Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1072
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

Yusuf DURAN

Kentlerin yeniden ihya süreci kapsamında kentsel yenileme ve dönüşüm çalışmalarının nasıl yapılması gerektiğini İstanbul’un ilk kentsel yenileme projesi olan Sulukule’nin mimarı Fatih eski Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çifci ile konuştuk. 
 
DEPREM RİSKİ TAŞIMAYAN YER: SULUKULE            
Sulukule İstanbul’un kentsel yenileme yapılan ilk bölgesi oldu.  Sulukule’de neden yenilemeye ihtiyaç duyuldu?
Kentsel yenileme projeleri kentlerin SİT bölgelerindeki alanlarda 5366 sayılı kanun gereği yapılması gereken uygulamalardır. SİT alanlarındaki harabe haline gelmiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış tarihi nitelikli ya da niteliksiz yapıların ele alınarak bölgesel olarak (en az bir ada bazında) yenilenmesi, dönüşümü ve depreme dayanıklı hale gelmesini sağlamak için yapılan uygulamalardır.
Bu işin en bariz örneği İstanbul Fatih’te Sulukule ve Ayvansaray’da yapılmıştır. Bir de Beyoğlu Tarlabaşı örneği olmak üzere üç ayrı yerde uygulama yapıldı. Aslında Fatih’in daha geniş alanlarında kentsel yenileme alanları oluşturduğumuz halde bir takım sebepler nedeniyle bunlar yapılamadı. Şu anda İstanbul’un Fatih semtinde deprem riski taşımadan oturulabilecek tek yer varsa o da Sulukule ve Ayvansaray’dır. Bunun dışında Fatih, bir deprem bölgesidir. 5366 sayılı yasa gereği kentsel yenilemenin mutlaka tamamlanması gerekir.
 
“SULUKULE SAKİNLERİNİN TEKRAR BURADA OTURMALARINI HEDEFLEDİK”
Sulukule Kentsel Yenileme Projesi’nin kapsamından bahseder misiniz? Proje ile neler yapıldı?
Sulukule’de kentsel yenileme kapsamında ilk olarak bölgeyi kentsel yenileme alanı olarak ilan ettik. Kentsel yenileme alanlarının ilan edilmesinin onayı Bakanlar Kurulu’ndan geçer. Bakanlar Kurulu onayı sonrası çalışmalara başladık ve bölgedeki mevcut durumun tespitini gerçekleştirdik. Bölgede kaç hane var, bunlar kaç metrekare yerde oturuyorlar, ne kadar mal sahibi ve kiracı var, ne kadar iş yeri ve konut var? Bu tespitlere göre de alanda bir avan proje oluşturduk. Bu avan projeyi buradaki insanların mevcut durumlarının ıslahı yolunda ve mevcut durumlarını değerlendirerek yaptık. İnsanların bu alandan taşınmadan tekrar burada oturmalarını sağlamak hedefli bir proje gerçekleştirdik.
Bütün bunların ardından projeyi ilan ettik. Hazırladığımız avan projeye göre Sulukule’deki bölge sakinleri ve mülk sahiplerini çağırıp projeyi izah ederek, her mülk sahibinin mülkünün değeri oranında bir sözleşme imzaladık. Gayrimenkul bedeli beş katına kadar yüksek tutuldu. Bu sözleşme gereği bu insanlara yeni yapacağımız yerlerden her bir bağımsız birime karşılık bağımsız bir birim olmak üzere yeni yer verdik. Verdiğimiz yeri kendi parselini esas alarak verdik. Mülkünün (taşınmazının) değeri vereceğimiz yerin değerinden fazla ise aradaki farkı nakit olarak kendilerine ödedik. Ancak vereceğimiz taşınmazın değeri kendi taşınmazının değerinden yüksekse aradaki farkı da 20 yıl gibi eşit bir sürede eşit taksitlerle ödemek şartıyla kendileriyle bir sözleşme yaptık. Bu sözleşmeye göre de projeyi geliştirdik.
Fakat buradaki insanların birçoğu mülklerini içinde bulundukları ekonomik şartları değerlendirerek satmaya kalktılar. Projeyi duyan bir takım insanlar Sulukule’den yer almak için hücum ettiler. Bizim belediye olarak biçtiğimiz muhammen bedelin çok üstünde paralar vererek Sulukule’den yer kapatmaya kalktılar. Biz bunu engellemek için kamulaştırma şerhi koyduk. Fakat buna rağmen yine de satışlar yapıldı; çünkü alıcı kamulaştırma şerhini kabul ettiği takdirde satış gerçekleştirilebiliyor. Yasal olarak bunun önüne geçebilecek bir engel yoktu. Vatandaşların bir kısmı yerlerini sattı. Sulukule’de oturan yaklaşık 620 hane vardı. Bunların yaklaşık üçte ikisi kiracı durumdaydı. Geri kalan üçte birlik kısım ise mülk sahibiydi.
 
