Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1075
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

Tuba MARAŞOĞLU

Bağımlı bireylerin ruh sağlıklarının iyileştirilmesi ve korunması noktasında ailenin ve çevrenin izlemesi gereken tutumları ve doğru yaklaşım yöntemlerini YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) Uzmanı Psikolog Teslime Merve Öztürk Patur ile konuştuk.

Bağımlılığın arkasında yatan faktörlerden biri de bağımlılığa eklenmiş ya da bağımlılığın eklendiği başka bir psikiyatrik bozukluğun olması. Koruyucu ruh sağlığı ihtiyacı olan bir birey olmak ve aynı zamanda bağımlı olmak zorlayıcı bir durum. Bu durumda olan bağımlı bireylere nasıl davranmalıyız? Ailenin, çevrenin ve devletin tutumu ne şekilde olmalı?  Konu ile ilgili sorularımızın cevaplarını YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) Uzmanı Psikolog Teslime Merve Öztürk Patur’dan aldık. 
 
Madde bağımlılığı kişinin tüm hayatını, aile, arkadaşlık, sosyal ilişkilerini kısacası hayat kalitesini olumsuz etkileyen zor bir durum. Bağımlılığın oluşmasında koruyucu ruh sağlığı çalışmaları nasıl bir etkiye sahip?
Bağımlılığın nedeni olarak tek bir etkenden söz etmek doğru olmayabilir. Bağımlılığın pek çok risk etmeni vardır. Bu riskleri en az düzeye indirmek ya da bağımlılığı önlemek adına, koruyucu etkenler özellikle de ruh sağlığının güçlenmesi önem arz ediyor. Ruh sağlığı kelimesini kısaca açıklamak gerekirse, “Kişinin kendisi ve diğer insanlarla uyum ve denge içinde olmasıdır.” diyebiliriz. Bu uyumu ve dengeyi sağlamak ve ruhsal hastalıkların önlenmesi için risk faktörlerinin belirlenmesi, erken teşhis ve tedavi, bilgilendirme, eğitim, rehabilitasyon gibi alanlarda ruh sağlığı politikalarının oluşturulması halk sağlığı açısından gereklidir.

BAĞIMLILIK VE PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR BİR ARADA SEYREDEBİLİYOR
Bağımlılık ve ruh sağlığı konusu doğrudan ilişkili midir? Örneklerle açıklamanızı rica ederiz.
Ruh sağlığı, bireyin kendi yeteneklerinin farkına vardığı, yaşamın normal gerginlikleriyle başa çıkabildiği, üretken ve verimli bir şekilde çalışabildiği ve içinde yaşadığı topluma katkıda bulunabildiği bir iyilik hâlidir. Koruyucu ruh sağlığı ise, ruhsal hastalığın başlamasındaki riskleri azaltmayı, başlamasını önlemeyi ve hastalığın kişi üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlıyor. Bağımlılığa baktığımızda, en genel tanımıyla, kişinin kullandığı bir nesne veya bir eylem üzerinde kontrolü kaybetmesi ve onsuz yaşamını devam ettirememeye başlaması olarak tanımlanabilir ve bireyleri fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal açıdan ciddi şekilde etkileyen bir problemdir.  Dolayısıyla, tüm bu tanımları ele aldığımızda, bağımlılık ve ruh sağlığının ilişkili olduğunu söyleyebiliyoruz. Bağımlılık ve psikiyatrik bozukluklar bir arada seyredebiliyor. Ruhsal bozukluğu olan bireyler bağımlılık türlerine yönelebildiği gibi, bağımlı kişilerde de ruhsal bozukluklar gelişebiliyor. Yapılan bir araştırmada, madde kullanım problemi olan bireylerde, eş zamanlı olarak ruhsal problemlerin yaygın olarak görüldüğü bildirilmiştir. Ruhsal bozuklukların bağımlılık ile beraber görülmesi ise, hastalığın seyrini olumsuz etkiliyor ve bu yüzden de komorbitenin yani eşlik eden hastalığın tanılanması ve ele alınması önem taşıyor. Yapılan epidemiyolojik ve klinik çalışmalara göre, bağımlılık ile birlikte psikiyatrik bozukluk görülme riskinin normal popülasyona göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Alkol ve madde kullanım bozukluğu olan hastalarda, diğer bir psikiyatrik bozukluğun eşlik etme oranı yüzde 37 olarak bulunmuştur.   Bağımlı kişilerde komorbidite tanıya göre tedavi yaklaşımları, hastaneye başvuru süresi, tedavi uyumu farklılaşabiliyor. Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise, alkol ve madde bağımlısı olan kişilerin üçte birinden fazlasının başlangıç görüşmesinde, olası psikiyatrik bozukluğu bildirmemeleridir. Koruyucu ruh sağlığı için, komorbiditenin teşhisi ve uygun tedavinin başlanması önemlidir.

