Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1064
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

Yusuf DURAN

Aileler küçüldükçe ve çocuk sayısı azaldıkça, ebeveynlerin daha az sayıda çocuk sahibi olup onu da ideallerine en yakın biçimde yetiştirmeye çalıştığını ifade eden Klinik Psikolog Zeynep Temizer Atalar, ebeveynlerin çocukları için en iyiyi istemesinin normal olduğunu fakat bazen bunun ayarının kaçtığını ve “proje” olarak yetiştirilen çocukların zarar gördüğünü söylüyor.  
 
Proje çocuk kavramını açıklar mısınız?
Aileler küçüldükçe ve çocuk sayısı azaldıkça, aile içindeki çocuğun önemi ve değeri biraz daha artıyor. Çiftler daha az sayıda çocuk sahibi olup onu da ideallerine en yakın biçimde yetiştirmeye çalışıyorlar. Böylece yeni nesil çocuklar “üzerinde ince ince çalışılmış” çocuklar yani proje çocuklar haline geliyor.
 
Proje çocuk hayaline kapılan anne-babalar ne yapıyor?
Çoğunlukla önce kendilerinde eksik gördüklerini çocukları üzerinden tamamlamaya çalışıyorlar. Çocuklarını kendilerinin uzantısı ya da vitrini gibi görüp, onların başarısını kendi başarıları gibi yaşıyorlar. Dışardan bakan birinin “Falancanın çocuğu da çok iyi İngilizce konuşuyor, çok güzel piyano çalıyor, derslerinde çok başarılı…” demesi, onlar için de bir tatmin aracı. Bu nedenle çocukları için oldukça yoğun bir program hazırlamaya çalışıyorlar. Aslında bunun bir parça doğal bir tarafı olduğunu da düşünüyorum. Kişi, neslinin devamı olarak gördüğü çocuğunu, kendi versiyonundan bir üst seviyede yetiştirmek istiyor ki gelecek de ona göre şekillensin. Gelecek nesilde çocuğu, kendi akranlarına göre kendini daha mutlu hissedebileceği bir konumda olsun. Ama bazen bunun ayarı kaçıyor ve bütün bu çaba çocuğun ihtiyacı için mi yoksa anne-babanın ihtiyacı için mi karışabiliyor.
 
“ÇOCUKLARIN GERÇEK İHTİYAÇLARI ISKALANABİLİYOR”
Proje çocuk olmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Çocuk ailenin merkezinde yer alıyor; anne-baba her durumda onu önceliyor. Çok erken yaşlardan itibaren birçok uyarıcıyla karşılaşıyor ve bu da bilişsel ve sosyal gelişimi için oldukça faydalı oluyor. Eskiden kalabalık aile içinde bakımsızlıktan sık sık hasta olan çocuklar varken bu durum bir avantaj olarak değerlendirilebilir elbette. Fakat aynı zamanda da bir dezavantaj; çünkü bütün bu sürecin içinde hem çocukların gerçek ihtiyaçları ıskalanabiliyor hem de çocuklar daimi bir haz-hız ekseninde kalıp, sınırları kestiremiyor, eksiklikle, yoklukla baş etmeyi öğrenemiyorlar. Çocukları, ihtiyaçlarının gözetilmesi için merkezde tutmak çok değerli; ancak hayatı tamamen onların arzularına göre şekillendirmek de sağlıklı değil. Çocuğu farklı uyaranlarla karşılaştırmak çok değerli ama sırf tenis oynamak daha “havalı” diye istemediği halde çocuğu zorlamak doğru değil.
 
ÇOCUK KUKLAYA DÖNÜŞÜYOR
Proje çocuk kavramı çocukta ne tür bir tahribata yol açıyor?
Çocukta sağlıklı bir benlik gelişimi için hem duygusal ihtiyaçlarının karşılanması hem de belli bir oranda sınırla karşılaşması gerekir. Yani hem haz alabileceği hem de yasakla karşılaşabileceği güvenli ilişkiler kurabilmeli. Bir çocuk “proje” olarak yetiştirildiğinde, çoğu zaman anne ve babasının kuklası haline geliyor. Ne yiyeceğine, ne giyeceğine, ne yapacağına ya da ne yapmayacağına anne ve babası karar veriyor. Böyle bir yapı içinde çocuk hem haz alamıyor hem de onu gerçekten gören ve duyan ebeveynleri olmadığını düşünüp kendini güvende hissetmiyor. Böylece kendi hayatı yerine ona bahşedilen bir hayatı yaşamak zorunda kalıyor ve sahte bir benlik algısı gelişiyor. Gerçekte istediklerinin ya da hissettiklerinin ebeveyni tarafından kabul edilmeyeceğini düşünmesi, benlik algısını daha kırılgan bir hale getiriyor ve bu da onun daha sonra kuracağı farklı ilişkiler için sağlıksız bir zemin oluşturuyor.
 
