Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1037
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

Yusuf DURAN

Pandemi sürecinde evlerine kapanan kişiler teknoloji, internet ve sosyal medyaya adeta bir can simidi gibi sarıldılar. Covid-19 sürecinde sosyal medyada meydana gelen değişimler, pandeminin dijital dünyaya etkileri ve kullanıcıların sosyal medya kullanırken dikkat etmesi gereken noktalar hakkında iletişim uzmanı akademisyen Dr. Turgay Yerlikaya’nın görüşlerine başvurduk.

Koronavirüsün hayatlarına girmesiyle insanlar hastalıkla ilgili meraklarını gidermek için interneti yoğun olarak kullandılar. Öte yandan koronavirüs salgını sürecinde sosyal medya kullanımında geçirilen süre katlanarak artış gösterdi. Bu artışın nedenleri hakkında neler söylersiniz?
Elbette tabii olarak bir artış söz konusu. Sadece sosyal medya yönünden bir artıştan bahsetmek mümkün değil. Hem sosyal medya hem de geleneksel medya, televizyon özellikle bu süreçte önemli bir yer elde etti. Televizyondaki canlı yayın açıklamalarına bir ilgi artışının varlığından söz edebiliriz. Covid-19’un çok ciddi biçimde yaşandığı bugünlerde insanlar karantina sürecinde daha çok evlerinde zaman geçiriyorlar. İnsanların çoğu uzaktan çalışma modeliyle işlerini sürdürüyor. Belli yaş altı ve üstünde bir grup sokağa çıkma sınırlamasına tabi. Dolayısıyla bu süreçte özellikle gençler sosyal medyada çok ciddi bir biçimde varlık gösteriyorlar. Yani sosyal medya platformlarında geçirdikleri zaman aralığı biraz daha yükseliyor. Özellikle orta yaş ve ileri yaş grubundaki insanlar da Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı’nın canlı yayın açıklamalarını televizyon üzerinden takip ediyorlar.

Fakat dikkat çeken bir husus var; özellikler araştırmalara yansıyan ve istatistik olarak karşımıza çıkan bir husus şu ki internet tabanlı televizyonlar dediğimiz smart TV platformları çok ciddi bir izlenme oranı yakaladılar. Bu platformlar normal zamanlara göre yüzde 50 oranında bir izlenme artışı ile kendilerini gösterdiler. Özellikle izlenme içeriklerine baktığımızda geleceğe yönelik distopik yani korona, salgın vb. konuları bünyesinde barındıran içeriklerin çok daha fazla izlendiğini görüyoruz. Platform sahiplerinin bu konudaki açıklamaları da istatistikleri destekliyor.
 
MELEZ BİR MEDYA EKOSİSTEMİ ORTAYA ÇIKTI
Getirilen kısıtlamalarla insanlar evlerinde; gezi, eğlence, yeme-içme, konser vb. gibi önceden dışarıda yaptıkları aktiviteleri paylaşamıyorlar. Evde kalan insanlar kendileri içerik ürettiler, sayıları gözle görülür şekilde artan canlı yayınlar yaptılar. Bu içerikler biraz önce bahsettiğiniz dijital medyada bir dönüşüme neden olur mu?
Korona öncesinde de bu tip internet tabanlı platformlarda “gösterme” olgusu çok ön plana çıktığı için insanlar göstererek sosyal medyada var oluyor. Korona ilk ortaya çıktığı günlerde baktığımızda şöyle bir durum söz konusu oldu; insanlar ne yapacaklarını bilemediler. Dolayısıyla burada insanlar için en temel motivasyon hayatta kalma ve karşılaşabilecekleri riskleri minimalize etme olarak belirdi. İnsanlığın en temel meselesi Covid-19 oldu ve içerik üretiminde form olarak değişiklikler yapıldı. Sizin de bahsettiğiniz gibi Covid-19 öncesi; gezi, yeme-içme, daha çok dışarıdaki faaliyetleri içeren paylaşım döngüsü vardı. Korona günlerinde baktığımızda hane halkının ekmeğini, yaptığı yemeği paylaştığını gördük.
Öte yandan uzman kadrosuna baktığımızda örneğin oyuncular kendi alanlarında farklı modeller üretmeye başladılar. Evden dizi çekimleri yapılmaya başlandı. Bu bir yenilikti. Bazı televizyon kanallarında bunu görebildik. Akademisyenler, sosyal bilimciler ve gazeteciler camiasına baktığımızda artık herkes kendi kanalında bir içerik üreticisi oldu. Pandeminin tıp alanını ilgilendiren içeriğinden dolayı sosyal bilimciler ve gazeteciler ilk aşamada bir boşluğa düştülerse de sürece sonrasında çok iyi entegre oldular. İçerik üretimine ciddi anlamda katkılar sundular.

