Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1031
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

Tuba MARAŞOĞLU

Spor ve aktif bir yaşam kuşkusuz ki fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişim açısından çok değerli. Ancak günümüzde, gelişen teknolojiyle birlikte spor anlayışı da değişmeye başladı. Son yıllarda, alışık olduğumuz branşlardan farklı olarak, gündemimizde elektronik spor var. Ancak elektronik spor klasik sporun aksine, hareketlilik gerektirmiyor; hatta obeziteye neden olabileceği düşünülüyor. Dr. Şeyma Arslan, obezite ve elektronik spor ilişkisiyle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Spor, “kişisel veya toplu yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü” olarak tarif edilirken, elektronik sporun bir spor dalı olarak adlandırılması sizce doğru mudur? Bedensel hareket olmadan spor olur mu? Elektronik spor, bilgisayar, mobil platformlar üzerinden, çevrim içi veya çevrim dışı, bireysel veya takım olarak oynanan, rekabetçi çok oyunculu bir alan olarak tanımlanmaktadır. Futbol, basketbol ve tenis gibi sporlardan farklı olarak, elektronik spor çoklu dijital platformlarda, internet aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerindeki sporcuların oyuna dahil olmasıyla meydana gelmektedir. Elektronik sporu bir spor dalı, bir oyun veya zeka sporu olarak tanımlayan ülkeler vardır. Elektronik spor İngiltere’de satranç gibi bir oyun; Güney Kore, Çin, Rusya, Macaristan ve Danimarka gibi bazı ülkelerde ise resmi bir spor olarak tanımlanırken; Amerika Birleşik Devletleri’nde ise elektronik spor oyuncuları resmi atlet olarak kabul edilmektedir. 45’ten fazla ülkede elektronik spor federasyonu kurulmuştur. Elektronik sporun 400 milyondan fazla izleyicisi bulunmaktadır. Bu sayı bir önceki yıla göre %13,5 artış göstermiştir. Elektronik spordan elde edilen gelir bir önceki yıla göre %38,2 artarak 900 milyon doları aşmıştır. Elektronik spor ülkemizde de etkisini artırmaktadır. Türkiye’nin bilinen ilk elektronik spor takımı 2003 yılında, Türkiye e-Spor Federasyonu ise 2018 yılında kurulmuştur. Bazı geleneksel spor kulüplerinin ve üniversitelerin elektronik spor kulüpleri bulunmaktadır. Tüm bu gelişmelere rağmen elektronik sporun, bir spor dalı olup olmadığı konusunda anlaşma yoktur. Elektronik sporun fiziksel ve zihinsel çaba gerektiren, zihinsel ve fiziksel yetenekleri geliştiren bir spor dalı olduğu iddia edilmektedir. Strateji, taktik, takım motivasyonu gibi beceri isteyen yönler içerdiği ve elektronik sporcuların fiziksel yetenek olarak klavye ve mouse kullanarak dakikada 400 hareket yapabildiği belirtilmektedir. Elektronik sporcular reflekslerini, bilişsel fonksiyonlarını ve el-göz koordinasyonlarını iyi bir şekilde kullanabilmektedir. Buna karşılık, elektronik sporun oyun olduğu görüşünü savunanlar, sporun sadece fiziksel ve zihinsel çaba olarak tanımlanmasının eksik olduğunu düşünmektedir. Bu görüşe göre, sporcunun fiziksel açıdan uygun olması ve fiziksel aktivite durumu bütün spor aktivitelerinde mühim bir unsurdur. Elektronik sporda vücut kontrolü ve becerilerinin kullanılmadığı, elektronik sporun insan gelişimine katkı sağlamadığı savunulmaktadır

“Ruhsal Sorunlara Neden Oluyor”

