Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1079
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

Tuba MARAŞOĞLU

İçinde bulunduğumuz kaygı çağında insan olmak çoğumuz için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Yapılan araştırmalar, toplumsal kaygının yaygınlaşmasının bağımlılık sorunlarını da artırdığını gösteriyor. Konunun detaylarını YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) Uzmanı Psikolog Volkan Şahin’e sorduk.

Gündelik yaşamda bizleri endişelendiren, kaygılandıran durumlarla sıkça karşılaşabiliyoruz. Kaygılanmak aslında çok insani bir duygu fakat bu durumun belli bir düzeyde olması gerekiyor.
Fazla kaygı, kişinin iç dünyasında ve sosyal hayatında sıkıntı yaratabiliyor, yaşam kalitesinde önemli düzeyde bozulmaya neden olabiliyor. İçinde bulunduğumuz dönemde karşılaştığımız pandemi, deprem, sel gibi doğal afetler, orman yangınları, savaşlar ve terör olayları gibi toplumsal olaylar da kaygı bozukluklarına davetiye çıkarıyor. YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) Uzmanı Psikolog Volkan Şahin ile kaygı bozuklukları ve bağımlılıklar arasındaki ilişkiyi konuştuk.
 
Daha çok kişisel olarak algıladığımız depresyon ve kaygı bozukluklarının özellikle son yıllarda ardı ardına yaşadığımız çok şiddetli depremler, pandemi, orman yangınları, savaşlar, göçler gibi toplumsal olaylarla farklı bir boyut kazandığını görüyoruz. Bu yeni durum “toplumsal depresyon ve kaygı bozukluğu” olarak adlandırılabilir mi? Korku ve kaygı çağında yaşamanın psikolojik zorlukları nelerdir?
Ruh sağlığı kavramını ve buna bağlı olarak gelişen psikolojik bozuklukları hem bireysel hem toplumsal faktörleri göz önünde bulundurarak, bütüncül olarak ele almalıyız. Bireysel özelliklerin ve genetik yatkınlıkların yanı sıra aile içi iletişimin, içinde yaşanılan çevrenin, içinde bulunulan zamanın ve toplumu etkileyen olayların da ruh sağlığımızın durumu ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla, yaşadığımız toplumsal olaylardan bizler bireysel olarak etkilenebiliyoruz. Şahit olduğumuz depremler, orman yangınları, terör olayları ve pandemi gibi toplumun büyük kesimlerini etkisi altında bırakan bu olayların; toplumdaki bireyleri kısıtlamaya, gündelik hayatın işlevini ve rutinini sürdürmeye engel oluşturmaya başladığını görüyoruz. Bahsedilen koşullarda, insanların belirsizlik içerisinde yaşamaya çalışması onları olabilecek şeyler hakkında kaygıya sevk ediyor. Aynı zamanda, gelecekte neler olabileceğine ilişkin karamsarlık ve umutsuzluk insanları ruhsal bir çöküşe doğru götürebiliyor.  Maalesef, ülkemizde de bu tarz toplumu etkileyen pek çok olay art arda yaşandı. Yaşanan bu olaylar dolayısıyla, toplumun büyük çoğunluğunun ruh sağlığı da önemli şekilde etkilendi. Tüm bunlarla baş etmenin, bireyler için oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz. Burada, bütüncül yaklaşımdan faydalanmalıyız. Yaşanılan olaylar aynı dahi olsa, insanın biricikliği ilkesine bağlı olarak kişileri ele almalıyız. Yaşanılan olayın da koşullarına ayak uydurup, toplum şartlarına uygun bir tedavi ve önleme yolları bulmalıyız. Yani, gelişen bu bozuklukları toplumsal olaylardan beslenen depresyon ve kaygı bozukluğu olarak görebiliriz ama insanların etkilenme düzeylerinin farklı olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Günümüzün korku ve kaygı çağı olarak adlandırılması artık yaygın bir hale geldi. Aslında geçmiş zamanlarda da salgın hastalıklar, savaşlar, doğal afetler gibi toplumu derinden etkileyen olaylar gerçekleşiyordu. Fakat günümüzde, internetin