Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1082
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

Yusuf DURAN

Bir grup aydının vatansever bir öngörüyle başlattığı bir mücadelenin adı Yeşilay… Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında işgal güçlerinin Türk toplumunda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek amacıyla dönemin Şeyhülislam’ı İbrahim Haydarizade’nin himayesinde, Dr. Mazhar Osman ve dönemin 30 aydını tarafından 23 Şubat 1920’de İstanbul’da “Hilal-i Ahdar” adıyla kuruldu. 1920 yılını işaret eden kayıtlara göre, “cemiyetin unvanı” sütununda “Hilal-i Ahdar Cemiyeti” yazarken, “maksad- ı tesisi” bölümünde ise “İşretin zararlarını halka anlatmak üzere hutbe ve mev’ızalar tertibi; risale ve makaleler neşri ve sâire gibi terbiye-i fikriyeye hâdim çarelere tevessül etmekten ve saireden ibarettir” ifadesi bulunuyordu. Osmanlı Cemiyetler Defteri ve arşiv kayıtları, bugüne kadar bilinenin aksine içki karşıtı derneğin kuruluş kayıt tarihini 23 Şubat 1920 olarak gösteriyordu.

HİLAL-İ AHDAR’IN SEÇİLMİŞ İLK BAŞKANI: HACI EMİN PAŞA

Cemiyet resmen kurulduktan sonra gazetelerde, kuruluşun tamamlandığı ve çalışmalara başlanacağına dair haberler yer almaya başladı. Cemiyetin ilk genel kurul toplantısı 5 Mart 1920’de İstanbul’da Matbuat Cemiyeti binasında Şeyhülislam Haydarizade İbrahim Efendi başkanlığında yapıldı. Yapılan seçimler neticesinde Şeyhülislam İbrahim Efendi onursal başkan olarak kalırken, Hilal-i Ahdar’ın ilk başkanlığına Dr. Emin Paşa seçildi. Mazhar Osman ve Hüseyin Kazım Beyler ikinci başkanlık görevini üstlendiler. Matbuat Cemiyeti binasında yapılan ilk genel kurul toplantısı Dr. Hacı Emin Paşa’nın açılış konuşmasıyla başladı.

CEMİYETİN AMACI: İÇKİ MÜCADELESİ

Hilal-i Ahdar Cemiyeti’nin varlık sebebi ve kuruluş nedeni, cemiyet nizamnamesinin ikinci maddesinde açıkça ifade ediliyordu. “Cemiyetin mücadelesi içki mücadelesidir” denilen ikinci maddede, bunu sağlamak için konuşmalar yapılacağı, makale ve kitapçıklar neşredileceği, mekteplerde büyük bir ehemmiyetle sağlığı koruma derslerinde içkinin zararlarının vurgulanacağı, içki müptelalarının hastanelerde tedavi edileceği, zarar gören aile ve evlatlarına yardım edileceği, yasama ve yürütme organları nezdinde içkinin önlenmesi için girişimlerde bulunulacağı ve hepsini tamamlayacak şekilde Türkiye’de içki aleyhinde kongreler tertipleyip bu amaçla yabancı ülkelerde düzenlenen kongrelere ülkeyi temsilen katılacakları anlatılıyordu.

YEŞİLAY İSMİ TEKLİF EDİLİYOR

11 Şubat 1920 tarihli Vakit gazetesinde “Hilal-i Ahdar” ismine bir itiraz yazısı yayınlanır. İtirazın sahibi Doktor Tevfik Salim Bey’dir. Tevfik Salim Bey, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve Kızılay Başkanlığı yapmıştır ve aynı zamanda Verem Savaş Derneği Kurucusu olan asker doktorlardandır. Tevfik Salim Bey, “Hilal-i Ahdar” yerine daha kolay kullanılacak olan “Yeşilay” isminin kullanılması önerisinde bulunur.

CEMİYET EFSANE GENEL BAŞKANINA KAVUŞUYOR

1920 yılında yapılan İkinci Hilal-i Ahdar Kongresi, Dr. Mazhar Osman Bey’in kongre başkanlığında Matbuat Cemiyeti merkezinde yapılır. Oylama neticesinde, artık vazifede bulunmayan Şeyhülislam Haydarizade İbrahim Efendi'nin onursal başkanlığının devamına karar verilir. İdare heyetinin yeni başkanlığına ise alkolle mücadeleye hayatını vakfeden Dr. Mazhar Osman Bey seçilir.

YEŞİLAY’IN BÜYÜK BAŞARISI: MEN-İ MÜSKİRAT KANUNU’NUN KABULÜ

Yeşilay’ın kuruluşunu gerekli kılan içki karşıtı gelişmelerle elde edilen en önemli başarı, Ankara’da toplanan ve Millî Mücadeleyi yönetecek olan Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen Men-i Müskirat Kanunu idi. Ankara’da toplanan Büyük Millet Meclisi’nde Men-i Müskirat kanun teklifi Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey tarafından, TBMM’nin açılışından beş gün sonra, 28 Nisan 1920 tarihinde Meclis’e sunulur. Yapılan müzakereler neticesinde Ali Şükrü Bey’in kanun teklifi kabul edilir. 14 Eylül 1920 tarihinde Men-i Müskirat Kanunu çıkarılarak, içkinin üretimi, satışı, tüketimi yasaklanır. Sadece sağlık amaçlı alkol kullanımı Sağlık Bakanlığı denetiminde olacak şekilde serbest bırakılır. Kanun, Hilal-i Ahdar’ın faaliyetlerine de yasal bir dayanak sağlarken Hilal-i Ahdar’ın faaliyetleri de hız kesmeden devam eder.

