Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1053
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

Tuba MARAŞOĞLU

Araştırmalar davranışsal bağımlılıkların en çok genç ve ergenlerde görüldüğünü işaret ediyor. Bu durumun nedenlerini ve önlemek için yapılabilecekleri Eskişehir Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nden Klinik Psikolog Deniz Yetkinoğlu ile konuştuk.
 
Davranışsal bağımlılık nedir, hangi tür davranışlar davranışsal bağımlılığı işaret eder?
Davranışsal bağımlılıklar, bağımlılık tanımı itibariyle kimyasal bağımlılıklardan farklı olmasa da gelişim sebepleri ve tedavi süreçleri gibi yönlerden farklılık gösterir. Davranışsal bağımlılıklarının etkisini, kişinin iş hayatı, sosyal hayatı ve aile hayatının giderek bozulması olarak tanımlayabiliriz. Davranışsal bağımlılık türleri başlığının altında internet, kumar, zorunlu satın alma, yemek yeme ve egzersiz bağımlılıkları yer alıyor. Aslında, bu hususta en önemli belirti işlevselliğin bozulmasıdır. Davranışsal bir bağımlılık olan internet bağımlılığı ile ilgili yayınlar 1990’ların sonlarında yapılmış ve böyle bir sorunun gerçekten olup olmadığı 2000’li yıllarda oldukça tartışılmıştır. Günümüzde ise halen tartışmalı bir kavramdır. Henüz DSM ve ICD’de internet bağımlılığı adıyla bir hastalık yer almamaktadır. Davranışsal bağımlılık olarak kabul edilen çevrimiçi oyun bağımlılığı tanısı almak için, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre gereken üç belirti vardır. İlk olarak, çevrimiçi ya da çevrimdışı oyun oynamanın, buna video oyunları da dahil, kişinin hayatında öncelikli yer etmesi, her şeyden daha değerli olmasıdır. Bir diğer belirti,  kişinin dijital oyun oynama davranışı üzerindeki kontrolünü kaybetmesidir. Son belirti ise, fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak olumsuz sonuçların varlığına rağmen kişinin uzak duramamasıdır. Okula, işe gidememesi, derslerinde, işinde problem yaşaması ve aile yaşamını aksatmasıdır.
 
Son dönemde, davranışsal bağımlılıklar arasında yer alan internet bağımlılığının yaygınlaşmasının nedenleri nelerdir?
Davranışsal bağımlılıkların temelinde üç temel ihtiyaç yatar diyebiliriz. Bunların ilki, enerjiyi boşaltma, bir diğeri kendini ifade etme ya da bir gruba ait ve görünür olma, sonuncusu ise sosyalleşmektir. Davranışsal bağımlılıklar kişide merak ve uyarılma isteği doğurur. İnternet ortamı sosyalleşme mekânıdır. İnternette buluşmak kişiye ya da kişilere kolay gelir. İnternette kişinin kendisi kim olmak istiyorsa o olabilir. Birçok kişi normal hayatında göz kontağı kurmakta zorlanırken, internet üzerinde göz kontağı kurmaya gerek yoktur. Kendini ifade etmek, bu nedenle de sosyalleşmek daha kolaydır. İnternet bağımlılığında bazı oyunların gizemli bir yanı da vardır, kişi ismini ve kişisel bilgilerini kullanmadan bu gizemi sürdürmeye devam edebilir. Kişi, oyun oynarken fiziksel limitlerin de ötesine geçer. Zaman değişir ve kaybolur. Bir yandan, internet kişiye statü verir. İnternetin bir sınırı ve limiti yoktur, sonsuzluk vardır. İnternette seçenekler ve ödüller boldur. İnternet bağımlılığında duygulardan kaçmak ve duygularla baş etmek kolaydır. İnternet yeni bir kimliktir.

