmet ile konuştuk.

Çocuklarda bağımlılığın önlenmesinde ailenin koruyucu etkisi nedir?
Bağımlılık konusunda yapılan araştırmalar ve gözlemlerimiz göstermektedir ki, bağımlılıklarda birinci sırada etkili olan olgu ailedir. Aile içinde ilgi, güven, sevgi, destek, dayanışma gibi duyguların varlığı bağımlılıklarda oldukça önemli olan koruyucu etkenlerdir. Çocuk veya ergen, aile içinde bu özel duyguları hissettiğinde onu bağımlılığa itebilecek durumlardan uzaklaşmış olur. Yine ebeveynin sağlıklı tutumları, sağlıklı aile içi iletişim kalıpları, ailenin ekonomik koşulları, sosyokültürel özellikleri, sağlıklı rol model olma gibi birçok unsur da aile içi koruyucu faktörlere işaret eder.

Aile içindeki iletişimin bağımlılıkla ilişkisini açıklar mısınız?
İnsanlar olarak hepimiz bir aile içine doğar ve ilk iletişimlerimizi o aile içindeki bireylerle gerçekleştiririz. Ailedeki iletişim sağlıksız olduğunda birçok ruhsal problemin kapısı aralanmış olur ki bunlardan biri de bağımlılık sorunudur. Çocuk, ergen veya yetişkin aile üyeleri birbirleriyle açık iletişim kuramadığında, iletişim baskı, korku gibi duygular üzerine kurulu ise, koşullu sevgiye dayalı bir etkileşim varsa bağımlılık konusu daha beklendik bir hal alabiliyor.  Örneğin çocuk evin dışında onu zorlayan bir olay yaşadığında bunu gelip ailesiyle paylaşıyorsa ve birlikte çözüm yolları aranıyorsa, yani bir dayanışma duygusu varsa iletişim sağlıklı demektir. Aksi durumda çocuk, bu zorlukla baş edebilmek için bağımlılıklara yönelebilir. Özetle sağlıklı aile içi ilişkiler, aile üyelerini bağımlılıktan uzak tutma konusunda oldukça önemlidir.
 
Aile içinde bağımlı üye olması ailenin işlevini ve aile ilişkilerini nasıl etkiler?
Aile içinde bağımlı bir bireyin olması, ailedeki dengeyi ve düzeni altüst eder. Ailelerin birlikte olma, huzuru sağlama, zorluklarla beraber mücadele etme gibi birçok işlevi vardır. Ancak bağımlılık konusu ailelerin kolay kolay baş edebildiği bir durum değildir.  Aileden birinin bağımlı olması, aile için travmatik bir yaşantıdır ve uyumu oldukça güç olan bir durumdur. Aile içinde yalan söyleme, maddi konularda kötüye kullanım, şiddete maruz kalma veya bırakılma gibi olumsuz yaşantıların yanı sıra bağımlı bireyin geleceği ile ilgili kaygılar da oluşur. Daha birçok olumsuzluk ailenin işlevselliğini aşağı çekeceği gibi iletişimin kaotik bir hal almasına da neden olur. Özetle problem artık bireyin değil, ailenin problemi olur.
 
Bağımlı ergenler için aile içinde nasıl bir iş birliği ve eğitim çalışması yapılmalı?
Öncelikle aile üyelerinin ergenle ve ergenden bağımsız bir şekilde bazı eğitimler alması şarttır. Bağımlılıklarla ilgili çalışmalar yapan kurum, dernek ve vakıf gibi birimlerle hemen iletişime geçmek oldukça önemlidir; çünkü aileler bağımlılığı öğrendiklerinde ve devamında çoğunlukla ne yapacaklarını bilememekte ve bu bilinmezlik veya kulaktan duyma bilgilerle oldukça hatalı davranabilmektedir. Bu da ergeni kazanmak yerine kaybetmelerine neden olabilecek tutumlar sergilemelerine neden olacaktır. Benzer sorunlarla uğraşan ailelerle ilgili kurumlar aracılığıyla iletişime geçmek, grup çalışmalarına katılmak son derece etkili sonuçlar doğurmaktadır.
 