ALKOLLE MÜCADELEDE YENİ AÇILIMLAR

21 Ekim 1921 tarihli kongre Matbuat Cemiyeti’nde toplandı ve Dr. Mazhar Osman başkanlığa yeniden seçildi. Bu kongrede alkolle mücadele için yapılan eğitim faaliyetlerinin yanında yeni aktiviteler gündeme geldi. Okullarda, alkolün zararlarını anlatan konferanslar düzenleyen Hilal-i Ahdar, toplumda alkolle mücadele bilincini artırmak için spor kulüpleri, Meşihat Makamı (şeyhülislamlık) ve diğer resmî makamlarla ortak organizasyonlar tertip etme kararı aldı. Birkaç yıl sonra Hilal-i Ahdar’ın vazgeçilmez etkinlikleri hâline gelecek olan tiyatro ve sinema, cemiyetin amaçlarını gerçekleştirmek ve toplumun bilinçlendirilmesini sağlamak için etkin ve ilgi çekici yöntemler olacaktı. Öte yandan alkolle mücadelede müeyyidelerin uygulanması için çalışmalar hızlandırıldı. Bunun ilk uygulama örneği olarak ibadethanelerin yakınındaki meyhaneler kapatıldı. Diğer bir sevindirici gelişmeyse, Hilal-i Ahdar Cemiyeti’nin esnaf üyelerinin sayılarının artmasıydı. Bu sayede esnaf örgütleriyle alkolle mücadelede ortak etkinlikler başlatılmıştı. Ayrıca spor kulüpleri temsilcilerinden Hilal-i Ahdar’a üye olanların sayıları da artmıştı. Tüm bu gelişmeler 1921 yılının alkolle mücadelede etkin bir yıl olmasına katkı sağladı.

“TÜRKLER ALKOLLE MÜCADELE İÇİN ÖRGÜTLENİYOR”

2 Kasım 1922’de gerçekleştirilen Hilal-i Ahdar Kongresi’nde Halife Abdülmecid Efendi Onursal Başkan seçildi. Hilal-i Ahdar’ın kısa süre içinde alkole karşı pro-aktif mücadelesi Amerika’da büyük ilgi gördü. Deyim yerindeyse günü gününe İstanbul’dan geçilen haberler takip edildi. Hilal-i Ahdar’ın kuruluşunu ve çalışmalarını kastederek, “Türkler alkolle savaşmak için örgütleniyor” başlıklı haberler yapan yabancı gazetelerin İstanbul muhabirlerine göre, “Filmlerde içki müptelası olmanın sonucunu gösteren sahneler gösteriliyor; profesörler ve hocalar tarafından da alkolden kaçınmaya dair dersler veriliyor”du.

Tüm bu haberler, Hilal-ı Ahdar’ın ve Türklerin içki karşısında aldıkları olumlu tavırlar olarak yansıtılıyordu. Türkler de dünyanın diğer ülkeleriyle eş zamanlı olarak içkiye karşı mücadele başlatmışlardı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN İÇKİ YASAĞI KALKIYOR

Men-i Müskirat Kanunu’nun kaldırılmasına yönelik hazırlıklar yapılırken, Yeşilay ve Meclis’te bulunan Yeşilay destekçisi milletvekilleri de içkinin toplumsal ve kişisel hayata zararlarını aktaran yayınlar yapmaya başladılar. Ancak ne yazık ki, Men-i Müskirat Kanunu’nun Meclis’te kabul edilmesinden dört yıl sonra 9 Nisan 1924 tarih ve 202 sayılı Kanun ile içki yasağı yerine izin alınmasını zorunlu kılan bir sınırlama getirilerek, yasak fiilen kaldırılmış oldu.

KADIN ÜYE SAYISI ARTIRILIYOR

Hilal-i Ahdar Cemiyeti'nin 24 Ekim 1924 olağan kongresi Cuma günü Türk Ocağı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kongrenin açılış konuşmasını Dr. Mazhar Osman Bey yaparak cemiyetin bir senelik çalışmalarını anlattı. Özellikle Men-i Müskirat Kanunu’nun kaldırılmasıyla ortaya çıkan vaziyetin vahametini rakamlarla ve olaylarla gözler önüne serdi. Mazhar Osman’ın bu konuşmasını gazeteler tam metin olarak yayınladılar. Kongrede gelenek bozulmadı ve Dr. Mazhar Osman tekrar başkanlığa, Ali Mahir başkan yardımcılığına, Celalettin Feyyaz sorumlu muhasebeciliğe, Fahreddin Kerim ise genel sekreterliğe seçildi.

Cemiyet, 1924 yılı itibariyle kadınlar arasında içkinin yaygınlaşmasını önlemek üzere kadın üye sayısının artırılmasına, bu amaçla kadınlar arasında “kuvvetli propaganda şebekesi” tesis edilmesi için Yönetim Kurulu Üyesi olan Safiye Hüseyin’in yetkilendirilmesine karar verdi. Cemiyet ayrıca uğraş alanına kokain, morfin ve esrarı da dâhil ederek bağımlılıkla mücadele alanını genişletti. Ayrıca 1924 kongresinde yapılan önemli konuşmaların Yeşil Kitap adıyla yayınlanmasına karar verildi. Kitap başta milletvekilleri ve bürokrasi olmak üzere ilgili herkese ücretsiz dağıtılacaktı. 

İLK ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR

Amerikalı ünlü içki düşmanı, Amerikan İçki Aleyhtarları Hareketi’nin kurucusu “Kediayak” Johnson lakaplı William E. Johnson, tüm dünyada içki karşıtlarının birlikte hareket etmesi için uğraşıyor, bu amaçla birçok ülkede konferanslar veriyordu. Hilal-i Ahdar kurulurken İstanbul’a davet edilen Johnson, nihayet 1924 yılı sonbaharında İstanbul’a geldi. Men-i Müskirat Kanunu’nun kabulü, tadili ve kaldırılmasıyla ilgili ayrıntılı incelemelerde bulunan Johnson, 19 Eylül 1924’te İstanbul’da içki karşıtı bir konferans verdi. Öte yandan Hilal-i Ahdar Cemiyeti, yurt dışındaki içki karşıtı örgütlerden de büyük ilgi görüyordu. 1927 yılında Amerika Birleşik Devleri’nde düzenlenen uluslararası alkol düşmanı cemiyetlerin toplantısına Yeşilay Cemiyeti’ni temsilen Safiye Hüseyin katıldı. Yurt dışındaki kongrelere gönderilen ilk kadın delege olan Safiye Hüseyin, burada derneğin 17 şubeye sahip olduğunu belirterek, Türkiye’nin her zaman alkole düşkün olmayan bir millet olduğunun altını özellikle çizdi.