EN KRİTİK DÖNEM İLKOKUL DÖNEMİ

Ebeveynler için yol haritası ne olmalı, neler önerirsiniz?
Teknoloji kullanımının yararlı olduğu kullanım tarzları vardır. Çocuklar ve ergenler teknolojiyi sağlıklı kullandıkları takdirde, doğru bilgiye kolay ulaşım sağlayabilme, akademik başarılarını artırabilme, sosyal medya ve mobil teknolojiler sayesinde akran eğitimi için güçlü ağ platformları kurabilme, görüşlerini ifade etme gibi birçok avantaja sahip olabilirler. Bu doğru ve sağlıklı kullanım tarzlarını ailelerin çocuklarına küçük yaştan itibaren öğretmesi, onların teknolojiden hem uygun düzeyde fayda sağlamalarında hem de teknolojinin zararlarından korunmalarında birincil öneme sahiptir. İlkokul döneminde çocuğu olan anne babaların bilmesi gereken önemli noktalardan biri, “problemli kullanımı” önleme çalışmalarında ilkokulun en kritik dönem olduğudur. Çocukların mahremiyet algıları tam olarak gelişmemiştir ve yüz yüze paylaştıkları bazı bilgilerin, internette paylaşılmaması gerektiğini bilmezler. Onlara ev adresi, okul adı, doğum tarihi, telefon numarası gibi özel bilgileri sohbet programları vasıtası ile internet ortamında kimseye vermemeleri ve sadece tanıdık kişileri arkadaş olarak eklemeleri gerektiği ebeveynler tarafından tembihlenmelidir. Kendi klinik deneyimimde de işlevsel sonuçlar elde ettiğim bir yöntem olan, ebeveynlerin çocukları ile beraber bir araya gelerek, bilgisayar ve internet kullanımı ile ilgili makul kuralların olduğu bir liste hazırlamaları alternatif bir yöntem olabilir. Birlikte hazırladıkları bu liste, bilgisayarın yakınında her zaman görülebilecek bir yere asılarak çocuğun bu kurallara uyup uymadığı kontrol edilebilir. Karşılıklı konuşarak bu listenin belirleniyor olması aile içi iletişimi artıracaktır. Aynı zamanda da, ailenin sağlıklı kural koyma ve sınır çizme alanına örnek bir davranış olacaktır. 13 yaş sonrası da sınırlamalar getirmek için hâlâ geç değildir! “Ben hiç internetten anlamam.’’ diyen ebeveynlerin çocuklarında karşılaşacakları internet ve bilgisayar kullanımı sorunlarını önlemesi ve iyileştirmesi pek mümkün değildir. Ebeveynler çocukları kadar bilmek zorunda değiller elbette ama bu işten biraz anlamaya çalışabilirler. Ebeveynlerin çocuklarının yapmaması gereken şeyleri bilmeleri ne yazık ki yeterli değildir. Neden yapmaması gerektiğini sıkılmadan, sabırla, çocuklarını ve çocuklarının neye ihtiyacının olduğunu da anlayarak mantıklı açıklamalarla anlatmalıdırlar. 

HEM SOSYAL İLETİŞİM HEM SOSYAL İZOLASYON

Davranışsal bağımlılıklar en çok ergen ve gençlerde görülüyor. Bunun sebebi ne olabilir?
Ergenlerde heyecan arama davranışı vardır ve duygularını anlamlandırmakta zorlanırlar. Ergenlikte beyin gelişimi yaşamın ilk dönemlerindeki kadar hızlı olmasa da devam eder. Beyin gelişiminin devam etmesi bu dönemi bağımlılığa ve diğer ruhsal hastalıklara açık hale getirir. Ergenlik döneminde beyin bölgelerinden özellikle prefrontal korteks, gelişimini henüz tamamlamamıştır. Nukleusakumbens gibi ödül sistemlerinin ise dopamin duyarlılığı erişkinlik dönemine göre oldukça yüksektir. Bu durum, ödüle olan duyarlılığı artıracaktır. Planlamanın, odaklanmanın, uyanıklığı sağlamanın, zihnin çalışma hızının, engellenme ile baş etmenin, çalışan belleğin, öz denetimin henüz gelişimini tamamlamamış olması da bağımlılık gelişimini kolaylaştıracaktır.