İnsanlar bu süreçte televizyonda 4-5 kişinin toplanıp kavga ettiği programlar yerine teke tek uzmanların olduğu ve konuyla ilgili insanların endişelerini, kaygılarını ve korkularını giderdiği içeriklere daha fazla itibar ettiler. Ve şunu da ifade etmek gerekiyor; internetle televizyonun iç içe geçtiği bir dünyadayız artık. Yani bir televizyon kanalı aynı anda internetten ve Youtube kanalından yayın yapabiliyor. Bu bize “melez bir medya ekosistemi”nin ortaya çıktığını gösteriyor.
 
SOSYAL MEDYA VE ADAPTASYON
Covid-19 sürecinde insanların tüm alışkanlıkları büyük bir değişim geçirdi. Salgın sonrası için yeni bir yaşam biçimi öngörülüyor. Sosyal medya bu süreçte tüm organizasyonların ihtiyaçlarına cevap verdi. Değişim sürecinde sosyal medyanın gelişmeler karşısında kendini hep adapte eden özelliği görüldü. Sosyal medya açısından bu adaptasyon hep devam edecek mi?
İnternet doğası gereği çok esnek. Teorik bir çerçeveden hareketle baktığımızda günümüz dünyasında belirli sabitelerle tahkim edilmiş, muhkem yapılar üzerinden ilerleyen bir dünya sistemi söz konusu değil. Bauman’ın ifadesiyle “akışkanlıkların hakim olduğu” bir dünyada yaşıyoruz. Her şey akıyor, bir sabiteye ihtiyaç duymadan akıyor. Bence internet platformu ve internet üzerinden teşekkül ettirilen bu yapılar bu akışkanlığı o kadar ciddi bir biçimde içselleştiriyor ki her yeni gelişmeye adapte olabiliyorlar.

Fakat gelecekte nasıl bir dünya söz konusu olacak? Bu ciddi anlamda tartışmalı bir konu. Bizler akademisyenler olarak uzaktan eğitim yapabiliyoruz, bir dergi ile uzaktan söyleşi gerçekleştirebiliyoruz. Gazeteciler herhangi bir mekana bağlı olmaksızın birbirleriyle iletişime geçip programlar yapabiliyorlar. Salgın sonrası dünyada bu konu, gündemde ne kadar yer edecek, esaslı bir tartışma. Çünkü sistemi yerinden eden bir durum ortaya çıkabilir bu anlamda. “Ağ toplumu(Network society)” kuramcısı Manuel Castells şöyle söylüyor: “İnternetle birlikte zaman-mekan sıkışması ortadan kalktı. İnternet öyle bir yapısal dönüşümü gerçekleştirdi ki, farklı mekanlardaki insanlar aynı zamanda birbirleriyle iletişime geçebiliyorlar. Bu bence çok ciddi bir yapısal dönüşüm…” Bu muhtemelen Covid-19 sonrası yeni dünya düzeni, “yeni normal” tartışmalarına da bir anlamda etki edecek diye düşünüyorum. 
 
KRİZLER YENİ FIRSATLAR DOĞURUR MU?
COVID 19’un mecburi kıldığı “zaman-mekan sıkışmasının ortadan kalkması”nı sağlayan uygulamaları insanlar benimsedi mi?
Aslında bu tartışmalı bir konu. Biz bu konunun pozitif tarafına odaklanıyoruz. Pozitif yönüne odaklandığımızda şöyle bir durum ortaya çıkıyor: İnsanların aynı zamanda mekan bağımlılığını ortadan kaldırarak bir araya gelmesi çok büyük bir başarı. Biz akademisyenler olarak canlı yayın uygulamaları ile derslerimizi yapabiliyoruz. Bu dönem bir kriz zamanı ve krizler aslında fırsatların doğduğu zamanlardır. Şöyle düşünelim, Türkiye dijital anlamda büyük bir atılım yapma ihtiyacı hissetti ve şu anda yerli yazılımlar üretiliyor. Bu kriz döneminin fırsata dönmesi demek.