AKTİF DİNLENME VE EMPATİK YAKLAŞIMIN ÖNEMİ
Koruyucu ruh sağlığı hizmeti ihtiyacı olan bağımlı bireylere yaklaşım nasıl olmalı?
Koruyucu ruh sağlığı denildiğinde, üç düzeyde korumadan bahsediyoruz. Birincil koruma, ruhsal hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesini hedeflemek. İkincil koruma, hastalığının erken teşhis ve tedavisine odaklanıp hastalığın süresini kısaltmayı amaçlıyor. Üçüncül koruma ise, kişilerin topluma uyum süreci ve rehabilitasyon çalışmalarına odaklanıyor. Bağımlılık geliştiyse, bu durumda ikincil korumayla kişilerin tedavi sürecine en hızlı şekilde dahil olması, hastalığın kişi üzerinden etkisinin azaltılması öncelikli hâle geliyor. Bu aşamada hastanın öyküsünü dinlemek, tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi ve uygulanması, bağımlılık ve psikiyatrik rahatsızlıklarla ilgili bilgilendirici yaklaşımlar, gelişebilecek akut ruh sağlığı sorunlarında kriz planlarının yapılması, kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda başvurabileceği kurum ve kuruluşların tanıtılması yapılan çalışmalardır. Bağımlı kişileri aktif dinleme, empatik yaklaşma ve ihtiyaçlarını belirleme dikkat edilmesi gereken yaklaşımlar arasında yer alıyor. Bu aşamadan sonra üçüncül koruma başlıyor. Üçüncül koruma, bağımlı kişilerin topluma uyumunu ve rehabilitasyon çalışmalarını kapsıyor. Bu aşamada ise, kişilerin ihtiyaç ve hedeflerinin doğru bir şekilde belirlenmesi, kayma yaşamaması için risklerin minimum düzeye indirgenmesi önemlidir.
 
BAĞIMLILIK BİR AİLE HASTALIĞI 
Koruyucu ruh sağlığı hizmeti ihtiyacı olan bağımlı bireylerle ilişkilerinde ailelerin sıklıkla yaptığı hatalar nelerdir?
Aile üyelerinin bağımlı kişiye karşı tutum ve davranışları, tedavinin seyrini etkileyebildiği gibi, kişinin bağımlılık örüntüsünü devam ettirmesi de aile ilişkilerini etkileyebiliyor. Sadece kişi değil tüm aile üyeleri bu hastalığın bir parçası oluyor. Tüm bu nedenlerden dolayı,  araştırmalar bağımlılığın bir “aile hastalığı” olduğunu söylüyor. Sadece bağımlı kişilerin değil, ailelerinin de destek alması gerekiyor ve bağımlı bireye yönelik davranış değişikliği ile sürece olumlu katkı sağlanabiliyor. Ne yazık ki bu süreçte, bağımlı bireyler ve aileleri sıklıkla; aile içi şiddet olaylarında artma, eşler arasında anlaşmazlıklar ya da evliliğin devam etmemesi ve aile yaşamının bozulması gibi zorluklarla karşılaşabiliyor. Tüm bu zor durumlar, hem aileyi hem de bağımlı kişinin sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Bunun önüne geçmek için, ailenin de tedavi sürecine dahil olması önem arz ediyor. Bağımlı kişinin güvenebileceği yakınıyla sıcak ilişki kurması, ruhsal yapının sağlıklı bir gelişim izlemesi için temeldir. Kişiler güçlü bir destek alabilmişse, karşılaştığı zorluklara dayanma gücü de daha fazla oluyor.  Aile bağlarının güçlü olması, aile içi iletişimin iyi olması, kişileri baskılara ve toplumdan kaynaklanan risk etkenlerine karşı koruyor. Ailelerin ilk olarak “bağımlılık” kavramını tanımaları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaları önemli. Yapılan bir çalışmada, bağımlı kişilere ve ailelerine psikoeğitim çalışmaları ile hastalığın biyopsikososyal boyutları hakkında bilgi verilmiş ve bu psikoeğitim çalışmalarının bağımlı kişiler ve ailelerinin olumlu değişim ve gelişimini destekleyerek güçlenmelerine katkı sağladığı bulgularına ulaşılmıştır. Bu bilgilerle ailelerin aklındaki sorular cevap bulmuş oluyor ve belirsizliklerin önüne geçiliyor. Böylece, aileler hem bağımlılığı iyi tanıyabiliyor hem de bağımlı kişinin sürecine olumlu katkı sağlayabiliyor.
 