YEŞİL GÜN: "İÇKİSİZ EĞLENCE MÜMKÜNDÜR"

1920’li yılların sonuna doğru Hilal-i Ahdar, içki aleyhtarı görüşlerini ve kurmak istediği bilinci yaygınlaştırmak için teşkilat ile kamuoyunu bir araya getirecek etkinliklere yöneldi. Bu amaçla başlattığı faaliyetler, müsamereler, konferanslar ve çay partileri idi. Hilal-i Ahdar Cemiyeti Yönetim Kurulu, bu üç etkinliğe bir de “Yeşil Gün” bayramını dâhil etti. Yönetim Kurulu’nun aldığı bir kararla, her yıl Mayıs ayının ilk cuma gününün “Yeşil Gün” olarak kutlanması kararlaştırıldı. İlk etkinlik, 5 Mayıs 1927 tarihinden itibaren uygulamaya başlandı. Basında en çok ses getiren faaliyet olan Yeşil Gün ile amaçlanan, içkisiz bir eğlencenin ne kadar canlı, samimi ve neşeli geçebileceğini halka anlatmaktı.

CEMİYETİN ADI YEŞİL HİLAL OLDU

1928’e gelindiğinde Hilal-i Ahdar Cemiyeti ismi Yeşil Hilal olarak değiştirildi. Cemiyetin 9. olağan kongresinde Genel Başkan Mazhar Osman Bey ile Genel Sekreteri Fahreddin Kerim Bey verdikleri önergeyle, genel kurul üyelerine cemiyetin adının Yeşil Hilal olarak değiştirilmesini önerdiler. Yapılan oylama neticesinde cemiyetin isminin 1929’dan itibaren Yeşil Hilal olması kararına varıldı. Cemiyet 1936 yılına kadar Yeşil Hilal ismini kullandı.

YEŞİL HİLAL’DE ATATÜRK İMZASI

Yeşil Hilal’in ülke için ifade ettiği anlam ve mücadelenin önemi, 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından imzalanan hükûmet kararnamesiyle resmen tescil edildi. Yeşil Hilal’i kamu yararına faaliyet gösteren dernek olarak kabul eden kararnamenin tam metni şöyleydi:

“Yeşil Hilal Cemiyetinin, menâfi-i umûmiyeye hadim müesseseler arasına alınması; Dahiliye Vekilliğinin I/3/934 tarih ve 2232 numaralı tezkeresile yapılan teklifi ve Şura-yı Devlet Reislieinin 4/9/934 tarihli Heyet-i Umûmiye mazbatası üzerine İcra Vekilleri Heyetince I9/9/34’te tasvip ve kabul olunmuştur.” I9/9/934 Reisicümhur / Gazi M. Kemal

Kararname, 13 Ekim 1934 Cumartesi günü çıkan 2827 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi.

YEŞİL HİLAL, 1936 YILINDA YEŞİLAY OLDU

Yeşil Hilal yönetimi, 22 Ocak 1936 tarihinde toplanan 17. kongresinde tarihî bir karar alarak, ismindeki “hilal” sözcüğünü Türkçe karşılığı olan “ay” ile değiştirip hâlâ kullanılmakta olan Yeşilay adını aldı.

SON TELGRAF

Mustafa Kemal Atatürk, Yeşilay yönetiminin kendisine kongre münasebetiyle çektiği telgrafa 2 Ocak 1937 tarihinde gönderdiği telgrafla şu karşılığı verdi: “Yeşilay yıllık toplantısı münasebetiyle bana gösterilen temiz duygulara teşekkür ederim.”

İÇKİ, OKULLARDA DİSİPLİN SUÇU KABUL EDİLDİ

1938 yılında Yeşilay’ın hükûmetle iletişim hattını açık tutması faydalı sonuçlar verdi. 1938’de yapılan Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kurultayı’na Yeşilay adına katılan Genel Sekreter Fahrettin Kerim Gökay, dönemin başbakanının huzurunda yaptığı konuşmada, “açık, kapalı şişe ne olursa olsun köylere içki girmemesi, yaş ve kuru meyvelerin ispirtoya tahvil edilmeden sarf edilmesi, ispirtonun içkide değil sanayide kullanılmasını” istedi. Bu girişimler kısa sürede sonuca ulaştı. İçişleri Bakanlığı, köylülere içkinin yayılmaması hakkında şiddetli emirler verdi.

Diğer taraftan Millî Eğim Şurası’na Genel Sekreter düzeyinde katılan Yeşilay, okullarda uygulanacak disiplin tüzüğünde, cezayı gerektiren sebepler arasında içki ve uyuşturucu maddelerin yer alması hakkında aydınlatıcı bir konuşma yaptı. Bu tarzdaki kötü alışkanlıkların, çocukların dikkatlerini çekmemek için sıhhat ve ahlakı bozan sebepler adıyla disiplin mevzuatlarında yer almasını sağladı.

SİGARA DA FAALİYET ALANINA GİRDİ

1938 yılında yapılan 19. kongrede bir ilk daha yaşandı. İçki ve uyuşturucudan sonra ilk defa sigara ile mücadele de resmen Yeşilay’ın gündemine girdi. Genel kurul üyelerinden gelen “gençleri sigaradan uzaklaştırmak için Yeşilay kurumunun faaliyete geçmesi” yönündeki teklif dikkate alındı. Sözel olarak dile getirilen teklifin yazılı olarak da Yeşilay Yönetim Kurulu’na iletilmesi kararlaştırıldı.

YEŞİLAY DAVASI DEVLET PROGRAMINDA

20. Yeşilay Kongresi, Fahrettin Kerim Gökay başkanlığında 4 Aralık 1939’da yapıldı. Yüzlerce Yeşilaycının katıldığı kongrede sunum yapan Gökay, Yeşilay’ın 20. yılını doldurduğunu ve çok güzel işlere imza attığını belirterek 1938 yılının diğer yıllara göre özel bir yerinin olduğunu, çünkü Yeşilay davasının devlet programına alınarak hükûmet siyaseti hâline getirildiğini söyledi.

