Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1080
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

Belit ŞENOL

Bağımlılık tedavisinde kadınlara özel yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Uzmanlarından Klinik Psikolog Melike Şimşek ile alkol ve diğer bağımlılıklar özelinde kadın ve bağımlılık konusunu masaya yatırdık; Kadınlar İçin Bireysel Bağımlılık Programı’nın (KİBAP) detaylarını konuştuk.

Genel anlamda değerlendirecek olursanız herhangi bir psikolojik sorun veya bağımlılıklar konusunda kadınlar farklı bir yerde mi konumlandırılıyor? Etiketleme, damgalama, toplumsal cinsiyet rolleri ve tedaviye başvurma gibi unsurlar açısından kadına bakışı nasıl değerlendirirsiniz?
Bağımlılık başta olmak üzere kadın ve herhangi bir psikiyatrik sorun yan yana geldiğinde, çözümü karmaşık olan bu sorunlar maalesef daha da karmaşık bir hâl alabiliyor. Çünkü kadınların kendilerine özgü ihtiyaçları var; özellikle de bağımlılık konusunda bu hastalığı bağımlılığı deneyimleme biçimleri erkeklerden daha farklı. Bağımlılık hastalığının yanı sıra, tedavi aşamasındaki zorluklarla da ayrıca baş etmeleri gerekiyor.

“Women and Madness” kitabında yazar Phyllis Chesler şu sözlere yer verir: “Görüştüğüm kadınların çoğunda ruhsal bir sorun vardı. Çoğu, hayatlarından memnun değildi ve mutsuzdu. Bu mutsuzluğa bir tepki veriyorlardı. Kadınlar toplumda değer görmüyor ve yardım aradıklarında bu zayıflık olarak görülüyor, cezalandırılıyorlar…” 1972 yılında yazılmış bu kitap aslında günümüzde kadın ve ruh sağlığı söz konusu olduğunda bazı noktaların hâlâ geçerli olduğunu gösteriyor.
Kadınlar, özellikle bağımlılık gibi bir soruna sahip olduklarında toplumda damgalayıcı tutumla daha sık karşılaşıyorlar. Toplumda kutsal özellikler atfedilen ve annelikle eşleştirilen bir varlığın bağımlılık gibi “kabul edilemez” bir sorunla ortaya çıkması ayıplanmalarına ve dışlanmalarına neden olabiliyor. Kadınların kendilerine karşı da bu damgalayıcı tutumu devam ettirme eğilimleri var. Damgalama, ailenin hastalığı kabul etmesini ve sosyal destek sağlamasını da engelliyor. Sonuç olarak da kadınların tedaviye erişimleri zorlaşıyor; böylece kadınlar ancak bağımlılığın ileri aşamalarında tedaviye başvurmayı tercih eder hâle geliyorlar.
Kadınların tedaviye başvurmalarının önündeki bir diğer engel de aile içi sorumlulukları. Maalesef çoğu kadının bu sorumlulukları rahatlıkla bırakıp bir süreliğine gündemine sadece tedaviyi alma lüksü yok. Sorunlarını açtıkları zaman var olan sosyal desteklerini kaybetme kaygıları yüksek olabiliyor. Ayrıca söz konusu çocukları olan bir kadın ise, tedavi sürecinde çocuklarının bakımıyla ilgili endişeler de yine başvuruya engel teşkil edebiliyor.
 