Anne-baba tutumlarının bağımlılıkların oluşmasında etkisi nedir?
Anne-baba tutumlarının bağımlılıkların oluşmasında çok fazla etkili olduğu bilinmektedir. Örneğin ilgisiz aile ortamında yetişen çocuklar bir denetim mekanizması olmadığı için bağımlılıklar konusunda daha dezavantajlı bir hale gelmektedir. Öte yandan baskıcı, otoriter aile ortamlarında da çocuk evde kabul göremediği ve sürekli eleştirilip olumsuz durumlara maruz bırakıldığından bağımlılıklara yönelebilir. Aşırı izin verici ve hoşgörülü ailelerde de çocuğa sağlanan sınırsızlık yine bağımlılıklarda bir risk durumudur. Mükemmeliyetçi ailelerde çocuğa çok fazla beklenti yüklendiğinden çocuk bu duygusal zorluklarıyla baş edebilmek için bağımlılıklara yönelebilir. Yani ailenin sağlıklı olmayan tutumları ile bağımlılıklar arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.
 
Aile yapısının (tek ebeveynli, çekirdek aile, geniş aile gibi) bağımlılığı önlemede ya da bağımlılığa yönlendirmedeki etkisinden bahsedebilir misiniz?
Bağımlıkların ortaya çıkmasında veya önlenmesinde ailenin önemi açıktır; ancak bağımlılıklarda ailenin tipinin dolaylı etkileri olabilmekle beraber asıl olan aile içi ilişkilerin niteliğidir. Bu durum şöyle ifade edilebilir: Tek ebeveynli bir ailede yetişen çocuk denetim mekanizmasının zayıflığı nedeniyle bağımlılığa daha açık olabilecekken oldukça bilinçli bir tek ebeveyn bu durumun gayet iyi önüne geçebilir. Öte yandan çekirdek ve geniş ailelerde ilgi ve denetimin fazla olması koruyucu bir faktör olabilecekken; ilgi ve sevginin verilmediği bir çekirdek veya geniş ailedeki çocuk bu ilgi ve sevgiyi alabilmek için bağımlılıkla ilgili riskli ortamlara yönelebilir. Özetle, aile tipi için direkt bir açıklama yapmaktan ziyade o aile içindeki dinamikleri incelemek gerekir.
 
Çocuğunun bağımlı olduğunu öğrenen anne-baba ne yapmalı?
Çocuğunun bağımlı olduğunu öğrenmek daha önce bahsettiğimiz gibi ebeveynler için travmatik bir durumdur. Aileler bu durumda kısa bir şok yaşayıp sonrasında da durumun gerçekliğini inkâr etmeye çalışırlar; daha sonra kendilerini suçlama pazarlığına girişir ancak en sonunda durumu kabullenirler. Kabullenme aşamasına kadar gösterilen hatalı tutumlar çocukla ilgili bu olumsuz durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. Hatta kabul konusunda zorlanan ebeveynlerin çok daha sağlıksız tutumlar geliştirdiğini gösteren araştırmalar mevcuttur. Bu noktada ebeveynler durumu kendi başlarına yönetmektense bu alandaki uzmanlardan hızlıca yardım talep etmelidir. Duygularını nasıl ifade edebileceklerini ve çocuklarıyla nasıl sağlıklı iletişim kurabileceklerini öğrenmelerinde ailelerin uzmanlarla yürüttüğü süreçlerin daha sağlıklı ilerlediği bilinmektedir.
 