YEŞİLAY OKULLARA GİRİYOR

Yeşilay’ın okullara girişi önce okullarda toplanma ve temsilci seçebilme; sonra da Yeşilay Kolları açma hakkı elde etme kararıyla birlikte oldu. Dönemin Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel, 1940 yılında Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan bir talimatıyla Yeşilay’a destek verdi. Okullarda Yeşilay Gençlik Kolları açılması ise 1946 yılında mümkün oldu. Yeşilay Cemiyeti yurt içindeki üniversite, yüksekokul, orta ve teknik öğretim kurumları ve diğer meslekî okullarda Yeşilay Gençlik Kolu kurma izni aldı.

ÜZÜM BAYRAMI

Yeşilay Yönetim Kurulu, 1947 yılında aldığı bir kararla, o yıldan itibaren her yıl Eylül ayının 20’sinden sonra gelen ilk pazar gününün Üzüm Bayramı olarak kutlanmasına karar verdi. Üzüm Günü, cemiyetin kuruluş yılına kadar uzanan bir etkinlikti. Üzüm Bayramı, Üzüm Günü’nün kapsamlı hâle getirilmesi ve bayrama dönüştürülmesi anlamına geliyordu. Üzüm bayramı ve haftası sadece İstanbul’da değil Anadolu’da da kutlanıyordu.

YEŞİLAY GENÇLİK TİYATROSU VE YEŞİL SAHNE KURULUYOR Bağımlılıklarla mücadelede dönemin tüm iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanan Yeşilay’da 1940’lı yılların başından itibaren Gençlik Şubesi’nin etkinlikleri arasında tiyatroya yer verilmesi fikri ağırlık kazandı. Gençlik Şubesi Yeşilay Temsil Kolu oluşturuldu. Temsil Kolu’nun görev alanı genişti, müsamere mantığı içerisinde sahnede şiirden tiyatral oyuna kadar birçok aktiviteye yer veriliyordu. Yeşil Sahne’de rol alan sanatçılardan bazıları şunlardı: Altan Erbulak, Cüneyt Türel, Haldun Dormen, İzzet Günay, Kaya Gürel, Mete İnselel, Oğuz Aral, Seden Kızıltunç.

Yeşilay Sahne’de rol alan İzzet Günay bir röportajında Yeşil Sahne yıllarıyla ilgili şunları söylemişti: “Yeşilay Gençlik Kolu yahut Tiyatro Kolu herhalde bizimle irtibat kurdu. Ve bizi davet ettiler. Cağaloğlu’nda hatırlıyorum, geçmiş gün kaç sene olmuş. Oraya gittik bizi ekip olarak misafir ettiler. Hatırladığım en önemli yerlerden biri oyunu oynadığımız Erenköy Kız Lisesiydi, çok neşeli bir gündü. 4-5 temsil oynadık ve de çok başarılı oldu. Yapıştırma bıyık bile yoktu o zamanlar düşünün… Kalemle çizilmiş çok amatörce bir makyajdı ve biz onunla oynadık.”

DEMİRYOLU İSTASYONLARINDA İÇKİ YASAKLANDI

Yeşilay’ın kamusal alanlarda içkinin yasaklanması konusundaki ısrarcı çalışmaları sonuç vermeye devam ediyordu. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü de istasyon lokantalarında rakı satışını yasaklayarak bu duyarlılığa katkıda bulundu.

EFSANE BAŞKANA VEDA

Yeşilay’ın ikinci başkanı olan Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Usman, 1920 yılında üstlendiği genel başkanlık vazifesini tam 25 yıl bilfiil yaptı. Ancak artık görevi gençlere teslim etmek isteyen Mazhar Osman, 1945 yılında yapılan kongrede başkanlığı, uzun süre genel sekreteri olarak vazife alan, aynı zamanda Yeşilay Gençler Birliği’nin kurucu başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’a devretti. Henüz yeni başkan seçilen Prof. Dr. Fahreddin Kerim Gökay, neredeyse kuruluşundan beri içinde bulunduğu Yeşilay Cemiyeti’nin 25 yılını anlatan bir yazı kaleme aldı. Yazıda hem Yeşilay’ın tarihini hem de ülküsünü anlattı. Fahrettin Kerim Gökay başkanlık görevini 1949 yılına dek sürdürdü. Onun görevden ayrılması üzerine yerine Av. Celal Feyyaz Gürsel seçildi.

YEŞİLAY DİSPANSERİ FAALİYETTE

Yeşilay’ın büyük önem verdiği Yeşilay Dispanseri nihayet hizmete girdi. Yeşilay bünyesinde 1940’lı yıllarda faaliyete geçen Verem ve İçki Dispanseri ücretsiz muayene hizmeti vermekteydi. Yeşilay Dispanseri’nde Dr. Ağah Sakol, Dr. Mehmed Kamil Berk ve Dr. Mukadder Okan gibi iç hastalıkları ve sinir hastalıkları uzmanları görev almıştı. Dispanserde hem muayene hem de ilaçlar ücretsizdi. Dispanserde tüm hastaların enjeksiyon ve aşıları da ücretsiz olarak yapılıyordu.

OKULLAR "YEŞİL"LENİYOR

Yeşilay ile hükûmet arasındaki verimli ilişkiler neticesinde, 1953-54 eğitim öğretim döneminden itibaren tüm ortaokul ve liselerde Kızılay için olduğu gibi Yeşilay için de bir kol kurulmasına karar verildi.

YEŞİLAY’IN İLK KADIN BAŞKANI SAFİYE HÜSEYİN ELBİ OLDU

Yeşilay’ın kuruluş yıllarından itibaren yönetim kurulunda çalışmalarını sürdüren ve yurt dışındaki kongrelere gönderilen ilk kadın delege olan Safiye Hüseyin, 1955 ile Mayıs 1956 arasında kısa bir süreliğine Yeşilay Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Yeşilay camiasından ölünceye kadar ayrılmayan Elbi, görev alamayacağı yaşa ulaştığında, Yeşilay Haftası etkinliklerine katılarak bu davanın yılmaz bir neferi olmaya devam etti.