de gücüyle bireysel ya da toplumsal herhangi bir travmatik olaya, dünyanın neresinde olursa olsun şahit olabiliyoruz. Yaşanılan her süreci felaketleştiren haberlere ve paylaşımlara maruz kalabiliyoruz. Bunlarla karşılaştıkça kendimizin ya da yakınlarımızın bazı olayların kurbanı olma ihtimalini düşünüyoruz. Korku ve kaygı hatta umutsuzluk çağı içinde yaşarken, içinde bulunduğumuz koşulların net bir şekilde farkında olmak istiyoruz fakat sürekli belirsizlikle karşılaşıyoruz. Bunlarla yüzleştikçe aslında kontrol algımızı da yitirdiğimiz olabiliyor. Yaşadığımız hayatın içerisinde bir etkimiz olmadığını hissedebiliyoruz. Bu yüzden de, ayağımızın bastığı zemine bile güvenemediğimizi hissettiğimiz anlar olabiliyor. Böyle bir ortama uyum sağlamaya çalışmak insanları zorlayabiliyor. Çünkü, güvende olma ihtiyacı insanın en temel ihtiyaçlarındandır ve karşılanmadığında farklı ruhsal sorunların kişiye eşlik etmesi olasıdır. Bu olası ruhsal sorunlar bir çatı altında incelendiğinde kişilerin bazı tıbbi, sosyal ve psikolojik önlemlerle, yaşadığı durumlarla sağlıklı şekilde baş etmesini sağlayabilmenin önemli olduğunu görüyoruz.
 
SAĞLIKSIZ BİR BAŞA ÇIKMA MEKANİZMASI OLARAK BAĞIMLILIK
Özellikle batılı ülkelerde yapılan çalışmalarda, sosyal fobi, sosyal kaygı sorunu olan kişilerde alkol kullanımı toplumun diğer bireylerine oranla 2,5 kat daha yüksek bulunmuş. Toplumsal olaylar sonucu artan kaygı bozuklukları durumunda da bağımlılık artışı var mıdır? Bu durum nasıl açıklanabilir?
Birçok çalışma bize aynı sosyal fobi ve sosyal kaygı sorunu olan kişilerde olduğu gibi, farklı ruhsal sorunlara sahip kişilerin de o ruhsal sorunu taşımayan kişilere göre bağımlılık geliştirme riskinin daha fazla olduğunu gösteriyor. Yani, en temelinde birçok insanın var olan sorunlarından kaçınma aracı olarak tütün, alkol, uyuşturucu tüketimi gibi yollara başvurduğunu görebiliyoruz. Bireysel tecrübelere dayanarak ortaya çıkan ruhsal sorunlarda olduğu gibi, toplumsal temelli olaylar sonucu ortaya çıkan kaygı bozukluklarında da bu durum geçerlidir. Bu bozuklukları taşıyan kişiler, bulunduğu koşulların belirsizliğiyle birlikte var olan tanısının semptomlarıyla başa çıkmakta zorlanabilir, kendi kaygısını hafifletmek ve yaşamına devam edebilmek adına bağımlılık yapıcı yollara başvurabilirler. Kişilerin bağımlılık yapıcı maddeye başvurduğunda bulunduğu koşulları anlamak çok önemlidir. Kaygı bozukluğu olan kişiler, yaşadıkları endişeleri sürekli taşımaktan yorulurlar ve onu ara ara atmak isterler. Kaygı bozukluğuna sahip insan gelecekte ne olacağını düşünebilir, yaşadığı toplumsal olaydan aldığı yaraların üstüne düşünebilir veya çevresinde değer verdiği insanların gördüğü zararları düşünebilir. Bu kişi kendisini rahatlatmak için bağımlılık yapıcı maddeleri deneyebilir. Bu maddeler başlangıçta kişide bir rahatlama hissi yaratabilir ve o an kaygısını azaltabilir. Uzun vadede vereceği zararların farkında olmadan kişi bunları kullanmaya başlar. Düzenli kullanımdan sonra da bağımlılık haline gelir. Yani, kişi sağlıksız bir başa çıkma mekanizması geliştirmiştir. Aynı zamanda, bu gibi durumlarda bu tarz sözde iyi gelen eylemler hızlıca yayılabildiğinden toplumda da bağımlılık artabilir. Bu noktada böyle toplumsal olaylar olduğunda, kişilerin yaşayabileceği ruhsal sorunlarla sağlıklı şekilde mücadele edebilmeleri için, alanda ilgili uzmanların tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları çok önemlidir. Böylece bağımlılığın önüne geçebiliriz ve daha sağlıklı bir toplumla hayata devam edebiliriz.
