Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1069
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

Sena SUBAŞI

Bağımlılık sorunuyla karşı karşıya olan kişilerde kaygı bozuklukları yaygın bir şekilde görünürken, kaygı bozuklukları da bağımlılığı tetikleyen tehlikeli bir boyuta da evrilebiliyor. Kaygı bozukluğunun bağımlılıklarla olan ilişkisini Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Uzmanlarından Psikolog Esra Çevik ile konuştuk.

Son zamanlarda adını daha sık duyduğumuz kaygı bozukluğu nedir? Herkesin “Bende anksiyete var.” demesi doğru bir tabir mi sizce?
Kaygı bozukluğu ve anksiyete kavramlarının toplumumuzda birbirinin yerine kullanılan terimler haline geldiğini söyleyebiliriz. Önce bu iki kavramı nasıl ayırt edeceğimizi açıklayalım. Herkesin ‘’Bende anksiyete var.’’ demesi doğru bir tabirdir. Çünkü toplumda her davranış herkeste belli oranda bulunur. Bu davranışlar herkeste olduğu için kaygı bozukluğu kavramını insanların düzenin dışına çıkması, diğerlerinden farklılaşması söz konusu olduğunda ararız. Her duygunun bir işlevi vardır, her duygu belli bir amaca hizmet eder. Örneğin öfke, görece negatif olarak algılanan bir duygu olmasına rağmen bize “Ortamda değiştirilmesi gereken, yanlış giden bir şeyler var onu düzelt.” mesajı verir. Duyguyu doğru anlayıp uygun bir biçimde davranışa döktüğümüzde o duygunun verdiği mesaja uygun olarak sağlıklı bir sonuç elde etmiş oluruz. Kaygı da böyledir; kaygı da bize “Tetikte ol” mesajı verir. Evrimsel açıdan baktığımızda; ormandaki bir ceylanın kaygı hissetmesinin sebebi her an peşinden bir aslan gelebilir ve ona yem olabilir bu yüzden ceylana verilen mesaj; “Dikkatli ol, tetikte ol ve anında tepki verebil!” dir. Burada anlamamız gereken de gerçekten kaygı duymamız gereken bir mesele varsa kaygının hayatta kalabilmek gibi bir işlevinin olduğudur. Yani, ceylanın aslanlar tarafından yem olmamasının yolu kaygıdan geçer. Bu da bize kaygının ne kadar hayati olduğunu gösterir aslında. İyi ki kaygılanıyormuşuz değil mi? Fakat aslında bir tavşanın çıt sesi çıkardığını görmemize rağmen yine de kaygı hissediyorsak burada işlevselliğin bozulduğunu görürüz. Normalde kaygı, gerçek bir tehlike karşısında vücudun verdiği bir tepkidir; biz o ortamda bir tehlike kaynağı varsa ve endişelendiysek sağlıklıdır. Ateşin varlığı, yangın çıktı der bize ve o yangını söndürmek için tetikte ol mesajı verir. Fakat ortada bir ateş yokken durumdan bağımsız olarak endişelenmeye başladıysam burada bir problem vardır. Bu problem de kaygı bozukluklarının temelini oluşturur. Kaygı bozukluğu söz konusu olduğunda kaygı, endişeli düşüncelere verilen tepkidir. Yani, gerçek bir tehlike yoktur fakat kişinin endişe içerikli düşünceleri kişide kaygı uyandırır, bir tehlike yokken gerçek bir tehlike varmışçasına kaygılı hissederiz.
Kaygı bozukluğu, tekil bir ifadeden ziyade birkaç türden söz edebileceğimiz ‘’kaygı bozuklukları’’ adı altında incelenen farklı türlerin de bir arada olduğu psikolojik bir rahatsızlıktır. Kaygılanıyor olmanın psikolojik bir hastalık olarak teşhis ve tedavi gerektirdiği senaryoda önemli ayırt edici sorulardan biri, kaygının bireylerin yaşamlarına devam etmelerini nasıl etkilediğidir. Kişinin iş, eğitim ya da özel hayatında aksaklığa sebep verecek kadar kaygılı hissettiği noktada uzman desteği alması önemlidir.

