Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1063
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

Göksan GÖKTAŞ

Tükettikçe ve sosyal medyada görünerek “var oldukça” daha mutlu olacağını düşünen modern insan, ruhen bir çöküş yaşıyor. Bu çöküş bizlere, mutluluğun ve huzurun tüketimde olmadığını açıkça gösteriyor. Maneviyat ve mutluluk arasındaki bağı, iç huzuru yakalamak için ihtiyacımız olanları Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayten ile konuştuk.  

Vaktiyle hafızalara kazınan bir reklam sloganı vardı. “Hep daha fazlasını iste” diyordu… Bugün ise hep daha fazlasını istemek neredeyse modern şehir insanının mottosu haline geldi. Ancak bu durum doyumsuzluğu da beraberinde getirdi. Bugünün “modern” insanı tükettikçe mutlu olacağını düşünürken manen çöküyor… Tüketim kültürü huzur vermek bir yana dursun insan ruhundan çalıyor. Sosyal medyada görünerek var olma çabası da aynı şekilde. “Görünmezsen yoksun!” diyor modern hayat. Adeta sosyal medyada görünmek için yaşıyoruz. Sohbetler sanal, mutluluklar kelebek ömründe. Peki, ne yapmalı? Gerçek huzur ve mutluluk nerede? Modern insan, hızla gelip geçen hayatın verdiği ruh yaralarını nasıl onarır? Bu soruların cevaplarını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Ali Ayten ile konuştuk.

Modern şehir insanı mutluluğu ve huzuru, tüketimde, sosyal medyada arıyor daha ziyade. Ve gittikçe bireyselleşiyor. Ama mutlu olmak yerine huzursuz ve yalnız bireylere dönüşüyoruz. Bu tabloda eksik olan, yanlış giden nedir sizce?
Neden refah ve tüketim artmasına rağmen mutluluk aynı oranda artmıyor?” sorusu son çeyrek yüzyıldır özellikle Batı’da ve küreselleşmeyle birlikte tüm dünyada yanıtı aranan bir soru. Dünya savaşlarından sonra özellikle Batı ülkelerinde ve giderek diğer dünya ülkelerinde insanların refah seviyesi artıyor. İnsanlar geçmişe kıyasla daha iyi yaşam şartlarına sahip oluyorlar; en azından gıda, teknolojik imkânlar, sağlık, eğitim ve ulaşım hizmetleri açısından durum böyle. İnsanlar geçmişte yaşayan dedelerine kıyasla daha fazla tüketiyorlar. Ancak onlardan daha mutlu oldukları söylenemez. Bu sorgulama ilk olarak Amerika’da ve Avrupa’da gündeme gelmiş ve insanlar şunu sorgulamışlar: Geçmişteki sıkıntılardan uzakta daha büyük evlerde oturuyor, daha geniş arabalara biniyor ve daha büyük porsiyonlarda yemekler yiyoruz ancak mutluluğumuz aynı düzeyde artmıyor. Dediğiniz gibi modern insan mutluluğu ve huzuru tüketimde arıyor; tükettiği ve sahip olduğu kadar mutlu olacağını düşünüyor. Bunun yanı sıra günümüzde bizi mutlu edeceğiniz düşündüğümüz bir başka husus ise görünür olmak. Tüketmenin ve görünür olanın cazibesine kapılmış gidiyoruz.

