Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1051
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

Yusuf DURAN

Stres, içinde yaşadığımız dünyada hepimizin karşı karşıya olduğu bir gerçeklik. Hepimiz stresli olmanın nasıl bir his olduğunu çok iyi biliyoruz. Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Yaman’a göre stresle baş edebilme, sahip olunması gereken önemli bir beceri; çünkü stres, iş, ilişkiler, ruh ve beden sağlığı dahil olmak üzere hayatımızdaki birçok faktörü derinden etkiliyor.

Stres ve kaygı nedir? Belirtileri nelerdir?
Günümüzde sıklıkla telaffuz edilen stres, zorlu yahut rahatsız edici durumlar karşısında hissedilen duygusal ve fiziksel gerilim halidir. Bazı çocukların karşılaştığı zorluklarla oldukça iyi başa çıktığı görülürken, benzer durumlar diğerleri için zorlu ve nihayetinde stresli bir deneyim olabilmektedir. Her çocuğun üstesinden gelebileceği stres miktarı ve stres durumları ya da stresi nasıl algıladığı birbirinden farklıdır. Örneğin, bir çocuğun heyecan verici olarak gördüğü bir şeyi, bir diğeri tamamen korkutucu görebilir. Bu nedenle stresi anlamak, her bireyin çevresi, kişisel yetenekleri ve mizacı arasındaki ilişkiyi anlamayı gerektirir. Strese neden olan durum gerçek bir olay olabileceği gibi, zihnin “tehlikeli” olarak algıladığı bir durum da olabilir. Aslında kişiyi korumak adına beliren stres tepkisi, yoğun bir şekilde deneyimlendiğinde yaşam kalitesini de etkilemektedir. Fizyoloji, biyokimya ve nörofizyoloji gibi birçok disiplin, hayatın bir parçası olan stresi alanlarına özgü farklılıklarla ele almaktadır. Genel anlamda stres; organizmanın bir iç durumundan (örneğin gerilme), harici bir olaydan (veya stres etkeninden) veya kişi ve çevre arasındaki bir etkileşimden kaynaklanan deneyimi işaret eder. Stres anında genellikle kalp atış hızı artar, nefes hızlanır, kaslar gerilir ve kan basıncı yükselir. Bununla birlikte stresin belirtileri fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal olarak da gözlemlenebilir.

Fiziksel belirtiler; kalp çarpıntısı, kaslarda tutulma, düşük enerji, yorgunluk, hızlı nefes alıp verme, mide-bağırsak sorunları, baş ağrısı, baş dönmesi, cinsel isteğin azalması şeklinde görülebilir. Zihinsel belirtiler; insanlardan uzaklaşma, unutkanlık, kararsızlık, odaklanmada güçlük şeklinde gözlenebilir. Duygusal belirtiler; gerginlik, yalnızlık hissi, ani duygu değişiklikleri, depresyon, umutsuzluk, kaygı bozuklukları şeklinde ortaya çıkabilir. Davranışsal belirtiler ise uyku sorunları, yemek yeme sorunları, erteleme davranışı, artan alkol ya da madde kullanımı şeklinde gözlenebilir.

STRES HAYATIN TAM İÇİNDE

Strese neden olan uyaranlardan bahsedebilir misiniz?
Stres, yaşadığımız dünyada hepimizin yakından tanıdığı, hayatlarımıza dahil olan bir gerçekliğe sahip. Öyle ki, aslında hepimiz bizi neyin strese soktuğunu ya da stresli olmanın nasıl bir his olduğunu biliyoruz. Burada üzerinde durulması gereken birçok soru beliriyor: “Yalnızca olumsuz yaşantı ve deneyimler mi strese neden olur, yoksa ‘olumlu durumlar’ da stres oluşturur mu?”, “Stres dışsal mı içsel kaynaklı mıdır?”, “Yalnızca büyük olaylar mı streslidir, yoksa küçük olaylar da rahatsız edici olabilir mi?”, “Stres sadece olumsuz sonuçları olan olaylar olarak mı anlaşılmalıdır, yoksa stresli olaylar bazen olumlu sonuçlar da doğurabilir mi?”, “Stresli olmak dediğimizde, psikolojik durumları mı yoksa fizyolojik durumları mı kastediyoruz?”