Bağımlı bireylerde sosyal ilişkilerde bozulma, zamanla kendini geri çekme gibi durumlar olabiliyor. Bu noktada, bireyin sosyal çevresine ne gibi görevler düşüyor?
Bağımlılığın başlangıç evresinde çok fazla fark edilmezken, ilerleyen süreçlerde bağımlı bireylerin sosyal ilişkilerinde bozulmalar başlayabiliyor. Çaresizlik ve yetersizlik duyguları yaşayan bağımlılar toplumdan kendilerini soyutlayarak yalnızlaşabiliyor. Madde bağımlısı olan ve olmayan bireylerle yapılan bir araştırma, madde bağımlısı bireylerde yalnızlık hissinin madde bağımlısı olmayanlara kıyasla daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra, bağımlı kişilerin sosyal dışlanma açısından yüksek riskli gruplar arasında olduğu ifade ediliyor. Bağımlı kişilerin yaşadığı bu ayrımcılık ve damgalanma, kişinin toplumdan uzaklaşmasına ve kişiler arası ilişkilerde çatışmalar yaşamasına neden oluyor. Bağımlı kişi bu sosyal sorunlarla başa çıkabilmek için tekrar alkol, madde ya da davranışsal bağımlılık türlerine yönelerek kısır döngü içerisine girebiliyor. Bu nedenle, bağımlı kişiyi bulunduğu sosyal çevreye göre değerlendirmek, sorunlarının çözülmesinde ve işlevselliğinin artırılmasında bağımlı kişi-çevre ilişkisinin geliştirilmesi ve kişinin etkileşimde bulunduğu çevresel sistemlerde değişiklik yapılması hayati önem taşıyor. Bağımlı kişilerin damgalanmaması, ayrımcılığa maruz kalmaması, kişisel hak ve hürriyetinin ihlal edilmemesi için bu alanda yapılacak her türlü düzenlemede evrensel insan hakları normlarına dikkat edilmesi gerekiyor.
 
“BİLİNÇLENDİRMEDE EN ETKİLİ YOL PSİKOEĞİTİMDİR”
Koruyucu ruh sağlığı hizmeti ihtiyacı olan bağımlı bireyler konusunda sosyal hayattaki diğer bireyleri bilinçlendirmek için ne gibi çalışmalar yapılabilir?
Sosyal hayattaki diğer bireyleri bilinçlendirmenin en etkili yolu psikoeğitimdir diyebiliriz. Hem bağımlı kişilere hem ailesine hem de sosyal çevresine yönelik bağımlılık, hastalığın seyri, tedavisi, rehabilitasyon süreçleri gibi konularda bilgilendirici yaklaşım, tedavi sürecini kolaylaştırıyor. Yapılan bir çalışma, kişilere psikoeğitim verildikten sonra hastalıklarına ilişkin iç görü ve farkındalık kazandıklarını, öz bakım ve iletişim becerilerinde gelişim olduğunu gösteriyor. Bu veri, aynı zamanda eğitimlerin tedavinin psikososyal boyutunu güçlendirdiğini de gösteriyor. Yine buna benzer olumlu gelişmeleri ailelere yapılan psikoeğitimlerde de görebiliyoruz. Başka bir çalışmadan bahsedersek, ruhsal hastalıklara bakım veren kişiler üzerindeki tükenmişlik etkisi ve hasta bireylerin hastalıklarına ve ilaç kullanımına bağlı olarak uzun süreli hafızalarının durumu göz önünde bulundurulduğunda, psikoeğitimlerin olumlu etkisi olduğu görülüyor. Kişilerarası etkileşimi ve güçlendirmeyi sağlayabilmesi için belirli periyodlarla psikoeğitimlerin tekrarlanmasının çok iyi olacağını belirtmek istiyorum. Diğer bir etkili yol ise, multidisipliner bir yaklaşımdır. Önleyici, koruyucu, müdahalede bulunan ve kişinin toplumla bütünleşmesini sağlayan yaklaşımlar, hem kişiyi hem de sosyal çevresini bilinçlendirmek için önemlidir.
 