Ama felsefi anlamda buraya bir itiraz gelebilir. İnsanlar etkileşim içerisinde birbirleriyle hemhal olan sosyal varlıklar olduğu için bu uzaklığa, bu mesafe kültürüne ne kadar dayanabilirler? Buna en önemli şerh Heideger’in haleflerinden olan Hubert L. Dreyfus’un “On the internet” isimli eseridir. Uzaktan eğitim meselesine bu anlamda ciddi şerhler düşer Dreyfus. Çünkü uzaktan eğitim dediğimiz şey bedenler arasılığı mümkün kılmadığı için beklenen faydayı sağlamayabilir. Şöyle düşünelim; bir sosyal bilimci uzaktan eğitimle kendisini bir yere kadar geliştirebilir. Ama bir uygulamalı eğitim yani usta-çırak ilişkisi gerektiren alanlar (özellikle tıp ve uygulamalı bilimler) bu anlamda ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalacaktır.
 
DİJİTAL BAĞIMLILIK GELECEĞİN DÜNYASINI TEHDİT EDİYOR
Korona günlerinde korona gündemini takip etmede sosyal medya platformlarında normalden daha yoğun bir kullanım artışı yaşandı. Bu ilgiyi artıran faktörler sizce nedir? Öte yandan bu durumu bağımlılık açısından konuşabilir miyiz?
Türkiye’de ilk korona vakasının görüldüğü 11 Mart tarihi itibarıyla baktığımızda yaklaşık iki aylık bir sürece tekabül ediyor. Tabii ki internette geçirdiğimiz zamanlar Covid-19 öncesine göre çok ciddi artış gösteriyor. Özellikle “dijital medya okuryazarlığı” bilgisine sahip olmayan insanlar için bu kullanım oranları bir tür bağımlılığı beraberinde getirebilmektedir. Dijital bağımlılık geleceğin dünyasında bence başlı başına hem klinik hem sosyolojik hem de politik bir problem olarak toplumsal alanda kendisini çok şiddetli biçimde gösterecek. Bu anlamda dijital bağımlılığın arttığına şahit oluyoruz. Özellikler gençler cephesinde kullanım anlamında ciddi bir artış var. İnsanların buralardan uzak olmamasını bir tür bağımlılık ilişkisiyle açıklamak mümkün.

İkinci olarak dünyada şöyle bir eğilim var: Yeni, anlık gelişmeleri geleneksel medya kanallarından takip etmek yerine internet tabanlı platformlardan izlemek çok daha mantıklı geliyor. Şöyle ki, hem anlık bilgiyi görebiliyorsunuz hem de herhangi bir filtreden bağımsız olarak bu içeriğe ulaşıyorsunuz. Bilgiye doğrudan açık bir biçimde ulaşılıyor.
Üçüncü bir unsur olarak da insanlar artık geleneksel medyaya güvenmiyor ya da azalan bir güven var. Tabii bu farklı araştırmalarda ters sonuçlar da çıkartıyor. Çünkü sosyal medya ciddi bir sahte haber(fake news) ve dezenformasyona konu olduğu ve alan açtığı için bu anlamda çatışmalı bir ilişki var. İnsanlar bir yandan sosyal medyaya ihtiyaç duyuyor diğer yandan sosyal medyadaki dezenformasyon ve sahte haberin kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle geleneksel kanallara yöneliyor.