Bu soruların her birine, duruma ve kişiye göre farklı cevaplar üretebilmek mümkündür. Çocukların duygularını deneyimleme ve ifade etme biçimleri kısmen gelişim düzeyleri tarafından belirlenirken, kısmen de başta aile olmak üzere diğer bireylerin tepkileri yanı sıra kültürel etkiler ve geçmiş deneyimlerle pekiştirilir. Ayrıca stres, kısmen çevrenin kısmen de bireyin içsel özelliklerinin -ister psikolojik, ister hormonal veya immünolojik olsun- bir fonksiyonudur.
Diğer taraftan, deprem, sel ve yangın gibi doğal felaketler, endüstriyel, kimyasal ya da nükleer kazalar gibi teknolojik felaketler, savaşlar, kazalar, tecavüz, şiddet, boşanma, işten atılma, yakınların kaybı gibi bireysel travmalar; çalışma ortamı, iş yükü, ekonomik sıkıntılarla ilişkili günlük stres kaynakları stresin ortaya çıkmasında birer uyarıcı olabilmektedir.
Çocukların günlük yaşamlarındaki stres etmenlerini ele aldığımızda, sınavlar, okula başlama veya okul değiştirme, okul kaynaklı baskılar, çocuklara yönelik gerçekçi olmayan beklentiler, zorbalık, alay, arkadaş edinmede zorluk, arkadaşlıkların sonlanması, yeni arkadaşlar edinme, akranlarından “farklı” hissetme, hastalık veya fiziksel engel, sürekli yetersiz uyarılma (örneğin can sıkıntısı) gibi durumlardan bahsedebiliriz.

STRESİN HAYATİ VE KORUYUCU YÖNÜ

Peki stres her zaman zararlı mıdır?
Stres, genellikle olumsuz bir durum olarak tanımlanmasına karşın insan yaşamında oldukça hayati ve koruyucu bir önemi vardır. Tüm bireyler, yaşamlarında bir miktar stres yaşar. Orta düzeyde stres, büyümenin doğal bir parçası olup, stres düzeyi değerlendirilirken normal stres tepkilerinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Dolayısıyla stresin yalnızca olumsuz bir deneyim olarak tanımlanması mümkün değildir. Zira kimi bireyler, diğerlerinin "stresli" bir durum olarak tanımladığı bir durumu daha fazla enerji, güç ve beceri kazandığı bir deneyim olarak tanımlayabilir. Yaygın varsayım, stresin olumsuz fizyolojik etkileri olduğu yönündeyse de stresi, çeşitli faktörlere bağlı olarak zaman zaman olumlu ve olumsuz etkilere sahip olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Stresin etkileri nelerdir? Uzun süreli stres ve kaygı yaşayan kişilerde ne gibi sağlık sorunları baş gösterir?
Bir miktar stres faydalı, gerekli ve bireyi motive eden faktörlerden biri olarak güdülenmek ve eyleme geçmek için uyarıcı olabilir. Stres ayrıca, müzik, dans ve spor gibi birçok performansa dayalı alanda başarı için de önemli bir unsurdur. Örneğin, bir yönüyle stres oluşturan ama diğer taraftan zevkli uğraşlar olan yüzme veya ağaca tırmanma gibi aktiviteler çocuk için harika bir öz güven alanına dönüşebilir. Diğer taraftan stres, nispeten düşük seviyelerde bile aşırı veya uzun bir süre boyunca sürekli olduğunda, kortizol gibi stres hormonlarının “toksik” birikimiyle sonuçlanır. Erken yaşta devam eden stresin duygusal esenliğimiz üzerinde geniş kapsamlı etkileri olabilir ve sonraki yaşamımızda duygularımızı düzenlememizi zorlaştırabilir; küçük stres faktörlerine aşırı tepki verme ve olası sorunlar için sürekli tetikte olma ile sonuçlanabilir. Orta veya kısa süreli stres, hafızayı ve öğrenmeyi artırabilir. Ancak uzun süreli stresin hafıza kapasitesi ve öğrenme yeteneği üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir. İşte bu noktada, stresle baş edebilmede çocukların duygularını keşfetmelerine ve anlamalarına yardımcı olan yaşam becerilerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

STRESİN YAŞAM BOYU BELİRLEYİCİ ROLÜ VAR

Stresle başa çıkmak neden önemlidir?
Gelişimsel süreçte çocukların olumsuz yaşantılar sonrası rahatlayabilmeleri, duygusal dayanıklılık oluşturabilmeleri ve farklı duygulara neyin neden olduğunu anlayabilmeleri önemsenmektedir. Buna karşın, Stresin etkileri nelerdir? Uzun süreli stres ve kaygı yaşayan kişilerde ne gibi sağlık sorunları baş gösterir?

