Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1079
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

Yusuf DURAN

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş, savaşın yarattığı psikolojik yıkımın kısa ve uzun dönem etkileri hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

Savaş, soykırım ve çatışma bölgelerinde bireysel ve toplumsal olarak ne tür travmalar yaşanıyor? 
Son 60 yıl içinde dünyada savaşların, çatışmaların maalesef çok sık yaşandığına tanık oluyoruz. Oysa savaş; insanda ve toplumda çok derin izler bırakarak, yakıp yıkarak giden acımasız bir durumdur. Savaş travması hem askerler hem de siviller için, savaşın ortaya çıkışına tanıklık etmek, doğrudan savaş deneyimi yaşamak, insanların yaralandığını, sakatlandığını veya öldürüldüğünü görmek, başka bir kişiye acı çektirmek veya öldürmek, başkalarının acı çekmesine veya ölümüne yol açan emirler vermek gibi durumlarda da yaşanır. Travmatik bir olayla birlikte gelen acı ve yerinden edilme, devam eden bu şiddetin her zaman var olan bir yönüdür. Bu şiddetle bağlantılı duygular ve koşullar "savaş travması" olarak bilinir ve bir kişinin ruh sağlığı ve refahı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Savaş travması genellikle askerlerin kitlesel ölüm ve yıkım gibi vahşetlere tanık oldukları çatışma bölgelerinde yaşadıkları bir durum gibi düşünülse de, savaş bölgelerindeki siviller ve doğrudan savaşmasa da destek personeli, sağlık personeli gibi kişiler de travmatik olaylara tanık olurlar.
 
Savaşlarda, soykırımda ve çatışmalarda en çok hangi gruplar etkileniyor? Savaşların bu gruplar üzerinde meydana getirdiği fiziksel ve psikolojik tahribattan bahsedebilir misiniz?
Savaşlarda, çatışmalarda ve soykırımlarda anavatandaki siviller, her iki taraftaki askerler ve sosyal medya, televizyon, radyo ve internet aracığıyla savaş görüntülerini izleyenler en çok etkilenen grupları oluşturmaktadır. Dünyanın her yerinde askerler travmatik olaylara maruz kalmaktadır. Bu durum tıbbi komplikasyonlar; aile içi işlev bozukluğu, işsizlik, madde kullanımı ve daha fazlasını beraberinde getirmektedir. Travmanın askerler üzerindeki uzun dönemli sonuçları da önemlidir. Siviller de bu durumlardan oldukça etkilenmektedir; fakat sivillerin sosyal ağları aracılığıyla travmalarını konuşup, duygularını paylaşabildiği takdirde dayanıklılık oluşturabildiği belirtilmektedir.
Savaşlar fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekolojik travmalara neden olmaktadır. Bir halkın kimliğini, kültürünü yok etmeyi amaçlamak, inançlarına, dillerine, onları özgün yapan değerlerini yok etmeye boyun eğdirmek gibi dayatmalar gözlenmektedir. Savaşlar toplumun aile, ekonomi, çevre gibi birçok değerini yok ederek kişiye zarar verir. İnsan eliyle, kasten oluşturulan çatışmaların kişinin tüm dünyasını alt üst etmesi, geçmişini yok edip geleceğini elinden alması, kişiye kendisini çaresiz ve umutsuz hissettirmesi yaşanabilecek en büyük travmalardandır. 
 
