Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1039
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

Yusuf DURAN

Gençlerde alkol ve madde kullanımı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelecek nesilleri tehdit eden önemli problemler arasında yer alıyor. Alkol tüketimi her yaş grubunda görülmekle birlikte bireylerin alkolle tanışmaları çoğunlukla gençlik dönemlerine rastlıyor. Gençlerin alkole başlamasında etkili olan faktörleri ve yapılması gerekenleri Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Uz. Dr. Aziz Mehmet Gökbakan’la konuştuk.
 
İnsan hayatında biyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutu ile önemli bir süreci oluşturan gençlik dönemi, kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal gelişiminin ve kişiliğinin oluşmasında hassas bir süreci ihtiva ediyor. Yetişkinlik rollerinin öğrenildiği, erken yetişkinlik döneminin yaşandığı ergenlik dönemi, zihinsel ve duygusal özelliklerinden dolayı maalesef alkol ve madde kullanımına başlamak için zemin oluşturabiliyor.

Bir geçiş dönemi yaşayan ergenler, arkadaşları tarafından “kabul görmek” ve “yetişkin gibi” olabilmek için alkole yönelebiliyor. Ergenlerin yaşadığı ailesel ve içsel gerilimler ve çatışmalar sonucu alkol tüketimi bir tepki ve sonrasında da bir bağımlılık olarak ortaya çıkabiliyor. Dahası ergen farklı deneyimlere başvurup “keyif” almak isteyeceği bir dönemden geçiyor. Sosyalleşme sürecinin yaşandığı ergenlik döneminde arkadaşlık ilişkilerinin önem kazanmasıyla, alkole yöneliş eğilimi gözleniyor. Ergenler, alkol tüketilen bir arkadaş grubuna dahil olabilmek ve grupta yer edinebilmek için alkol kullanmaya başlayabiliyor. Aile ortamından daha çok arkadaşlarıyla vakit geçiren gençlerde alkole başlama oranının daha yüksek olduğu görülüyor.

Öte yandan değişen kişiliği içinde yetişkinler dünyasında kendine yer edinebilmek amacıyla gençler, yetişkin gibi davranmak ihtiyacı hissedebiliyorlar. Genç böylece, çocuk rolünden sıyrılıp yetişkinler arasına katılabileceği, kabul göreceği, takdir edileceği ve büyüdüğü konusunda kendine güveninin geldiği yanılgısına düşebiliyor. Sigara, alkol ve bağımlılık yapan maddelerle tanışma da maalesef çoğunlukla bu dönemde gerçekleşiyor.

Sosyal ilişkilerin öğrenildiği ve eğlence amaçlı faaliyetlerin yoğun şekilde yapıldığı ergenlik döneminde, gençlerin alkolün zararlı etkilerinden korunması ve anne-babalara düşen sorumluklar konusunda Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Uz. Dr. Aziz Mehmet Gökbakan’ın görüşlerine başvurduk.
 
EBEVEYNİN YAKLAŞIMI ÖNEMLİ

Araştırmalar, bireylerin alkolle tanışmalarının genellikle gençlik yıllarına rastladığını gösteriyor. Gençleri alkol tüketimine yönlendiren psikolojik ve biyolojik sebepler nelerdir?
Bağımlılık gelişiminde biyolojik, psikolojik ve sosyal etkenler önem taşımaktadır.

Ebeveynin çocuk yetiştirme tutumunun olumlu olması, destekleyici yaklaşımı bulunması, çocuğu kusurlarıyla kabul etmesi gencin psikolojik yapısının sağlıklı ve güvenli olmasını sağlar. Sağlıklı bir ilişki kurma ve bağlanma ile ilgili sorunlar bağımlılık gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Gencin yer aldığı sosyal çevredeki alkol kullanım modeli de alkol tüketimi açısından önemli rol oynamaktadır.

Bağımlılığın biyolojik mekanizmasında dopaminerjik ödül sitemi önemli bir yer almaktadır. Bağımlı bireyler, ilk başlarda keyif almak, daha iyi hissetmek için çeşitli maddeleri kullanırken, ilerleyen dönemlerde maddenin alınmamasından kaynaklanan ve yoksunluk olarak adlandırılan olumsuz duyumsamaları gidermek amacıyla kullanıma devam ederler.
 