Bir miktar stres faydalı, gerekli ve bireyi motive eden faktörlerden biri olarak güdülenmek ve eyleme geçmek için uyarıcı olabilir. Stres ayrıca, müzik, dans ve spor gibi birçok performansa dayalı alanda başarı için de önemli bir unsurdur. Örneğin, bir yönüyle stres oluşturan ama diğer taraftan zevkli uğraşlar olan yüzme veya ağaca tırmanma gibi aktiviteler çocuk için harika bir öz güven alanına dönüşebilir. Diğer taraftan stres, nispeten düşük seviyelerde bile aşırı veya uzun bir süre boyunca sürekli olduğunda, kortizol gibi stres hormonlarının “toksik” birikimiyle sonuçlanır. Erken yaşta devam eden stresin duygusal esenliğimiz üzerinde geniş kapsamlı etkileri olabilir ve sonraki yaşamımızda duygularımızı düzenlememizi zorlaştırabilir; küçük stres faktörlerine aşırı tepki verme ve olası sorunlar için sürekli tetikte olma ile sonuçlanabilir. Orta veya kısa süreli stres, hafızayı ve öğrenmeyi artırabilir. Ancak uzun süreli stresin hafıza kapasitesi ve öğrenme yeteneği üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir. İşte bu noktada, stresle baş edebilmede çocukların duygularını keşfetmelerine ve anlamalarına yardımcı olan yaşam becerilerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

STRESİN YAŞAM BOYU BELİRLEYİCİ ROLÜ VAR

Stresle başa çıkmak neden önemlidir?
Gelişimsel süreçte çocukların olumsuz yaşantılar sonrası rahatlayabilmeleri, duygusal dayanıklılık oluşturabilmeleri ve farklı duygulara neyin neden olduğunu anlayabilmeleri önemsenmektedir. Buna karşın, birçok nedenden dolayı, bu beceriler çoğumuzun yetişkinlik boyunca mücadele etmeye devam ettiği zorlu birer gelişim görevidir. Stresle baş edebilme, sahip olunması gereken önemli bir beceridir; çünkü stres, iş, ilişkiler, sağlık ve beden sağlığı dahil olmak üzere hayatımızdaki birçok farklı alanı olumsuz etkilemektedir. Stresi yönetebilmek, daha uzun, daha mutlu ve daha sağlıklı bir yaşamın önemli belirleyicilerinden biridir. Ayrıca stres yönetildiğinde, hayatın zorlukları karşısında daha az hayal kırıklığı yaşama, gelecekle ilgili endişelerin azalması ve daha iyi bir esenlik duygusuna sahip olmaktan da bahsedebiliriz.

Stresle baş etme yollarının belirleyicileri nelerdir?
Stres, tüm vücudu etkiler ve baş etme gibi psikososyal faktörlerin stresin etkilerini hafifletmedeki rolleri büyüktür. Stresle başa çıkma biçimleri bir yanıyla bireysel faktörlere, diğer yanıyla da belirli sorunlarla başa çıkmanın kabul edilebilir yollarını gösteren sosyal normlara bağlıdır. Vücudun strese tepki verdiği ve stresin etkilerine karşı koyduğu pek çok karmaşık yol vardır. Öncelikle çocuk boyutundan düşündüğümüzde, bir çocuğun duygusal yaşamındaki birincil gelişim görevlerinden biri, sürekli olarak zor duygularla boğulmaması için kendi kendini düzenleme ve kendi kendini sakinleştirme becerisini kapsayan etkili bir duygu düzenleme sisteminin kurulmasıdır. Olumlu duygu düzenleme yalnız çocuklukta değil, yaşamın her evresinde olmasını istediğimiz bir beceri. Bunun yanında, stresi tanımlamak, stresin hem olumlu hem de olumsuz sonuçlandığı durumları belirlemek de önemli.

Stres yönetiminin ergenler, yetişkinler ve ebeveynler için öneminden bahsedebilir misiniz?
Stresi azaltmak için birçok teknik ve program mevcuttur. Her bireyin zorlayıcı durumlar karşısında baş etme becerileri birbirinden farklıdır. Zorlu durumlar karşısında duygu düzenleme becerisini aktif kılmak çocuklar için zor bir gelişimsel görevdir. Ancak, bunu desteklemek adına başvurulabilecek çeşitli yollar bulunmaktadır. Bu anlamda, duyguyla başa çıkmanın daha kabul edilebilir bir yolunu tanımlama, onu teşvik ederek onu tetikleyen duruma pratik bir çözüm üretmesini destekleme, işleri farklı şekilde nasıl yapacağını keşfetmesi konusunda cesaretlendirme gibi yöntemler uygulanabilir. Ancak atlanılmaması gereken husus, başa çıkma tekniklerinin duruma özgü olduğu, bir stres durumu için işe yarayan yöntemin bir diğeri için işlevsel olmayabileceğidir.