Bir risk faktörü olarak akran zorbalığının bağımlılıkla ilişkisi hakkında neler söylersiniz?
Özellikle ergenlik döneminde akran ilişkilerinin oldukça önem kazandığı bilinmektedir. Ergenler bu gelişim döneminde akran etkisine son derece açıktırlar. Özellikle akranlar tarafından kabul görmek, bir gruba ait olmak onlar için çokça önemlidir. Ergenlerin akran baskısı ve zorbalığı sonucunda bağımlılığa yönelme ihtimalleri oldukça yüksektir. Yapılan araştırmalar sağlıksız ergen ilişkilerini bağımlılıklarda bir risk faktörü olduğuna işaret etmektedir. Akranları tarafından kabul edilmek için akran baskısına boyun eğmek bağımlılıklarda bir neden olabilirken, akran zorbalığına maruz kalmak da önemli bir diğer sebep olabilir. Eğer ergen, ailesinden ve okulundan uğradığı zorbalık konusunda yeterli desteği göremiyorsa, bağımlılıklara bir baş etme yolu olarak yönelebilir. Bu noktada okulların zorbalıkla ilgili olarak önleyici ve düzeltici rehberlik çalışmaları oldukça önem arz etmektedir.
 
Akran zorbalığına maruz kalan çocuk anlaşılabilir mi? Anlaşılabilirse belirtileri nedir?
İyi bir gözlemle çocuğun akran zorbalığına maruz kalıyor olduğu anlaşılabilir. Akran zorbalığına maruz kalan çocuk ve ergenlerde en sık görülen davranış sorunları şunlardır: içe kapanma, öfke kontrol zorlukları, ders başarısında düşüş, okula gitmek istememe ve devamsızlık sorunları, aileden normalden fazla para talep etme veya gizlice para alma, aile bireylerinden uzaklaşma, uyku sorunları, okul eşyalarının zarar görmesi, bedeninde çizik veya morluk gibi durumlar, yeme problemleri. Çocuklarında bunlara benzer değişiklikler fark eden ailelerin hassas davranması akran zorbalığının önüne geçmek için önem arz etmektedir.
 
Ailelerin akran zorbalığına karşı alması gereken önlemler nelerdir?
Öncelikle çocuklarını öz güvenli yetiştiren, aile içi açık iletişimi sağlayan aile ortamlarında büyüyen çocukların zorbalığa daha az maruz kaldığı bilinmektedir. Çocuğu ile okul yaşantısı hakkında konuşan, bir sorunu olduğunda çocuğuyla beraber çözüm yolları arayan, gerektiğinde okulla iletişim içinde olan ebeveynlerin çocukları avantajlı durumdadır. Çocuklarını zorbalık konusunda bilgilendiren, böyle bir durumda her zaman yanında oldukları mesajını veren ilgili ebeveynlerin çocukları zorbalığa daha az maruz kalmakta veya kalsa bile bunun üstesinden daha kolay gelebilmektedirler. Okulla en çok da rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimleriyle iletişim içinde olmak bu konuda önemlidir. Çocuğun okul süreçlerini yakından takip etmenin de zorbalığın önlenmesinde önemli bir husus olduğu bilinmektedir.
 
DOÇ. DR. DURMUŞ ÜMMET KİMDİR?
Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik  ve Psikolojik Danışmanlık alanında 2003 senesinde tamamladı. Aynı  üniversitede Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik  Danışmanlık Anabilim Dalında yüksek lisans (2007) ve doktora eğitimlerini (2012) tamamladı. 2003 yılında beş ay süreyle Kilis Rehberlik ve Araştırma Merkezinde psikolojik danışman olarak çalıştıktan sonra, 2004 yılında  Marmara Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.  2012 yılında öğretim görevlisi doktor olarak ders vermeye başladı. 2017 yılında yardımcı doçent kadrosuna atanan Ümmet, 2018 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında doçent oldu. Doç. Dr. Durmuş Ümmet, halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta; lisans, lisansüstü dersler yürütmekte ve yüksek lisans ve doktora tezlerini yönetmektedir.  Ayrıca, yine aynı bölümde, Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019