Kişide var olan bağımlılık ve kaygı bozukluklarının tespiti ve tedavisi nasıl olmalı? Kişiler nasıl bir yol izlemeli? Kişide ne gibi belirtiler olabilir?
Nasıl ki burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük gibi bazı belirtiler aklımıza gribi getiriyorsa tabii ki bağımlılık ve kaygı bozukluklarının tespitini yapabilmek için bazı semptomların görülmesini bekleriz. Bu iki hastalığı sahada ayırt edebilmek için ölçme araçlarından yararlanır ve kişileri, gözlem ve görüşme tekniklerini kullanarak onları anlamaya çalışırız. İnsanların kendilerinde izlediği fiziksel, psikolojik ve davranışsal belirtilerin varlığı hayatın akışını bozduğunda, bağımlılık ve kaygı bozukluğu için de bize sinyal verir.
Kaygı seviyemiz, kaygının günlük hayatımızı nasıl etkilediği, kaygı üzerindeki kontrolümüz, kaygının bir olaya ya da konuya bağlı olup olmadığı gibi sorular kaygıyı anlamamızda bize yardım eder. Çeşitli fiziksel, psikolojik ve davranışsal etkiler de kaygının beraberinde gelecektir. Fiziksel belirtiler; terleme, kalp çarpıntısı, titreme, kas gerginliği, sıcak basmaları, midede hazımsızlık hisleri ile kendini gösterirken; psikolojik belirtiler; huzursuzluk, gerginlik, boğuluyormuş hissi yaşamak, kötü şeylerin olacağı düşüncesine kapılmakla ortaya çıkar. Davranışsal belirtiler ise kaçınma davranışı, hareketsizlik, hızlı nefes alıp verme ve konuşma bozukluğu olarak çeşitlenebilir.
Bağımlılıkta yine her bağımlılık türü için benzer semptomları ararız fakat anlaşılır olması adına alkol bağımlılığından örneklerle açıklayalım. Kişide alkol bağımlılığı varsa yoksunluk belirtileri dediğimiz bazı durumları yaşar. Alkol bağımlılığı olan bir kişi alkol kullanmadığında gerginlik, huzursuzluk, titreme, kas zayıflığı, mide bulantıları ve baş ağrısı gibi belirtileri yaşar. Bağımlılıkta beyin tolerans geliştirir ki bu da kullanılan alkol miktarının git gide artırılması ihtiyacı demektir. Kişinin fiziksel, psikolojik ya da sosyal yönden zarar görmesine rağmen bırakamıyor olması, karşı koyamadığı şekilde alkol kullanma isteğinin olması bir diğer belirtidir. Bir insanın aile, iş ve ekonomisinin zarar görmesi ve alkolü bırakma girişimleri olmasına rağmen bırakamamış olması, zamanının büyük ölçüde alkol kullanarak geçiriyor olması da bağımlılığın belirtilerindendir. Tüm bu işaretler de aslında kaygı bozukluklarında olduğu gibi kişinin yaşamının düzeninin bozulması demektir yani kişinin işlevselliği kaybolmuştur.
İnsanlar, kaygı bozukluğu ve bağımlılığın yaşam kalitelerini düşürdüğü durumda uzman desteğine başvurabilirler. Tüm bu belirtileri anlayıp önceden de bahsettiğimiz gibi çeşitli ölçme araçları, gözlem ve görüşme tekniklerini kullanarak kişilerin ihtiyacı doğrultusunda kişiye özel tedavi planları geliştirilir. Kişilerin ihtiyacına göre farmakolojik, yani ilaçlarla tedavinin yanı sıra bireysel görüşme sağlanabilir ya da bazen ikisinin bir arada yürütülmesi planlanabilir. Araştırmalara göre Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) tekniklerinin terapide etkinliği ispatlanmıştır. Tedavide kişilerin duygu ve düşüncelerinin farkına varmaları ve yeniden yapılandırmaları amaçlanır ya da düşüncelerine karşı kanıt bulmaları istenerek zihne ilk üşüşen düşüncelerin yerini yeni düşüncelerin alması amaçlanır. Diğer taraftan aşamalı maruz bırakma tedavilerinin kaygı bozuklukları tedavisinde başarılı bir şekilde kullanıldığı görülmüştür. Burada da amaç, kişinin küçük adımlarla kaygılarıyla baş etmeyi öğrenmesidir. Kaygı bozukluğu için kişilere nefes ve gevşeme egzersizleri öğretilebilir. Bu egzersizlerin belli durumlardan kaynaklanan kaygı söz konusu olduğunda insanlara yardım ettiği görülmüştür.

