Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1081
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

İnci Neşeli ÖZOĞLU

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Hukukçu Prof. Dr. Murat Balcı, elektronik sigaraya erişimin bu kadar kolay olmaması gerektiğini belirterek; “Elektronik sigara ile ilgili düzenleme yapılmalı. Özellikle e-ticaret siteleri, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından denetim altına alınmalı. Bağımlılıktan kurtarmak için bir çare olarak sunulan elektronik sigaranın üzerine ‘Elektronik sigara bağımlılıktan kurtarmaz ve zararlıdır’ şeklinde bir uyarı yazılmasını tavsiye ederim” diyor. Prof. Dr. Murat Balcı, elektronik sigarayla ilgili hukuki yaklaşımların detaylarını paylaştı, yaygınlaşmasının nasıl engellenebileceği konusunda görüşlerini iletti.

Kullanımı büyük oranda artış gösteren elektronik sigaraya bu kadar kolay erişebilmek doğru mu? Bunun önüne geçebilmek için neler yapılmalı?

Elektronik sigaraya erişimin bu kadar kolay olmaması gerekir. Sigaraya bir alternatif olarak görülüyor ancak başka bir zararlı bağımlılığa yol açıyor. Dilerseniz öncelikle elektronik sigara nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Sorularına cevap vererek konuyu değerlendirelim. Elektronik sigara, görünüm olarak sigaraya benzeyen bir üründür. Sigaradan farklı olarak tütün maddesi içermez. Elektronik sigaralar; nikotin ve çeşitli aromaların propilen glikol ve/veya bitkisel gliserol çözeltisinden meydana gelen sıvıda çözünmesi ile oluşan karışım ihtiva eder. Karışımı buharlaştırmak için pil ile çalışan basit bir mekanik sisteme sahiptirler. Elektronik sigaraların kullanımında oluşan buhar, içerik olarak sigara dumanından farklı özellik gösterir. Elektronik sigara 17 Nisan 1963 yılında Herbert A. Gilbert (1965) tarafından ABD’de patent birimine “Tütüne sahip olmayan, dumansız sigara” şeklinde başvurulmuştur ve 17 Ağustos 1965’te Amerikan Patent Ofisi tarafından patenti alınmıştır. Gilbert tarafından bulunan elektronik sigara, Qiuming Liu ile gelişmiş hâlini almıştır. Elektronik sigaranın günümüzde kullanılan formu olan ultrasonik sistemle buharlaştırma yapan hâli 2003 yılında Çinli eczacı Hon Lik tarafından bulunmuş ve patenti alınmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde 2013 yılında elektronik sigara satışının üç milyar dolar olduğu, 15 yıl içinde bu rakamın 17 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor. CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) verileri 2012 yılında 1,78 milyon gencin elektronik sigarayı denediğini ve bu gençlerin 160 bininin daha önce hiç sigara kullanmadıklarını rapor etti. Günümüzde yeni mekanizmalara ve görünüme sahip cihazların tamamına verilen adıyla, elektronik nikotin taşıyıcı sistemler olarak adlandırılan elektronik sigaraların, sigaradan daha az zararlı olarak sunulması, sigara kullanımını ve bağımlılığını azaltıcı etkisinin olduğu söylenmesi, dünya çapında bu ürünün yaygınlaşmasının en önemli sebeplerinden.

Burada en önemli nokta, elektronik sigaraların zararsız olduğu ya da sigaraya göre daha az zarar verdiği yönündeki bilgi. Bu, pazarlama stratejisi olarak kullanılmış ve elektronik sigaranın yaygınlaşmasını sağlamıştır. Elektronik nikotin taşıyıcı sistemlerin sektörü, bu sistemlerin sigaraya göre daha az kimyasal madde içerdiğini, sigarayı bırakmaya yardımcı olduğunu, bu nedenle de sigaraya göre daha az zararlı oldukları bilgisini yaymaya çalışıyorlar. Elektronik sigaranın özellikle nikotin için yerine koyma tedavisinde yeri olduğunun savunulması özellikle "bağımlı bireyler sigarayı bırakmak için kullanabilir" algısı yaratıyor. Oysaki DSÖ ve FDA (Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi) gibi kurumlar elektronik sigara kullanımını nikotin için yerine koyma tedavisi olarak görmediklerini ve bu kullanım yolunu “güvenli” bulmadıklarını raporlarında sunuyorlar.

