Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1045
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

Göksan GÖKTAŞ

TBMM Sağlık ve Aile Çalışma Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekilliğini sürdüren M. Pervin Tuba Durgut ile nikotin ve tütün ürünlerine yönelik düzenlenen bıraktırma kampanyalarının etkinliğini ve bunların nasıl geliştirilebileceğini konuştuk.

Nikotin ve tütün ürünlerine(sigara, nargile, puro) yönelik bilinçlendirme kampanyalarının etkisi ve önemi nedir? Ne tür dönüşler alıyorsunuz? Bu kampanyaların tekrarlanma sıklığı ne olmalıdır?

Nikotin ve tütün ürünleri(sigara, nargile, puro) karşıtı medya kampanyaları, bizim de taraf olup imzaladığımız Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi 12. maddesinin gereği etkinliği ispatlanmış önemli bir mücadele aracıdır. Kanıta dayalı yöntem ve temalarla geliştirilmiş medya kampanyalarıyla toplumda farkındalık oluşturmak, bilgi artırmak, tutum ve inançları etkilemek, davranış değişikliği için kişileri motive etmek, sosyal normların değişmesine katkıda bulunmak ve politik/yasal değişim için olumlu koşulları sağlamak mümkündür.

Bir kampanyanın etkili olabilmesi için ölçülebilir hedeflerinin olması önemlidir; bunun için hedef kitle analizi, doğru mesaj geliştirme, mesajların odak gruplarda test edilmesi elde edilen verileri baz alarak materyallerin geliştirilmesi ve yeterli frekansta yayınlanması önemlidir. Kampanya öncesi ve sonrası yapılan analizler ölçülebilir hedeflerimize ne oranda ulaştığımız yani kampanyanın etkinliği konusunda bizi bilgilendirecek ve daha sonraki kampanyalar için de yönlendirici olacaktır. Yeşilay medya kampanyalarını bu prensiplere bağlı olarak geliştirdiği için etkinlik analizlerine de yansıyan çok olumlu dönüşler alıyoruz.

Tütün(sigara) endüstrisi reklam yasaklarına rağmen farklı taktikler ve ürünlerle, başta çocuk ve gençler olmak üzere, toplumu hedef almaya devam ettiğine göre, bizim de karşı mücadele ve bilinçlendirme kampanyalarımızın sürekli ve sürdürülebilir olması önemlidir. Medya kampanyalarının bütüncül bir mücadelenin önemli bir aracı olduğunu unutmamalıyız. Bütüncül mücadele kapalı alanları dumansız yapan kanunların tavizsiz uygulanması, tütün ürünlerine(sigara, nargile, puro) yüksek vergilerin uygulanması, sigara endüstrisinin her türlü reklam ve pazarlama faaliyetinin engellenmesi, sigara bırakma hizmetlerinin devamlı ve ulaşılabilir olması demektir ve kanıta dayalı medya kampanyaları bu bütüncül mücadelenin bir parçası olarak anlamlı ve etkilidir.

Sizce en etkili nikotin ve tütün(sigara) bıraktırma kampanyaları, tarz ve içerik olarak, hangileri oldu? Deneyimlerinizden yola çıkarak hangi tarz çalışmaların daha etkili olduğu kanısına vardınız?

Hedef kitleyi davranış değişimine yönelten başarılı nikotin ve tütün ürünleri(sigara, nargile, puro) kampanyalarının nasıl olması gerektiğine dair elimizde çok kapsamlı bir uluslararası literatür ve tecrübe mevcut, kendi tecrübelerimiz de bu bilgi ve tecrübeyle örtüşüyor. Bu bilgi ve tecrübeler ışığında, sigaranın neden bırakılması gerektiğini işleyen mesajlar geliştirirken sigaranın zararlı etkilerini açıkça gösteren, duygusal içerik olarak yoğun (gerçek kişilerin duygusal hikayelerinin kullanıldığı) reklamların etkili olduğunu görüyoruz. Literatür sigarayı hemen bırakmak için aksiyona yöneltecek pişmanlık, öfke, korku, hüzün gibi duyguları ortaya çıkaran temalar kullanılmasını öneriyor. Sigaranın organlara verdiği zararları açık ve gerçekçi bir şekilde gösteren reklamların da etkili olduğunu biliyoruz. Sigaranın nasıl bırakılması gerektiğini işleyen mesajlar geliştirirken ise destekleyici, pozitif, uygun sigara bırakma hizmetleri konusunda bilgilendirici, umut verici pozitif bir ton kullanılması gerekiyor.