Bu durum bizi daha çok yalnızlaştırmıyor mu?
Tüm bunlar bizi daha fazla bireysel düşünmeye ve kendimizde kalmaya sürüklüyor. Oysa insan manevi boyutu gereği kendini aşması gereken bir varlık. Ötekine ulaşmak, onunla iletişim kurmak, onu anlamak, onunla empati kurmak insanı kendi kısır döngüsü içerisinde takılıp kalmaktan kurtarıyor. Son zamanlarda sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalar insanı asıl mutlu ve huzurlu eden şeyin erdemleri yaşamak olduğunu gösteriyor. Kendini tanımak, kontrol edebilmek ve başkalarını anlayıp onların dertleriyle hemhal olabilmek, ötekinin yararına olabilecek tutum ve davranışlar içerisinde olabilmek, dürüst davranmak, affedebilmek, teşekkür edebilmek ve yardım edebilmek… Nihayetinde mutluluk dediğimiz şeyin pek çok boyutu var. Tabii ki mutluluğun zevkle ilgili bir kısmı var; ancak mutluluk zevkten ibaret değil. İnsan, ihtiyaçlarını gerçekleştirirken kendini aşarak başkalarının yararına duygu ve davranışlar içerisindeyken doyuma ulaşıyor. Kişi, kendini aşabildiği, anlamlı ve akışı yakalayan hayata ulaşabildiği durumlarda daha mutlu ve huzurlu oluyor.

İnsan fıtratı itibarıyla maneviyata muhtaç sanki hocam, dindar olsun olmasın… Ne dersiniz bu konuda?
İnsanoğlu çok boyutlu yapısı olan bir varlık. Hepimizin bildiği gibi insanın hücrelerden oluşan biyolojik bir tarafı var. Bu biyolojik tarafının yanı sıra biyolojisinin etkilediği ve etkilendiği psikolojik bir tarafı var. Ayrıca insan başkalarıyla iletişim kurmaya muhtaç bir varlık ki bu da onun sosyal yönünün varlığını gösteriyor. Bütün bunlara ilave olarak insanın bir de manevi bir tarafı var. Gaye, anlam ve değer üreten ve onlar çerçevesinde hayatına yön veren kendini aşma ihtiyacı içerisinde olan bir varlık insanoğlu. Aşkın olan alana her zaman ilgi duyan ve o alana olan inancından beslenen ve sürekli etkilenen bir varlık. Kısacası son zamanlarda insanı daha bütüncül bir yaklaşımla ele alan sosyal bilim alanlarında dikkate alınan bir husus da insanın manevi boyutunun varlığıdır. 

Maneviyat boşluk götürmüyor o zaman değil mi?
Her insan bir şekilde manevi yönün gereği olarak, hayattaki gaye ve anlam konusunda kendinin ötesinde bir inanç alanına ihtiyaç duymaktadır. Sizin de bahsettiğiniz üzere bazı insanlar bu maneviyat ihtiyacını yaşadığı kültürü şekillendiren dinden karşılarken, bazıları da kendi bireysel istek ve yorumları çerçevesinde hakim kültürden ve kurumsal dini yapıdan farklı maneviyat kaynaklarını tercih edebiliyor. Ancak bir şekilde her insan kendinin ötesinde bir inanç sisteminde anlam buluyor ve o sistemin ilkeleri çerçevesinde hayatına yön veriyor. Her insanın manevi alanı hayat felsefesini ve davranışlarını etkiliyor. Kimi türbelere giderek, çaput bağlayarak, kimi dua ederek, kimi enerji seansları yaparak bu manevi alanını güçlendirmeye gayret ediyor. Bu alanda eksiklik ve kusur hisseden bireylerin anlam sorunu ve psiko-manevi krizler yaşamaları daha muhtemel oluyor. Yapılan araştırmalar bu tür bulguların varlığına işaret ediyor. O nedenle her insanın bir maneviyat alanının olduğunu ve bu alanını geliştirmeyen bireylerin bir şekilde daha huzursuz yaşayacaklarını söylemek abartı olmaz. Çünkü insanın manevi alanı boşluk kabul etmiyor. O alandaki huzursuzluklar insanın psikolojisini, biyolojisini ve sosyal yönünü etkileyebiliyor.