Elektronik spor çocukların ruh ve beden sağlığını nasıl etkiliyor?
Bazı çalışmalarda elektronik sporun dikkati, öğrenmeyi, motor becerileri ve bilişsel strateji geliştirme yeteneği ve el-göz zihin koordinasyonunu artırdığı, yabancı dil öğrenimine katkı sağladığı, hızlı karar verebilme, iş birliğine teşvik etme, takım halinde çalışabilme, motivasyon sağlama gibi olumlu etkileri olduğundan bahsedilmektedir. Elektronik sporun olumsuz etkileri, ekran başında çok fazla vakit geçirilmesinin sonucu olarak meydana gelmektedir. Bu olumsuz sonuçların başında internet ve kumar bağımlılığına benzer semptomlar yer almaktadır. Henüz, Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından yayınlanan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı DSM-5’teki tanılar arasında yer almasa da bu duruma, internette oyun oynama bozukluğu (İOOB) tanımlaması önerilmektedir. Günümüzde, internet bağımlılığı ya da oyun bağımlılığı olarak kullanılan bu kavramın, ayrı bir bozukluk olduğunu kanıtlayacak araştırmalara ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır. İOOB, oyun oynama üzerinde artan kontrol kaybı, tolerans ve içe çekilmeyi içeren bir dizi bilişsel ve davranışsal belirtiler ile gözlenen aşırı ve sürekli şekilde internette oyun oynama örüntüsü olarak tanımlanabilir. Bu durum, internet bağımlılığından farklı olarak, daha çok genç erkek grupta görülmektedir ve sadece oyun oynama ile ilişkilidir. Elektronik sporun diğer ruhsal etkileri ise, şiddet oyunu oynayanlarda artan saldırgan davranışlar, yalnızlık hissi, asosyalleşme, aile içi iletişimin azalmasıdır. Bunların yanında depresyon, anksiyete, dikkat bozukluğu gibi ruhsal bozukluklara da neden olabilmektedir. Ayrıca elektronik spor oyunlarının sedanter yani hareketsiz oturarak oynanan oyunlardan oluşuyor olması obezite, karpal tünel sendromu gibi bedensel sorunları beraberinde getirebilmektedir.

“Alınan Kalori, Harcanan Enerjiden Fazla”

Aileler, uzun süreli ekran karşısında oturarak yapılan elektronik sporun neden olduğu obeziteye nasıl engel olabilirler?
Çocukluk çağı obezitesi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2016 yılında, dünyada tahmini 41 milyon obez ve fazla kilolu çocuk bulunmaktadır. Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması’na (COSI TUR-2016) göre, 2016 yılı itibariyle ilkokul ikinci sınıf çocuklarında yapılan çalışmada, fazla kilolu olma oranı %14,6; obez olma oranı ise %9,9’dur. Bu verilere göre, COSI TUR- 2013 çalışmasına kıyasla fazla kilolu olma oranı ve obezitede artış gözlenmiştir. Çocukluk çağı obezitelerinin nedenleri incelendiğinde ise, çok büyük bir yüzdesinin ekzojen obezite olduğu gözlenmiştir. Ekzojen obezite; alınan kalorinin, harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Düşük fiziksel aktivite, yağdan ve şekerden zengin besinlerle beslenme bu durumun temel sebebidir. Obezite önlenebilir ölümlerin sigaradan sonraki nedeni olup, tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar, çeşitli kanserler, polikistik over sendromu, infertilite başta olmak üzere birçok sistemik hastalıklara yol açabilmektedir. Obez çocukların birçoğunun erişkinlik hayatlarında da obez olarak devam ettiğini düşünürsek, obez çocuklar aynı zamanda yukarıda bahsedilen hastalıklar açısından da risk altında demektir. Bu nedenle, çocukluk çağı obezitelerinin önlemesi kritik önem arz etmektedir. Obezite ile ekran karşısında geçirilen süre ilişkisini inceleyen bir araştırmada, her bir saatlik sürenin erişkinlikte obez olma riskini %7 oranında artırdığı gösterilmiştir. Ekrana maruz kalma sürelerinin azaltıldığı randomize kontrollü çalışmalarda ise, beden kitle indeksinde azalma meydana gelmiştir. Yine birçok çalışmada elektronik spor oyunu oynama süresi arttıkça, obezite oranlarının arttığı görülmüştür. Obezite ile mücadele kapsamında ekran maruziyetinin etkilerini önlemede, ailelere yönelik bir takım tavsiyeler bulunmaktadır. Bu tavsiyeleri şöyle sayabiliriz: İlk 2 yaşta televizyon, tablet, cep telefonu, bilgisayar seyrettirilmemesi; 2 yaşından sonra ekran maruziyetinin günde 2 saati aşmaması, televizyon ve ekran karşısında yemek yenmemesi ve çocukların odasında televizyon, cep telefonu ve tablet bulundurulmaması gerekir. Ayrıca, her yaş grubunda ekran başında geçirilen süre, kontrol altında tutulmalıdır. Elektronik spor ve obezite ilişkisini inceleyen çalışmalar da, ekran başında geçiren sürenin kontrol edilmesine vurgu yapmaktadır. Burada dikkat çeken, elektronik sporla oynanan sedanter oyunların düşük fiziksel aktiviteye neden olmasının yanında, ekran başında yüksek kalorili besinlerin alımındaki artıştır. Bu iki nedenle eş zamanlı mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde, “exergames” denilen fiziksel aktivite ile birlikte oynanan alternatif elektronik spor oyunları, fiziksel aktiviteye yardımcı oyunlar ve sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmeye yönelik geri bildirim veren mobil uygulamalar ve oyunlar gündemdedir. Sedanter oyunlardan farklı olarak exergames gibi aktif video oyunlarında hareket sensörü zemini, kızılötesi sensörleri veya kameralar kullanılmakta ve bu oyunlar fiziksel olarak aktif olarak oynanmaktadır. Yapılan bir meta analizde, exergaming enerji tüketiminde güçlü bir korelasyon olup, enerji tüketiminde dinlenme seviyesine göre %300’lük bir artış oluşturduğu, bir başka çalışmada kalp hızında ve fiziksel aktivite düzeyinde artışa neden olduğu bildirilmiştir. Ancak halen çoğu elektronik spor oyunları sedanter oyunlardan oluşmaktadır. Elektronik sporun hızla yaygınlaşıp popüler hale geldiği günümüzde, aileler tarafından oyunların kontrolsüz yasaklanması uzun vadede soruna çözüm getirmemektedir. Bu nedenle, bebeklikten itibaren ekran maruziyetini kontrol altına almak birincil koruma olmalıdır. Elektronik spor oyunları ile uzun süre vakit geçiren çocukların durumunu incelerken uygulanması gereken yöntem, bu durumun nedenlerini ayrıntılı incelemek ve bu nedenlere yönelik çözümler üretmek, gerekli durumlarda profesyonel destek almak şeklinde olmalıdır.