Gençlerin alkole başlama yaşı ve yaş gruplarına göre kullanım oranları nedir?
Dünya genelinde yapılan çalışmalarda, öğrencilerin hemen hemen yarısında ilk alkol kullanımının 13 yaşından önce gerçekleştiği, öğrencilerin yüzde 62’sinde alkol tüketiminin bulunduğu bildirilmiştir. Erkeklerin, kızlara göre daha erken yaşta alkol kullanmaya başladığı ifade edilmiştir. Ülkemizde ise, ergenlerin yaklaşık yüzde 12’sinde alkol kullanımı bulunduğu öne sürülmüştür. Bununla birlikte, ülkemizde de alkol kullanımına giderek daha küçük yaşlarda başlanması ve kullanım sıklığının artmakta olmasına dair endişeler bulunmaktadır.
 
“BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ” DÜŞÜNCESİ

Gençleri alkol tüketmeye özendiren “çeldirici”ler nelerdir?
Alkol tüketimi, sorunların çözümünden kaçınmak için kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkabilmektedir. Sık rastlanan bahaneler arasında alkolün uykuyu düzenlediği, cinsel performansı artırdığı, anksiyeteyi tedavi ettiği gibi yanlış inanışlar yer almaktadır. Eğlencenin ayrılmaz parçasının alkol olduğu ve alkol olmadan eğlenilemeyeceği düşüncesi alkol tüketiminin en önemli nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Çeldiriciler arasında önde geleni belki de “Bir kereden bir şey olmaz.” düşüncesidir. Hem alkol hem de tüm maddeleri kullanan bireyler bu düşünceyle bağımlılığa ilerlediklerini ifade etmektedir. 
 
Sosyal içicilik nedir ve gençlerin alkol kullanımına başlamasında ne derece etkilidir?
Sosyal içicilik, eğlence ve alkolün ayrılmaz bir bütün olmasıyla ilişkilendirilebilecek bir kavramdır. Kendilerini sosyal içici olarak tanımlayan bireyler, yalnızca arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirmek için alkol aldıklarını, süreyi ve miktarı ayarlayabildiklerini, dilediklerinde alkol almayı kesebildiklerini iddia ederler. Hem davranışsal hem de psikolojik olarak alkol bağımlılığı gelişiminde bir basamak oluşturması beklendik bir durumdur. Biyolojik açıdan değerlendirdiğimizde de alkol alımı kesildiğinde yoksunluk belirtileri olarak adlandırdığımız nahoş duyumsamalar da düzenli olarak alkol kullanımını zorunlu hale getirebilmektedir.
 
MERAK FAKTÖRÜ

Gençlerin sosyal aktivitelerinde alkolü baş aktör yapmalarındaki sebepler nelerdir?
Başta gelen nedenlerden birinin merak olduğunu biliyoruz. Yanı sıra, çevre etkisinin maalesef ne denli önemli olduğunun göstergeleri olan; büyümenin bir belirtisi olduğunun düşünülmesi, eğlencenin vazgeçilmezi olarak değerlendirilmesi, bir gruba ait olma ihtiyacı, yaşça büyük ya da popülaritesi yüksek kişilerin örnek alınması gibi faktörler dikkat çekmektedir. Ailede alkol kullanılmasının etkisi de ergen için temel rol model olan ebeveyn tutumlarının önemini ortaya koymaktadır.
 
Koronavirüs karantinası günlerinde gençlere uzun bir süre sokak kısıtlaması getirildi. Yine bu dönemde tüm sosyal aktiviteler sıfırlandı. Bu dönem gençlerin alkolle ilişkisini nasıl etkiledi. Gözlemleriniz nelerdir?
Karantina günlerinde maalesef hayatımızda birtakım zorunlu değişiklikler hasıl oldu. Bu dönemde bir yandan sosyal aktivitelerimiz kısıtlanırken öte yandan kaygı bozukluklarının sıklığında artış gözlemlendi. Maalesef, tütün(sigara) ve alkol gibi maddelerin kullanımında artış meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımındaki artışı normalize etmememiz yani normal karşılamamamız gerekiyor. Aksine, fiziksel mesafenin korunduğu ya da çevrimiçi gerçekleştirilebilecek birçok sosyal aktivitenin bulunduğunu düşünerek birbirimize destek sağlayabiliriz.
 
