Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1060
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

İnci NEŞELİ ÖZOĞLU

Bağımlı kişinin davranışı nedeniyle ailelerin kendilerini suçlamaması gerektiğini belirten Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Uzmanı Psikolog Teslime Merve Öztürk; “Geçmişi düşündüğünüzde pişmanlık hissedebilir ya da ‘keşke’ diyebilirsiniz. Geleceği düşündüğünüzde kaygılanabilir ve paniğe kapılabilirsiniz. Bunun yerine şimdiki ana odaklanmaya çalışın. ‘Kendiniz ve bağımlı kişi için bugün neler yapabilirsiniz?’ bu sorudan devam edin.” diyor.

YEDAM Uzmanı Psikolog Teslime Merve Öztürk ailenin, ortak bir geçmişi paylaşan,  aralarında duygusal bağlar ve ortak amaçlar olan en az iki veya daha fazla bireyi içeren sistemli bir yapı olduğunu belirterek, herhangi bir aile üyesini etkileyen durumun diğer aile üyelerine de etki ettiğini söylüyor. Ailelerin, bağımlı kişinin yanında kalmayı ve ona uyum sağlamayı tercih ettiğinin altını çizen Öztürk, “Ancak unutulmamalıdır ki bağımlılığa sağlıklı bir uyum geliştirmenin yolu yoktur. Aile üyelerinin bağımlı kişiye karşı tutum ve davranışları tedavinin seyrini etkileyebildiği gibi, kişinin bağımlılık örüntüsünü devam ettirmesi de aile ilişkilerini etkilemektedir. Sadece kişi değil tüm aile üyeleri bu hastalığın bir parçası olur. Tüm bu nedenlerden dolayı araştırmalar bağımlılığın bir ‘aile hastalığı’ olduğunu söylemektedir.” diyor. Öztürk ile bağımlılık ve aile kavramının detaylarını konuştuk.

AİLELER ÇEVRE BASKISI HİSSEDİYOR

Teslime Merve Öztürk, aile içinde bir kişinin bağımlı olduğunu öğrenen diğer üyelerin ilk olarak büyük bir şok yaşadığını belirterek hiç akıllarına gelmeyen bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söylüyor. Çocuklarından ya da eşlerinden beklentileri olan aile üyelerinin hayal kırıklığı yaşamaya ve bağımlı kişi için kaygılanmaya başladığının altını çizen Öztürk; “Bu durumla nasıl başa çıkacaklarını bilmedikleri için aile içerisinde bir panik hali oluşabilir. Aileler bazı zamanlarda öfkeye dönüşen ve bağımlı kişiye yansıtılan ciddi bir suçluluk duygusu yaşarlar. Neyi yanlış yaptıklarını düşünmeye ve kendilerini sorgulamaya başlarlar. Aynı zamanda aile, çevre baskısını da düşünür.

Çevredeki insanların nasıl tepki vereceğini ve bu durumu onlara nasıl anlatacakları konusunda endişe yaşayabilirler. Aileler tüm bu duygu ve düşünceleri ile hareket etmeye başlarsa aile ilişkilerinde çatışmalar ve iletişim problemleri yaşanabilir ve tedaviye başvuru süreci güçleşebilir. Bağımlı kişinin durumunu inkâr etmesi, çeşitli nedenlerden dolayı aileye yalan söylemesi, aileye karşı saldırgan davranışlarda bulunması, bunun yanı sıra ailenin otoriter ve baskıcı tutumu aile içi ilişkilerde bozulmalara sebep olur.” diyor.

DUYGU VE DÜŞÜNCELERİMİZİ KONTROL EDEMEYİZ

Ailede bağımlı bir kişinin olmasının diğer aile bireyleri için zor bir durum olarak görüldüğünü vurgulayan Teslime Merve Öztürk şöyle devam ediyor: “Bağımlılığın öğrenilmesinin ardından aileler hayal kırıklığı, suçluluk, çaresizlik, inkâr, umutsuzluk, utanç ve korku gibi birçok duyguyu hissetmeye başlar. Bunlar tüm ailelerin hissettiği ortak duygulardır. ‘Bunu bize nasıl yapar?’, ‘Eyvah, şimdi ne yapacağız?’, ‘Aman kimse duymasın.’ gibi bazı düşüncelere de sahip olabilirler. Aileler unutmamalıdır ki, bu duyguları hissetmek doğaldır. Bizler duygu ve düşüncelerimizi kontrol edemeyiz. Diğer taraftan bu duygu ve düşünceler sonucunda nasıl davranabileceğimizi kontrol edebiliriz. Ailelerin bu duygu ve düşünceler ile karar almaması ve tepki vermeden önce beklemeleri sorunun çözümü için daha sağlıklı olacaktır. Ailelerin de aile görüşmeleriyle tedavi sürecinde dahil olmaları önemlidir.