“KADINLAR DAHA KOLAY BAĞIMLILIK GELİŞTİRİYORLAR”
Bağımlılıklar açısından baktığınızda kadın ve erkeklerin farklılıkları neler?
Bağımlılık yapıcı maddelere karşı kadınlar erkeklere göre daha dezavantajlı durumda çünkü kadınlar daha kolay bağımlılık geliştiriyorlar. Kadınların madde kullanım sorunları, erkeklere göre ilk kullanımdan itibaren daha kısa zaman içinde ortaya çıkar. Tercih edilen uyuşturucu maddeler kadınlar ve erkekler arasında farklılık gösteriyor. Örneğin kadınlarda eroin kullanımı erkeklere göre daha düşük; amfetamin, ecstasy ve hap gibi uyarıcı maddelerin kullanımı erkeklere göre daha yüksek. Bu maddelerin türleri farklılık gösterdiği gibi maddeleri kullanım amacı da kadınlarla erkekler arasında farklılık gösteriyor. Kadınlar daha çok self-medikasyon amaçlı madde kullanımına yöneliyorlar. Yani yaşadıkları bir sorunu gidermek, yaşadıkları acıyı iyileştirecek bir yol bulma amacıyla madde kullanımına yöneliyorlar. Kullanıma bağlı problemleri de erkeklere göre daha sık yaşıyorlar; örneğin madde kullanımına bağlı acil servise gitme, aşırı doz alımı, fiziksel sağlık problemleri ve maalesef ölüm gibi…
Madde kullanım isteği konusunda da kadınlar erkeklerden daha yoğun kullanım isteği yaşıyorlar. Ayrıca, erkeklere oranla madde kullanımına bağlı karaciğer bozuklukları gibi fiziksel hastalıkları da daha fazla yaşıyorlar. Kadınlarda madde kullanımına bağlı acil servise gitme ve ölüm oranı da daha yüksek.
Sosyodemografik özellikler açısından bağımlılık söz konusu olduğunda kadın bağımlılarda eğitim düzeyinin erkeklere göre belirgin düzeyde daha yüksek olduğunu görüyoruz. Kadınlarda eğitimi sürdürme ihtiyacı da erkeklere göre daha yüksek. Bu farklılıkların en azından ülkemiz için geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
 
KADINLARDA ALKOL KULLANIMININ SONUÇLARI
Alkol kullanım bozukluğu özelinde kadına dair yapılan araştırmaların sonuçları neler gösteriyor?
Alkol bağımlılığı konusundaki araştırmalar genellikle cinsiyet farklılıklarını ve kadınların alkol kullanımıyla ilgili özel risklerini incelemekte. Fizyolojik özellikler açısından kadınların genellikle erkeklerden daha küçük vücut ağırlığına ve daha yüksek yağ oranına sahip olmalarının, alkolün vücutları üzerindeki etkilerini farklılaştırabildiğini görüyoruz. Örneğin, aynı miktarda alkol tüketen bir kadın, aynı miktarda tüketen bir erkekten daha hızlı etkilenebiliyor.
Araştırmalar alkolün metabolizma ve karaciğer üzerindeki etkisinin de kadınlarda farklılıklar gösterebileceğini ortaya çıkarmış. Kadınların metabolizması genellikle erkeklerden daha yavaştır. Bu durum, aynı miktarda alkol tüketildiğinde kadınların daha uzun süre alkollü kalmasına ve dolayısıyla alkolün vücutta daha uzun süre etkili olmasına neden olabiliyor. Yapılan çalışmalar, kadınların alkol bağımlılığından kaynaklanan sağlık sorunları açısından özellikle karaciğer sorunları, kardiyovasküler hastalıklar ve üreme sistemi problemleri gibi konularda risk altında olabileceğini gösteriyor. Fizyolojik faktörlerin yanı sıra, duygusal ve psikososyal faktörleri de değerlendiren çalışmalar, öz saygı, depresyon, anksiyete gibi faktörlerin kadınların alkol kullanımına olan eğilimlerini etkileyebildiğini gösteriyor.
Ancak, bu alandaki araştırmaların tamamına dair genel bir tablo çizmek zor çünkü bulgular; çalışma tasarımı, örneklem büyüklüğü, coğrafi konum gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.
 
Alkol kullanımı, erkeklerle kıyaslandığında, kadınları nasıl etkiliyor?
Kadınların midesinde alkolü parçalayan enzimler, erkeklere göre daha az olduğu için, kadınlarda daha fazla miktarda alkol kana geçer. Kadınlar erkekler ile aynı miktarda içse bile, kandaki alkol konsantrasyonları daha fazla olur, çünkü kadınlarda bedenindeki su, erkeklere göre daha azdır.
Kadınlarda karaciğer daha kolay bozulur; çünkü kadınların karaciğeri alkolü daha hızlı bir şekilde işleyip kana gönderir ve kadınlarda çok olan östrojen hormonu, alkolün karaciğer üstündeki olumsuz etkisini artırır.