Elektronik sigara ile ilgili Türkiye’deki yasal düzenlemeler neler? E-sigara 4207 Sayılı Kanun gereği internet gibi elektronik ortamlarda satılıp kargo ile taşınamıyor. Ayrıca, 2008’de T.C. Sağlık Bakanlığının aldığı kararla, içerdiği yüksek nikotin miktarları nedeniyle elektronik sigara kartuşları ilaç, elektronik sigara cihazları tıbbi cihaz gibi değerlendiriliyor. Bu nedenle, serbest ticarete konu olamıyor. Tüm bu tedbirlere rağmen, internet veya diğer kaçak yollarla satış sonucu elektronik sigara kullanımı olduğu biliniyor. Bununla ilgili bir oran var mı? Bunun tamamen önüne geçmek nasıl mümkün olur?

Her şeyden önce ifade etmek gerekir ki, elektronik sigara da sigara gibi "4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanuna" tabi. Yani bir başka ifade ile sigara ile ilgili yasaklar, elektronik sigara açısından da geçerli. Diğer taraftan 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun da elektronik sigarayı kapsamına alıyor. Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine, tütün, tütün mamulleri ve alkolün Türkiye’de üretimine, iç ve dış alım ile satımına ilişkin usul ve esasları bu kanunla belirleniyor. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 11’inci maddesinde; “El konulan … ısıtılarak ya da yakılarak tüketilen ve nikotin içersin içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlar el koyan idarelerce numune alınmak veya numune alınması mümkün olmaması hâlinde ayırt edici bilgilerin tespiti yapılmak suretiyle tutanağa bağlanarak imha edilir” denilmiştir. Yani kaçakçılığının önlenmesi ve imhası ile ilgili düzenlemeler de kanuna girmiştir.

25.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik Sigara Ve Benzeri Cihazlar İle Bazı Tütün Mamulleri Ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar” da; “Sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü, puro ve sigarillo haricindeki tütün mamulleri ile ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithali yasaktır. Ticaret Bakanlığı, birinci fıkra kapsamında ithali yasaklanan eşyanın, yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir” hükmü getirilmiştir. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da “Elektronik ticaret”; Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Bu yasa kapsamında elektronik ticaretin kapsamına ithali yasak maddeler giremez. Bu hâlde kanuna aykırı hareket edilmiş olacaktır. Burada hukuki düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması, elektronik sigaranın yasa dışı ticaretini önleyecektir. Sorun hukuki düzenlemelerdeki eksiklikten değil, hukuk kurallarının etkin şekilde uygulanmamasından kaynaklanmaktadır.

Elektronik sigara satışı, pazarlanması ve kullanımıyla ilgili diğer ülkelerde ne tür düzenlemeler var?

Öncelikle ABD’de elektronik sigara düzenlemelerine bakalım. Piyasaya yeni bir ürün sürülmek istendiğinde U.S. Food and Drug Administration (FDA) (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) nezdinde bir izin alınması gerekmektedir. İzin, Bazı Tütün Ürünlerinin İncelenmesi için Başvuru başlıklı Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası (FD&C) madde 910 uyarınca verilmektedir. Yeni bir tütün ürünü piyasaya sürülmek isteniyorsa başvurulabilecek ilk izin türü Premarket Tobacco Product Applications (PMTA) Önpiyasa Tütün Ürünü Başvurusu’dur. PMTA’da ürünün kamu sağlığı bakımından uygun olduğu gösterilmelidir. FDA bu kararı verirken özellikle şu hususları dikkate almaktadır:

Ürünü kullanacak kişiler ve kullanmayacaklar da dâhil olmak üzere ürünün halk için riskleri ve yararları,

• Hâlihazırda tütün ürünü kullanan kişilerin, önerilen ürüne erişebilirlerse, bu ürünleri kullanmayı bırakma ihtimallerinin daha yüksek mi yoksa düşük mü olacağı,
• Hâlihazırda tütün ürünü kullanmayan kişilerin, önerilen ürün erişilebilir olursa, tütün ürünü kullanmaya başlama ihtimalinin daha yüksek mi yoksa düşük mü olacağı,
• Yeni tütün ürününü üretme, işleme ve paketleme yöntemleri, yerleri ve denetimleri.

2021 yılında FDA PMTA başvurular şartlarını yayınlamış ve üreticilerin yasal olarak pazarlanan ürünlerinin kayıtlarını tutma zorunluluğuna tabi tutmuştur. PMTA incelemesinin yapılması için bu tebliğde tanımlanan bilgilerin başvuruda bulunması gerekir. PMTA başvuru şeması FDA tarafından yayınlanmaktadır.

Elektronik sigara perakendeciliği, FDA bünyesindeki Tütün Ürünleri Merkezi (CTP) tarafından düzenlenmektedir. Perakendecilik için de FD&C, Sigara ve Dumansız Tütün Ürünlerinin Satımı ve Dağıtımı Kısıtlamaları Yönetmeliği ve Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasasına Tabi Sayılacak Tütün Ürünleri Yönetmeliği uygulanacaktır.

• Bu kurallar bütün tütün ürünlerine uygulandığı gibi elektronik sigara ürünlerine de uygulanır.
• İlk olarak mağazasında tütün ürünü satan kişilerin 27 yaşın altında olup tütün ürünü almak isteyen herkesin kimliğine bakmalı ve sadece 21 yaşın üstündekilere satış yapmalıdır.
• İkinci olarak sadece yetişkinlerin girebileceği yerlerdeki satış makinelerinde tütün ürünü satışı yapmalıdır.
• Üçüncü olarak tüketicilere tütün ürünlerini veya yan tamamlayıcı parçalarını ücretsiz olarak vermemelidir.

Bunun dışında elektronik sigara satışı için bazı özel kurallar da getirilmiştir:

• 27 yaşın altında olup tütün ürünü almak isteyen kişilere kimlik kontrolü yapılmalıdır.
• Sadece 21 yaşın üstündekilere satış yapılmalıdır.
• Bedava ürünler veya örnekler tüketicilere verilmemelidir.
• Paketinde sağlık uyarısı olmayan ürünler satılmamalı veya dağıtılmamalıdır.
• Sağlık uyarısı olmadan reklam yapılmamalıdır.

Bunun dışında, yüksek ihtimalle tütün ürünleri satmak ve dolayısıyla elektronik sigara satmak faaliyet gösterilen eyaletin lisanslamasına veya iznine tabi olabilir. Ayrıca elektronik sigara satımı satış vergisine tabi olacağı için bunun ticaretini yapanların faaliyet gösterdikleri eyaletlerde vergi kaydını oluşturmaları gerekir. Örneğin; Teksas eyaletinde elektronik sigara satmak, depolamak, dağıtmak isteyen birinin çevrim içi sistem üzerinden Form AP-42 Texas Application for E-Cigarette Retailer Permit (Teksas E-Sigara Perakende İzni Başvuru Formu) doldurması gerekir. Ayrıca perakendecinin her iş yeri için aktif satış vergisi izni olması gerekir. Bu iş yeri elektronik sigaraların satıldığı, satış veya tüketim için saklandığı veya depolandığı yerler olabileceği gibi elektronik sigaraların satıldığı bir araç dahi olabilir.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde elektronik sigara düzenlemelerine de bakalım. AB’de elektronik sigara düzenlemeleri Tütün Ürünleri Yönergesi (2014/40/EU) madde 20 altında düzenlenmektedir. Bu düzenlemelerde güvenlik, kalite, paketleme, etiketleme gibi teknik konulara yer verilmiştir. Bunun yanında yönerge uyarınca üreticiler ve ithalatçılar AB ülkelerine ve Komisyon’un denetimine tabi oldukları gibi onlara raporlama da yapmak zorundadırlar. Bunun dışında Komisyon, 24 Kasım 2015’te elektronik sigara ve dolum hazneleri için ortak bir bildirim formatı yayınlamıştır. Ayrıca elektronik sigaraların dolum mekanizmaları için teknik standartlar da yine Komisyon tarafından belirlenmiştir.