 
Pandemi döneminde, internet ve sosyal medya bağımlılığında ciddi oranda artışlar yaşanmıştı. Sanal ortamlar toplumun bu grupta değerlendirilen çoğunluğu için yaşama tutunma alanları olarak mı görülüyor?
Araştırmalar, pandemi döneminde internet ve sosyal medya bağımlılığında gözle görülür şekilde artış olduğunu gösteriyor. Bağımlılığın nedenlerini anlamak, önleyici olabilmek açısından faydalı olacaktır. İnternet ve sosyal medya bağımlılığının da tıpkı diğer bağımlılıklar gibi koruyucu ve risk faktörleri mevcuttur. Pandemi döneminde kişilerin içinde bulunduğu sürece dair belirsizlik hali, hastalığa yakalanma korkusu, pandemiye bağlı olarak yaşadıkları ekonomik kayıplar, can kayıpları ve bunların hepsine bağlı olarak gelişen depresyon veya kaygı sorunları gibi psikopatolojik sorunlar insanların pandemi süreciyle sağlıklı şekilde baş edebilmesi açısından zorlayıcı hale geliyordu. Pandemi döneminde geçmişteki diğer salgınlar gibi, öncelikle fiziksel hastalığın bulaşmasının engellenmesi için alınan bazı önlemler mevcuttu. Bu önlemler arasında, psikolojik sağlamlılık anlamında insanları en olumsuz etkileyen önlemin ise karantina süreçlerinin olduğu zamanlar diyebiliriz. Bu dönemde yoğun ekran kullanımın uzun vadedeki yansımaları da mutlaka ele alınmalıdır. Ekran kullanımı riskli olarak kullanılmaya başladıktan sonra, kişi o bağlama daha çok sığınabilir ve bağımlılık geliştirebilir. Yapılan araştırmalara göre, bağımlılık geliştiren kişilerin ekonomik kayıplar yaşadığı, bedensel rahatsızlıklar, davranışsal bozukluklar geliştirebildiğini biliyoruz. Yoğun kullanım isteğini durdurmakta zorlanan insanlar, kullanım halindeyken kullandığı vaktin farkında olmaması, internette geçirdiği zamanın anlamsızlaşması ve internet kullanmadığı zaman stres, kaygı düzeylerinin artması gibi psikolojik zorlanmalar yaşayabiliyor. Buna bağlı olarak, kişiler gündelik işlerini de aksatabilmekte, sosyal ilişkileri zarar görmekte ve iş, okul, hayat performansları zayıflamaktadır. Bütün bunları da ele aldığımızda, hayatımızı kolaylaştıran teknolojinin ihtiyaç halinde araç olarak kullanmaktan öte hayatımızın bir amacı haline geldiğinde, bizlere ciddi zararlar verebilen bir hastalığa dönüştüğünü görebiliyoruz. Teknoloji bağımlılığı geliştiren kişilerin ise, doğru adımları atarak hayata gerçekten tutunmanın yollarını bulması gerekiyor.
 
TOPLUMSAL OLAYLAR SONUCU ARTAN KAYGI BOZUKLUKLARI
Toplumsal olaylar sonucu artan kaygı bozukluklarıyla, bireysel kaygı bozuklukları arasında ne gibi farklılıklar vardır? Toplumsal olaylardan kaynaklı kaygı bozuklukları kişiyi nasıl bağımlılığa doğru götürür?