SOSYAL ÇEVRE VE ALKOL İLİŞKİSİ

Gençlerin aile durumlarının, yaşadığı sosyal çevrenin ve sosyo-ekonomik durumlarının  alkole başlamadaki etkilerinden bahsedebilir misiniz?
Alkol kullanımı ile ilişkili en önemli risklerden biri gencin alkol kullanılan bir sosyal çevrede yaşamasıdır. Ebeveynler, bir yandan çocuklarına alkol kullanmamaları yönünde tavsiyelerde bulunurken, bir yandan da alkol kullanıyorlarsa bu ifadelerinin hiçbir öneminin kalmayacağını akıllarında bulundurmalıdırlar. Bunun yanı sıra, “Alkolü aile içinde kullansın, yoksa dışarıda kullanır.” şeklindeki düşüncelerin etkin olmadığını da biliyoruz. Gençlerin düzenli bir eğitim hayatı, işi ya da uğraşılarının bulunmaması durumunda alkol kullanım riskinin arttığı bilinmektedir. Bu nedenle, düzenli meşguliyetlerin temin edilmesi bağımlılıkla mücadelede önemli bir yer almaktadır.
 
Sigara kullanan gençler alkole başlama konusunda daha mı meyillidir?
Tütün ürünleri(sigara, nargile, puro) kullanımı, alkol alımı yönünde risk oluşturmaktadır. Sigara içilen ortamlarda alkol kullanma ihtimali, dumansız hava sahalarına göre daha fazladır. Bu iki maddenin hem birlikte alınma ihtimali daha yüksektir, hem de zaman içinde birbirlerinin yerini alma gibi kötü bir özellikleri vardır. Bu nedenle, bunların birinden uzak durmak diğerine yaklaşmamızı da mümkün mertebe engelleyecektir.
 
YEŞİLAY’IN ÇALIŞMALARI

Siz aynı zamanda Yeşilay Bilim Kurulunda görev yapıyorsunuz. Yeşilayın gençlerde alkol kulanımını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Öncelikle alkolün hayatımızda oluşturduğu ve oluşturabileceği olumsuz durumlarla ilgili bilgilendirmeler, alkolsüz bir hayatta nelerin daha iyi olabileceğine ilişkin aydınlatmalar üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmekte.

Bilgilendirme konusu oldukça hassas bir alan; gencin yaşına, bilgi düzeyine uygun şekilde, mahir bir tutumla gerçekleştirilmeli. Bunun aksi olduğunda, alkol ve diğer maddeler gençlerin gözünde daha cazip bir yer alabilir. Yeşilay Eğitim Biriminin birçok kurumla gerçekleştirdiği eğitimlerin alkol ve diğer maddelerle mücadelede çok kıymetli bir yer aldığını düşünüyorum.

Bağımlılık alanındaki çalışmalara Yeşilay tarafından verilen desteğin de bağımlılıkla mücadelede önemli bir yer aldığı kanaatindeyim.
 
Gençlerin alkole erişimini kısıtlayan yasal düzenlemeler gençlerin alkol kullanmasını önlemede ne derece etkili oluyor?
Gençlerin serbestçe alkol almasının önlenmesinin alkol tüketimini azaltabileceğini düşünüyorum. Gençlerin dürtüsel bir şekilde, sonuçlarını pek de etraflıca düşünmeden alkol alımı hem istenmeyen sonuçlara yol açabilecek hem de bağımlılığı besleyebilecektir. Her aklına geldiğinde alkole erişememek, bir süre sonra alkol arama davranışının sönmesine yardımcı olabilecektir. Yerine konabilecek başka bir uğraşı, alkolün kişinin hayatından çıkması yönünde katkı sağlayabilecektir.
 