“KİRACILARI DA MÜLK SAHİBİ YAPTIK”
Mülk sahipleri ve kiracılar için nasıl bir yol izlendi?
Mülk sahiplerine Sulukule’den, kiracılara ise mülk sahipleri ile aynı şartlara sahip olmak üzere maliyet üzerinden İstanbul’un muhtelif semtlerinde TOKİ ile yapacağımız konutlardan konut edinme hakkı sağladık. Bu konutların 346 tanesi Arnavutköy Taşoluk bölgesindeydi. Bu konutlar 2-3 katlı binalarda 2+1 ve 3+1 şeklinde dairelerdi. O günün şartlarında 2+1 dairelerin fiyatı 45 bin TL, 3+1 dairelerin fiyatı 55 bin TL olarak belirlenmişti. Bu tutarlar 20 yıl geri ödemeliydi. Sulukule’den taşıdığımız insanlara aynı zamanda, kiracı- ev sahibi ayrımı yapmaksızın, taşınma yardımı da yaptık. Buraya gelen vatandaşların aylık geri ödemeleri 200-300 TL civarında idi. Bu tutar Sulukule’deki kira bedelleri ile aynıydı. Belediye olarak biz bu tutarın da 100 TL’sini ayrıca her ay kendilerine ödedik. Fakat bu kişilerin zaman içinde evlerini sattıklarını öğrendik. Bu tabii bizim açımızdan üzücü bir olaydı.
Yine Kayabaşı bölgesinde aynı şartlarda 180 konut verirken geride kalan mülk sahiplerine Sulukule’den mülk verdik. Mülk sahipleri anahtarları kendilerine teslim edilene kadar hiçbir fiyat farkı ödemediler. Sulukule’deki mülk sahipleri anahtarlarını aldıktan sonra ödeyecekleri fark varsa ödemeyi bu tarihten sonra 20 yıl vadeyle yapmaya başladılar.
 
“ROMANLARIN KÜLTÜREL YAŞAMINI DİKKATE ALDIK”
Sulukule’de yapılan konutların özelliklerinden bahsedebilir misiniz?
Sulukule İstanbul’un göbeğinde ve fiziken oturulamayacak durumda kötü bir haldeydi. Tamamen bir çöküntü alanıydı. Çağa uygun olmayan yaşam standartları olan bu alandan insanları kurtarmamız gerekiyordu. Proje olarak öncelikle bu alanı seçmemizin nedenleri bunlardı. Sulukule’de elektrik, su yoktu. Bölge sakinlerinin çoğu kaçak elektrik kullanıyordu. Kamunun bölgeye girmesinde büyük sıkıntı vardı. Sulukule kendi içinde bir gettoya dönüşmüştü. Yaptığımız tespitlerde 10 metrekarelik bölümlerde 15-20 kişinin elektrik ve su olmadan yaşadığını gördük. Bunları çoğu da işgalci durumdaydı. Mal sahipleri bu kişilerle hiçbir şekilde iletişim kuramıyordu.
Bölgede tespit ettiğimiz 620 haneyi kapsayacak şekilde bir avan proje geliştirdik. Buna göre Sulukule’de İstanbul’un tarihi süreci ve suretine uygun şekilde iki ve üç katlı konutlar inşa ettik. Romanların iç avlu ve taşlıklarda oturup sohbet etme gibi bir kültürel yapısı vardır. Sulukule yenileme projesinde bu kültürel yapıya uygun olacak şekilde taşlık ve iç avlu oluşturan bir planlama yaparak konutları inşa ettik. Konutlar depreme dayanıklı ve alt kısımlarında otopark olacak şekilde tasarlandı. Projede yapmadığımız tek şey Romanların at arabaları için ahır oldu. Onun dışındaki her şeyi yaptık.
 