Alkol kullanımı açısından kadın-erkek farklılıklarını inceleyen çalışmalar, alkol kullanımının kadınlarda erkeklere oranla göğüs kanserini riskini artırdığını gösteriyor. Bunun nedenlerinden biri olarak yüksek östrodiol hormonunun kanser riskini artırdığı, alkolün de östrodiol riskini artırdığı aktarılıyor. Ayrıca alkol kullanımı kadınlarda erken menopoza yol açıyor.
Kadınların alkol kullanımı söz konusu olduğunda gebelik, hassasiyet gösterilmesi gereken özel bir durumdur. Gebelik süresince alkol, madde kullanımı annede kansızlık, akciğer enfeksiyonları, huzursuzluk, sinirlilik hâli, depresyon ve kaygı gibi sorunlara yol açar, var olan sorunların da artmasına neden olur. Çocukta ise boy ve kiloda büyüme ve gelişme geriliği, zihinsel, davranışsal ve nörolojik gelişmede gecikme, basık burun ve dudaklar, küçük çene gibi anomalilerin görüldüğü fetal alkol sendromuna yol açabilir. Hangi miktarda alkol kullanımının bu sonuçlara sebep olacağı bilinemediği için gebe kadınların alkol kullanımından tamamen uzak durması gerekir.
 
“BAĞIMLI KADINLAR AİLESİNDEN DESTEK GÖREMİYOR”
Ailenin bağımlı kadına bakış açısı nedir? Kadınlar bu anlamda yeterli sosyal desteği alıyor mu? “Kadınlar bağımlılık durumunda daha yalnız kalıyor” diyebilir miyiz?
Kadının damgalamaya maruz kaldığı ilk yer maalesef aile. Kadının bağımlılık hastalığı maalesef aile içinde kabul görmekte zorlanıyor. Yaptığımız çalışma erkek alkol, madde kullanıcılarının aileleriyle yaşama oranının yüzde 86 olduğunu gösterirken kadınlarda bu oranın çok daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Yani sizin de dediğiniz gibi kadın bağımlılık sürecinde yalnız kalıyor. Bu yalnızlığı yine aynı çalışmanın farklı sonuçlarında da görebiliyoruz. Örneğin kadınlarda ailenin destekleyici olma oranının, erkeklere göre iki kat daha düşük olduğunu tespit ettik. Yani bir erkek bağımlılık geliştirdiğinde aile maddi manevi destekleyici olurken maalesef kadınlar bu desteği ailesinden göremiyor. Benzer sonuçları kadınların eşlerinde de görüyoruz. Bir erkeğin bağımlılık hastalığı söz konusu olduğunda kadın olan eş, erkek eşe göre dört kat daha destekleyici.

Kadınlarda erkeklere kıyasla aile ile belirgin sorunlar yaşandığını görüyoruz. Gerek yalnız yaşama oranı gerek aile ile yaşanan sorunlar gerekse aile desteğinin eksikliği bize, kadınların sosyal desteğe daha çok ihtiyaçları olduğunu gösteriyor. Kadınlarla çalışırken sadece bağımlılık sorununu değil aile ilişkilerini de çalışmamız gerekir.
 
“KADINLARA SOSYAL DESTEĞİN YOĞUN ŞEKİLDE VERİLMESİ ELZEMDİR”
Kadınlar tedaviye başvurma noktasında ne durumda? Kadınların bırakma motivasyonu hakkında neler söylersiniz? İyileşme oranları nasıl?
Bırakma motivasyonu ve iyileşme oranlarının kadınlarda daha düşük olduğunu görüyoruz. Ancak görüşmelere düzenli katılım oranları erkeklere göre daha fazla. Bu da bize kadınların yardım arayışı içinde olduğunu ve bağımlılık alanında çalışan profesyonellerin bu yardım arayışına kulak vermesi gerektiğini gösteriyor.
Araştırmalar alkol, madde kullanım bozukluğu olan kadınların yarısından fazlasının bir mesleği olmadığını göstermekte. Bu durum hem ihtiyaçların karşılanmasını hem de tedavi erişimini zorlaştıran bir unsur hâline geliyor. Sosyal katılımın sağlandığı iyileşme evrelerinde, kadınlara meslek edindirmek için motivasyon kazandırma ve sonunda işe yerleştirme çalışmaları yapmak kalıcı bir iyileşmenin olmazsa olmazı olmalıdır.