En temelde, toplumsal olaylar sonucu artan kaygı bozuklukları ile bireysel kaygı bozuklukları arasındaki farklar tetikleyici faktörlerde ve bazı belirtilerde yatmaktadır. Bireysel kaygı bozuklukları mutlaka toplumsal olaylarla tetiklenmeyebilir; genetik, çevresel ve kişisel faktörlerin birleşiminden etkilenebilir. Toplumsal olaylar sonucu artan kaygı bozukluklarında ise kişilerin bireysel özellikleri ön plana çıkabilir fakat zemininde toplumun genelini etkileyen olaylar bulunur. Kişilerin kaygı bozukluğu geliştirmesinde, içinde bulunduğu toplumun koşulları da tetikleyici olabilir. Bireylerin toplumu etkileyen olayların ardından yaşadığı belirsizlik, korku, kaygı ve panik durumu birtakım psikolojik sorunlarla ilişkili olabilmekte ya da hâlihazırda var olan psikolojik rahatsızlıkların seyrini olumsuz etkileyebilmektedir. Seyrinin olumsuz etkilendiğini söyleyebileceğimiz rahatsızlıklardan birisi de kaygı bozukluğudur. Kişiler artan, artık baş etmesi daha da güçleşmiş olan kaygılarıyla baş edebilir hale gelmek için birtakım başa çıkma mekanizmalarına ihtiyaç duyabilir. Öte yandan, başvurulan her başa çıkma mekanizması işlevsel değildir. Bazıları kısa vadede bazı yönleriyle işe yarar dursa da, uzun vadede farklı senaryoların ortaya çıkmasına neden olabilir. Toplumsal olaylar nedeniyle kaygı bozukluğu yaşayan bireyler, toplumsal olayın yarattığı sıkıntıyı ve psikolojik etkiyi hafifletmek için bir başa çıkma mekanizması olarak bağımlılık yapıcı davranışlara yönelebilirler. Örneğin, kişi başta alkol kullanmaya başlar. Yaşadığı yoğun süreci kendini uyuşturarak atlatmaya çalışır. Anlık rahatlama hissi oluşan kişi, ertesi gün içinde bulunduğu sorunlara yenisini ekleyerek hayatına devam eder. O an sadece kısa süre aldığı hazza odaklanan kişi, kullanmaya devam eder ve var olan ruhsal sorun bağımlılıkla birlikte eşleşmiş olur. Kişi bağımlı olduğunda ise, daha sağlıksız bir ruh haline bürünür. Hatta farklı ruhsal sorunlar da bağımlılıkla beraber gelişebilir.
 
“ÖNLEME ÇALIŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ”
Çözüm odaklı düşünürsek, bu tip kaygı bozukluklarından bağımlılığa gitmeden hangi önlemlerle, nasıl korunabiliriz?