Yeşilay’ın ‘’SİGARAYI BIRAK, HAYATI BIRAKMA’’ kampanyası NEDEN ve NASIL ı içeren tema ve fazlarıyla çok etkin ve beğenilen bir kampanya olarak örnek verilebilir. Kampanya öncesi ve sonrası yapılan anketler de kampanyanın etkinliğini doğrular mahiyetteydi. 1200 kişiyi kapsayan anket sonuçlarına göre kampanyanın hatırlanma oranının oldukça yüksek olduğunu görürken, kampanyayı hatırlayanların sigaranın zararları konusunda sadece farkındalık artırmakla kalmayıp, davranış değişimine yönelik niyet ve davranış değişikliği içerisinde olduğunu da gördük.

Yeşilay’ın bu konudaki çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Ortak hareket ettiğiniz çalışma alanları ve noktalar neler?

Yeşilay, kanıta dayalı yöntemlerle, etkinlik analizleri yapılmış, bilimi ve sanatı birleştirerek geliştirdiği kampanyalarla sadece Türkiye’de değil dünyada da ilgi çekiyor. Bu yüzdendir ki, Yeşilay’ımızın başarılı medya kampanyaları pek çok ülkede adapte edilip uygulanıyor; dünyada iyi uygulama örnekleri arasında yer buluyor. Yeşilay’ın sigara endüstrisinin gerçek yüzünü göstermek üzere yürüttüğü “Onlar Kazanırken Biz Kaybediyoruz” kampanyası da endüstri denormalizasyonu dediğimiz konseptin başarılı örneklerinden biri oldu. Özellikle gençlerin, çok uluslu sigara şirketlerinin nasıl bir sömürü sisteminin baş aktörleri olduğunu görmeleri çok önemli. Ben de bir Yeşilay gönüllüsü olarak bu kampanyalara elimden gelen desteği veriyorum.

COVID-19 salgını döneminde yürütülen ekstra kampanyaların bağımlılığı azaltma konusundaki etkileri neler oldu?

Yeşilay’ın “Koronavirüs sigarayı sever” sloganıyla sürdürdüğü ve sigaranın COVID-19 salgını üzerindeki olumsuz etkilerini açık ve sade bir şekilde anlattığı medya kampanyasının etkili olduğunu, kampanyada aranması tavsiye edilen YEDAM Danışmanlık Hattı’na başvurulardaki belirgin artıştan anlayabiliyoruz.

Nikotin ve tütün ürünlerine(sigara, nargile, puro) başlama yaşı yıllar içinde nasıl değişti? Bu konuda olumlu ya da olumsuz gelişmeler var mı?

Ülkemizde yetişkinlerdeki tütün kullanım oranlarındaki değişimler Küresel Yetişkin Tütün Araştırması ile çocuklardaki kullanım oranları ise ulusal ölçekli, okul tabanlı araştırmalarla izlenmektedir. Bu verilerin seneler içindeki değişimine bakarak olumlu ve olumsuz gelişmeleri takip edebiliyoruz. 2008 yılında yapılan Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA) sonuçlarına göre erkeklerde yüzde 47,9  kadınlarda  yüzde 15,2  olan tütün(sigara) kullanım oranlarının 2012 yılında tekrarlanan KYTA sonuçlarına göre ;erkeklerde  yüzde 41,5’e,  kadınların yüzde 13,1’e düştüğünü görüp halk sağlığı savunucuları olarak çok sevinmiştik. 2008 ile 2012 yılları arasında ülkemizin yürüttüğü başta vergi ve kapalı alanları dumansız yapan yasalar olmak üzere çok başarılı tütün kontrolü çalışmaları neticesinde tütün(sigara) kullanım oranları yüzde 13,4 oranında düşürülmüş ve yaklaşık 2 milyon kişinin sigaraya başlamaması veya sigarayı bırakması sağlanmıştı. Ne var ki aynı yöntem ile 2016 yılında üçüncü kez tekrarlanan KYTA sonuçlarına göre sigara içme oranlarında tekrar yükselişler oldu. 2012 ile 2016 yılları arasında tütün kontrolü yasalarına uyumun gevşemesi ve tütün endüstrisinin özellikle kadınlara ve gençlere yönelik agresif reklam, paketleme ve fiyat politikaları sonucunda sigara içme oranlarında yüzde 16,7 oranında bir artış söz konusu olmuştur.