25. MİLLETLER ANTİALKOLİZM KONGRESİ İSTANBUL’DA YAPILDI

Yurt içinde bağımlılıkla ilgili çalışmalarını tam gaz devam eden Yeşilay, uluslararası alanda da çalışmalara katılıyordu. Yurt içi ve yurt dışında her geçen gün etkinliğini artıran kurumun 1956 yılında düzenlediği 25. Milletlerarası Antialkolizm Kongresi, Yeşilay için büyük bir başarıydı ve saygınlığına büyük katkıda bulundu. 30 ülkeden 250 delegenin katıldığı kongre, Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın “yüksek himayelerinde”, Başbakan Adnan Menderes’in “fahri başkanlığı”nda başarıyla gerçekleştirildi. ABD Başkanı Dwight Eisenhower da kongreye bir mesaj göndererek, “Bu dava yolunda çalışan insanların daha realist ve sağlam kararlara varmalarını dilediğini” bildirdi.

YEŞİLAY MÜMESSİLLİK UYGULAMASI

Yeşilay 1959 yılında mümessillik uygulamasına geçme kararı aldı. Bunun için “Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mümessilliği Talimatnamesi” yayınlandı. Mümessillik kurulmasının amacı, şube bulunmayan yerlerde şube teşkil edilmesini ve bu yolla daha fazla kişiye ulaşılmasını sağlamaktı.

OKULLARDA YEŞİLAY HAFTASI KUTLANIYOR

Başkan Dr. Şükrü Hazım Tiner, 7 Ekim 1959 yılında Millî Eğitim Bakanlığına müracaat ederek, 1-8 Mart günlerinin Yeşilay Haftası olarak kutlanmasını talep etmiş, bu talebi bekletilmeden kabul edilerek okullara duyurulmuştu. Millî Eğitim Bakanının imzasıyla il valiliklerine gönderilen yazıda, her çeşit ve derecedeki okullarda, Yeşilay Haftası’nın anlam ve amacının öğrencilere yansıtılması için gerekli ders içi ve ders dışı faaliyetlerin verilmesi tavsiye edildi. 1960 yılında yapılan Yeşilay’ın 40. yıl kutlamalarında Genel Başkan Dr. Şükrü Hazım Tiner müjdeli bir haber verdi ve bundan sonra 1-8 Mart günlerinin tüm Türkiye’de okullarda Yeşilay Haftası olarak ilan edildiğini duyurdu. Bu arada ilk defa düzenlenen Yeşilay Haftası toplumda geniş ilgi gördü. İstanbul’da hafta sebebiyle bir milyona yakın döviz dağıtılıp, çeşitli fabrika ve kuruluşlarda içki ve uyuşturucu karşıtı konferanslar verildi.

YEŞİLAY DERGİSİ: CUMHURİYET’TEN DAHA ESKİ

Yeşilay’ın sesi olan Hilal-i Ahdar Gazetesi 2 Şubat 1925 yılında Osmanlıca harflerle yayın hayatına başladı. Dergi, 1928 Harf İnkılabı'nın ardından Latin harfleriyle yayımına devam etti. Cumhuriyetimizden daha eski bir tarihe sahip olan Hilal-i Ahdar Gazetesi bu bakımdan Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecine tanıklık etmiş en eski dergimiz olması özelliğiyle çok önemli bir arşiv olma niteliği taşıyor. Bugün 1082. sayısına ulaşan Yeşilay Dergisi’nin sayıları matbuat ve neşriyat tarihimizin dönüm noktalarını yansıtan birer belge niteliği taşıyor.

Dergi uzun yıllar tek renk olarak basıldı. Sadece Yeşilay logosunun yeşil renkte basılmasına özen gösterildi. Baskı teknikleri değiştikçe Yeşilay Dergisi’nin kapak ve sayfa tasarımları farklılaştı. Dönemin teknik imkânları ve estetik anlayışını yansıtan tasarımlar zengin bir görsel belge sunuyor. Yeşilay Dergisi kapaklarında gerçek anlamda fotoğraf kullanımı 1950’li yıllarla birlikte başladı. Artık kapaklarda sadece hazır desen veya fotoğraf değil, özel olarak çekilmiş fotoğraflar da kullanılmaktaydı. 1960’lı yıllarda renkli baskı imkânlarının daha da gelişmesiyle Yeşilay Dergisi kapakları da renklendi. 1960’lı yılların sonunda ise Yeşilay Dergisi, dört renk baskı yapabilen baskı sistemlerinin yaygınlaşmasıyla geleneksel süsleme sanatlarının örneklerini yansıtan kapaklarla çıkmaya başladı. 70’lerde renkli desenlerin ve çizimlerin yerini renkli fotoğraflar aldı. Yeşilay Dergisi artık tam kapak renkli fotoğraflarla yayımlanmaya başlandı. Dergi kapaklarının özelliği 2000’li yıllara kadar değişmedi. 2006 yılından itibaren ise dergi içeriğini yansıtan grafik tasarımların yer aldığı kapaklar dönemine geçildi.

MAVİ KIRLANGIÇ BAYİLERDE

Kemaleddin Nomer’in başkanlığı döneminde gerçekleşen en önemli icraat, daha önce çeşitli defa gündeme gelmesine rağmen hayata geçirilemeyen bir çocuk dergisi yayınının fiilen hayata geçmesiydi. İçki, uyuşturucu, sigara gibi bağımlılıklara karşı verdiği büyük mücadeleyi çocuklardan başlatan Yeşilay, bu eylem planını Mavi Kırlangıç’ın yayımlanmasıyla yürürlüğe koydu. Tabloid boy olması planlanan Mavi Kırlangıç, 12 sayfa ve renkli ofset tekniğiyle tam 100 bin adet basıldı. Mavi Kırlangıç 20 Ocak 1969’da ilk defa küçük okurlarıyla buluştu. En eski çocuk dergilerinden olan Mavi Kırlangıç, 55 yıldır okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

34 YIL 4 AY SÜRECEK BAŞKANLIK: SELAHADDİN KAPTANAĞASI DÖNEMİ

Av. Kemaleddin Nomer’in genel başkan olarak katıldığı ikinci kongre, 23 Kasım 1969 günü yapıldı. Yönetmelik gereği, iki sene için seçilmiş bulunan yönetim kurulu görev süresini nihayete erdirmişti; bu kongrede faaliyet raporunu okuyup çalışmaları hakkında üyelere bilgi arz edecek ve yeni yönetim seçilecekti. Selahaddin Kaptanağası’nın 34 yıl 3 ay 28 gün sürecek başkanlık dönemi bu kongre ile başlamış oldu. Daha önceki yönetimlerde üye olarak bulunan ve Yeşilay Dergisi'nde yazılar kaleme alan Kaptanağası’na göre Yeşilay’ın mukaddes mücadelesinde başarının şartı, “aydın sınıfın, basının, halk ve devletin bu yolda iş ve gönül birliği yapabilmesi” idi.