Koruyucu ruh sağlığı hizmeti ihtiyacı olan bağımlı bireyler konusunda devlete düşen görevler nelerdir?
Bağımlılıkla mücadele ve ruh sağlığının korunması için mücadele etmek, tek bir kurumdan ziyade çok yönlü çalışma gerektiriyor. Bu çalışmalar doğrultusunda geliştirilecek politikalar ve çalışmalar, bağımlılıkta koruyucu ruh sağlığı mücadelesinin önemli bir noktaya gelmesi açısından önem taşıyor. Politikalarının tüm aşamaları sadece tek bir kuruma ve perspektife dayalı olarak değil, çok sektörlü ve çok yönlü bakış açılarını da içeren kapsamlı bir yaklaşımla belirlenebilir. Bu politika süreçlerine sağlık, sosyal, hukuk, özel sektör, kamu, sivil toplum ve medya gibi alanlardan farklı katılımlar, sonuç odaklı stratejilerin geliştirilmesi için kritik önem arz ediyor. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta tüm kamu ya da özel kurum ve kuruluşların, devletlerarası teşkilatlara kadar koruyucu ruh sağlığı çalışmalarına, bağımlılığı önleyici ve tedavi edici çalışmalara katılması çok yönlü iş birliklerinin geliştirilmesi ve uygulanması sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacaktır.
 
“HASTALAR TOPLUM İÇİNDE TEDAVİ EDİLMELİ” 
Koruyucu ruh sağlığı hizmeti ihtiyacı olan bağımlı bireylerin tedavisi konusunda diğer ülkelerin yaklaşımı nedir?
Her ülkenin sağlık sistemi, sosyal refah sistemi ve bu iki büyük sistemin parçası olan ruh sağlığı hizmetlerinin yapısı, o ülkenin siyasi yapısının ve kurumsal tarihinin bir sonucu olarak farklı biçimlerde oluşmuştur. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporunda, düşük gelirli ülkelerde ruh sağlığı politikalarının yüksek gelirli ülke politikalarına oranla daha düşük olduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulu, ruh sağlığının güçlendirilmesiyle ilgili birçok kararında, üye devletleri ruhsal hastalıkları önlemek ve ruh sağlığını güçlendirmek için adımlar atmaya çağırmış ve uygun stratejiler hakkında bilgi vermek ve rehberlik sağlamak için adımlar atmasını talep etmiştir. Geçmişe bakıldığında ise, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, Batı Avrupa ülkelerinde güçlenen ruh sağlığı çalışmaları olduğunu biliyoruz. En önemli çalışmalardan biri, hastaların toplum içerisinde tedavi edilmesi görüşünün ortaya çıkmasıdır.  Avrupa ülkelerinin birçoğu,  toplum temelli model çerçevesinde politikaları devam ettiriyor.  Ülkelerin hemen hepsinde, ruh sağlığı hastalarına yaşadığı çevrede hizmet sunacak kurumlar oluşturulmuştur. Hem önleyici hem de müdahale edici çalışmalar yürütülmeye devam ediyor. İngiltere örneğine baktığımızda, meslek gruplarının bir araya gelmesiyle “Toplum Ruh Sağlığı Ekipleri” oluşturulduğunu, ekip içerisinde sıkı bir ağın kurulduğunu ve sosyal hizmetlerde yaşanan iyileşmeyle birlikte, toplum ruh sağlığı hizmetlerinin kişilerin fiziksel ve ruhsal iyilik hallerine uygun politikalarla yürütüldüğünü görüyoruz. Hollanda örneğine baktığımızda ise,  psikiyatri hastalarının eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine öncelik verildiğini biliyoruz. Ülkede aynı zamanda,  ciddi psikiyatrik bozukluğu olan hastaların barınmaları için korunaklı barınma hizmetleri de sunuluyor. Bu ülkeler gibi, ABD, Japonya, Finlandiya, İtalya,  Türkiye gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülke, ruh sağlığı yasaları oluşturmakta ve çalışmalar etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

UZMAN PSİKOLOG TESLİME MERVE ÖZTÜRK PATUR KİMDİR?
2016 yılında Melikşah Üniversitesi Psikoloji lisans bölümünden, 2019 yılında ise Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon yüksek lisans bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans tezinde, “Yatan hastalarda yeme tutumunu depresyon, psikoz ve alkol ve madde kullanım bozukluğu” açısından inceledi. 2020 yılından bu yana Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde, uzman psikolog olarak çalışan Patur; tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılığı alanlarında çocuk ergen ve yetişkin alanında psikolojik destek sağlamaktadır. Teslime Merve Öztürk Patur aynı zamanda, Yeşilay bünyesinde olan Az Bilinen Maddeler Çalışma Grubu’nda yer almaktadır.

Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019