Şu anda bu konuyla ilgili bir rapor hazırlıyoruz. Korona döneminde özellikle dış basında Türkiye’deki koronavirüs söyleminin nasıl şekillendiğini inceliyoruz. Bu iki aylık sürede özellikle başlardaki ve günümüzdeki tutumunun birbirinden çok farklı olduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanı bir açıklama yapıyor ama bir anda o açıklamayı tahrip eden içerikler ve karşı açıklamalar üretiliyor ve sosyal medyada dolaşıma sürülüyor. Açıkçası insanlar bir biçimde kendilerini tatmin eden ve echo chamber’larda (kapalı bir grupta görüş bildirilmesi ve bilgilerin sürekli aynı fikirlere sahip kişilerle konuşulmasından dolayı, bir yerden sonra fikirlerin aşırılaşması ve karşıt görüşlere sağırlaşılması durumu) üretilen yalanlara da inanmak istiyorlar.
 
Bu durumaHerkesin sahip olduğu bir dünya görüşü var ve kendi görüşüne sahip haber kaynaklarını takip etmek insanların hoşuna gidiyor.” diyebilir miyiz?
Kesinlikle. “Echo chamber” dediğimiz şey şu ki, yankı odalarında insanlar kendilerini rahatlatıyorlar.
 
SOSYAL MEDYA VE İNFODEMİ
Sosyal medyanın filtreleme yöntemleri uygulamadığını söylediniz. Korona günlerinde sosyal medya uygulamaları dezenformasyonu önleme amaçlı bazı filtreleme uygulamaları açıkladılar. Bunu koronadan önceki sürece göre nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sosyal medyanın bu tip filtreleme mekanizmalarını nasıl geliştirdiği ve bunu ne kadar uyguladığı önemli bir tartışma. Geliştirmek ve beyan etmek, uygulanıyor olduğu anlamına gelmiyor. Mart ayının ikinci haftasında Facebook, Linkedin, Reddit, Twitter, Youtube gibi platformlar koronavirüsle mücadele anlamında bir karar aldılar ve ortak bir deklarasyon yayınladılar. Şunu söylediler: “Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte hareket edeceğiz ve Covid-19 ile ilgili dezenformatif haberleri engellemeye yönelik bir girişimde bulunacağız.” Bu deklarasyonla literatüre yeni bir kavram kazandırdılar: infodemi.
İnfodemi’yi “Salgınla ilgili yapılan ve özellikle sosyal medyada dolaşıma sokulan bilgi kirliliği”ni ifade eden bir kavram olarak açıklayabiliriz. Nihai kertede baktığımızda sosyal medyanın bu denetimsiz ortamı ve her bireyin içerik üretebilmesi sosyal medya yöneticilerinin ya da üst kurulların bu içeriklerin her birini denetlemesine imkan tanımıyor. Ne kadar hassas içerik olarak kodlarsa kodlasın.
 
KAYGI VERİCİ İÇERİKLER
Sosyal medyanın yaşadığımız süreçte kaygı yaşayan birçok insanı korkutmak için yoğun bir şekilde kullanıldığına şahit olduk... Bu konuda neler söylersiniz?
Her bireyin denetimden azade bir biçimde içerik üreteceği ortam anlamına gelen yeni internet teknolojileri, başta demokrasi açısından önemli bir imkan olarak görüldü. Günümüzde baktığımızda bazı olaylarda o demokratikleşmeyi tetikleyici bir işlev görüyor dersek elbette olumlu örnekleri dile getirebiliriz. Fakat diğer taraftan bakıldığında özellikle bu sahte haber(fake news) meselesinde sosyal medyanın hem demokrasinin altını oyucu hem de geleceğe yönelik karamsar tabloların oluşmasında psikolojik anlamda bir etki yarattığını söyleyebiliriz. Nitekim korona ile ilgili gündem de bunu gösteriyor. Özellikle distopik ve risk içeren, insanlarda kaygı ve endişe uyandırıcı içeriklerin Twitter’da paylaşılma ve etkileşime girme oranının diğer haberlerden yani güven haberlerinden çok daha fazla olduğunu görüyoruz.
 
