Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1049
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

Yusuf DURAN

Türkiye’nin obezitede Avrupa’da birinci sıraya yerleşmesi ve beraberinde yaşanan sağlık sorunlarını tespit etmek amacıyla, 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu oluşturuldu. Komisyonun obezite konusundaki çalışmalarını Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ile konuştuk.

Komisyonu TBMM’de ne zaman ve hangi amaçla oluşturuldu?
2018 yılında TBMM Dilekçe Komisyonumuza yapılan başvurularda; fazla kiloluluk ve obezitenin yaygınlaşmasıyla bireylerin başvurduğu çözüm yollarından biri olan mide küçültme ameliyatı sonrasında yaşanan ölüm vakalarının artması şikayetiyle, gerekli önlemlerin alınması talepleri dikkatimizi çekmiştir. Dilekçelerde; “bariatrik cerrahi” olarak adlandırılan mide küçültme ameliyatlarının obezite sorununu ortadan kaldırması için son zamanlarda giderek yaygınlaştığı belirtilerek, cerrahi uygulama sonrasında ölüm olaylarının arttığı iddia edilmekte; bu kapsamda vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, hekim ve sağlık kuruluşundan kaynaklanan hatanın azaltılması ile kâr amacı güderek hasta mağduriyetine sebebiyet verenlerin cezalandırılmasına ilişkin önlemlerin alınması istenmiştir. Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu’nun 31 Ekim 2018 tarihli toplantısında “Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamadaki Malpraktis İddiaların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu” kurulmasına karar verilmiştir.

Her ne kadar dilekçelerde mide küçültme ameliyatlarında hekim hatası şikayet edilse de komisyon olarak sorunun kaynağını irdelemeyi görev bildik ve obeziteyle mücadele konusunu öncelikle ele aldık. Zira obezite, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer alan küresel bir salgındır.

OBEZİTE TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINDI

Obezite ile mücadele kapsamında, Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu’nun çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi almak, ilgilileri çağırıp bilgi almak, idari denetimin yapılmasını istemek, bilirkişi görevlendirmek ve yerinde inceleme yapmak yetkilerini kullanabilmesine dair hükümler doğrultusunda konu ile ilgili tarafların dinlendiği 11 toplantı ve bir yerinde inceleme (İstanbul) gerçekleştirdik.

Sorunun en temelden ele alınarak araştırılması ve çözüm önerileri getirilmesi adına başta Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm paydaş bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi, Türkiye Belediyeler Birliği ve obezite üzerinde çalışmaları olan sivil toplum örgütleri ile görsel medyada toplumu bu anlamda yönlendiren tanınmış simalar ile iş birliği yaparak alt komisyon toplantılarımızda kendilerinden özel sunumlar aldık ve çalışmalarımızı bilimsel temeller üzerine oturttuk. Ayrıca bakanlık çalışmalarını yerinde görmek adına İstanbul’da obezite tedavi merkezlerini ziyaret ederek tedavi yöntemleri hakkında yerinde incelemeler gerçekleştirdik.

ÇOK GENİŞ YELPAZEDE GÖRÜŞLER ALINDI

Hangi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıyorsunuz?
Obezite, dünyada dört milyon insanın ölümüne yol açmakta ve tüm yaş grubundaki insanlarda hastalık riskini artırmaktadır. Fazla kiloluluk ve obezite eğilimlerinin, özellikle okul çağındaki çocuk ve yetişkinler arasında yükselmeye devam etmesi bizler için bir diğer endişe kaynağıdır. Başkanlığını yürüttüğüm alt komisyonun çalışmaları kapsamında; Sağlık Bakanlığından Türk Tabipleri Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü’ne;  Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Türkiye Diyetisyenler Derneği, Türkiye Spor Hekimleri Derneği ve Türkiye Diyabet Vakfından Obezite Diyetisyenliği Derneğine; Tarım ve Orman Bakanlığından, Ticaret ve Milli Eğitim Bakanlıklarından RTÜK’e; Spor ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinden toplumda tanınmış isimler Dr. Ender Saraç ve Doç. Dr. Emel Ergül gibi isimler ve kurumların bilgi ve görüşlerine başvuruldu. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından görüşler alındı. Ayrıca Sağlık Bakanlığımızdan COVID-19 pandemisi ve obezite konusunda, obezitenin önlenmesi ve obeziteyle mücadeleye ilişkin yapılan çalışmalar ve gelecekte yapılabileceklere dair öneriler konusunda bilgi alınmıştır. 1-2 Ağustos 2019 tarihlerinde, Cumhurbaşkanlığının 100 günlük Eylem Planlarında kurulması öngörülen obezite merkezlerinden İstanbul ilindekiler ile diğer faaliyetler yerinde incelenmiş olup, ilgili müdürlüklerden brifing alınmıştır.