Bir hastalığın en iyi tedavisi, o hastalığa kişinin hiç yakalanmamasını sağlamak diyebiliriz. Bu yüzden de önleme çalışmaları çok önemlidir. Önlemenin temel amacı toplumu iyileştirmektir. Bireysel temelli ve toplum temelli bazı önleme çalışmaları olarak şunları düşünebiliriz: İnsanlara bağımlılık türleri ve etkilerinin neler olduğu konusunda eğitimler düzenlenmelidir. Uzmanlar uygun koşullarda yüz yüze ve çevrim içi olarak eğitimler verebilir. Bu seminerlerin amacı kişilere bağımlılığı tanıtmaktır. Deprem, pandemi veya göç gibi içinde bulunulan bağlamın koşullarına göre, insanlar farklı ruhsal sorunlar geliştirebilir. Onlara yaşadıkları sorunların neler olabileceği, insanların neler hissedebileceği ile ilgili psikoeğitim verilebilir. Bu dönemde kişilerin yaşadıkları ruhsal sorunlarla baş etmek için, bağımlılığa kayabildiğini görebiliyoruz. Kişilerin yaşadıkları ruhsal sorunlarla ilgili baş etme yollarını geliştirebilmesi için, destek alabileceği kurumlar belirlenip kişilere bu kurumlar tanıtılabilir. Bu sürecin öncesinde hâlihazırda bağımlı olan insanlar mevcuttur. Bu insanların bağımlılık şiddetinin yükselmesi söz konusu olabilir. Aynı şekilde, şartlara bağlı olarak kaygı sorunları yaşayan ve bağımlılık geliştiren insanlarla da karşılaşabiliyoruz. Bu durumu yaşayan insanlar tespit edilip kendilerine YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezleri) tanıtılabilir. Kişilere YEDAM içerisinde gizlilik ilkesine sadık kalınarak ücretsiz bir şekilde destek alabilecekleri öğretilebilir. Toplumu etkileyen travmatik olaylarda çocuklar ve ergenler süreci çözümlemekte zorlanabiliyor. Bu doğrultuda ebeveynlerinden de biraz kopukluk yaşayabiliyorlar. Bu kopukluk genelde çocukların oyalanabildiği internet bağımlılığına evrilebiliyor. Bu yüzden ebeveynlerin katıldığı eğitimler verilebilir. Hâlihazırda bağımlılık konusunda riskli durumda olan ebeveynler de tespit edilip, tedavi veren kurumlara yönlendirilmelidir. Çünkü çocuklarda şu an aktif kullanım olmasa bile, ebeveyni rol model alıp ileride bağımlılık gelişebilir. Koşulların uygunluğuna göre ruhsal ve tıbbi destek alan insanların, sosyal aktivite yapabilmeleri için uygun zeminler oluşturulabilir. Burada kişilerle atölyeler veya etkinlikler düzenlenebilir. Bireylerin sosyal ağlarının güçlendirilmesi için bu tarz bir yapılanma önemlidir. Bahsedilen toplumsal olaylar sonrası kişileri en çok etkileyen unsurlardan biri de, yaşadığı belirsizlik hissi ve bilgi kirliliğidir. Kişilerin en sağlıklı ve doğru haberleri alabileceği kaynaklar belirlenmeli ve ihtiyaç halinde o kaynaklara yönlendirilmelidir. Kişiler bu zamanlarda bilgi toplamak için internette çok fazla vakit geçirebiliyor ve kaygısını daha çok tetikleyebilecek bilgilere erişim sağlayabiliyor. Bu dönemde kişi hangi psikolojik sorunla karşı karşıya olursa olsun, bir ruh sağlığı uzmanından destek alması önemlidir. O yüzden, alanda çalışan uzmanlar ölçme ve değerlendirme teknikleriyle tespitlerde bulunup kişileri yönlendirebilir. Aklıma gelen bu örneklerin nihai amacı, kişilerin yaşadıkları ruhsal sorunlarla sağlıklı şekilde baş etmelerini sağlamak ve buna bağlı olarak hiçbir bağımlılık geliştirmemesini sağlamaktır. Hâlihazırda bağımlılık geliştiren kişilerde ise, bağımlılık şiddetini azaltmak ve onları tedavi etmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.  Böylesi ortamlarda, insanlar diğerlerinden çok şey öğrenip olumsuz bir rol model geliştirebilir. O yüzden tedavi ve önleme çalışmaları çok kıymetlidir.
 
Toplumsal olaylardan kaynaklı bağımlılıklardan kurtulmak için nasıl bir tedavi yolu izleniyor? YEDAM’ın bu yöndeki çalışmaları nelerdir?