“DEVLET SIFIR MALİYETLE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPABİLİR”
Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerde kentsel yenileme ve dönüşüm çalışmalarında, Sulukule örneğinden de yola çıkılarak, afete dirençli bina ve şehirlerin imarı için ne tür planlama ve uygulamalar yapılmalı?
Depremler ülkemizin değişmez bir gerçeğidir. Depremler, önlenmesi mümkün olmayan, ne zaman, nerede ve ne şiddette olacağı önceden kestirilmeyen doğal bir olaydır. Ne yazık ki bu doğa olayı, ülkemizde felaketlere dönüşmekte, büyük ölçüde can ve mal kaybına sebebiyet vermektedir. Bunun sebebi; kentlerimizin, yerleşim alanlarımızın deprem olayının yaratacağı felaketler dikkate alınmadan kontrolsüz bir şekilde oluşturulmasıdır. O halde ne yapılmalı? Bu doğa olayı felakete dönüşmeden nasıl atlatılmalı? Mevcut yapı stoğumuzun deprem sonrası yaratacağı yıkımlardan, felaketlerden, ağır can ve mal kaybından kısacası yaratacağı insani ve ekonomik travmalardan kurtarılmasın mümkün olabilir mi? Bunun mümkün olmadığını ülkemizi vuran depremler sonucu ortaya çıkan ağır yapısal yıkımlar, insani ve ekonomik kayıplar ve felaketler ortaya koymuştur. Öyleyse öncelikle deprem riski taşıyan bölgelerdeki kentlerde ve yerleşim alanlarında, mevcut yapı stoğumuzu depremlere dayanıklı hale getirmemiz şarttır. Bu doğrultuda düzenlenmiş kanunlarımız da mevcuttur. Bunlardan bir tanesi SİT alanları için düzenlenmiş olan 5366 sayılı Kentsel Yenileme Kanunu bir diğeri de 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu’dur.  Her iki yasa da bu dönüşümlerin yapılmasını ve kentlerin depreme dayanıklı hale getirilmesini öngörmektedir. Ancak 6306 sayılı yasaya, bu işin kamunun koordinatörlüğünde ve kamuya yük getirmeyecek şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeler getirilmelidir; ki bu dönüşümün kamuya yük getirilmeden yapılması mümkündür. Yeter ki bu konuda siyasi yönetim irade koysun ve bu iş ve işlemleri yapacak yetenekte idari ve teknik kadroları oluşturup işe başlayabilsin. İstanbul Fatih Sulukule ve Ayvansaray’da, 5366 sayılı yasa gereği yapılan kentsel yenilemeler bu uygulamanın en iyi örneklerindendir. Burada zamanın Belediye Başkanı Mustafa Demir siyasi olarak tam irade koymuş ve oluşturduğu ekip de bu işi başarı ile yürütüp tamamlamıştır. Şu anda Fatih’te deprem korkusu olmadan oturulabilecek ter yer buralardır.
 
Kamuya yük getirilmeden çözüm nasıl olacak? Açıklar mısınız?
Şu anda riskli yapıların bulunduğu bölgelerde mülk sahiplerinin alanlarından yüzde 20 keserek, mevcut imarı yüzde 30 artırarak ve ada bazında uygulama yapmak kaydıyla devlet beş kuruş para harcamadan yenileme ve dönüşümü yaptırabilir. Çünkü yüzde 50 kat karşılığı yere her müteahhit girer.
 
Neden ada bazında uygulama yapılmalı?
6306 sayılı yasaya bir madde ekleyerek mülk sahiplerinden yüzde 20 alınması, mevcut imar hakkını yüzde 30 artırılması kaydıyla ve ada bazında uygulama yapılarak devlet para harcamadan bu sorunu çözebilir. Burada devlet lokomotif görevi görmeli. İnşaat yapıcıyı, yükleniciyi devlet bulmalı. Müteahhit ile vatandaş hiçbir şekilde karşı karşıya kalmamalı, Standardı ve avan projeyi devlet oluşturmalıdır. Avan projeye göre hak sahiplerine dağıtımı devlet yapmalı ve ondan sonra yapım işini müteahhide vermelidir.
 