Bunun dışında perakendecilik faaliyetleri için farklı ülkelerin düzenlemelerine ayrıca dikkat edilmesi gerekir. 2021 yılında yayınlanan bir makaleye göre, lisanslama sistemi Finlandiya, Macaristan, Fransa, İtalya ve İspanya’da yürürlüğe konmuştur. Ama lisanslamanın Avrupa’da genelgeçer bir uygulama olmadığı tespiti yapılabilir. Ancak yine de perakendecilere, faaliyet gösterilecek ülkeye göre bir kayıt yükümlülüğü öngörülmüş olabilir. Örneğin; her ne kadar AB üyesi olmasa da Birleşik Krallık’ta çevrim içi olarak elektronik sigara satmak isteyen perakendecilere kayıt yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca eğer bu kişiler Avrupa Ekonomik Alanında satış yapacaklarsa bu ülkelerdeki yetkili makamlara kayıt olma zorunluluğu taşımaktadırlar. Ancak bu makamlardan onay geldikten sonra satış yapılabilmektedir.

Yönerge madde 20 (2) uyarınca üreticilerin ve ithalatçıların elektronik sigaralarını hangi ülkenin pazarında piyasaya süreceklerse o ülkenin yetkili makamına bir bildirimde bulunmaları gerekir. Bildirim piyasaya sürülmeden altı ay önce ve elektronik ortamda yapılmalıdır. Bildirimde olması gereken bilgiler yine aynı maddede düzenlenmiştir. Yönerge uyarınca üye ülkelerin üreticiler veya ithalatçılardan elektronik sigaraların teslimi, depolanması, ticareti ve sunulan bilgilerin incelenmesi için uygun ücretler alması mümkündür.

Ayrıca madde 20 (7) üye ülkelere üreticiler ve ithalatçılardan yıllık raporlar alma yükümlülüğü de yüklemektedir.

Ancak yönerge, perakendecilere özel bir lisans alma yükümlülüğü getirmemektedir. Son olarak dikkate alınması gereken bir husus da Yönerge madde 15’te getirilen takip edilebilirlik mekanizmasıdır. Mekanizmanın amacı AB’deki bütün tütün ürünlerinin eşsiz bir belirleyici (unique identifier) ile etiketlemesidir. Bu sistemin işleyebilmesi için yine özellikle üreticiler ve ithalatçılara önemli görevler yüklenmektedir. Yapılacak faaliyetin kapsamına göre bu kapsamda doğan bir yükümlülüğün olup olmadığı da kontrol edilmelidir.

Tüm dünyada satılan elektronik sigaraların yüzde 90’ı Çin’de üretilip dünya pazarına sunulmaktadır. Çin yönetimi ise elektronik sigarayla ilgili yasal bir düzenleme yapmamıştır.

Dünya üzerinde sigara kullanımının artışı, sigara kullanımını önleyici yasaların artması ve yeniden düzenlenmesi durumunu beraberinde getirmiştir. Elektronik sigara satışı ile ilgili şu anda dünyada ülkelerin hepsinde yasal düzenlemeler mevcut değildir.

Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye’deki yasal düzenlemeler yeterli mi?