Proje çocukların kişilik gelişimini değerlendirir misiniz?
Bu çocuklar için en önemli risk, sahte bir benlik algısı geliştirmeleri; yani kendi gibi olduklarında sevilmeyeceklerini düşünüp başkalarını memnun edecek şekilde var olmaya çalışmaları… Ayrıca bu çocuklar çoğunlukla daha mükemmeliyetçi olup kendilerini yetersiz ve değersiz hissedebiliyorlar. Fakat çok şükür ki çocuklar gelişimleri devam eden, esnek varlıklar. Anne babalarının uygun gördüğü bir formatta var olabileceğini hissetmiş, bu nedenle de gerçek duygularını ve düşünceleri bastırmış ya da inkâr etmiş olsalar bile, ilişkideki değişim çocuklarda da kendini gösteriyor. Anne babalarının yakınlığı, samimiyeti, açıklığı ve dürüstlüğü, bu çocukların benlik algısının yeniden ve olumlu yönde şekillenmesinde de destekleyici oluyor. Her halleriyle kabul edildiklerini gördükçe, hatalarına, eksikliklerine kısaca kendilerine karşı da daha toleranslı olabiliyorlar.
 
KÜLTÜREL YAPIMIZ DEĞİŞİYOR
Proje çocuk kavramı az gelişmiş ülkelerde daha fazla mı öne çıkıyor? Ülkelere ve kültürlere göre değişim gösteriyor mu?
Bu mümkün olabilir ama daha net konuşmak için biraz daha kültürlerarası çalışmaları incelemek gerekir. Bizim ülkemiz için yapılan çalışmalar, helikopter ebeveynliğin yani çocuğunun etrafında dönen anne babaların sayısının pek de az olmadığını gösteriyor. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ya da kültürel yapıları, anne babaların çocuklarıyla kurdukları ilişki içinde bir değişken olarak değerlendirilebilir; ancak proje çocukların ortaya çıkmasının nedenidir demek bence mümkün değil. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz ve kültürel yapımız da zaman içinde değişiyor. Bir yanımız daha gelenekselken nesil ilerledikçe daha modernleşiyor ve bazı değerlerimiz yavaş yavaş gücünü kaybediyor. En basit örneklerinden biri de daha önce de belirttiğim gibi aile yapımızın geniş aileden çekirdek aileye doğru geçmesi ve çocukların aile büyükleriyle giderek daha az görüşmesi olabilir. Böylece çocuk daha fazla merkeze kayıyor. Özellikle ailenin ilk çocukları konusunda anne baba daha hassas oluyor. Dolayısıyla proje çocuklar çoğunlukla ilk çocuklar oluyor. Fakat zamanla anne baba bu beklentinin çok da gerçekçi olmadığını görüyor ve hem çocuklarındaki hem de kendilerindeki yıpranmalara şahit oluyorlar. Bazen de çocukları bu beklentilerini karşılıyor ve bu durumda tatmin olmuş hissediyorlar ve ikinci çocuklarından beklentileri biraz daha azalıyor. Bu durum ise beraberinde başka bir zorluğu getiriyor; kardeş rekabeti… Bu nedenle ülkenin gelişmişlik düzeyi ya da kültürel seviyesinden bağımsız olarak anne-baba-çocuk arasındaki böyle bir ilişki yapısı, ailenin bütün dinamikleri içinde zorlayıcı bir etki yaratıyor.
 