YEŞİLAY’DAN DİRİLİŞ FİLMİNE DESTEK

Yeşilay Cemiyeti, sinema sektöründe ilk desteğini 1974’te yönetmen Yücel Çakmaklı’nın çektiği Diriliş filmine verdi. Film, uyuşturucu madde bağımlısı olmanın insan sağlığını, aile hayatını ve cemiyet ahlakını nasıl tahrip ettiğini anlatıyordu.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE DEVLETİN GÖREVLERİ ARASINDA YER ALDI

Yeşilay’ın hedeflerine ulaşma noktasında esas başarı, 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonraki dönemde yaşandı. 1980 öncesi dönemde sağ-sol çatışması ve anarşi ortamında çok etkili bir biçimde yönetilemeyen mücadele, darbe sonrası hazırlanan anayasa hazırlığı sırasında sonuç verdi. Alkolizm, uyuşturucu, kumar ve benzer zararlı alışkanlıklara karşı gençliğin korunması, Yeşilay’ın gayretleri neticesinde hazırlanan 58 Madde ile birlikte devletin görev ve sorumlulukları arasına dâhil edildi. Bu dönemde Yeşilay yönetimi yeni bir uygulamaya daha gitti ve bir dönemin aktif Yeşilay Başkanı olarak hafızalara kazınan Fahreddin Kerim Gökay’ı fahri başkan sıfatıyla etkinliklerinde ön plana çıkardı.

ALKOL VE SİGARA YASAKLARI

1984 yılı Yeşilay Haftası’nda ise hızla büyüyen bir tehlikeye dikkat çekildi. Yeşilay Genel Başkanı Selâhaddin Kaptanağası tarafından açıklanan “Trafik ve Alkol Raporu” basında geniş yankı uyandırdı. Uzun çalışmalardan sonra kabul edilen ve bazı maddeleri 1984 yılından itibaren yürürlüğe girecek yeni Trafik Yasası, tekrar değiştirilerek, alkole izin veren hüküm kaldırıldı. Buna göre şoförlerin belli miktarda alkol alabilmelerine izin veren hüküm, hazırlanan tasarı ile yeniden kaldırılıyordu. Küçüklere sigara ve alkol satışının yasaklanmasını isteyen Yeşilay, 1984 yılında bu arzusuna ulaştı. Bundan böyle 18 yaşındaki küçüklere içki ve sigara satılamayacak, polis de umumi yerlerde sigara ve içki içerken gördüğü 18 yaşından küçüklere ailelerine yardımcı olmak amacıyla müdahale edecekti. Selahaddin Kaptanağası başkanlığındaki Yeşilay yönetimi, uyuşturucuya karşı millî kültürü önermiş, bu konuda 1989 yılında düzenlenen İkinci Millî Kültür Şurası’na kapsamlı bir rapor sunmuşlardı. Yeşilay, bu konuda en büyük görevin Kültür ve Millî Eğitim Bakanlıklarına düştüğünü belirterek, bu bakanlıkların yanı sıra TRT’ye de büyük görev düştüğüne işaret etti ve “Bu görevin yerine getirilmesi, önemli bir anayasa emridir” hatırlatmasında bulundu.

Kaptanağası döneminde sigara yasağında elde edilen ilk başarı, İstanbul’da Boğaziçi’nin iki yakasında işleyen Şehir Hatları yolcu vapurlarında sigara içilmeyen bölümlerin açılmasına öncülük edilmesi oldu. Yeşilay yönetimi, belirli aralıklarla alkol raporları hazırlamayı sürdürdü. 2 Mayıs 1992 tarihinde başlayan Trafik Haftası sebebiyle de “Alkol ve Trafik” konulu bir rapor hazırlayan Kaptanağası yönetimi, bunu kamuoyuyla paylaştı. Benzer bir rapor 1995 yılında da yayınlandı.

YILIN YEŞİLAYCISI: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Yeşilay’ın içki, uyuşturucu ve sigara gibi bağımlılık oluşturan kötü alışkanlıklarla mücadele edenleri topluma rol model olarak gösterdiği Yılın Yeşilaycısı Ödülü, 1995 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verildi: “Zararlı alışkanlıklarla mücadeleyi şiar edinen insanlar hangi yaş ve mevkide olursa olsun, onlar büyük ruhlu insanlardır. Ve bunlar insanlığın ve toplumlarının iftihar vesilesidir. Zira toplumları ve insanlığı ayakta tutan onlardır. Bu sebeplerle hizmete başladığı günden beri alkol ve sigara ile ciddî bir mücadeleyi sürdüren, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın R. Tayyip Erdoğan ve yardımcılarını bu çabalarından dolayı tebrik ve takdir ediyoruz. Bu sebeple Sayın Erdoğan’ı Cemiyetimiz ‘Yılın Yeşilaycısı’ ilan etmiştir.”

YEŞİLAY’DAN DOKUZ RAPOR

2001-2002 yılında Yeşilay dokuz rapor hazırlayıp ilgili bakanlık ve birimlerine ulaştırdı. Yeşilay raporları, Tekel’in Özelleştirilmemesi Raporu, Tütün Dosyası, Kültür Emperyalizmi Raporu, Sokak Çocuklarının Kurtarılması Raporu, Finlandiya’nın Kalkınmasının Örnek Alınması Raporu, Görünmeyen Savaş Raporu, Yeşilay Haftası Raporu, Temiz Toplum Raporu, Şiddetin Nedenleri Raporu şeklindeydi.