“HAK SAHİPLERİNE ADALETLİ DAĞITIM ÇOK ÖNEMLİ”
Peki, bu arada devlete düşen görev nedir? Bu alanlar yapılırken insanlar nereye gidecekler? Deprem bölgesindeki binlerce aile nereye gidecek?
Şu anda deprem bölgesinde evleri yıkılan insanlar çadırlar ve konteynerler de kalıyorlar. Bu olağanüstü bir durumdur. Devlet bu insanlar için sayıya göre prefabrik konut yapacak ve insanlar 1,5-2 sene bu prefabrik konutlarda oturacak. Konutların inşaatı bittikten sonra da depremden etkilenenlere yerleri teslim edecek. Bu hem 6306 sayılı kanuna hem de 5366 sayılı kanuna bir madde ilave edilerek yapılır. Aynı zamanda büyükşehirlerde beş binlik imar planlarına böyle bir plan notu eklenerek de yapılabilir. Konutların yapımındaki standartlar ise yasal düzenleme yapıldıktan sonra hazırlanacak yönetmeliklerle ortaya konulur. Yönetmelikte şunlar belirlenir: Daireler insanlara nasıl verilecek?, İnşaatlar nasıl yapılacak? Ada bazında uygulama nasıl yapılacak? Ada bazındaki uygulamalarda şu örneği verebiliriz: Örneğin diyelim ki adada 50 parsel olsun. Bu parsellerin tamamı ada bazında birleştirilerek tek bir parsel haline getirilmeli. Bu parsellerin sahipleri de parsel büyüklüğüne göre bu tek parselde hisselendirilmeli. Tek parsel üzerinde inşaatlar blok blok yapılmalı. Dört parselin üzerine ayrı ayrı dört bina yapılacak yerde tek bir binada dört daire yapılmalı. İnsanlar binanın tek girişinden dört ayrı daireye girmeli. Şu anda her bir parsele yapılan bina için ayrı bir giriş yapılıyor ve her binada yaklaşık 20 metrekare bir merdiven kaybı oluşuyor. Dört binada bu kayıp 80 metrekare olur. Bahsettiğim şekilde yapılan binada 60 metrekare alan kazanılır. Bu 60 metrekare istenirse mülk sahipleri lehine istenirse de müteahhit adına (yönetmelikte belirlenen şartlara göre) kullanılabilir.
Bir de burada şunu ifade etmek istiyorum; dağıtımın adaletli olmasını, hak sahiplerinin hakkının dağıtılmasını öncelikle devletin yapması lazım.  Kamu iradesini ortaya koyacak, bu iradeye uygun hareket edecek insanları bulacak ve adaletten bir milim sapmamak kaydıyla hak ve adaleti koruyarak vatandaşın hakkını koruyacak; çünkü vatandaşın hakkı kutsaldır.
 
Bu süreçte devlet ve belediye ilişkisi nasıl olmalı?
Kentleri abat eden de berbat eden de belediyelerdir. 40 yıllık belediyeci olarak söylüyorum, bu işin sorumlusu belediyelerdir. Kentlerin gelişmişliği o kentlerdeki kamusal alanların rahatlığı ile ölçülür. Bunu yapan da belediyelerdir. Türkiye’de merkezi yönetim ile belediyeler iş birliği yapmak zorundadır. Başka çaresi yoktur, bu bir vebaldir. Belediye istemezse insanlar kaçak çivi bile çakamazlar.
 
Sizce beklenen İstanbul depremine karşı acil olarak neler yapılmalı?
İstanbul’da bugün bu tür bir çalışma başlatılsın şehir 10 yıl içinde depreme dayanıklı hale gelir. Japonya bu işi Kobe depremi sonrası beş sene içinde çözdü. Biz İstanbul’da 24 senede çözemedik. Bahsettiğim düzenleme ve uygulamalarla hangi müteahhit İstanbul’da yüzde 50 yere kat karşılığı girmez. İstanbul’un deprem dışında en büyük sorunu da otopark problemidir. İstanbul’da trafiği tıkayan sebeplerin en başında, yollara sağlı sollu araç park edilmesi geliyor. Bu otopark sorunu çözülürse şehir içi trafik sorununun yüzde 60-70 oranında azalacağını tahmin ediyorum. Ada bazlı projede müteahhit adanın altını tamamen boşaltarak otopark yapacak. Üst kısmını da yeşillendirip sosyal donatı alanlarıyla onararak o ada içindeki sosyal iletişimi sağlayacak. Komşuluk ilişkileri gelişecek. Kentli insanı birbirini tanımamaktan kurtarıp, insanlara akşamları oturup sohbet edebilecekleri, çay içebilecekleri alanlar sunulacak.  

MUSTAFA ÇİFCİ KİMDİR?
1953 yılında Ordu’nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Tekkiraz İlkokulunda başladı. Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Fotogrametri ve Jeodezi Bölümü’nden mezun olan Mustafa Çifci, sırasıyla Ordu Bölge Tapulama Müdürlüğü, Ünye Tapulama Müdürlüğü, İstanbul Belediye Başkanlığı Harita Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi Şube Müdürlüğü’nde teknik eleman, Beşiktaş Belediye Başkanlığı’nda müdürlük, İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nde teknik eleman ve Eminönü Belediye Başkanlığında müdür olarak görev yaptı. 2006-2014 yılları arasında Fatih Belediye Başkanlığında Başkan Danışmanı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2014 yılında emekli olduktan sonra Çalık Holding Gap İnşaat Proje Koordinatörlüğü görevini sürdüren Çifci, 2017-2018 yıllarında yine Fatih Belediyesinde Başkan Danışmanlığı ve Proje Koordinatörlüğü görevlerini yaptı. Mustafa Çifci, gayrimenkul değerleme ve geliştirme, yerel yönetimlerde toplam kalite, kent bilgi sistemi, coğrafi bilgi sistemi, kentsel yenileme ve kentsen dönüşüm alanlarında uzmandır.

Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019