Önceki kısımlarda da bahsettiğim gibi deprem, pandemi, savaş gibi toplumun büyük kısmını etkileyen olaylarda farklı psikolojik sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunlar kişilerin bağımlılık süreçlerini de etkileyebiliyor. Bu hususta, YEDAM'ın bağımlılık alanında tedavi ve rehabilitasyon temelli çalışmalarına değinmeden önce, önleyici olarak atmış olduğu bazı adımları belirtmek istiyorum. YEDAM, pandemi döneminde yoğun kaygı yaşayan ve pandemiye bağlı olarak psikolojik rahatsızlık geliştirdiğini düşünen kişilerin arayabilmesi için YEDAM COVID 19 Psikolojik Destek hattını kurdu.  Bu hatta görev alan psikologlar, kişilerle ön görüşmeler yapıp ihtiyaç halinde, çevrim içi psikolojik destek de verdiler. YEDAM aynı zamanda 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde de bünyesinde bulunan klinik psikologları ve sosyal hizmet uzmanlarını seferber etti. Depremden üç hafta kadar sonra, depremden ruhsal olarak etkilenen herkes için psikososyal destek hattı kuruldu. Burada danışanlarla psikolojik ilk yardım esasları ele alınarak görüşüldü ve sürecin devamında, desteğe ihtiyaç duyan danışanlarla çevrim içi ya da yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Aynı zamanda, Hatay ve Adıyaman’da konteyner bir YEDAM kurularak destek vermeye devam edildi. YEDAM’ın bu çalışmalarını, ülkeyi derinden etkileyen bu olaylarda erken müdahale ve insanların yaşadıkları stresli yaşam olayı karşısında, sağlıklı şekilde baş etmeleri için bir adım olarak değerlendirebiliriz. İnsanlar yaşadıkları ağır olaylarla baş etmek için, sağlıklı ya da sağlıklı olmayan yollara başvurabilir. YEDAM, bu çalışmaları ile kişilerin yaşadıkları farklı ruhsal sorunlarla sağlıklı yollarla baş etmesini sağlamayı hedefledi. Böylece insanların yaşadığı ruhsal sorunların, bağımlılığa dönmesini önlemeyi hedeflediğini de söyleyebiliriz. Peki, kişinin bağımlılık geliştirmesini önleyemediğimizi ve kişide kimyasal ya da davranışsal bir bağımlılık gerçekleştiğini varsayalım. Böyle bir durumda da, Yeşilay Danışmanlık Merkezi alkol, madde, kumar, teknoloji ve sigara bağımlılığı konusunda 81 ilde 107 danışmanlık merkeziyle beraber hizmet veriyor. YEDAM'dan bu konuda destek almak isteyen insanların 115 hattını araması tedaviye adım atmak için yeterli. 115 numaralı hat üzerinden destek veren uzmanlar, kısa bir ön görüşmeden sonra kişiye en yakın YEDAM'ı tespit edip kişilere randevu oluşturmasında yardımcı olmaktadır. YEDAM tedavi yöntemi olarak, aslında biyopsikososyal bir tedavi yöntemi seçiyor. Uygulanan tedavi yöntemini üç ayaklı bir tabureye benzetiyoruz. Amacımız taburenin her ayağını sağlam hale getirmek, böylece kişinin bağımlılığından kurtulmasını sağlamaktır. İlk ayak psikoterapi hizmetidir. Gelen danışanlarla kurumdaki klinik psikologlar haftalık görüşmeler yapıp psikoterapi hizmeti sağlıyorlar. Bağımlılığa bağlı ve bağımlılığı etkileyen ruhsal sorunlar, seanslarda ele alınıyor. İkinci ayağımız sosyal destek. Kurumlarımızda bulunan sosyal hizmet uzmanlarıyla, görüşmeler yapan danışanlar görüşmelerde; aile, iş, arkadaş ilişkilerini ve zamanlarını yapılandırma gibi konuları ele alıyor. Aynı zamanda, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları danışanların aileleriyle de gizlilik esasına dayanarak görüşmeler yapıyor. Böylece, aile üyeleri de tedavi sürecine dahil oluyor.
Üçüncü ayağımız ise tıbbi destek. Danışanların yoksunluk, aşerme belirtilerini azaltmak veya farklı ruhsal sorunların bağımlılık gelişimini engelleyebilmek için AMATEM’lere veya devlet hastanesindeki psikiyatriste yönlendirerek destek alınmasını sağlamaktır. YEDAM içerisinde çalışan ruh sağlığı uzmanları, kişinin tedavi sürecinde bu üç ayağı da sağlamaya çalışıyor ve kişinin temiz kalmasına yönelik uygun zemini hazırlamaya çalışan bir tedavi planı uyguluyorlar.