Ergen bağımlılığının risk faktörlerini üç başlık altında inceleyebiliriz. Bu üç başlık; bireysel, ailesel ve çevresel etmenler olarak sıralanır. İnternet ve bilgisayara bakacak olursak eğer, internet ve bilgisayar pasif değil aksine aktif bir iletişimdir. Aslında internet ve televizyon birbirinden çok farklıdır. Davranışsal bağımlılık olan internet daha öce gördüklerimizden çok farklı diyebilirim. Gençlerin sosyal iletişimini artıran aynı zamanda sosyal izolasyona neden olan bir araçtır. Hem iletişimi kolaylaştırır hem de, iletişimin yakınlığını bozarak iletişimi zedeler. İnternet ve bilgisayar bağımlılığının çok farklı tiplerini günlük pratikte görüyoruz. Her geçen gün yeni tipler göreceğimiz de kesin. Ergenler internette kim olmak isterlerse o olabilirler. İnternette anonimite temel kuraldır. Ergenler internette kendilerini saklayabilir ve bu nedenle de özgür davranabilirler. Bir grubun parçası olabilirler ve aynı zamanda binlerce kişi aynı oyunu oynayabilirler ve dışlanmazlar. Ergenlerin oynadıkları oyunlarda grup içindeki rolleri gerçek hayattan çok farklı olabilir. Göz kontağı kurmalarına hiç gerek yoktur. İnsani iletişimde genellikle göz kontağı herkesi zorlar. Gençler genellikle duygularını anlamlandırmakta zorlanabilirler. İnternet onlar için stresle başa çıkmak için kolay, hızlı ve etkin bir yol gibi görünebilir. Son olarak şunları söyleyebilirim; ulaşılabilirlik arttıkça ve kolaylaştıkça, ayrıca internetin bireylerin ve toplumların hayatındaki yeri arttıkça buna paralel olarak internet bağımlılığı sorunu yaşama oranı da artacaktır. Bu durum da toplumdan topluma farklılık gösterdiğinden ve hâlâ hayatımızdaki yeri her geçen gün değiştiğinden, toplumlara ve araştırmaların yapıldığı zamana göre farklılık gösterecektir.

PANDEMİDE ÇEVRİMİÇİ KULLANIMDA YÜZDE 75 ARTIŞ

Pandemi döneminde evlere kapanmanın etkisiyle ergen ve gençlerde davranışsal bağımlılıklar artmış olabilir mi? Bu konuda yapılmış herhangi bir araştırma sonucu var mı? Bu eğitim öğretim yılı ergen ve gençlerin okula devam edecek olmaları durumu olumlu yönde değiştirir mi?
Bu konuda literatürde yapılan çeşitli bilimsel araştırmalar var. İncelediğim bilimsel araştırmalar, pandemi sürecinde okulların kapanması, çocukların ve gençlerin arkadaşlarından ayrı kalması, zorunlu sosyal izolasyon ve eğitimin online olarak yürütülmesi gibi nedenlerle ergenlerin akıllı telefonlarını daha uzun süreli kullanmak zorunda kaldıklarını gösteriyor.  Ayrıca, çocuk ve ergenlerin COVID-19’a yakalanma oranları düşük olsa da onlar da bu durumdan ciddi şekilde etkilenmiş ve kaygıları artmıştır. Bu durum bir bağımlılık türü olan akıllı telefon bağımlılığının ergenlerde görülme olasılığını artırmıştır. Yine araştırmalarda pandeminin internet tüketiminde yaklaşık yüzde 75’lik bir artışa yol açtığı görülmüş. Küçük bir toplum modeli olan okul, çocukları bir yandan toplumsal yaşama hazırlarken, diğer yandan da çocukların kendilerini ifade etmelerini ve gerçekleştirmelerini sağlar. Pandemi sürecinde okuldan uzak kalmak, çocukların kendilerini ifade etmesi durumunu doğrudan etkilemiştir.
 