ALKOL, ZİHİNSEL OLARAK GERİLETİYOR

Alkol kullanımı gençlerde fiziksel ve ruhsal olarak ne tür zararlara yol açar?
Alkolün beyin üzerindeki olumsuz etkileri önemli sonuçlara yol açmaktadır. Sözel bellekte bozulma, psikomotor hızda yavaşlamaya neden olarak zihinsel becerilerimizi bozmaktadır. Görsel-mekansal işlevsellik ve çalışan bellekteki bozulmalar beynin yürütücü işlevlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu değişiklikler, alkol kullanan gencin zihinsel olarak yaşıtlarının gerisinde kalmasına neden olmaktadır.

Genel sağlığımız ele alındığında, alkol, başta karaciğer ve pankreas olmak üzere tüm organlarımız üzerinde tahrip edici etkiler oluşturmaktadır. Bağışıklık sistemimiz üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkilerle bizi hastalıklara karşı savunmasız hale getirmektedir. Kan hücrelerimizin gelişimi bozulmakta, habis hastalıklara yakalanma ihtimalimiz artmaktadır.
 
Gençlerde alkol kullanımının neden olduğu ailevi ve toplumsal problemler nelerdir?
Gerek biyolojik gerekse psikososyal etkilerle alkol bağımlılığı bulunan bireyin işlevselliği bozulmaktadır. İşlevsellikteki kayıp hem aile içinde hem sosyal bağlamda hem de mesleki alanda karşımıza çıkmaktadır. İşgücü kaybı nedeniyle yaşanan ekonomik ve mesleki sorunlar aile ilişkilerini bozmakta, aynı zamanda aile sorunları da kişinin mesleki hayatını etkileyerek kişi bir kısır döngü içine girmektedir.
 
ANNE BABA DOĞRU ÖRNEK OLMALI

Ebeveynler çocuklarını alkolün zararlarından korumak için ne tür önlemler almalı?
Öncelikli olarak dikkat etmemiz gereken nokta çocuğumuzun alkol kullanımına başlamaması yönünde elimizden geleni yapmak olacaktır. Alkol kullanımı açısından çocuğa olumsuz örnek teşkil etmemek en önemli önlemdir. Çocuğumuzla iyi bir iletişim içindeysek alkol kullanımını erken dönemde fark edebilir ve oluşabilecek zararların erken dönemde önüne geçme fırsatını yakalayabiliriz.
 
Çocuğu alkol kullanan anne-babalara nasıl tavsiyelerde bulunursunuz?
Çocukla tartışmaktan ve çocuğu yargılamaktan kaçınmalıyız. Çocukla güven ilişkisi sağlamalı, samimi bir iletişim kurmalıyız. Bilgisi dışında eşyalarını, dolaplarını karıştırmaktan kaçınmalı, hafiyelik yapmaya heveslenmemeliyiz. Tedavi ekibiyle tam bir iş birliği içinde olmalı, ihtiyaç duyulabilecek bilgileri objektif şekilde vermeliyiz. Zaman zaman suçluluk ya da pişmanlık duyguları içinde olsak da enerjimizi çocuğumuzun tedavisine ayırmaya çalışmalıyız. Tavsiye edilen eğitim oturumlarına katılmalı ve gerekirse kendimiz için de psikiyatrik destek almaktan kaçınmamalıyız. Bağımlılıkla alakalı altın kural olan “Bir kereden bir şey olur.” ifadesini aklımızdan çıkarmamamız bu konudaki belki de en büyük silahımız olacaktır.
 
UZ. DR. AZİZ MEHMET GÖKBAKAN KİMDİR?
1973 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Saint-Joseph Fransız Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. Uzmanlık eğitimini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında tamamlayarak 2007 yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Mecburi hizmetini Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tamamlayan Uz. Dr. Gökbakan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Servisinde Başasistan olarak çalışmıştır. Yeşilay Bilim Kurulunda yer almaktadır. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında yerli ve yabancı bildirileri ve yayınları bulunmaktadır. Cinsel Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Aile Terapisi ve Palyatif Bakım alanlarında eğitim almıştır. İlgi alanları arasında cinsel işlev bozuklukları ve bağımlılıklar yer almaktadır. Uz. Dr. Gökbakan, çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019