Bağımlılıkta nüks veya relaps adını verdiğimiz bırakıp yeniden başlama durumu oldukça sık görülür. Kadınlarda nüksetme durumunun maalesef erkeklere oranla daha sık yaşandığını görüyoruz, aynı zamanda erkeklere kıyasla daha yoğun alkol, madde kullanım isteği yaşıyorlar.
Kadınlar damgalanma endişesiyle bazen yaşadıkları yere yakın tedavi merkezlerine başvurmaktan kaçınabiliyorlar. Ancak maddi ve manevi engeller nedeniyle yaşadıkları şehrin dışında bir merkeze tedavi için gitmekte de zorlanabiliyorlar. Yaptığımız çalışmada da bunun doğrulandığını görüyoruz. Şehir dışından tedavi için başvurma oranı erkeklerde, kadınlara göre daha yüksek şekilde karşımıza çıkıyor. Bu durum bize, tedavi hizmetlerini kadının gelmesini beklemeden onlara götürmenin önemini gösteriyor.
Bağımlılık tedavisinde kadınların iyileşme oranları düşük olsa da tedaviye devam oranlarının yüksek olması bizim için kıymetli. Çünkü gelmeye devam ettikçe iyileşmeye de başlayacaktır. Bağımlılık tedavi hizmetlerinin kadına özel ihtiyaçlar gözetilerek oluşturulması ve tedavi sürecindeki yalnız kalma durumunu düşünürsek, kadına sosyal desteğin yoğun şekilde verilmesi elzemdir.
 
KADINLARDA BAĞIMLILIĞA EŞLİK EDEN RUHSAL SORUNLAR
Kadınlarda alkol bağımlılığına eşlik eden ruhsal sorunlar neler? Bu anlamda ruhsal desteğin önemi nedir?
Kadın ve bağımlılık söz konusuysa, bağımlılıkla eş zamanlı olarak ruhsal sorunlarla da çalışmak gerekir. Depresyon ve kaygı bozukluğu alkol, madde kullanım bozukluğu olan kadınlarda daha sık görülebiliyor. Borderline kişilik bozukluğuna da kadınlarda daha sık rastlıyoruz. Hatta bazı kadın kullanıcılar bu gibi ruhsal sorunları kendi kendine “tedavi etme” amacıyla kullanıma başlamış olabiliyor. Bu sorunlara destek verilmesiyle birlikte alkol, madde kullanımında da düşük başlıyor.
Yaptığımız çalışma, kadınların en az bir ruhsal destek görme oranının erkeklerden 2,5 kat fazla olduğunu gösteriyor. Psikotik belirtiler olarak tanımlanan daha ciddi ruhsal sorunlara işaret eden belirtilerin görülme oranı da kadınlarda erkeklere göre belirgin düzeyde daha fazla. 
Bağımlılık ve travma ilişkisine dair son yıllarda yapılan çalışmalar, bağımlı vakaların önemli bir kısmının travmatik yaşantıya sahip olduğunu gösteriyor. Travma öyküsü, bağımlılık söz konusu olduğunda kullanım ve nüks riskini artıran bir etken. Travmaya müdahale edilmedikçe bu belirtilerle başa çıkmak için alkol, madde kullanımı devreye sıkça girebilir. Özellikle çocukluk çağı travmaları ile cinsel istismar kaynaklı travma öyküleri alkol, madde kullanıcısı kadınlarda maalesef sıkça karşımıza çıkıyor. Bağımlılığa eşlik eden travma öyküleri de mutlaka çalışılmalı, aktif kullanım devam ederken müdahale edilmese de ilk iyileşme evresi dediğimiz bırakma döneminde travma müdahalesi başlamalıdır.
 