Bugün baktığımız zaman bazı insanların ruhani açlığını yarım yamalak Uzak Doğu öğretileriyle veya çeşitli başka yollarla kapatmaya çalıştığını görebiliyoruz. Bu durum da insanları bir arayıştan diğerine itiyor ve mutsuz ediyor. Bu konuda ne söylersiniz?
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi her insanın manevi bir boyutu var ve bu boyutunu sağlıklı kaynaklardan besleyerek desteklemesi ve geliştirmesi gerekir. Modern hayatın getirdiği zorluklar, belirsizlikler ve huzursuzluklar karşısında insanın manevi alanı bir tür kalkan görevi görüyor aslında. Bu alanda zorlanan, kültürde yerleşik olan dini ve geleneksel unsurları takip edemeyen ya da takip etmek istemeyen bireyler kendilerine manevi alanlarını tatmin edecek yeni arayışlar bulabiliyorlar. Batı’da 1960-70’lerden itibaren bireysel ve toplumsal sorunlar karşısında yeni ve farklı bir bilinç arayışları, farklı yaklaşımlar ve maneviyat arayışları hep var olmuştur. Kapitalizmin ve materyalist kültürün öğüttüğü ve yorduğu pek çok birey kendisine yeni maneviyat alanları aramaya başlamış ve Doğu mistisizmine ilgi duymuştur. İnsanların bu yoğun ilgisi özellikle Batı’da bu alanda bir pazarın da oluşmasını sağlamıştır. Dini ve felsefi içeriğinden koparılan ve pazarlama teknikleriyle süslenen reiki, yoga, meditasyon gibi mistik içerikli uygulamalar çok yaygın ilgi görmüştür. Hâlâ da farklı sınıflardan insanlar farklı nedenlerle bu tür uygulamalara Batı’da ilgi duymaya devam etmektedir. Ülkemizde de küreselleşmenin, dijitalleşmenin ve maddi anlamda kalkınmanın etkisiyle bu tür uygulamalarda artış görüldüğünü söylemek mümkün. Bunu hem kişisel gözlemlerimize dayanarak hem de sosyal bilimler alanlarında yapılan araştırmalar çerçevesinde rahatlıkla söyleyebiliriz.
 
İşin ilginci bu tür öğretilerin menşeli her ne kadar Uzak Doğu olsa da dünyaya Batı’dan yayılıyorlar…
Evet. Bu maneviyat içerikli uygulamaların kökeni her ne kadar Uzak Doğu olsa da tüm dünyada olduğu gibi ülkemize de Batı’dan gelmektedir. İnsanlar manevi yönlerindeki açlığı bu tür uygulamalarla kapatmaya çalışmaktadır. Özellikle din eğitimi problemi yaşayan, kurumsal dini yapılarla kavgalı, olumsuz dini başa çıkma süreci yaşamış bireyler arasında bu eğilim daha yaygın. Hatta eğitimli ve kültürel olarak geleneksel ve kırsal kültürden uzaklaşan şehirli orta sınıf ve üstü eğitimli bireyler arasında bu uygulamalar daha yaygın görülmektedir. Bu çerçevede meditasyon, mindfulness, yoga, reiki, enerji terapileri gibi uygulamalar rağbet görmekte ve kimi zaman bu uygulamalar bilimsel ve rasyonel çözüm yollarının ve tekniklerin önüne geçmektedir. Bu uygulamaların bir kısmı bilimsel bir yöntem içerisinde bazen uzmanlar tarafından tavsiye edilebiliyor. Ancak ortak noktaları genellikle insanın manevi boyutunu tatmin etmeye yönelik uygulamalar olmalarıdır. Bir kısmının da insanı irrasyonel düşünmeye ittiğini, kendinden ve gerçeklikten uzaklaştırdığını, ona iyi gelmekten ziyade zarar verdiğini söylemek mümkündür. Özellikle enerji bazlı terapiler, enerji temizlikleri, bilinçaltı temizleme seanslar gibi uygulamalar pek çok yönden zararlı olabilmektedir. İhtiyatlı davranıp profesyonel ve bilimsel sınırlarda kalmak yararlı olacaktır.