“OBEZİTE FARKINDALIĞI OLUŞTURDUK”

Hareketli bir yaşam tarzını yaygınlaştırmak için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Başta Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve yerel yönetimler olmak üzere ülke çapında hareketliliğin arttırılması adına spor alanları, bisiklet yolları, millet bahçeleri, sosyal donatılar, obezite tedavi merkezleri gibi imkânların giderek artırıldığını bilmekteyiz. Bu konuda paydaşları bir araya getirerek daha iyi hale getirilmesi noktasında kendimizi itici bir güç olarak görüyoruz. Bu toplantılarla hem kamuoyuna yaptıkları çalışmaları anlatmış oldular hem de yapacakları çalışmaları kamuoyuna açıklayarak hedeflerini paylaştılar. Bir nevi aracı duruşumuzla bir farkındalık oluşturmaya çalıştık.

COVID-19 salgını sonrası alınan tedbirler ile toplumsal hareketliliğin iyice azaldığını tespit ettik. Bu aşamadan sonra COVID-19 pandemisi sırasında ülkemizde yaşanan hareketsizliğe ve kilo artışına dikkat çekmek için 28 Nisan 2021 tarihinde 11’inci ve son toplantımızı düzenledik.

Obezite sorununu bertaraf etmek için ne gibi politikalar uygulanıyor?
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinden bu yana yürütme erki olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ilan edilen 1. ve 2. Yüz Günlük Eylem Planları başta olmak üzere tüm bakanlıkların obezite sorununun çözümüne yönelik çalışmaları olduğu aşikârdır. Sağlık Bakanlığı sorunun kaynağına yakınlığı nedeniyle her konuya hakimdir. Bu yönde çalışmalarını yaparken öncelikle her toplumun farklı yeme içme alışkanlığı olduğu, gelişmişlik düzeyine bağlı olarak tedavi yöntemlerine erişimin farklı olduğu bilinmektedir. Ülkemiz olarak tüm bilimsel veriler incelenmekte olup kullanılan tedavi yöntemleri ülkemiz şartları da göz önüne alınarak belirlenmektedir. Dünyada uygulanan obezite tedavi yöntemleri yakından izlenmektedir. Toplumsal bilincin arttırılması adına bakanlıkların yerel yönetimlerle iş birliklerini geliştirmeye devam ettiği bilinmektedir. Toplumsal desteğe ihtiyaç duyan çocuk, engelli ve yaşlılarımızın sağlıklı yemeğe erişimi ve hareketliliğini artırma adına da ayrıca çalışmalar yapılmaktadır. Okul çağına adım atıldığından itibaren çocuklarımızın gelişimi takip edilmekte, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen projelerle obezite eğilimi olan çocuklar tespit edilmektedir. Ayrıca okul kantinlerinde satılacak gıdaların sağlıklı olması noktasında çalışmalar yapılmaktadır. Orta ve yüksek öğretimdeki gençlerimizin özendirilmesi adına millî sporculara burs sağlanması noktasında özel eğitim kurumları ile protokoller yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığımızın obezite sorununun çözümünde son çare olarak görülmesini arzuladığımız mide küçültme ameliyatlarının “Deneyimli Cerrah, Donanımlı Merkez, İyi Hazırlanmış Hasta” üçgeninde sağlam temeller üzerinde inşa edilerek yapılması noktasında çalışmaları devam etmektedir. Her bakanlığın kendi yasal sınırları içerisinde toplumun bilinçlendirilmesi, hareketliliğin arttırılması, sağlıklı beslenme noktasında çalışmaları bulunmaktadır. Gerektiğinde bilgilendirme toplantıları, kamu spotları, broşür, ilan gibi yazılı ve görsel medya aracılığı ile toplumda bir farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır.

OBEZİTE, COVID-19’DA CİDDİ RİSK TAŞIYOR

Komisyonunuzun COVID-19'un obeziteye etkileri konusunda elde ettiği veriler hakkında bilgi verir misiniz?
Dünya Obezite Federasyonu’na göre, salgında Şubat 2021 sonuna kadar COVID-19 kaynaklı 2,5 milyon civarında ölümün yaklaşık 2,2 milyonunun yetişkin nüfusunun yarısından fazlası aşırı kilolu olan ülkelerde gerçekleştiği kaydedilmiş, yetişkin nüfusun yarısından fazlasının aşırı kilolu olduğu ülkelerde yeni tip koronavirüsten ölüm oranlarının, diğer ülkelerden yaklaşık 10 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir.