SÜPER OLMA ÇABASI ASLINDA BİR İLLÜZYON
Anne babalar niçin “süper” olma çabasında?
Bunun sebeplerinden birinin kişisel nedenler olduğunu düşünüyorum. Bir çocuğun mükemmel olması, anne babasının süper olmasından geçiyor diye düşünülüyor ki her ikisi de bir illüzyon aslında. Ebeveynler kendi yetersizliklerine, eksikliklerine tahammül edemedikleri için çocuklarındaki eksikliği de bir an önce giderme çabası içinde olabiliyorlar. Okulda başarılı olması, arkadaşları tarafından sevilmesi, bir enstrüman çalabilmesi, bir spor dalında başarılı olması, en az iki dil bilmesi ve her zaman mutlu olması gerektiğini düşünüyorlar fakat bunların hepsinin olması mümkün değil. Hatta çocuk için bu kadar “mükemmel” şartlar da sağlıklı değil. Çocuğun kendi yetersizlikleriyle barışık olabilmesi için ona sunulan çevresel koşulların da bir miktar yetersiz olması gerekiyor. Mesela her zaman mutlu ebeveynleri olamaz ama mutsuzluğun geçici ve baş edilebilir bir duygu olduğunu deneyimlediği ebeveynleri olabilir veya her zaman her istediği oyuncağa sahip olamaz ama sahip olduğu oyuncaklarla keyifli vakit geçirmeyi deneyimleyebilir.
Bir diğer neden de aynı temelden yola çıktığını düşündüğüm toplumsal baskı. Kendilerini yetersiz hisseden ama çocuklarının bu yetersizliği, başarıya dönüştüreceğini inanan insanlar grubu, bir süre sonra toplumu oluşturuyor ve bu toplum da diğer çocukları ve diğer ebeveynleri buna göre yargılamaya başlıyor. Bu yargılamadan kaçabilmek de ancak “süper” görünmekle beraber mümkünmüş gibi geliyor ki bu da bir çeşit illüzyon. Yani anne babalar, dışardan bakan gözlerin onların ne kadar da “süper” olduklarını düşünmelerini istediği için böyle bir çaba içinde olabiliyorlar. Hâlbuki insan olmak, eksik olmak demek; ama bunu kabul etmek hele bir de anne baba olarak bunu içselleştirmek çok da kolay değil.
 
Başarılı çocuklar süper anne babaya sahip olanlar mı?
Bu soruya cevap vermek için önce “başarılı çocuk” ve “süper anne-baba” nedir, bunu iyi anlamak lazım. Her çocuk kendince içine doğduğu aile sisteminde kendini var etmeye çalışır ve bu çabasıyla da son derece başarılıdır. Dolayısıyla başarıdan kasıt, çocuğun bilişsel düzeyi ya da özel yetenekleriyle ilgiliyse, bu çok da ölçü olmayabilir. Her çocuk, gerçek benliğinin görülüp kabul edildiğini, anne babasının zihninde, gönlünde yer edindiğini hissettiği oranda başarılı olur çünkü ancak o zaman gerçekten sevildiğini hisseder. Böylece onun da sevebilme kapasitesi gelişir. Anne babalığı süper yapan da önce kendine sonra çocuklarına karşı kucaklayıcı olmaktır. Yani aslında süper olmak ancak o kadar da süper olunmadığının kabulüyle beraber mümkün…
 
 
“EVDEKİ YETİŞKİN KİM?”
Çocuk gelişimi ve eğitiminde doğru anne baba yaklaşımı nedir?  Anne babalar “süper” olma tutumundan nasıl vazgeçebilir?
Bizler anne veya baba olduğumuz zaman kendi çocukluk süreçlerimiz bilinç dışı yollarla tekrar devreye girer. Nasıl bir ebeveyn olacağımız, bize karşı nasıl ebeveynlik yapıldığıyla bağlantılıdır. Bazen aynısı bazen de tam tersi oluruz; ama yine çıkış noktamız kendi hikâyemizdir. İşte bu noktada çocuğumuzunkiyle kendi hikâyemizi ayırmak gerekir. Çünkü çocuğumuzun duygusal ihtiyacı, bizim çocukluğumuzda hissettiğimizle aynı olmaz. Onun anne babası, bizim anne babamız değildir ve çocuklarımız da bizim telafi etmeye çalıştığımız çocukluğumuz olamaz. Dolayısıyla çocuğumuzla kuracağımız ilişkide olabildiğince geçmiş yerine o günde ve o anda olmak sonra da çocuğumuzu anlayarak yol almamız gerekir. Aksi halde evin içinde herkes bir “çocuk” haline gelir. Ben böyle bir durum hissettiğimde anne babaya şu soruyu soruyorum: “Peki, o halde evdeki yetişkin kim?”
 