Ailenin neye ihtiyacı olduğunu belirleyerek, yaşadıkları sorunun ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak çözüm için gerekli adımları uygulamak faydalı olacaktır. İlk olarak ‘bağımlılık’ kavramını tanımaları ve tedavi süreçleri hakkında ailelerin bilgi sahibi olması önemlidir. Çünkü bu bilgilerle ailelerin aklındaki sorular cevap bulur ve belirsizliklerin önüne geçilir. Aynı zamanda aile üyelerinden birinde bağımlılık sürecini etkileyen psikolojik bir sorun varsa bu kişinin de psikolojik destek alması faydalı olacaktır. Örneğin, bir eşte depresyon ya da bir annede kaygı bozukluğu oluşabilir. Ya da aile üyeleri öfke kontrolünü sağlamakta zorlanabilir. Çünkü bağımlılık aileden etkilenen ve aileyi etkileyen bir hastalıktır.”

ÇATIŞMALARI ÇÖZMENİN EN İYİ YOLU ETKİLİ İLETİŞİM

Ailelerin bir üyelerinin bağımlı olduğunu öğrendiği zaman bazı kararlar almaya başlayabileceğinin altını çizen Teslime Merve Öztürk, “Örneğin, sosyal çevreden bunu gizlemek, aile içerisinde bu sorunu çözmeye çalışmak gibi. Bunların kararların temelinde ailenin bağımlılığı inkâr etmesi yatmaktadır. Bunu bir hastalıktan çok bağımlı kişinin iradesine bağlı bir sorun olarak görmektedirler. Aile sürekli tetikte ve diken üstündedir. Bağımlı kişi odak noktasıdır. Bu gibi bir ortamda bağımlı kişi baskı altında hissedebilir ve bağımlılığı beslenebilir. Aile içerisindeki baskıcı tutum ve kişinin bağımlılığının devam etmesi sonucunda aileler ve bağımlı kişi arasında çatışma yaşanması sık görülen bir durumdur. Çatışmaları çözmenin en iyi yolu ise etkili bir iletişim kurmaktır. Diğer sık karşılaşılan bir sorunsa aile içerisinde kuralların olmayışıdır. Aileler genellikle ‘Yeter ki içmesi, eve geç gelse de olur.’ gibi düşüncelere sahip olabilir. Var olan kurallar yıkılır ve yeni kurallar oluşturulmakta zorlanılabilir. Böyle bir durum yine bağımlılığı besleyecektir; çünkü bağımlı kişi her konuda talepte bulanabilir ve ısrarlı davranır.

Bağımlılar sadece ailedeki değil sosyal çevredeki sınırları da delmeyi ve kurallara uymamayı severler. Ailelerin kuralları ve sınırları net bir şekilde belirlemesi önemlidir. Yine sık karşılaşılan sorunlardan bir tanesi aile içerisindeki rollerin yer değiştirmesidir. Aile, bağımlı kişinin üstlenmediği rolleri ve sorumlulukları üstlenebilir. Örneğin, işe gitmeyen bağımlı yakını için ailenin patronu arayarak bir yalan uydurması gibi. Aile bağımlı kişiyi koruduğunu ve kriz durumlarını uzaklaştırdığını düşünse de bu durum tedavi sürecine olumsuz etki edebilir. Aileler kişi yerine sorumlulukları almaktan kaçınmalıdır. Bağımlı kişiye davranışların sorumluluğu alması ve sonuçları görmesi için izin vermeye çalışabilirler.” diyor.

BAĞIMLILARIN YARIDAN FAZLASI BOŞANMIŞ AİLELERDEN

Teslime Merve Öztürk,  bağımlılığı etkileyen birçok biyolojik, psikolojik ve sosyal etken olduğunu söylüyor. “Aile bütünlüğünün bozulması da bağımlılıktaki riskli durumlardan bir tanesidir.” diyen Öztürk sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ebeveyn ve çocuk arasındaki bağlanma eksikliği, yetersiz ve etkin olmayan ebeveynlik, ev ortamındaki kargaşa ve huzursuzluk çocuklarda bağımlılık riskini artıran durumlardır. Yurt dışında yapılan bir araştırmada eroin bağımlılarının yüzde 50’den fazlasının boşanmış ailelerden geldikleri saptanmıştır. Yine bir araştırmada madde kullanan ergenlerin önemli bir kısmının boşanma, ölüm ve tek ebeveynli aile ortamında yetiştiği bulunmuştur. Boşanma sürecinde ya da sonrasında veya eşini kaybeden kişiler, bazı psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlar yaşayabilirler.