GEVŞEME TEKNİKLERİ GERİLİMİ AZALTIYOR

Bahsettiğimiz gruplar kaygı ve olumsuz düşünceleri nasıl giderebilir?
Stresin etkileriyle başa çıkma yollarından biri olan gevşeme teknikleri, çocukların fiziksel gerilimini azaltmak, duygusal ve zihinsel olarak rahatlamalarına yardımcı olmak, kendileriyle ve duygularıyla barışık olmalarını sağlamak için çocuklara eğlenceli bir şekilde öğretilebilir. Bu aynı zamanda sakinliği ve duygusal istikrarı desteklemesi bakımından da çocuklar için önemli bir beceridir. Gevşeme öğrenilebilen bir beceri olup, her beceride olduğu gibi günlük yaşamın bir parçası olabilmesi için düzenli uygulanmasına ihtiyaç vardır. Bunun yanında, kişiye özgü keyifli bir rahatlama yöntemi bulmak da önemlidir. Zira kişisel deneyimler, beceri kazanımında önemli birer aracıdır.

Bu noktada oyunun rolü nedir?
Gevşeme egzersizlerinin yanında oyun, gevşeme ve rahatlamada önemli bir belirleyicidir. Oyun oynamanın stres kimyasallarının seviyelerini azalttığı ve çocukların stresli durumlarla daha başarılı bir şekilde başa çıkmalarını sağladığı bilinmektedir. Keyifli fiziksel aktivite aynı zamanda stres kimyasallarının birikmesinin etkilerini hafifletmenin ve bunun yerine vücuda iyi hissettiren kimyasalları salmanın iyi bir yoludur. Yürümek, bisiklete binmek, spor yapmak veya sadece temiz havada dışarıda oynamak, düzenli uyku, stres atmak için alternatif yollar olarak düşünülebilir.

“FİZİKSEL TEMAS SAKİNLEŞTİRİR”

Çocuklarının stresle baş etmesine destek olmaları için ebeveynlere neler önerirsiniz?
Özellikle ebeveynlerin göz önünde bulundurması gereken önemli faktörlerden bir tanesi de sevgi dolu fiziksel temastır. Bir ebeveyn tarafından gerçekleştirilen sarılma veya masaj gibi şefkatli dokunuşlarla çocukta tetiklenen oksitosin salınımı, çocuğun güvenlik ve rahatlık hissine katkıda bulunarak onu sakinleştirir. Temasın konsantrasyon düzeylerini artırma, saldırganlık düzeylerini düşürme, empati ve hoşgörü becerilerini artırmaya yönelik etkileri pek çok araştırmayla da ortaya konmuştur. Ayrıca, nefesle ilgili çalışmalar da stresin etkilerini azaltmada önemlidir. Stresle baş edebilmede birçok yol bulunmakla birlikte son olarak şu eklenebilir: Çocukların duygu ve düşüncelerini dinlemek, hayal güçlerinin bedenlerini nasıl etkileyebileceğini fark etmelerini sağlamak, kendi değer algılarını olumlu yönde etkilemekle birlikte, diğerleriyle etkileşimlerini ve olumsuz durumlarla başa çıkma biçimlerine katkı sunmaktadır.

DR. ÖĞR. ÜYESİ NESLİHAN YAMAN KİMDİR?

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Yaman, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümündeki lisans eğitiminin ardından yüksek lisansını The University of Nottingham, School of Education, MA Counselling programında tamamlamıştır. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında tamamlayan Yaman, Yalova Üniversitesi Psikoloji bölümü Gelişim Psikoloji Anabilim Dalında Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Aile, ebeveynlik ve kültür, yetişkin eğitimi, çocuk istismarı ve ihmali, çocuklara ve ailelere yönelik erken müdahale programları, değerler eğitimi, evlilik ve aile içi uyum, evlilik ve değerler ilişkisi, etkili ebeveynlik, travma ve yas, bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmalar, risk altındaki çocuklar ve aileler, çocuk psikolojisi, gelişim psikolojisi, okul öncesi eğitim, gelişimsel değerlendirme, psikolojik testler, narrative terapi, doğa terapisi, sanatla terapi, yaratıcı drama ve oyun terapisi ilgi alanları arasındadır.

Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019