ÇOCUKLARIN ALTERNATİF SOSYAL ÇEVREYE ERİŞİMİ ZORLAŞIYOR
Modern yaşam koşulları ebeveynlerin çocukla iletişimini nasıl etkiliyor​?
Zaman çok hızlı akıyor. Evdeki her bireyin kendine göre bir programı oluyor ve hayatlarımızda hiç boşluk bırakmamaya çalışıyoruz. Çocuk için, okula gidiyorsa okuldan dönüşte, gitmiyorsa da gün içinde mutlaka gelişimini destekleyecek aktiviteler, çalışmalar hazırlanıyor. Çocuklar vakitlerinin büyük kısmını ya evde ya da başka bir dört duvarın içinde geçiriyorlar. Mahalle ve sokak kültürümüzü de yavaş yavaş kaybettiğimiz için çocukların alternatif sosyal çevrelere erişimi giderek zorlaşıyor. Sürekli çocukları için “faydalı” etkinlikler peşinde koşan anne baba da bir süre sonra yorulup bunalmaya başlıyor ve sonuç; ekranla buluşan çocuklar…
Hâlbuki çocukların da bir miktar boşluğa ya da programsızlığa ihtiyaçları var. Böylece problem çözmeyi, yeni fikirler üretmeyi ve çevrelerine daha farklı gözlerle bakmayı öğreniyorlar. Yani bazen de anne-baba-çocuk arasındaki ilişkide her şeyin o kadar da düzenli, disiplinli ve mükemmel olmaması, çocuklar için çok daha faydalı… Bu yüzden de bazen o akış içinde durmak, hem anne babanın kendisi için hem de çocuk için bir ihtiyaç haline geliyor. Fakat çoğunlukla durmaya zamanımız yokmuş gibi hissediyoruz ve bu da zaman içinde ilişkiler için de yıpratıcı olabiliyor.
 
ÇOCUK VE DOĞRU EKRAN ​KULLANIMI
Ekran saatleri aile içi iletişimi nasıl etkiliyor? Ekransız aile aktivite zamanlarını oluşturmak için önerileriniz nelerdir?
Öncelikle ben ekran konusunda çok da karamsar değilim aslında. Yeni neslin en önemli araçlarından biri teknoloji ve onunla da çok erken yaşlardan itibaren karşılaşıyorlar doğal olarak. Bizlerden çok daha hakim olacakları bir alan bu ve elbette bizden daha fazla kullanacaklar. Bu yüzden mahrum bırakmak yerine işlevsel bir şekilde kullanılması konusunda rehberlik etmek gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bugün ekran sadece onlar için değil, bizler için de vazgeçilmez bir noktada. Neye ihtiyacımız varsa elimizdeki telefonla hallediveriyoruz ve bu hepimiz için büyük konfor. Dolayısıyla evde herkesin elinde bir telefon varken çocuğu ekrandan uzak tutmak, çok da gerçekçi değil. Yani çocuğumuzu ekrandan uzak tutmaya çalışırken biz ne kadar uzak kalabiliyoruz acaba?
Ancak her konuda olduğu gibi bunda da belli bir sınır düzeyini gözetmek gerekiyor tabii ki. Çocuğun ya da anne babanın günün büyük kısmını ekran başında geçirmesi, bir süre sonra faydadan çok zarar vermeye başlıyor. Özellikle uyku vakti öncesinde tablet, televizyon ya da telefonları bir kenara bırakmak ve birlikteyken çocukların ne öğrendiğinden çok ne kadar eğlendiğine odaklanmak aile içindeki muhabbeti de artırıyor. Anne babalarla yaptığım görüşmelerde ne oynadıklarını ve nasıl oynadıklarını sorduğumda çoğunlukla benzer cevaplar alıyorum. Genel olarak oyunları, çocukların bilişsel gelişimlerine hizmet edecek şekilde kurgulamak daha faydalı olarak algılanıyor. Hâlbuki çocuğun anne babasıyla vakit geçirirken en çok ihtiyaç duyduğu şey; birlikte eğleniyor olduklarını hissetmek. Çocuk renkleri, şekilleri ya da kavramları okul içinde birçok kanaldan öğrenebilir fakat anne babasıyla saklambaç oynarken aldığı hazzı, hiçbir eğitim programı ona veremez. Çünkü çocuk bu sayede “Annem ve babam benimle oyun oynuyor ve oynarken de çok eğleniyor demek ki ben de birlikteyken mutlu olunan biriyim.” diyor ve bu, benlik gelişimi için renkleri, şekilleri ya da kavramları öğrenmesinden çok daha faydalı.

KLİNİK PSİKOLOG ZEYNEP TEMİZER ATALAR KİMDİR?
Psikodramatist ve Klinik Psikolog Zeynep Temizer Atalar, 1998 yılında başladığı lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Okul Öncesi Dönem Çocuk Gelişimi-Eğitimi ve Psikoloji alanlarında tamamladıktan sonra 2018 yılında başladığı doktora eğitimine Gelişim Psikolojisi alanında tez aşamasında devam etmektedir. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev alan Atalar, Psikodrama eğitimini tamamlamış ve kurucusu olduğu danışmanlık merkezinde çocuklar ve aileleriyle bu alanda çalışmaya devam etmektedir. Zeynep Temizer Atalar evli ve bir çocuk annesidir.

Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019