Davranışsal bağımlılıkların tedavisi konusunda neler yapılıyor?
Davranışsal bağımlılıkların tedavisinde ilk basamak sorunu tanımlamak ve kabul etmektir. Diğer bağımlılıkların tedavisinde kullanılan kaçınma yaklaşımı internet bağımlılığının tedavisi için çok uygulanabilir değildir. Davranışsal bağımlılıklarda amaç, dengeli ve kontrollü kullanmayı başarma olmalıdır. Diğer bağımlılıklarda olduğu gibi internet bağımlılığında da bireylerin işlevsiz ve bilişsel olarak çarpıtılmış düşüncelerinin etkili olduğu görülür. Bu bağlamda internet bağımlılığının tedavisinde yoğun olarak bilişsel davranışçı model ve bu modele bağlı olarak geliştirilen programlar kullanılır. Bilişsel davranışçı terapi dediğimiz şey, düşüncelerin duygulara, duyguların da davranışlara yol açtığına dayanan bir yaklaşımdır. İnternet bağımlılığında da bu terapi yönteminin başarısından istifade etmek yerinde olacaktır. Yapılan çalışmalarda, motivasyonel görüşme tekniklerinin bağımlılık ile çalışırken etkili bir yöntem olduğu bulunmuştur. Bu bağlamda, internet bağımlılığı için uygulanacak terapilerde motivasyonel görüşme teknikleri kullanılır. Motivasyonel görüşme davranış değişikliğini hedefleyen bir tekniktir. Bu noktada, motivasyonel görüşmeyi bireydeki ambivalansı bireyin de fark etmesini sağlayıp, içsel motivasyonu değişim yönünde artırmayı hedefleyen danışan odaklı ve direktif bir yöntem olarak tanımlayabilirim. Bir diğer tedavi yöntemi ise, gerçeklik terapisidir. Gerçeklik terapisi, kişinin yapmış olduğu seçimlerin sorumluluğunu almasını ve bu seçimin sonunda karşılaşmış olduğu sonuçlarla yüzleşmesini esas alır. Kişinin kendi davranışından sorumlu olduğunun altını çizer ve davranışını değiştirmek için gerekli olan gücün kendi içinde olduğu yönünde motive eder. Özetle, gerçeklik terapisi, kişinin davranışının sorumluluğunu alarak ve işe yaramadığı noktalarda bu davranışını değiştirmesini sağlayarak daha tatminkâr bir hayat yaşamasını hedefler. Bir diğer ve benim klinik görüşmelerimde sıklıkla uyguladığım terapi farkındalık temelli terapidir. Farkındalık temelli terapilerin kişinin duygu düzenleme ile ilgili karşılaştığı sorunlarda yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Burada amaç kişinin düşünceleri, duyguları ve duyumlarını farkındalık uygulayarak fark etmesi ve kabullenmesidir. Bir diğer terapi yöntemi ise kabul ve kararlılık terapisidir. Kısaca ACT terapisi de denir. ACT’de amaç kişinin potansiyelini en üst seviyeye çıkarıp değerleri doğrultusunda daha anlamlı bir hayat sürmesini sağlayacak psikolojik esnekliği yaratmaktır.

Aile terapilerinin davranışsal bağımlılığın tedavisindeki yeri oldukça önemlidir. Güçlü bir aile desteği, kişinin davranışsal bağımlılık sorununu aşmasına yardım edebilir. YEDAM çatısı altında aile görüşmeleri de yapılmaktadır. Son olarak, davranışsal bağımlılığın tedavi hedeflerinden birisi altta yatan psikiyatrik rahatsızlığın tedavi edilmesidir. Bu nedenle, öncelikle eğer varsa bu bozuklukların tedavi edilmesi davranışsal bağımlılıkları azaltabilir. Tüm bu yöntemleri, YEDAM’ da danışan ya da danışan yakını-ailesi ile birlikte çalışıyoruz. Bunun yanı sıra, grup terapileri de tedavi basamakları arasındadır.

EBEVEYNLER NASIL DAVRANMALI?