BİR DÖNEMİN SONU

Yeşilay’ın 65. Dönem Genel Kongresi, 3 Ekim 2004 Genel Merkez binasında yapıldı. Toplantıda 40 yıldır istisnasız her kongreye katılan ve 35 yıl boyunca da salondan başkan olarak çıkan Selahaddin Kaptanağası bulunmuyordu. Karaciğer yetmezliği nedeniyle rahatsızlanan Genel Başkan Kaptanağası, kongreyi beklemeden, 27 Mart 2004 tarihinde yıllarca büyük bir özveriyle yürüttüğü görevinden istifa ederek ayrılmak zorunda kalmıştı. Genel Kurul’a sunulan yeni yönetim kurulu listesi, sanki Kaptanağası döneminin yönetim kurulu listesi gibiydi. Küçük birkaç değişiklik vardı. Kongre üyelerinin tam katılımıyla yapılan seçimde yeni başkan, Kaptanağası’nın genel sekreteri ve uzun yıllar yol arkadaşı olan asker kökenli Mustafa Necati Özfatura oldu.

BAŞBAKAN ERDOĞAN’DAN YEŞİLAY’A TAM DESTEK: “YEŞİLAY TARİHÎ GÖREVİNİ YENİDEN BAŞLATACAK”

Ulusal Tütün Kontrol Programı 2008-2012 Eylem Planı, 2007 yılında düzenlenen törenle tanıtıldı. Törende konuşma yapan dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Ulusal Tütün Programı’nı açıkladı ve Yeşilay’a büyük destek verdi. Konuşmasında Yeşilay’ın yeniden sahiplenildiğini belirten Erdoğan, “Kızılay nasıl yangında, selde, afette bir numaralı müracaat kapısı ise uyuşturucu ile mücadelede Yeşilay da bu noktada tarihî bir görevi yeniden başlatacak” diye konuştu. Erdoğan, Yeşilay’ın performansını artıracak, yaygınlığını sağlayacak ve alt yapısını güçlendirecek çalışmaların yapılmasının gerekli olduğunun altını çizdi. “Sigara kullanımı ile mücadele bizim için daima gündemimizde olan terörle mücadele kadar önemli bir hâle gelmiştir. Çünkü aslında geleceğimiz katlediliyor” açıklamasında bulunarak Yeşilay’a tam desteğini açıkladı.

Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla tarihî görevine yeniden dönüp daha aktif hâle gelmeye başlayan Yeşilay, Ulusal Tütünle Mücadele Programı’nda da stratejik bir rol üstlenerek, programın sivil toplum kuruluşu ayağı oldu. Özellikle okullarda oluşturduğu Yeşilay kulüpleri ile gençlere ulaşmayı ve bir asra yaklaşan deneyimini paylaşmayı hedefleyen Yeşilay, sigara ile mücadelede 2007 yılında güçlü adımlar atarken yoğun çabalar 2008 yılında da devam etti.

Yeşilay Genel Başkanı Mustafa Necati Özfatura, lise sıralarında bile Yeşilay münazaralarına katılan Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı sırasında Yeşilay’ın en etkili dönemini geçirdiğini ve bir asırdır mücadelesini verdikleri sigara yasasının Başbakan Erdoğan’ın şahsi gayretleri sayesinde çıktığını söyledi. Genel Başkan Özfatura, "Türkiye’deki en etkili Yeşilaycılar kimler?” sorusuna şöyle cevap veriyordu: “En büyük Yeşilay dostu, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ta lise sıralarında bile Yeşilay münazaralarına sık sık katılan, iyi bir hatip, iyi bir sağlık dostudur. Sigara yasasının çıkmasında da Başbakanın şahsi gayretleri etkili olmuştur.”

4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’da değişiklik yapan 5727 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 3.1.2008 tarihinde kabul edildi. Bu kanunla beraber tütünle mücadelede çok büyük bir adım atılarak tüm kapalı mekânlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklandı.

TÜTÜNLE MÜCADELEDE ÖRNEK ÜLKE TÜRKİYE

2013 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tütün ürünleriyle mücadelede Türkiye’yi örnek gösterdi ve diğer ülkelerin Türkiye’yi örnek almalarını tavsiye etti. Dünya genelinde 194 ülkenin tütün kontrolü politikalarının değerlendirildiği DSÖ’nün 2013 yılı Küresel Tütün Kontrol Raporu’nda Türkiye, MPOWER kriterlerinin tamamını karşılayan ilk ve tek ülke oldu. Raporun, “Örnek Ülke Türkiye” başlığı altında ayrılan özel bölümünde, MPOWER politika paketi kapsamında Türkiye’nin uygulamalarına yer verildi. “Türkiye: Diğer Ülkeler İçin Bir Örnektir” başlıklı bölümde ise şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye MPOWER paketinde yer alan altı önlemde de en büyük başarıyı gerçekleştiren tek ülkedir. Bu ilerleme Türk hükûmetince tütün kontrolünde sürdürülen siyasi kararlılığın bir kanıtı olup hükûmet; Dünya Sağlık Örgütü, diğer uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum arasındaki iş birliğinin mükemmel bir örneğidir.”

GELENEKSELLEŞEN FAALİYETLER

Gençlere yönelik sağlıklı yaşam faaliyetlerini sürdüren Yeşilay, ilk bisiklet turunu 2011 yılında Sağlık Haftası dolayısıyla Bisikletliler Derneği iş birliğiyle organize etti. Yeşilay Bisiklet Turu, o yıldan bugüne geleneksel hâle geldi, bugün eş zamanlı olarak birçok şehirde uygulanmaya devam ediyor. Bir diğer Yeşilay uygulaması olan Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması ilk kez 2011 yılında öğrencilerin bağımlılık konularına duyarlılığını artırmak, yeteneklerini teşvik etmek ve başarılı bulunan eserleri ödüllendirmek amacıyla başlatıldı. Öğrencilerin, sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerini anlatan görsel ve edebi çalışmalarla yarıştığı yetenek yarışması her yıl artan bir katılımla devam ediyor. Yeşilay'ın bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği bir diğer yarışma olan, bu yıl sekizincisi yapılacak Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması da her yıl farklı temalar belirlenerek düzenlenmeye devam ediyor.