Ülkemizde 13-15 yaş grubundaki sigara içme oranları da 2003 yılından bu yana 2009, 2012 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen ulusal ölçekli, okul tabanlı araştırmalarla izlenmektedir. 2003 yılında 13-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 8,4’ü herhangi bir tütün ürünü(sigara, nargile, puro) kullandıklarını belirtirken, halen sigara içenlerin oranı yüzde 6,9 (erkeklerde yüzde 9,4 ve kızlarda yüzde 3,5) olarak bulunmuştur. Aynı yöntem ile ulusal düzeyde tekrarlanan 2017 yılı Küresel Gençlik Tütün Araştırması’nda (KGTA/GYTS) aynı yaş grubundaki çocukların yüzde 17,9’unun herhangi bir tütün ürünü kullandıklarını belirtmesi maalesef çocuk ve gençler arasında tütün salgınının artarak devam ettiğini göstermiştir.

COVID-19 ve nikotin-tütün bağımlılığı ilişkisi konusunda elinizde ne gibi veriler var?

Tütün ürünlerinin(sigara, nargile, puro) akciğerler ve kalbimize büyük hasar verdiği üzerinde tartışma olmayan bilimsel bir gerçek, dahası tütün ürünlerinin(sigara, nargile, puro) viral solunum yolu enfeksiyonlarını artırdığına dair elimizde yeterli bilimsel kanıt var. Tütün ürünleri, bağışıklık sistemimizi baskılayarak enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini zayıflatıyor. Nargile gibi paylaşılan ürünler COVID-19 bulaşmasında çok önemli bir risk kaynağı olduğundan, Dünya Sağlık Örgütü nargile kullanımının yasaklanması öneriyor. Bu önerilerin ışığında ülkemizde nargile kafelerin korona salgınını önleme kapsamında kapatılması çok yerinde bir müdahale olmuştur. Koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölüm ve zatürre vakaları ile ilgili analizler sigaranın ağırlaştırıcı rolü üzerinde önemli ipuçları içeriyor. Ağırlaşan zatürreyle seyreden  veya ölümle sonuçlanan COVID-19 vakaları incelendiğinde bu durumun sigara içenlerde 14 kat daha fazla olduğu görülmüştür. Sigara içenler COVID-19’a 2,24 kat daha fazla yakalanıyor. Sigara ve diğer tüm tütün ürünlerinde (nargile, elektronik sigara, ısıtılmış sigara vs.) bulunan nikotin immün sistem (bağışıklık) fonksiyonlarını bozan ve baskılayan en tehlikeli kimyasal maddedir. Bağımlılık yapan bu tehlikeli maddeden sadece pandemi döneminde değil her zaman uzak durmak en akıllıca olandır.

Nikotin ve tütüne(sigara) ulaşma konusunda gençleri koruyacak yeni çalışmalar olacak mı?

Çokuluslu sigara şirketlerinin kirli taktikleri konusunda gençleri bilinçlendirmek ve onlardaki enerji ve başkaldırıyı çok uluslu sigara şirketlerine karşı yöneltmek etkili bir yol. Sigara endüstrisinin gerçek yüzünü deşifre eden kampanyalarımıza devam edeceğiz. Gençlere nasihat eder tarzda değil, gençlerin öncülüğünde kampanyalar yapmanın çok daha etkili olduğunu biliyoruz. Çalışmalarımız da bu prensibe uygun olacak. Bununla birlikte DSÖ yüksek vergilerle sigara fiyatlarını artırmayı çocuk ve gençleri korumada en etkili politika olarak öneriyor. Yüksek vergilendirme için savunuculuk faaliyetlerimiz devam edecek. 18 yaşın altına sigara satış yasağının çok daha sıkı denetlenmesinin ve bu yaş sınırının pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi 21’e çıkarılmasının da olumlu sonuçları olacağını düşünüyorum.

Okullarda farkındalığı arttırmak için çalışmalar yapılıyor mu?

Yeşilay, TBM (Türkiye Bağımlılıkla Mücadele) Eğitim Programı kapsamında okullarda farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu programın çok da olumlu geri dönüşleri olduğunu biliyoruz.

M. PERVİN TUBA DURGUT KİMDİR?

1973 Rize doğumlu olan M. Pervin Tuba Durgut, lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini İndiana Üniversitesinde Halk Sağlığı alanında tamamladı. Bağımlılıklarla mücadele özel ilgi ve çalışma alanlarının başında geliyor. M. Pervin Tuba Durgut, halen İstanbul milletvekili olarak TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekilliği görevini sürdürüyor.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019