 
Toplumsal olaylar sonucu artan kaygı bozuklukları ve bağımlılıklar arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilecek araştırmalar yapılıyor mu? Bu durum en çok hangi tür bağımlılıklara yol açıyor? Bu konuda bizimle paylaşabileceğiniz örnekler var mı?
Toplumun genelini etkileyen olaylara bağlı olarak gelişen kaygı bozuklukları ve bağımlılığın yaygınlaşması ilişkisini gösteren birçok çalışma mevcuttur. Yaşanılan toplumsal olaydan sonra yoğun bir şekilde karşımıza çıkacak bağımlılık türünün, bireysel farklılıklar, yaşanılan olayın şartları, mevcut başa çıkma mekanizmaları ve toplumsal faktörler gibi etkilere göre şekillendiğini görebiliyoruz. Yani, bir toplumsal olayın ardından spesifik olarak “Şu bağımlılık daha sık görülmektedir.” demek yerine, bu tarz olayların ardından bağımlılıkla sıklıkla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Mesela, 11 Eylül saldırıları sonrası yapılan birçok çalışmada, kişilerin yaşadıkları ruhsal sorunlar ve bunlara bağlı alkol, madde kullanımının arttığı gözlenmiştir. O zamanın koşullarında, internet biraz daha geri planda kaldığı için bu araştırmalarda internet bağımlılığı pek incelenmemiştir. Ülkemizde gerçekleşen Van depremi sonrasında yapılan bir araştırmada, depreme maruz kalan grupların bağımlılık geliştirme seyrine bakılmış ve orada da en fazla tütün bağımlılığının geliştiği gözlenmiş. Pandemi dönemi, tüm dünyayı etkileyen ve karantina koşullarında fiziksel imkânların kısıtlandığı bir zaman dilimiydi. O dönem içerisinde yapılan araştırmaların daha çok sosyal medya veya oyun oynama bağımlılığı üzerine olduğunu görüyoruz. O zamanlar, zaten ekonomik kayba uğramış birçok insan mevcuttu ve alkol almak için dışarıya çıkması engelleniyordu. Zamanın koşullarına ve imkânlarına göre de daha çok teknoloji bağımlılığının geliştiğini gözlemleyebiliyoruz. Yani yaşanılan toplumsal olay ve olayın gerçekleştiği zaman ne olursa olsun, insanların ruhsal sorunlar geliştirmesi ve bağımlı olma ihtimali mevcuttur. Böyle bir durumda, etkili müdahaleler için çalışılmalıdır. Özetle, bu ortamdaki insanların, uygun koşullarda ruh sağlığı uzmanlarıyla görüşmesi oldukça önem arz ediyor.

PSİKOLOG VOLKAN ŞAHİN KİMDİR?
Volkan Şahin, 2021 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümünü onur öğrencisi olarak tamamladı. Lisans hayatı boyunca ve sonrasında çeşitli stajlar yaparken bir yandan da bilimsel çalışmalar içerisinde bulundu. Birçok sivil toplum kuruluşu ve ruh sağlığı alanında çalışan kuruma gönüllü destek sağladı. Şahin, bir yıl boyunca TSK bünyesinde görev alan bireylerle çalıştı. Deneyimleri sayesinde birçok farklı psikopatolojiyle tanışma ve çalışma imkânı buldu. Volkan Şahin,  bu süreçte özellikle bağımlılık alanında seminerler ve eğitimler verdi. 2022 yılından itibaren ise Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesinde alkol, madde, kumar, teknoloji ve tütün bağımlılığı alanlarında hizmet vermektedir. Şahin, yine YEDAM içerisinde "YEDAM Okumaları Çalışma Grubunda" aktif olarak rol almakta ve bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.

Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019