Kaygı bozukluğu kişiyi gün içerisinde nasıl etkiler? Kişi ne gibi sorunlarla karşılaşabilir?
İnsanların hayatlarında farklı konularda kaygılı hissetmesi, yaşamlarına devam edebilmeleri için gereklidir. Kaygının baş edilebilir düzeyde yaşanıyor olmasının performansımızı artırdığı bilinir. Örneğin; bir sınavımız varsa belli miktar kaygı o sınavda elimizden geleni yapmak için bizleri harekete geçirme işlevi görür. Kaygının kontrol edilemeyecek kadar artmış olması ise performansı düşürebilir ve örnekte olduğu gibi bir sınavımız varsa sınavda odağın sadece kaygılarımıza ayrılması demektir. Bu durumda sınavda başarısız olunması da kaçınılmazdır.
Kaygının hayatımızın her alanında bizimle olduğundan bahsetmiştik. Kaygı bozukluğunun da kişinin şartlarına göre değişen miktarlarda hayatında olduğunu söyleyebiliriz. Önemli olan kaygılarımızla nasıl baş ettiğimizdir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi belli oranda kaygı, tetikte oluşu; tetikte oluş, dikkati artırır. Bu durumda belli miktar kaygının bize yardım ettiğini de söyleyebiliriz. Kaygı bozukluğu kaygılarımızla baş edemediğimiz durumda devreye girer. Performansı olan bir tiyatro sanatçısı sosyal kaygı hissederse repliğini unutabilir, bir doktor kaygısı ile baş edemezse elleri titreyebilir ve kontrolünü kaybedebilir. Agorafobisi olan biri asansörle bir yere gidemeyeceği için vakit kaybedebilir. Yükseklik ile ilgili kaygıları olan biri pencere kenarlarına yaklaşamayabilir.
Kişiler bu belirtileri bazen durumlara bağlı olarak yaşarken bazen durumlardan bağımsız olarak yaşayabilirler. Kişilerin gösterdiği belirtiler karşısında yaşamın içindeki sorumluluklarını yerine getiremediklerini, eşlik eden psikiyatrik rahatsızlıkların tetiklendiğini, aile ve arkadaş ilişkilerinde zorlandıklarını ve hayatlarının olumsuz anlamda etkilediğini görürüz.

Bağımlılık ve kaygı bozukluğu arasında nasıl bir sebep- sonuç ilişkisi var? Kaygı bozukluğu bağımlılığı tetikleyen bir durum mudur? Bağımlılıkları bir kaygı bozukluğu sonucu olarak ele alabilir miyiz?
Yeryüzünde nadiren sebep sonuç ilişkisine rastlarız. Örneğin A noktasından B noktasına varılacağına yönelik sebep-sonuç ilişkileri sınırlıdır. A noktasından B noktasına giderken genelde farklı değişkenlerin de B noktasına varmakta etkili olduğu görülür. Bağımlılık ve kaygı bozukluğu ilişkisi incelendiğinde sebep-sonuç ilişkisinden ziyade döngüsel nedensellik olarak tabir ettiğimiz “Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar?” sorusu ile benzerlik taşıdığını söyleyebiliriz. Aslında biri diğerine neden olurken aynı sonuç o nedeni de besliyor olabilir. Bu yüzden kaygı, bağımlılığı tetikliyor da olabilir bağımlılık ortaya çıktıktan sonra bağımlılık, kaygıyı besleyen bir hâl de alabilir.
Bağımlılığın temelinde haz merkezinin tetiklenmesi ve bunun sonucunda o davranışın tekrarıyla ilgili bir süreçten bahsederiz.  Örneğin; madde bağımlılığı üzerinden örnek verelim. Kişi kendini kaygılı hissetti ve bu duygudan uzaklaşmak için madde kullandı diyelim. Kaygı hissi kişide kalır ve sadece belli oranda halının altına süpürülür. Sonrasında halının altına süpürülen duygu orada kalmaya devam eder ve kaygılı hissettiren durumu çözmediği için madde etkisi geçince o kaygıyı yaşamaya devam eder. Kişi kaygı ile sağlıklı bir şekilde baş etmeyi öğrenmediği için madde kullanımını sürdürür. Bu durum kaygı ve madde bağımlılığı arasındaki bir neden sonuç ilişkisidir. Örnekte kişilerin öğrendiği şey, “Her kaygılı hissettiğimde gidip madde kullanmalıyım.” dır. İnsanlar kaygı ile sağlıklı bir şekilde baş etmeyi öğrenmediği zaman hissettiği herhangi bir kaygı durumuyla ile nasıl baş edebileceğini bilemez. Artık bağımlılık da devreye girdiği için tekrar madde kullanma isteği duyar ve yeniden maddeyi tekrar bulabilecek miyim kaygısı başlamış olur. Bu sefer de kişi kaygıyla nasıl baş edeceğini bilmediği için madde kullanımını bırakmak yerine kaygıyı yatıştırmak için maddeyi yeniden bulmak ve maddeye yeniden ulaşmak yönünde eylemde bulunmaya devam eder.
Ek olarak araştırmalar da bize anksiyetenin yüksek olarak görüldüğü durumlarda bağımlılığın görülme ihtimalinin, bağımlılığın şiddetinin ve eşlik eden ruhsal sorunların da şiddetinin arttığını gösterir niteliktedir. Yani anksiyetenin çözümlenmesi bağımlılık tedavisi için önemli olmaktadır.