Çocuk ve gençlerde davranışsal bağımlılığın oluşmasını engellemek adına ailelere önerileriniz nelerdir?
Davranışsal bir bağımlılık olan internet ve bilgisayar bağımlılığı önlenebilir bir sorundur. Özellikle ebeveynler için önleme büyük önem taşır. Ebeveynler akıllı telefon, tablet gibi aletleri çocuklarını teselli etmek, susturmak için asla kullanmamalıdırlar. Çocuklarının kontrolsüz ve uzun süre internet kullanımına izin vermemeliler. Akşam yemeği saatlerinde veya çay saatlerinde bilgisayar başındaki çocuğa ya da gence servis yapmamaya özen göstermeliler. Televizyon veya internet benzeri teknolojik alet merkezli ev düzeni kurmamaya özen göstermelidirler. Ebeveynlerin çocuklarına cep telefonu ve tableti mümkün olduğunca geç alması, laptop yerine taşınamayan masa üstü bilgisayarların kullanımı, bilgisayarın salon ya da oturma odası gibi yalnız kalınmayan ve açık bir ortamda olması, çocuklarının odasında bilgisayar olmaması önleme ve engelleme için oldukça önemli olacaktır. Çocuklarının bilgisayara dalıp gitmesi diğer uyaranlarla engellenebilir. Küçük yaştan itibaren bilgisayar ve televizyonun belirli sınırlar çerçevesinde kullanılması en işlevsel yöntemlerden biri olacaktır. Küçük yaşlardan itibaren bilgisayar, tablet, cep telefonu için gün, yer, zaman kısıtlaması uygulanmasının önemli olduğunu ebeveynlerin bilmesini isterim. En önemli noktalardan bir tanesi de, ebeveynlerin çocuklarına bilgisayar kullanımı konusunda model olmasıdır. Ebeveynlerin bilgisayarı eğlence, rahatlama, stres azaltma için değil; iş, sosyal iletişim, bankacılık hizmetleri, eğitim gibi yararlı ve günlük pratiği kolaylaştıracak şekilde kullanmaları ve çocuklarını da bu yönde teşvik etmeleri önemlidir. Wi-fi bağlantısının sürekli açık olmaması basit bir önleyici unsur olabilir. Çocuklara okul günlerinde internet ya da oyun için kısıtlı süreler verilmesi, zaman ve sınır kurallarına mutlaka uyulması önleme için önemli olacaktır. Ebeveynler çocuklarının ergenlik dönemine kadar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açmamalarını sağlamalıdırlar. Ebeveynlerin çocuğun uygun ve yararlı şekilde internet kullanmasını desteklemesi ve bununla ilgili olumlu geri bildirim vermesi de önemli olacaktır. Yine ebeveynler X-box, PS, Wii gibi oyun konsollarını kullanmamalı ya da bunları eve almamalıdır. Özetle unutmamak gerekir ki, ergenlik dönemindeki fırtınanın öncesi vardır. 12 yaş altı önleme için ideal bir dönemdir. Bu dönemde ortada hiçbir sorunun işareti olmasa bile önlem almaya başlamak, ebeveynler ve çocuğa hiçbir şey kaybettirmez, birçok şey kazandırır.

KLİNİK PSİKOLOG DENİZ YETKİNOĞLU KİMDİR?

Lisans eğitimini Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan Deniz Yetkinoğlu, İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek lisansını yapmış, yüksek lisansı devam ederken Moodist Nöroloji ve Psikiyatri Hastanesinde staja başlamıştır.  ‘’17 Ağustos Marmara Depreminin Psikolojik Etkisi’’ bitirme projesiyle yüksek lisansını tamamladıktan sonra, uzman klinik psikolog unvanını almıştır. Yetkinoğlu, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Şema Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Motivasyonel Görüşme Teknikleri,  Moxo Dikkat Testi,  MMPI,  Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi-IV (WISCH-IV), Rorschach ve TAT,  Nöropsikolojik Değerlendirme (NPT) gibi birçok eğitim almıştır. Yetkinoğlu, Eskişehir Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde alkol, madde, tütün, kumar ve internet bağımlılığı alanında çalışmalarına devam etmektedir. YEDAM bünyesinde çocuk-ergen alkol ve madde bağımlılığına müdahale alanında faaliyet gösteren programın geliştiricileri arasında yer alan Yetkinoğlu, programın eş koordinatörlüğünü yürütmektedir.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019