YEŞİLAY SOSYAL MEDYA OKULU AÇILDI

Yeşilay, 2014 yılında gençlerin vazgeçilmez iletişim, eğlence ve haberleşme ortamı sosyal medyaya ilk kez el attı. Projeyle; gençlik merkezlerinde sosyal medya eğitimi almak için başvuran gençlerin medya iletişim araçlarını sağlıklı ve doğru kullanmasına yönelik farkındalığının artmasına katkıda bulunulması, gençlerin Yeşilay’a olan ilgi ve bilgisinin artırılması ve etkinliklere katılan gençlerin Genç Yeşilay’a üye olması hedefleniyordu.

YEŞİLAY’DAN YURT DIŞI AÇILIMI

31 Ekim 2012 tarihinde yapılan 69. Olağan Genel Kurulu’nda Muharrem Balcı, bayrağı Prof. Dr. İhsan Karaman’a devretti. Yeşilay yurt dışında da örgütlenmek için atağa geçti. 1960’lı yıllarda Türk işçilere yönelik faaliyette bulunmak için Avrupa ülkelerinde örgütlenmeyi gündemine alan Yeşilay, çok hızlı şekilde İslam dünyasında Yeşilay çalışmalarını başlattı. Önce Filistin, sonra Bosna Hersek Yeşilay kuruluşları için adımlar atıldı. Ardından 2014’te Karadağ’da Yeşilay şubesi kuruluş çalışmaları başlatıldı. Bugün dünyanın dört bir yanında olan Yeşilay’ın uluslararası atılımları böylelikle başlamış oldu.

Alkol bağımlılığı ile mücadeleyle başlayan yolculuğunda Türkiye’nin bağımlılıklarla savaşan en köklü kuruluşu olan Yeşilay, 94. yıldönümünü kutladığı 2014 yılında, geçmişinde zaman zaman çeşitli isimler altında gerçekleştirdiği ödülleri kurumsallaştırarak Zümrüdüanka Ödülleri’ne dönüştürdü.

PROF. DR. MÜCAHİT ÖZTÜRK YEŞİLAY’IN YENİ BAŞKANI OLDU

70. Dönem Genel Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman, 71. Dönem Genel Kurulu’nda bayrağı halefi Prof. Dr. Mücahit Öztürk’e devretti. Prof. Dr. M. İhsan Karaman’dan sonra Yeşilay’a genel başkan seçilen Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay’ın kurucularından Prof. Dr. Mazhar Osman ile onun halefi olan Prof. Dr. Fahreddin Kerim Gökay’dan sonra cemiyete başkan olan üçüncü ruh hekimi oldu. Böylece Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadelesi yeni bir ivme kazandı.

BAĞIMLILAR VE AİLELERİ İÇİN UMUT IŞIĞI YEDAM KURULUYOR

2014 yılı, Yeşilay için bir dönüm noktası oldu. Bugüne kadar önleyici ve bilgilendirici hizmetler veren cemiyet, tüzüğünde yaptığı değişiklik sonrası, uyuşturucu madde kullanımını önleme çalışmalarına ilave olarak danışmanlık ve rehabilitasyon faaliyeti verilecek Yeşilay Danışmanlık Merkezi kurmak için yola çıktı. Bu doğrultuda Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) kuruluş çalışmalarına başladı. Tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlıları ile yakınlarına, ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veren YEDAM, faaliyetlerini üç ana ayakta sürdürüyor: Danışma hattı, sosyal destek ve yüz yüze psikolojik danışmanlık. Türkiye’ye özgü bağımlılık psikososyal destek modeli oluşturma amacıyla yola çıkan YEDAM’ın arka planında güçlü bir bilim kurulu yer alıyor. Bugün 81 ilimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olmak üzere Türkiye genelinde 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezi bulunuyor. Türkiye’ye özgü bir bağımlılık rehabilitasyon sistemi olan her biri 40’ar yataklı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleri, Bursa ile Diyarbakır’da alkol ve madde bağımlısı bireylere yatarak hizmet veriliyor.

YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ

Yeşilay, gençleri zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklardan korumak için sporu da etkili bir araç olarak kullanıyor. Bu amaçla faaliyet gösteren Yeşilay Spor Kulübü, Türkiye genelinde spor faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapmakla birlikte, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutularak ülkemize yararlı, sağlıklı ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. Türkiye genelindeki Yeşilay Spor Kulüpleri; başta atletizm, bisiklet, boks, okçuluk, güreş, izcilik, cimnastik, judo, masa tenisi, tekvando ve yüzme olmak üzere bireysel spor branşlarında faaliyet gösteriyor. Yeşilay Spor Kulubü gençlerin sportif faaliyetlerde bulunması için gerekli bilgi, malzeme, araç ve gereçleri temin ediyor, kamplar, kurslar, seminerler ve sempozyumlar düzenliyor.

ULUSLARARASI YEŞİLAY FEDERASYONU KURULDU

İlk kez 1960’lı yılların başında gündeme gelen uluslararası bir federasyon kurulma fikri hayata geçirildi. Uluslararası alandaki faaliyetlerini bir üst aşamaya taşıyan Yeşilay, küresel bir sivil toplum kuruluşu statüsüne ulaştı. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında teşkilatlanmaya giden Yeşilay, Uluslararası Yeşilay Federasyonu’nun kuruluş deklarasyonunu 30 ülkenin katılımı ile 8 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da imzaladı. Bugün 97 Ülke Yeşilay’ı ile dünya genelinde söz sahibi bir Yeşilay var. Yeşilay’ın tüm dünyada örnek bir sivil toplum kuruluşu olmasının arkasında 104 yıllık bir emek ve büyük bir fedakârlık öyküsü var. 104 yıl önce değerli bilim insanlarının diktiği Yeşilay fidanı, bugün kökleri sağlam bir çınar olarak kutsal ülküsü yolunda mücadele etmeye devam ediyor. İyilik ve sağlık yolunda nice yıllara...

Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019