“Fayda-Zarar Dengesi Gözetilmeli”

İnternet çağına doğmuş olan, sporu bile elektronik ortamda yapan bu nesli sizce nasıl bir gelecek bekliyor?
Ülkemiz mobil cihaz, bilgisayar ve oyun konsolu kullanımında ve kullanmaya başlama yaşı konusunda dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıca, bilgisayar başında vakit geçirme konusunda da ilk sırada yer almaktadır. Elektronik spor, bu çerçevede düşünülünce bilgisayar oyunu oynamak, boşa vakit geçirmek, hareketsiz ve asosyal yaşam, oyun bağımlılığı gibi birçok riskleri içermektedir. Ancak elektronik spor bir spor dalı olarak değerlendirildiğinde, diğer spor dalları gibi sportif bir yaşam, vakit geçirmek, sosyalleşmek, amatör veya profesyonel sporcu olmak gibi nedenleri içinde barındırır. Sadece elektronik spor değil, teknolojinin her alanında faydalı ve zararlı alanlar bulunmaktadır. Ancak doğru anlamak, fayda-zarar dengesini iyi değerlendirmek, küresel değişimi ve bu kuşağın çocuklarının talepleri doğrultusunda bu alanlara doğru yaklaşımları geliştirmek gerekmektedir. Çocuklarının taleplerini doğru yorumlayıp, onları doğru yönlendirebilme adına ailelerin doğru bilgilendirilmesi çok önemlidir.

Elektronik spor turnuvalarının artması çocukların aktif bedensel spor yapmalarına engel midir?
Obezite ile mücadelede okul öncesi dönemde çocukların günde 2 saati aktif oyun oynayarak geçirmeleri önerilirken, okul çağı çocuklarının günde 60 dakika terleyecek düzeyde fiziksel aktivitede bulunmaları tavsiye edilmektedir. Yapılan bir araştırmada, elektronik sporcuların günde ortalama olarak 3-4 saat video oyun oynadıkları, turnuvaya katılacak olan sporcuların ise günde 10 saatten daha fazla video oyun oynadıkları saptanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışmada ise, 8-18 yaş grubundaki çocukların günde ortalama 1 saat 13 dakika video oyunları ile vakit geçirdikleri görülmüştür. Çocukların fiziksel aktivite yapabileceği vakitte sedanter oyun oynamayı tercih edebilmeleri, bedensel sporla ilgilenmenin önünde engel olabilmektedir.