Bir diğer yandan madde ya da alkol bağımlılığına bağlı birtakım kaygı bozuklukları da yaşanabiliyor. Önce bağımlılık üzerinde mi tedavi görülmeli? Bağımlılıklar sonucu oluşan kaygı bozukluklarını nasıl tespit etmeliyiz?
Evet, tabii ki alkol ve madde bağımlılığına bağlı olarak gelişen kaygıdan söz edebiliriz. Burada daha önce bahsettiğimiz kişiye özel tedavi planı kavramına yeniden vurgu yapmak isterim. Hangi tedaviyi ilk sıraya koyacağımız konusu aslında kişinin ihtiyaçlarına ve öyküsüne bağlı olmaktadır. Kişinin bağımlılıklarından ya da kaygı bozukluklarından hangisi kişiyi daha çok rahatsız ediyor? Yaşamında bazı durumlar var ve bu durumlarla baş edebilmek için mi alkol ve madde kullanıyor? Ya da alkol ve madde bağımlılığına ve bağımlılığı sürdürmeye bağlı olarak mı yaşadığı kaygılarla baş edemiyor? Bu durumları tespit etmek ve kişinin şikayetlerini, “Ben bundan daha çok rahatsızlık duyuyorum.” dediği konuyu dikkate almak, kendisi ile ilgili geri bildirimlerini öğrenmek önemlidir.
Bağımlılık sonucu oluşan kaygı bozukluğunda kişinin, madde ve alkol kullanmadan önce kaygı şikâyetlerinin olmadığından emin olmak gerekir. Kişilerin alkol ve madde kullanımı başladıktan sonraki kaygıları ele alınır, maddenin ve alkolün yoksunluk belirtileri sırasında kaygı bozukluğunun yaşanabildiğini, diğer kaygı bozukluklarında olduğu gibi işlevselliğin bozulduğunu görürüz. Kişiye sadece alkol-madde alındığında rahatlayacağı düşüncesi gelebilir. Bu düşüncelerin uzun vadede işe yaramadığını hatta alkol- madde kullanımının kaygıları azaltmak yerine artırdığı söylenebilir.