ABD ve Avrupa ülkelerindeki düzenlemeler kapsamında hukuki düzenlemelerde bir revizyona gidilebilir. Özellikle kaçakçılığa ve yasa dışı e-ticarete konu olmasının önlenmesi için yakın takip mekanizması kurulabilir. ABD’deki 21 yaş sınırı da uygulamaya koyulabilir. Yine kimlik kontrolü ile satış zorunluluğu yaygınlaşmasını önleyebilir.

Alınan tüm tedbirlere rağmen Türkiye’de elektronik sigara kullanımı oranları nedir?

Bu konuda çeşitli araştırmalar var. Türk Torak Derneği internet sayfasında 18-20 yaşındaki yetişkinlerin yüzde 20’sinden fazlası elektronik sigarayı en az bir kez denemektedir. 3 bin 925 çocuk ve ergeni kapsayan, 69 ülke ve bölgeyi temsil eden 26 ulusal anketten derlenen verilere göre, nikotin içeren ve içermeyen elektronik dağıtım sistemlerinin kullanım yaygınlığı yüzde 17,2 olarak bildirilmiştir. Bu sonuç, dünya genelinde neredeyse her beş çocuk/ergenden birinin nikotin içeren elektronik dağıtım sistemleri ile tanışık olması demektir. Ülkemizde yapılan anket çalışmalarında da elektronik sigaranın gençler arasında yaygın olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Elektronik sigaranın hedef kitlesi kimlerden oluşuyor?

Elektronik sigaranın kitlesi elbette ki gençlerden oluşmaktadır çünkü küresel piyasalar gençleri uzun vadeli müşteri olarak görmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (The Centers for Disease Control and Prevention) “Ulusal Gençlik Tütün Araştırması” kapsamında elektronik sigara ile ilgili raporlarına göre; 2011 yılında yüzde 4,5 olan elektronik sigara kulanım oranı 2014 yılında yüzde 13,4 olmuştur. Aradaki üç yıl içerisinde 2,2 milyon öğrenci elektronik sigara kullanmaya başlamıştır. 2011 yılında son bir ay içerisinde elektronik sigara kullanan ortaokul öğrencileri oranı yüzde 0,6 iken, bu oran 2014 yılında yüzde 3,9’a (her 100 öğrenciden 4’üne) ulaşmıştır. 2014 yılında lise öğrencilerinde son bir ay içerisinde elektronik sigara kullanma oranı yüzde 13,4 olarak bulunmuştur. 2011 yılına göre lise öğrencilerinde son bir ayda elektronik sigara kullanma durumu yüzde 1,5 oranında artmıştır.

Elektronik sigara ABD’de olduğu gibi ülkemizde de çocuklarda salgın hâline gelebilir mi?

Ulaşılabilirliğin kolay olması elbette ki çocukları da tehdit etmektedir. Etkin bir takip sistemi ile çocuklarımızı bu tehlikeden korumalıyız.

Elektronik sigaranın yaygınlaşmasını önlemek için özellikle yasal anlamda ne tür önlemler alınabilir, alınmalıdır?

Önerilerim şunlar: Öncelikle Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde ve ABD örneğinde olduğu gibi elektronik sigara ile ilgili bağımsız bir ikincil düzenleme (yönetmelik vs.) yapılmalıdır. Zira elektronik sigara çok yönlü bir maddedir. Farklı hukuki düzenlemeler bu şekilde bir araya getirilmiş olur. İkincisi, bu yönetmeliğin uygulanması için kamuda bir birim kurulmalıdır. Bu sayede etkin bir takip söz konusu olabilir. Özellikle e-ticaret siteleri T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından denetim altına alınmalıdır.

Konuyla ilgili eklemek istediğiniz başka hususlar varsa alabilir miyiz?

Bağımlılıktan kurtarmak için bir çare olarak sunulan elektronik sigaranın üzerine “Elektronik sigara bağımlılıktan kurtarmaz ve zararlıdır” şeklinde bir uyarı yazılmasını tavsiye ederim.

Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019