Aile içi dinamiklerin değişmesi çocuğun hayatına olumlu ya da olumsuz etki edebilir. Ebeveyn ve çocuk arasında yetersiz iletişimin olması, ilişkilerde uzaklık ya da ebeveynlerin çocukları ihmal etmeleri gibi durumlarda çocuğun hayatına olumsuz etki ettiğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumda yetersiz ebeveyn çocuk ilişkisi oluşur ve çocuklar reddedildiklerini hissedebilirler. Boşanma ya da ölüm gibi bir durum çocuklar için travmaya ya da strese nedene olacak bir kriz olarak algılanabilir. Sorunları ile başa çıkmakta güçlük yaşayan çocuklar alkol ya da madde kullanımına yönelebilirler. Bağımlılık riskini azaltmak için alınabilecek önlemlere baktığımızda, koşulsuz sevgi ve kabulün olması, yeterli ilginin çocuğa gösterilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması, çocukla etkili ve aktif iletişimin yollarının kullanılması çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığı için önem teşkil etmektedir. Sağlıklı aile ortamında yetişen çocukların bağımlılığa yakalanma riski de azalacaktır.”

GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİ ÖNEMLİ

Alkol ve madde kullanım bozukluğunun etiyolojisine baktığımızda pek çok faktörden etkilenen bir hastalık olduğunu vurgulayan Teslime Merve Öztürk, “Genetik yatkınlık, aile ve sosyal yaşamın etkileri, kişilik özellikleri, kişinin baş etme becerileri gibi faktörler bağımlılığın sebebi olarak öne sürülmektedir. Genetik faktörlerle ilgili yapılan bir çalışmada, anne ve babadan birinin alkol ya da madde kullanımı varsa çocuklarında bağımlılık geliştirme ihtimalinin sekiz kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Diğer bir çalışmada ise eroin bağımlılarının akrabalarının yüzde 5’inde madde kullanımın olduğu tespit edilmiştir. Genetik yatkınlığın olması kişinin ilerleyen yaşamında bağımlılık geliştireceği anlamına gelmez. Genetik yatkınlığın bağımlılık geliştirme riskini artırdığını söylemek daha doğru olacaktır. Bunun önüne geçmek için anne ve baba adaylarının dikkat edebileceği birkaç tedbirden bahsedebiliriz.

Öncelikle alkol ya da madde kullanımı bırakmak için destek almaları iyi olacaktır. Gebelik ve emzirme döneminde annenin alkol ya da madde kullanmaması da dikkat edilmesi gerekenlerden biridir. Yapılan bir çalışmada bir ya da birden fazla maddeye anne karnında maruz kalan çocuklarda sonraki dönemde ortaya çıkacak tıbbi sorunlar yüzde 75 oranında bulunurken, maruz kalmayanlarda yüzde 27 olarak bulunmuştur. Yine bir çalışmada gebelik sırasında kronik alkol kullanımının gebeliğin düşükle sonlanmasına ya da fetal alkol sendromuna neden olabileceği ileri sürülmüştür. Bu da; gebelerde hamilelik öncesi var olan alkol ve madde kullanımın teşhisinin ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Bağımlılığın genetik yatkınlıkla ilişkili olduğu gösteren çalışmalar olsa da sadece genetik faktörden etkilendiğini söylemek doğru olmaz. Bağımlılık tedavisinde biyolojik, psikolojik ve sosyal alanların tümüyle çalışmak daha sağlıklı olacaktır.“ diyor.