SOSYAL MEDYAYI BİLİNÇLİ KULLANMA
Sosyal medya kullanan insanlar ve kurumlar, echo chamber’lar (yankı odaları) tarafından üretilen gündeme karşı neler yapmalı? Sosyal medya okur yazarlığı bilincine nasıl ulaşılabilir?
Birey olarak şunu yapmamız gerekiyor. Birincisi; sosyal ağlarda karşılaştığımız içeriklere karşı şüpheci olmamız gerekiyor. Bu kesinlikle önemli bir madde. İkinci olarak, paylaşabileceğimiz ya da paylaşmayı düşündüğümüz içeriklerin bilgi kaynakları ve hesaplarına yönelik bir araştırmada bulunmamız gerekiyor. Yani her hesabın paylaştığı içeriği bizim de beğenmemiz ve etkileşime sokmamız bu anlamda sahte haberleri artırıcı bir etkiye neden oluyor. Yine benzer bir biçimde beğeni ya da paylaşım yapma kararı almadan önce üzerinde ciddi bir biçimde düşünülmesi gerekiyor. Dolayısıyla içeriği paylaşanın, hesabın kim olduğu, ne olduğu, içeriğin ne amaçla paylaşıldığı üzerine bir muhasebe yapmak bizi bu tip infodemik ve sahte içeriklerden korur.  

Kurumsal olarak korunmaya baktığımızda ise bahsettiğimiz sosyal medya platformlarının özellikle asılsız haber paylaşan kişilerin hesaplarını hemen askıya almaları gerekiyor. Türkiye’de koronavirüs konusunda bir bilim kurulu oluşturuldu. Bu kurul üyelerinin adına sahte hesaplar sosyal medyada dolaşımda bulunuyor. Bunu nasıl çözeceksiniz? Bu durum, önlem aldık diyen sosyal medya platformlarının bir başarısızlık örneği.

Kurumsal anlamda ikinci olarak şuna dikkat etmemiz gerekiyor: Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde “fake checking” sistemlerinin geliştirilmesi lazım. Yine sosyal medya platformlarının sahte hesaplar konusunda kamuoyunu bilgilendirmesi bu anlamda çok önemli bir mesele. Yine kurumsal anlamda önemli bir husus, devletlerin mesela Türkiye’nin sahte haberlerle mücadelede uluslararası kurumlar tarafından, sosyal medya platformları tarafından çok daha ciddiye alınması. Sadece Türkiye’nin değil, diğer devletlerin de. Bu konuda entegre bir çalışma sisteminin ortaya konulması gerekiyor.
Son olarak uluslararası hukukun gündemine girecek bir sosyal medya hukuku içeriği oluşturulmalı ve bu konuda yapılan tahribatın önüne geçmek için ciddi yaptırım kararları alınması gerekiyor. Türkiye’de şu anda sosyal medya ile ilgili bir tartışma var. Bir yasa tasarısı var. Bu da bizim hayatımızı etkileyen bir durum. Sonraki dönemlerde çok daha fazla etkileyecek. Bu çalışmaları çok daha fazla tartışacağız diye düşünüyorum.
 
BİLGİ VE TEKNOLOJİNİN EGEMENLİĞİ
Covid-19 sonrası sosyal medya alanında neler gündeme gelecek? 
Covid-19 sonrası tartışmalarda dijitalleşme konusunun çok ciddi bir ivme kazanacağı kuşkusuz. Uzaktan eğitim modelleri, evden çalışma, bilginin ve teknolojinin egemenliğinde geçecek toplumsal düzene doğru ilerliyoruz. Bu kaçınılmaz bir durum. Elbette bunun bizim açımızdan riskleri de olacaktır. Bu riskleri bertaraf etme kapasitesi ve kabiliyeti sadece bireysel değil kurumsal yönleri de olan bir etkileşimi ve iş birliğini mecburi kılıyor.

DR. TURGAY YERLİKAYA KİMDİR?
Lisans eğitimini 2012’de Kocaeli Üniversitesinde tamamlayan Turgay Yerlikaya yüksek lisansını 2014’te “Türk Medyasında Self-Oryantalizm” başlıklı tezle Marmara Üniversitesinde tamamladı. 2018 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırladığı “Toplumsal Hareketler ve Sosyal Medya İlişkisi: Gezi Parkı ve Tahrir Meydanı Örnekleri” başlıklı tez çalışmasıyla doktor unvanını almaya hak kazanmıştır. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışan Yerlikaya aynı zamanda SETA Toplum ve Medya Araştırmalarında araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Yerlikaya’nın çalışma alanları arasında toplumsal hareketler, sosyal medya, oryantalizm, İslamofobi ve basın özgürlüğü konuları yer almaktadır.

Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019