Obez kişilerin test ve aşılama için öncelik gruplarına dahil edilmesi gerektiği ifade edildiği ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün obezitenin kendi başına küresel bir salgın olduğu konusundaki uyarısına yer verilen raporda ayrıca, COVID-19 salgınında aşırı kiloluların hastaneye yatma, yoğun bakıma kaldırılma veya solunum cihazına bağlanma ihtimalinin arttığı, örneğin İngiltere'de fazla kiloluların yoğun bakıma kaldırılma olasılığının diğerlerinden yüzde 67 daha fazla olduğu, vurgulanmıştır.

Türkiye’nin obezite risk haritası konusunda neler söyleyebilirsiniz? Obezite en çok hangi bölge ya da illerde yaygın?
Ülkemizde obezite riski hemen hemen her bölgemizde mevcuttur. Bölgenin gelişmişlik düzeyi, eğitim seviyesi, yaşam kalitesi, hareketlilik düzeyi, iş gücünün niteliği gibi hususlar nedeniyle bazı bölgelerde bu oranların yüksekliği söz konusudur. Yapılan araştırmalarda obezitenin doğudan batıya gidildikçe artış eğiliminde olduğu gerçektir. Son yayınlanan çalışmalara göre Türkiye'de obezitenin en yüksek görüldüğü bölgeler yüzde 37,5 ile Batı Karadeniz ve yüzde 36,9 ile Orta Anadolu olurken, en az görüldüğü bölgeler ise yüzde 24,2 ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 24,5 ile Orta Doğu Anadolu’dur. Kadınlarda obezite oranının yüzde 39,1, erkeklerde ise yüzde 24,6 olduğu belirlenmiştir. Nüfusun yüzde 34'ünün ise aşırı kilolu olduğu belirtilirken erkeklerde bu oran yüzde 39,9, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak açıklanmıştır.

Ancak Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yüksek obezite oranlarına rastlanırken Akdeniz tipi beslenmesi ile alışılagelen Ege Bölgesi’nde de azımsanmayacak derecede obezite oranları belirlenmiştir. Buna karşın obezite en az Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülmektedir.

Geçtiğimiz günlerde “obeziteye neden olan ürünlere ulaşımın zorlaştırılmasına” dair bir öneride bulundunuz. Bu önerinizin içeriğinden bahsedebilir misiniz?
Komisyonumuzun yaptığı 11 toplantı sonucunda, obezitenin çocuğun anne rahmine düşmeden önce planlanmasının yapılarak sağlıklı bir beslenme ile gelişiminin sağlanması noktasında tüm paydaşlar ile ortak bir fikrimiz oluştu. Yapılan araştırmalar çocuklarımızın da obezite tuzağında olduğunu göstermektedir. Özellikle Ticaret Bakanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile ortak çalışma yapılarak tüketimi tavsiye edilmeyen gıda reklamlarının belirli bir saatten sonraya alınması konusunda bir fikrimiz var. Raporumuzun sonuç kısmında da açıklanacağı üzere gerekirse perakende satış noktalarında rafların çocuklarımızın erişiminden biraz daha uzaklaştırılması yönünde çabamız var. Ayrıca “beyaz ekmek” olarak tabir edilen ve kilo alımında etkisi olduğu bilinen tahıl ürünlerinden alınan vergilerin yükseltilmesi, tam tahıllı ekmek ve türevi gıdalarda ulaşılabilirliği artırmak adına vergilerin düşürülmesinin yerinde olacağı kanaatindeyiz. Raporumuzda özellikle çocuklarımız için cazibeli hale gelen oyuncak-çikolata gibi özendirici ürünler konusunda da bazı önleyici tavsiyelerimiz bulunmaktadır.

Tabii ki burada ticari ve ekonomik dengeler göz önünde tutulacaktır. Ancak önceliğimizin her zaman insan sağlığı olması nedeniyle, ülkemizde obezite sorununun en küçük yaştan itibaren sıkı bir şekilde, koordinasyonlu bir yöntemle ele alınması gerektiği kanaatindeyiz.

Prof. Dr. MUSTAFA ARAZ KİMDİR?

Prof. Dr. Mustafa Araz, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu. 1996 yılında aynı üniversiteden uzmanlığını aldı. 1997 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nda göreve başlayan Mustafa Araz’ın kliniksel uzmanlık alanı iç hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıklarıdır. Prof. Dr. Mustafa Araz halen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapıyor.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019