Savaş, soykırım ve çatışmaların oluşturduğu psikolojik yıkımın kısa ve uzun dönem etkileri nelerdir? Çatışmanın neden olduğu psikolojik bozukluklar ne kadar sürede atlatılabilir?  
Stres herkesi etkilese de savaşta olduğu gibi şiddetli travmatik olaylar çok daha zarar vericidir. Psişik travma bireyin, dayanılmaz bir tehlike, kaygı ve içgüdüsel uyarılma karşısında çaresizlikle sonuçlanan zarar verici bir olaya maruz kalmasıyla ortaya çıkar. Savaş kişiyi duygusal olarak paramparça eder ve tam bir çaresizlik hissi içinde bırakır. Kişi; yaşamına yönelik bir tehdit, güvenlik kaybı, yaralanma ve akıl sağlığını kaybetme riski ile karşı karşıya kalır. Kişi, başa çıkma mekanizmalarının başarısız olduğu kritik bir andadır. Sürekli bir endişe haline yol açan savaşlar ve çatışmalar toplumda depresyon ve psikososyal yaralanmalarla bölge halkında yıllarca varlığını hissettirir. Savaş travması yaşayan kişilerde anksiyete ve depresyon sıklıkla ortaya çıkan psikiyatrik tablolardır. Travmatik olaylar, günümüzde travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) olarak bilinen şiddetli, uzun süreli, duygusal ve fiziksel olarak engelleyici semptomların ortaya çıkmasına neden olabilir.
Savaşa maruz kalan toplumlarda ruhsal bozuklukların görülme sıklığı ve yaygınlığında kesin bir artış olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) silahlı çatışmalar yaşayan kişilerin yüzde 10'unun ciddi ruh sağlığı sorunları yaşayacağını, diğer yüzde 10'unun da istenilen düzeyde işlev görmesinin engelleneceğini bildirmektedir. Depresyon, anksiyete, uykusuzluk, sırt ve mide ağrıları gibi psikosomatik sorunlar en yaygın görülen durumlardır. Kadınlar erkeklerden daha fazla etkilenmektedir. Diğer hassas gruplar ise çocuklar, yaşlılar ve engellilerdir. Yaygınlık oranları travmanın derecesi ve fiziksel ve duygusal desteğin mevcudiyeti ile ilişkilidir.
 
Savaş, soykırım altında yaşayanlar akıl sağlıklarını nasıl koruyabilir? Bu insanların ihtiyaç duyduğu psikososyal destek nasıl karşılanabilir?
Savaşlarda ve çatışmalarda özel olarak ilgilenilmesi gereken bazı hassas grupların varlığı göz ardı edilmemelidir. Yetim kalmış, kaçış ve mülteci statüsü nedeniyle eğitimleri kesintiye uğramış çocuk ve ergenler, tecavüze uğrayan veya işkence görmüş, eşini, çocuklarını veya evini kaybetmiş kadınlar, toplama kamplarında kalanlar, aile desteği olmayan, sağlık hizmeti alamayan terörize edilmiş yaşlıların ayrı bir hassasiyetle ele alınması ve desteklenmesi gerekir.  Kronik fiziksel veya zihinsel hastalığı olan kişiler ya da engellilerin de desteğe ihtiyacı olacaktır. Kadınlar savaşlar sırasında cinsel ve fiziksel istismara uğrarlar ve savaşın psikolojik sonuçlarına karşı daha savunmasızdırlar. Gelişmekte olan ülkelerde kültürel ve dini başa çıkma stratejilerinin kullanımı sıktır. Sosyal desteğin, paylaşımın ve yalnız olunmadığı hissinin korunması koruyucudur.
 
Soykırım bölgesinde yakınları bulunanların yaşadığı sıkıntılardan bahsedebilir misiniz? 
Savaş, ulusların sağlığı ve refahı üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir. Çatışmalar herhangi bir büyük hastalıktan daha fazla ölüme ve sakatlığa neden olur. Savaş, toplulukları ve aileleri yok eder ve genellikle ulusların sosyal ve ekonomik dokusunun gelişimini durdurur. Savaş, çocuklar ve yetişkinler üzerinde uzun vadeli fiziksel ve psikolojik zararın yanı sıra sayısız birçok açıdan zarar verir. Savaşlar sonucunda meydana gelen ölümler sadece "buzdağının görünen kısmıdır". Endemik yoksulluk, yetersiz beslenme, engellilik, ekonomik ve sosyal gerileme ve psikososyal hastalıklar diğer taraflarıdır.
Kitlesel savaş nedeniyle yaşanan travmalar fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekolojik işkence şeklinde birçok sonucu doğurabilir. Dayak yeme, tekmelenme, silah sesleri, bombalar, mayınlar, yakmalar, cinsel istismar gibi fiziksel travmalara sık rastlanır. İnfazlar, toplu katliamlar, etnik cinayetler savaşın kirli yüzlerinden birkaçıdır. Bunun yanında tehditler, sorgulamalar, suçlamalar, kaçırmalar, infazlar, iletişimsiz gözaltılar, aşağılamalar, yoksunluklar savaşın psikolojik işkence sayacağımız sahneleridir.  Savaşın içinde kalan insanların mülklerinin, hayvanlarının tahrip edilmesi; kaçışlar, göçler, ailelerin ve tüm toplumun parçalanması ileride tedavisi zor olacak olan sosyal işkenceleri oluşturur. Şehirdeki alt yapıların tahrip edilmesi, yanmış topraklar, mayın dolu araziler, zehirli kuyular ve nehirler sadece insana değil çevreye verdiği zararla da tamiri zor sonuçlar meydana getirir. Bu insan ve çevresi için, ekolojik işkenceden başka bir şey değildir.
 