Tam da bu noktada gerçek anlamda maneviyat ve dinimiz İslam giriyor devreye. Dinimiz bize huzurlu ve mutlu hissetmek konusunda nasıl yardımcı oluyor? Bizi nasıl onarıyor?
Daha önce de ifade ettiğim gibi insanlar bazen din dışı kaynaklardan da manevi alanlarını beslemeye çalışıyor. Ülkemizdeki duruma baktığımızda insanların pek çoğu hâlâ din inancı içerisinde maneviyat arayışlarını sürdürüyor. Din insanlar için özellikle hayatı anlamlandırma noktasında en temel kaynaklardan birisidir. Örneğin Türkiye çapında yapılan araştırmalarda insanların en az yüzde 85’i Allah var olduğu için hayatın anlamlı olduğunu belirtiyor. Bu veri insanımızın maneviyatının en çok dinden beslendiğini gösteriyor. Çünkü insanlar aşkın bir varlığa inanarak ve onun ilkelerine güvenerek bu dünyasını anlamlandırıyor ve öbür dünyasına dair umutlarını diri tutuyor. Dinin inananlara psikolojik, sosyal ve manevi alanlarda pek çok yönden katkısı var tabii ki. Ancak dinin özellikle güncel hayatta zor durumda kalan, güçlükler ve varoluşsal sorunlar yaşayan, hayatı anlamlandırmakta zorlanan bireylere şu noktalarda katkısının olduğunu söyleyebiliriz: Öncelikle din istenilmeyen ve beklenilmeyen durumlarda bireyin zorlandığı mutsuz olduğu noktada en güçlü teselli kaynağı ve en güvenilir liman oluyor. Bu dünyanın geçiciliğinin bilincinde olmaya yönelik mesaj, inananın yaşadığı zorluğu ve mutsuzluğu kalıcı olarak algılamasını önlüyor. Bu da ona esneklik, dayanıklılık ve başa çıkma gücü veriyor. İkincisi, dini referanslar insanın gündelik olayları ve tüm hayatını anlamlandırmasını sağlıyor. Çünkü insanoğlu yapıp ettiklerine anlam yükleyen bir varlık; eğer bunu yapamazsa kriz yaşar. Din ise, insanın yapıp etmelerini anlamlandırmasındaki en önemli kaynaklardan birisi. Bu çerçevede başına gelen olumsuzlukları anlamlandırırken de dini değerler insana anlam kaynağı olarak destek oluyor. Üçüncüsü, din insanın zorluklar karşısında dağılıp gitmesine engel oluyor; insana bir kontrol duygusu kazandırıyor. Bu kontrol duygusu bazen “Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır.”, “Derdini veren dermanını da verir.” şeklinde bilişsel olurken bazen de “Allah ne güzel vekildir” şeklinde bütünüyle insanın omzundan yükü alacak tarzda olabiliyor.

Tevekkül hissi aslında bir anlamda ruhumuzu diri tutuyor…
Tevekkül inancı insanın sorumluluklarını yaptıktan sonra ötesini Allah’a bırakmasını içeriyor ve bu inanç zorluklarla başa çıkma sürecinde insanı anlamsızlık ve mutsuzluğa karşı koruyor. Dördüncüsü, dini ilkeler ve bu ilkelere göre hareket eden bireylerin yaşadığı bir toplumda yaşama bilinci bireye sosyal bir destek algısı sağlıyor. “Müslüman Müslümanın kardeşidir, müşkülünde yardım eder.” inancı bireye zorluklarla başa çıkma sürecinde destek oluyor. Nihayetinde insanoğlu yaşadıkları zorlukları manevi olgunlaşmasının bir parçası olarak görüp kendini manevi ve psikolojik yönden de geliştirebiliyor. Tüm bu ilkeler inanan insanın bu dünyadaki zorluklar ve mutsuzluklar karşısındaki en önemli destekçisi. Bu ilkeleri ve bu bilinci yakalayabilenler, kalıcı mutluluğu ve huzuru hissetmeye, sükûneti bulmaya daha yakın olabiliyorlar.