Teslime Merve Öztürk, bağımlılığın bir irade sorunundan çok hastalık olduğunu fark eden ailelerin bağımlı kişiyi tedavi ettirmeyi istediklerini vurguluyor. Öztürk şöyle devam ediyor: “Tedaviye sıcak bakarlar ve büyük bir beklenti içinde bu sürece hazırlanırlar. Diğer taraftan bağımlı kişi tedaviye olumlu bakmayabilir ve ‘Ben istersen zaten bırakırım’, gibi düşüncelere sahip olabilir. Bağımlı kişinin tedaviye olan motivasyonunu artırmak için öncelikle onu anlamak ve neye ihtiyacı olduğunu belirlemek faydalı olacaktır. Aileler bu noktada tedaviye yönelik kendi düşüncelerini bağımlı kişiye belirtebilir. Tedavi sonrasındaki başarılara vurgu yapabilir. Bu konuşmalar sırasında bağımlı kişinin alkol, madde etkisi altında olmamasına dikkat edilmelidir.

Etkili bir iletişim kurmak için hem aile için hem de bağımlı kişi için doğru bir zaman belirlenmelidir. İkinci bir yöntem; bağımlı kişiyi motive etmek için güvendiği ve sözünü dinleyebileceği bir yakınından destek almak olabilir. Bu bir aile büyüğü, bağımlı olmayan yakın bir arkadaş ya da sevdiği bir insan olabilir. Bağımlı kişiyle iletişime geçilirken verilen mesajın net olmasına, samimi ve inandırıcı olmasına dikkat edilmelidir. Aileler öğüt vermekten, eleştirmek ya da yargılamaktan kaçınmalıdır. Aile üyeleri hem kendilerini hem de kişiyi bağımlılık konusunda suçlamamalıdırlar. Bu durum, tedavi sürecine katkı sağlamayacağı gibi aile içinde de çatışmaların devam etmesine sebep olur. Bağımlı kişiyi tedavi sürecinde tutmak çoğu zaman güç olabilir. Bağımlılığın bir beyin hastalığını olduğunu düşünürsek bağımlı kişi çoğu zaman karar verme, seçim yapma, kurallara uyma gibi alanlarda sorun yaşar. Tedavi sürecinde de motivasyonu düşebilir, tedaviyi aksatabilir. Bu normal bir durumdur. Önemli olan, bağımlı kişinin tekrar tedavi sürecine dahil olmasını sağlamaktır. Şu ana odaklanarak neye ihtiyacı olduğunu belirlemektedir. Her süreç hem aileler hem de bağımlı kişi için farklı olacaktır.”
 
AİLELER NELERE DİKKAT ETMELİLER? 

  • Duygularınızın farkına varın ve onları kabul edin. Duygularınızla hareket ettiğinizde hata yapma riskiniz artabilir.
  • Bağımlı kişinin davranışı nedeniyle kendinizi suçlamayın ve sorumlu tutmayın.
  • *Geçmişi düşündüğünüzde pişmanlık hissedebilir ya da “Keşke” diyebilirsiniz. Geleceği düşündüğünüzde kaygılanabilir ve paniğe kapılabilirsiniz. Bunun yerine şimdiki ana odaklanmaya çalışın. “Kendiniz ve bağımlı kişi için bugün neler yapabilirsiniz?” buradan devam edin.
  • Çatışmaları çözmenin en etkili yollarından biri etkili bir iletişim kurmaktır. Kendinizi ben dili ile ifade edin. “Sen beni üzüyorsun.” demek yerine “Ben üzgünüm.” demek daha sağlıklı olacaktır.
  • Değişim için acele etmemeye çalışın. Bağımlı kişinin değişmesi zaman alacaktır. Değişim için sizin attığınız adımlar bağımlı kişi tarafından da fark edilecektir.
  • Hayatınızı bağımlı kişinin üzerine kurmayın. Odağınız bağımlı kişi olduğunda aile içindeki ve sosyal çevredeki bireyselliğinizi kaybedebilirsiniz. Hayatı sürdürmeye devam edin.

UZMAN PSİKOLOG TESLİME MERVE ÖZTÜRK KİMDİR?
Lisans eğitimini Melikşah Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans eğitimini devam ettirirken belediyeye bağlı bir kreşte okul öncesi çocuklar ve aileleri ile çalışmaya başladı. Aynı zamanda sağlık biriminde çocuk, ergen, yetişkin ve aile alanında danışanlar gördü. Bilişsel Davranışçı Terapi, MMPI, SAMBA, Aile Danışmanlığı ve Pedagojik Formasyon, Wisc-R Zeka Testi, Objektif ve Projektif Testler gibi birçok alanda eğitimler aldı. Teslime Merve Öztürk halen Antalya Yeşilay Danışmanlık Merkezinde alkol, madde, tütün, kumar ve internet bağımlılığı alanlarında çalışmalarına devam ediyor.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019