Savaş, soykırım bölgesinden kaçarak mülteci durumuna düşenlerin yaşadığı psikolojik zorluklar nelerdir?
Son yıllarda kitlesel şiddet olaylarının artması nedeniyle dünyada bir göç krizi yaşanmaktadır. Bununla birlikte mülteci sayısında ciddi bir artış olması dikkat çekicidir. Mülteciler kendi ülkelerinde çatışma nedeniyle maruz kaldıkları travmatik olayların farklı bir şekline sıklıkla yerleştikleri ülkelerde de maruz kalırlar. Acıları, geçmiş ve devam eden travmalarının yanı sıra damgalanma ve karşılaştıkları ayrımcılık bu mülteci ve göçmenleri ruh sağlığı sorunlarının gelişimine karşı savunmasız bırakır. Sadece birey olarak değil, aynı zamanda aile ve topluluk olarak gitmişlerdir. Kendi toprağından başka bir ülkeye doğru yer değiştirmek aslında mültecinin belirsiz bir yolculuğa çıkışını simgeler. Belirsizlik, kaygıyı ve endişeyi artıran en önemli etmenlerdendir. Genellikle zorlu seyahatler, zor koşullardaki mülteci kampları, gözaltı merkezleri bu insanların travmasının şekil değiştirmiş hali gibidir. Yeni bir yere yerleşme süreci, kültür, topluluk ve toplum kaybı gibi zorlukları da beraberinde getirir. Bunun yanına yabancı bir dile uyum sağlama ihtiyacı da eklenebilir. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), majör depresyon, yaygın anksiyete, panik atak, uyum bozukluğu, somatizasyon ve madde bağımlılığı gibi uzun vadeli sorunlar yaygındır ve intihar olgularına sık rastlanmaktadır.
 
Bombalama, katliam gibi olayları haber ya da çeşitli paylaşımlar yoluyla takip edenlerin ruh sağlığı nasıl etkileniyor?
Önceden savaş veya çatışma bölgesinde fiziksel olarak bulunanların ve savaşan tarafların direkt etkilenmesinden bahsederken; bugün artık binlerce kilometre uzakta savaşı eşzamanlı olarak bir ekran karşısında izliyor durumdayız. Şehirlerin altüst olduğu yıkım görüntüleri, sığınaklardaki insanlar, hayatlarını kurtarmak için çaresizce kaçmaya çalışan siviller, ağlayan çocuklar ve savaşın o acımasız, acı dolu sahnelerine şahit oluyoruz.
Günümüzde yine “sosyal medya savaşı” olarak da tanımlanan bir kavramdan söz eder olduk. Savaş bölgelerindeki durum sadece geleneksel haber kaynaklarıyla değil; Instagram, Twitter ve Tik Tok gibi uygulamalar aracılığıyla da hızla ve canlı olarak yayınlanıyor. Genelde şiddet içeren bu görüntüler, videolar ve ses klipleri hızla yayılıyor ve binlerce kez izleniyor. Tüm bu içeriklerin izleyen kişilerin ruh sağlığı açısından risk oluşturduğunu ve tetikleyici olduğunu biliyoruz. Bir savaşı; televizyon, sosyal medya ya da diğer medya araçları aracılığıyla izleyen kişilerin, çatışmanın içindeki gerçek bireyler kadar etkilenebildiğini artık çok net gözlemliyoruz.
 