Maneviyat eksikliği ve bağımlılıklar arasında nasıl bir ilişki var sizce? Maneviyat bu noktada nasıl bir kurtarıcı rol üstlenebilir?
Maneviyat ruhsal alanda oldukça önemli bir unsur. Bu alanda yaşanan eksiklikler bireyin ruh sağlığını da yakından etkileyebiliyor. Belki de maneviyatın ruh sağlığı alanında en çok ilişkilendirilebileceği alan bağımlılık alanıdır. Çünkü hem bağımlılıkla mücadelede hem de bağımlılık gerçekleşmişse tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde maneviyat pek çok yönüyle sürece dahil olabilir. Bazı sosyal bilimcilere göre maneviyat bağımlılıkla mücadelede önemli bir unsurdur. Örneğin Carl Gustav Jung gibi psikoloji camiasında meşhur isimlerinden biri bağımlılığı bir tür Tanrı arayışı olarak görmüş ve manevi alanın doyurulmasının süreçte önemli bir husus olduğunu dile getirmiştir.

Bu konudaki diğer araştırmalar neler söylüyor bize?
Yine Robert Frager, Harold Koeing gibi psikoloji ve sağlık alanından isimler bağımlılık konusunda ve genel olarak ruh sağlığında maneviyatın önemine vurguda bulunmuşlardır. Maneviyat ile bağımlılık konusunu ele alan pek çok araştırma, maneviyatın önleyici ve koruyucu, ayrıca rehabilitasyon süreçlerini destekleyici yönlerini göstermiştir. Tüm dünyada pek çok rehabilitasyon modelinde maneviyat destekleyici bir unsur olarak hep kullanılmıştır. Örneğin bağımlılık alanında oldukça başarılı görülen 12 basamak yaklaşımı manevi içerikli bir modeldir. Ülkemizde ve farklı İslam ülkelerinde de manevi içerikli modeller tartışılmakta özellikle rehabilitasyon süreçlerinde destekleyici ve tamamlayıcı modeller olarak gündeme gelmektedir. Ülkemizde de YEDAM’larda (Yeşilay Danışmanlık Merkezleri) tamamlayıcı ve destekleyici bir model olarak uygulanan maneviyat içerikli 7 basamaklı bir modelle ilgili çalışmalar yapılmıştır.

PROF. DR. ALİ AYTEN KİMDİR?
Prof. Dr. Ali Ayten, 2002 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2004’te “Kendini Gerçekleştirme ve Dindarlık İlişkisi” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. 2009 yılında “Prososyal Davranışlarda Dindarlık ve Empatinin Rolü” başlıklı doktora çalışmasına tamamlayan Prof. Dr. Ayten, 2008-2009 öğretim yılında Irbid (Ürdün), Yermûk Üniversitesinde ve 2010-2011 öğretim yılında Londra Üniversitesinde araştırmacı olarak bulundu. 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör unvanlarını aldı. Prof. Dr. Ali Ayten, halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Eserleri şunlardır: “Psikoloji ve Din”, “Din Psikolojisi”, “Empati ve Din”, “Tanrı’ya Sığınmak”, “Erdeme Dönüş”, “Popüler Dindarlık”, “Mutluluğun Peşinde”, “Sufi Psikolojisine Giriş”, “Din ve Sağlık”.

Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyayı Doğru Kullanmanın 9 Yolu

1085Haziran2024
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medya Bağımlılığı Tedavisinde İzlenen Yollar

1085Haziran2024

“Sosyal Medya Platformları Dengeli ve Sorumlu Bir Şekilde Kullanılmalı”

Haziran
Teknoloji Bağımlılığı

"Çocuğun Dijital Ayak İzi, Geleceğini Etkileyebilir"

1085Haziran2024
Teknoloji Bağımlılığı

“Gerçek Sosyal Hayat; Yüz Yüze, Derin ve Anlamlı İlişkiler Üzerine Kuruludur”

1085Haziran2024
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyanın Kontrolüne Girdik

1085Haziran2024
Teknoloji Bağımlılığı

Yemiyor İçmiyor Çevrim İçi Oluyoruz

1085Haziran2024
Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019