KADINLARA ÖZEL GELİŞTİRİLEN BAĞIMLILIK PROGRAMI: KİBAP
Kadınlar İçin Bireysel Bağımlılık Programı (KİBAP) nedir? Program neleri içeriyor?
Kadın ve bağımlılık hakkında konuştuğumuz bütün bu başlıklar, bize bağımlılık tedavisinde kadınlara özel yaklaşımlar geliştirilmesinin gerekliliğini gösteriyor. Kadınlar İçin Bireysel Bağımlılık Programı (KİBAP), bu ihtiyaç neticesinde geliştirdiğimiz bir program. KİBAP ile hedefimiz bu alanda çalışanlara kolay ve uygulanabilir bir program sunmak.
Program saha uygulamaları ile geliştirildi. Şu an Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nde etkililik çalışmasını da yürütüp yaygınlaştırmayı planlıyoruz. KİBAP, bireysel uygulamaya yönelik geliştirilmiş bir müdahale programı. İçeriğine baktığımızda ana başlıklar alkol-madde kullanımının kadına özel etkileri, bağımlılığa eşlik eden ruhsal sorunlar, eşin alkol-madde kullanımı üstündeki etkisi, iyileşmede eşin olumsuz rolünü azaltmak, eş baskısı ve damgalanma ile başa çıkmak. Programda ayrıca gebelik ve alkol-madde kullanımı, gibi özel alanlara yönelik müdahaleler de bulunuyor.
Araştırmalar çoğu kadının ilk kullanımının partnerinin teklifiyle gerçekleştiğini gösteriyor. Bu nedenle KİBAP’ta ilişkilerin kullanım üzerindeki tetikleyici rolünü de ele alıyoruz. Kadının annelik rolü bağımlılığını gizlemesine yol açabiliyor; kadın kullanımı ortaya çıktığında çocuklarını kaybetme endişesi taşıyabiliyor. Ancak bağımlılık sorunu gizlendikçe daha da büyüyecektir. Çocuklara rağmen kullanımı sürdürmenin riskleri, çocukların bu durumdan nasıl etkileneceği yine KİBAP’ta çalıştığımız konular arasında yer alıyor.
Aile içi şiddet konusunda da kadınlar bağımlılık sorununa eşlik eden şiddet olaylarını deneyimleyebilirler. Araştırmalar, bağımlılık ve şiddet arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Kullanımın şiddeti meşrulaştırmayacağı kadınlarla çalışılmalıdır.
Kadınlar bazen şiddete maruz kalmanın etkileriyle alkol ve madde kullanarak başa çıkabileceklerini düşünürler. Şiddetin travmatik etkilerini bağımlılık yapan maddeler kullanarak yok sayma eğiliminde olabilirler. Bu noktada şiddete maruz kalma ve kullanım arasındaki kısır döngüyü yine KİBAP aracılığıyla anlatarak kullanımın kadını pek çok durumda daha savunmasız yapacağı mesajını vermeye çalışıyoruz.

KLİNİK PSİKOLOG MELİKE ŞİMŞEK KİMDİR?
İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü ve ardından Londra’da bulunan Queen Mary University of London Ruh Sağlığı ve Psikolojik Terapiler Bölümü’nü tamamlayan Melike Şimşek, Klinik Psikoloji alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Kadınlara ücretsiz psikolojik destek sunulan projelerde psikolog olarak yer aldı. Bu projeleri tanıtma ve geniş kitlelere duyurma amaçlı zaman zaman televizyon programlarına çıktı. Devlete bağlı merkezlerde bağımlı ve davranış bozukluğu olan çocuk ve ergen gruplarla çalıştı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji bölümlerinde lisans ve yüksek lisans dersleri verdi. Hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümleri vardır. The Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) üyesi olup Türkiye’deki sayılı sertifikalı Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğiticisinden birisidir. Bağımlılara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek veren Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin yöneticiliğini yapmıştır. Kadın ve bağımlılık alanı özel olarak ilgilendiği alanlardandır. Klinik Psikolog Melike Şimşek ayrıca, Bloom Psikoloji Klinik Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019