Savaşın acılarına bu yollarla tanık olanlar kendi sağlıkları için ne tür önlemler alabilirler?
Bazen izlemeye yüreğimizin dayanamadığı sahneleri sürekli izlemek, çatışmaların çok uzağında olan kişilerde de stres ve endişeye neden olabilir. Özellikle yatmadan önce ve uyanır uyanmaz bakmaktan kaçınmakta fayda vardır. Çeşitli uyku sorunları ve gün içinde devam eden endişe haline yol açabilir. Görüntülenen veya paylaşmayı düşündüğünüz içeriğin doğru olduğundan emin olmak da önemlidir. Endişeli hissetmeye başladığımızda, bir adım geri çekilip, telefonu veya bilgisayarı kapatmak doğru olacaktır. Böyle zamanlarda bizi stresli hissettirmeyen içeriği bulmaya odaklanmak iyi bir yoldur. Bu, olana bitene karşı tamamen gözlerimizi kapatmak değildir. Sosyal medyada uzun süreler boyunca olup biteni izlemek yerine, krizle ilgili çabaları destekleyerek meşgul olmak; hem ruh sağlığımıza hem de acı çeken insanlara destek sağlayabilir. Sosyal medyaya ara vermenin, çatışmada zarar gören insanlara yardım etmenin yollarını aramak ve ihtiyaç duyduğumuz duygusal desteği bulmak daha sağlıklı bir davranış olacaktır.
 
İkincil ya da üstlenilmiş travma nedir? Savaş ve terör olayları bu travmaya nasıl sebep olur?
Savaş, savaşanları olduğu gibi savaşmayanları da fiziksel ve duygusal olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.  Ölüm, yaralanma, cinsel şiddet, yetersiz beslenme, hastalık ve sakatlık savaşın en çok etkilediği durumlardan bazılarıdır. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ise savaşın en olumsuz psikolojik sonuçlarından biridir. Depresyon ve anksiyete, duygusal etkilerden en sık görülenleridir. Savaşın, terörün, çatışmaların yaydığı şiddet ve dehşet hayatları altüst etmekte, ilişkileri ve aileleri parçalamakta, bireyleri ve toplumları duygusal olarak sıkıntıya düşürmektedir. Savaşa yakalanan çaresiz ve mağdur çocuklar ve aileleri, "ikincil olarak zarar görmüş" nüfus olarak adlandırılır. Ayrıca, savaşla ilgili duygusal acılar ve zarar görme yalnızca yaşamı tehdit eden durumlara ve şiddete doğrudan maruz kalma nedeniyle değil, aynı zamanda akrabaların, yakınların yaralanması veya ölümü, ekonomik zorluklar, coğrafi yer değiştirme ve günlük yaşamın sürekli kesintiye uğraması gibi dolaylı stres faktörleri nedeniyle de ortaya çıkabilir.
 
Savaşların, çatışmaların etkisi uzun sürer mi? Bunun önlenmesi mümkün müdür?
Savaşın, çatışmaların ve soykırımların psikolojik sonuçlarının o toplum için nesiller boyu sürecek bir halk sağlığı sorunu olduğu unutulmamalıdır. Bunlara maruz kalan insanların sadece yüzde 1'inden daha azına müdahale edebildiğini düşündüğümüzde bu ciddi bir problemdir. Savaşın acımasız etkilerinin sosyal normları, değerleri engellememesi ve bazılarının “kayıp nesil” olarak adlandırdığı bir nesli ortaya çıkarmaması için psikolojik müdahalelerin ve bölgeye ulaştırılacak yardımların önemi yadsınamaz. Savaş ve çatışma durumlarındaki toplumun; yardım, rehabilitasyon ve yeniden yapılanma süreçlerinin bir parçası olarak yeterli ruh sağlığı hizmetini alması da gereklidir. Savaşın bir tür ruh sağlığı acil durumu olduğu ve bu konuda hızlı müdahalenin ciddi ruhsal sorunların gelişmesini ve ardından gelen şiddet ve savaşları önleyebileceği göz ardı edilmemelidir. Savaş travması ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) uluslararası bir insani mesele olarak kabul edilmelidir ve bu konuda ortak koruyucu, destekleyici ve tedavi edici yöntemler hayata geçirilmelidir.