“E-Spor Bir Kaçış Aracı”

İnternet kullanımı ve kilo alımı arasındaki ilişkiyi incelemek üzere yapılan çalışmalarda, çocukların aile içi ilişkilerin kopuk olmasından dolayı ailelerinden görmedikleri ilgiyi sanal ortamda aradıkları görülmüş. Elektronik sporun bu kadar yaygın olmasının nedenlerinden biri de bu tespit olabilir mi?
Elektronik sporun hızla yaygınlaşmasının birçok nedeni vardır. Bu nedenlerin başında, teknolojinin hızla ilerlemesi, internetin yaygınlaşması, internet kafelerin ve rekabetçi oyunların ortaya çıkması geliyor. Artık elektronik spor sadece oyun alanı olmaktan çıkıp, profesyonel turnuvaların düzenlendiği, gelir elde edilen ve kariyer planlanan profesyonel bir alana dönüşmüştür. Bu kapsamda bakıldığı zaman elektronik sporla ilgilenen, takip eden amatör kesimin yanında profesyonel bir kesimde yer almaktadır. Ancak yine de, kişilerin hangi motivasyonla oyunları oynadıkları oldukça karmaşık bir konudur ve içinde bulundukları sosyo ekonomik ve kültürel etkenlerle etkileşim halindedir. Yapılan birçok çalışmada rekabet, akran baskısı, beceri geliştirme, dikkat dağıtma ve sosyal etkileşim etmenlerinin oyun oynama ile harcanan zaman miktarı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur. Ülkemizde yapılan sınırlı sayıdaki araştırmada, elektronik sporla ilgilenenlerinin çoğunluğunun amatör düzeyde olduğunu görüyoruz. Elektronik sporla ilgilenenlerin motivasyonlarının başında eğlence, oyun sevgisi ve oyun arzusu yer almaktadır. Özellikle, ilgi görmeyen, aile içerisinde sağlıklı ve güvenli bir ortam bulamayan veya aile içi çatışma yaşayan, sosyal kayıp yaşamış, az arkadaşı olan, akrabalarıyla samimi ilişkileri olmayan, okulda başarısız olan çocuklar interneti kaçış aracı olarak görebilmektedir. İnternet bağımlılığı gibi elektronik sporla ilgilenenlerin birçoğu, elektronik sporu gerçeklerden kaçma aracı olarak görmektedir. Problemli elektronik spor alışkanlıklarının, internet bağımlılığı ile benzer olması nedeniyle, oyun bağımlılığının dolaylı nedenleri olarak düşünülmesi gerekir.

Elektronik sporun çocuk gelişimine olumsuz etkilerini azaltmak adına yetkililere önerileriniz neler?
Elektronik spor, iyi yönetilmesi gereken bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Bunu yaparken olumlu ve olumsuz yönleri göz önünde bulundurulmalıdır. Olumsuz etkilerinin başında obezite ve oyun, internet bağımlılığı, internette oyun oynama bozukluğu yer almaktadır. Bu sorunlar ile mücadele için uygulanacak politikalar ve alınması gereken önlemler belirlenmelidir. Alınabilecek önlemlerde toplumsal temelli yaklaşımların benimsenmesi, bu önlemlere göre hem bireysel olarak çocuklara, hem ailelere hem de toplumsal düzeydeki müdahaleler için politika üreticilere görev tanımlanması, olumsuz etkilerle etkin mücadelenin yapı taşlarını oluşturmaktadır. Elektronik sporla ilgilenenlerin ve ailelerin elektronik spor, internet, oyun bağımlılıkları ve obezite ile ilişkisi konularında doğru bilgi ve yaklaşımları edinmesine destek olunmalı, fiziksel aktivitenin artırılması ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının edinilmesini sağlayacak alternatif mobil, bilgisayar uygulamalarının elektronik spor kapsamında teşvik edilmesi değerlendirilmelidir.

Ailelere Öneriler

  • İlk 2 yaşta; televizyon, tablet, cep telefonu, bilgisayar seyrettirilmemeli.
  • 2 yaşından sonra; ekran karşısında geçirilen süre 2 saati aşmamalı. Odasında televizyon, cep telefonu ve tablet bulundurulmamalı.
  • Her yaş grubu için; ekran başında geçirilen süre kontrol altında tutulmalı.

Dr. Şeyma Arslan Kimdir?

2012 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil hekimliği yapmıştır. Dr. Arslan, İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda asistan doktor olarak görev yapmakta ve İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde sağlık ekonomisi yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019