İnternet ve alışveriş bağımlılığı son yılların önemli sorunlarından. İnternette fazla zaman geçirmek ve buna bağlı olarak aşırı tüketimde bulunmak kaygı bozukluğunu tetikler mi?
İnternette fazla zaman geçirdikçe aslında internet üzerinden alışveriş sitelerine maruz kalma ihtimalimiz de artıyor. Maruz kalmak ve anlık fiyat takibi yapabilmenin kolaylığı bizi daha fazla tüketime itiyor olabilir. İnternet ve alışveriş bağımlılığının son yılların gündemi olmasının yanında kişilerin ekonomi ile ilgili kaygılandığını görürüz. Kişiler satın almak istedikleri bir kıyafet, eşya ya da gereçleri satın almak için “Şimdi almazsam sonradan fiyatı artar mı?” gibi fırsatı kaçırma kaygısı güderek istifçilik dediğimiz ihtiyacı olmasa da almak ve biriktirmek motivasyonu güder. Bu durum da yinelenen alışveriş örüntüleriyle karşılaşmamıza neden olur. Alışveriş bağımlılığının beynimizdeki haz merkezini etkilemesi, alışverişin tekrarlanmasına neden olur. Tabii ki bu hazzın kısa ömürlü olduğunu unutmamak gerekir.
Araştırmalar, kaygının alışverişi artırdığını gösteriyor. Diğer yandan alışverişin de kaygıyı artırması kaçınılmazdır; çünkü yakın çevre ve bütçe yönetimi açısından yeniden kaygılı hissetmek için sebepler ortaya çıkar. Alışveriş bağımlılık haline geldiğinde kaynaklarımızın kontrolsüz kullanımının çevremiz için de sorun olduğunu görürüz. Bütçe yönetiminde zorlanma ve buna bağlı zaruri ihtiyaçları karşılayamamaktan dolayı yeniden kaygılı hissederiz ve kaygıyla daha önce de etkin baş etme yöntemleri geliştirmemiş olduğumuz için yeniden zorlanırız. Bu durumda kaygı için doğru baş etme teknikleri geliştirmek önemlidir.

İnternet bağımlılığı ve sosyal kaygı arasında nasıl bir ilişki var?
Son zamanlarda ergenlik döneminde daha belirgin bir şekilde görülmekle birlikte sosyal kaygı ve internet bağımlılığı arasındaki ilişkiyi gözlemliyoruz. Sosyal kaygıdan kısaca bahsetmiştik; topluluk önünde konuşmaktan, yeni biriyle tanışmaktan, topluluk içinde insanlarla birlikte yapılan aktivitelerden kaygı duyulmasıydı. Burada kişiler başka insanlar tarafından yargılanacakları veya yanlış bir şey yapacaklarının kaygısını çok fazla yaşarlar, bu durum da hayatın olağan akışında ve insan ilişkilerinde problem oluşturur. 
Sosyal kaygısı olan kişiler için internet ve sosyal medya iki açıdan risk oluşturabilir. İlki, kişiler sosyal aktivitelerde bulunmakta zaten zorlandıkları için interneti oyun oynamak, video izlemek ve zaman geçirmek için bir araç olarak kullanabilirler. İkincisi ise, sosyal medyada birebir temasın olmaması ve aslında böylelikle yargılanma kaygısını da azalttığı düşüncesiyle internet bağımlılığının önüne geçilmesi konusunda zorluk yaşayabilirler. Yani; gerçek alemde olmaktan duyulan kaygının internet aleminde var olmaya yöneltmesiyle bir yerine iki problemle karşı karşıya kalırız.
Hepimiz insan ilişkilerine değer veririz. Diğerleriyle birlikte olmak “varım” demektir. Çünkü var oluşumuzun yansıması diğerlerine sirayet eder. Bir ortamda kendimizi ifade etmek de yeni insanlarla tanışmak da başkalarıyla birlikte yemek yemek de birine soru sormak da varım demektir. Kişinin diğer insanlarla birlikte var oluşuyla ilgili kaygılarıyla etkin baş etme yöntemi geliştiremeden interneti problemli olarak kullanıyor olması demek hayatın olağan akışının iki kere bozulması demektir. Burada en sağlıklı tercih, kişilerin psikolojik destek alarak sosyal kaygı ile etkin baş etme yöntemleri geliştirilmesi ve internetin kontrollü bir şekilde kullanılması için çalışmaktır.

PSİKOLOG ESRA ÇEVİK KİMDİR?
2019 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca çeşitli alanlarda stajlarını tamamladı ve bilimsel çalışmalarını sözel bildiri olarak ulusal kongrelerde sunma fırsatı buldu. 2019 yılından bu yana T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda gönüllü olarak gençlik projelerinde varlığını sürdürmektedir. 2020 yılında özel bir kurs merkezinde bireysel danışmanlık ve ergen danışmanlığı üzerine çalışma yaşamına başladı. Bilimsel çalışmalarına devam etti ve ebeveynlik tutumları, oyun bağımlılığı üzerine akademik çalışmasını yayımladı. 2021 yılından itibaren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)’da alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, internet bağımlılığı, kumar bağımlılığı, tütün bağımlılığı üzerine çalışmalarını yürütmekte ve YEDAM İnternet Bağımlılığı Çalışma Grubu çalışmalarına yön vermektedir.

Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019