DOÇ. DR. MERİH ALTINTAŞ KİMDİR?
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimini “Suç İşleyenlerde Çocukluk Çağı Travması, Dissosiasyon ve Başa Çıkma Tutumları” konulu tezi ile tamamladı. 2013 yılında aynı hastanede başasistan olarak çalışmaya hak kazandı. Psikoz servislerinde ve AMATEM kliniğinde görev yaptı. BADEM (Bağımlılık Ayakta Tedavi Danışma ve Eğitim Merkezi) Kurucusu ve Sorumlusu olarak görev aldı. Bağımlılıkta ayakta tedavi için bir diğer pilot uygulama olan DAN-TE’nin (Danışma ve Tedavi Merkezi) kuruculuğunu ve sorumluluğunu yaptı. Alkol ve madde hastaları yanında, kumar bağımlılığı başta olmak üzere davranışsal bağımlılıklarda tedavi için kamuya ait ilk merkezlerden birini oluşturdu. 2013 yılında Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Araştırma Ödülü’nü kazandı. 2018 yılında psikiyatri doçenti oldu. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde AMATEM Sorumlusu olarak çalıştı. 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü Kumar Çalıştayı’nda, 2023 yılında Dünya Sağlık Örgütü Alkol, Madde ve Davranışsal Bağımlılıklar Şurası’nda görev aldı. Doç. Dr. Merih Altıntaş, Yeşilay Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Kumar Modülü Proje Koordinatörü’dür. T.C. Sağlık Bakanlığının düzenlediği eğitim programlarında, üniversitelerde, halka yönelik panellerde psikiyatri ve bağımlılık alanında ülkemizin birçok ilinde seminerler vermiştir. 2020 yılında İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği’ni kurmuş ve öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. 2020 yılından bu yana Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Alkol ve madde kullanım bozuklukları, davranışsal bağımlılıklar, aile ve çift terapileri ve EMDR ilgi alanlarıdır. 2020 Eylül ayından bu yana İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği Sorumlusu olarak çalışmakta ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yaşam

Sadeleşmek Elimizde

1086Temmuz2024
Yaşam

Geçmişi Anlamlandırmak Kişiyi Rahatlatır

1086Temmuz2024
Yaşam

Bedensel Hafifleme İçin Bütüncül Bir Yaklaşım Gerekir

1086Temmuz2024
Yaşam

Beynimiz Neden Yorulur?

1086Temmuz2024
Yaşam

Yaşam Alanlarında Sadeliğin Zarafeti!

1086Temmuz2024
Yaşam

Zihinsel Hafiflik ve Ruhsal Arınma İçin: Dijital Detoks Zamanı!

1086Temmuz2024
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyayı Doğru Kullanmanın 9 Yolu

1085Haziran2024
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medya Bağımlılığı Tedavisinde İzlenen Yollar

1085Haziran2024

“Sosyal Medya Platformları Dengeli ve Sorumlu Bir Şekilde Kullanılmalı”

Haziran
Teknoloji Bağımlılığı

"Çocuğun Dijital Ayak İzi, Geleceğini Etkileyebilir"

1085Haziran2024
Teknoloji Bağımlılığı

“Gerçek Sosyal Hayat; Yüz Yüze, Derin ve Anlamlı İlişkiler Üzerine Kuruludur”

1085Haziran2024
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyanın Kontrolüne Girdik

1085Haziran2024
Teknoloji Bağımlılığı

Yemiyor İçmiyor Çevrim İçi Oluyoruz

1085Haziran2024
Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019