Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1075
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

İnci Neşeli ÖZOĞLU

Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk, hiçbir yere gitmiyor.” demiş şair Edip Cansever. Bu yüzdendir ki sağlıklı ve mutlu bir çocuk yetiştirmek her ebeveynin en büyük arzusu. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Gelişim Psikoloğu Dr. Fatıma Tuba Yaylacı, anne ve babaların “mutlu çocuk yetiştireceğim” diye düştükleri en temel hatalardan birinin çocuğu mutlu etmeyi nihai hedef olarak koyarak bütün isteklerini yerine getirmek olduğunu söylüyor. Dr. Fatıma Tuba Yaylacı, sağlıklı ve mutlu çocuk yetiştirmenin yollarını anlattı…
 
Sağlıklı ve mutlu bir çocuk nasıl yetiştirilir?
Çocukluk dünya üzerinde çok geniş bir yelpazede deneyimleniyor. Sağlıklı ve mutlu çocukluğun tanımı da coğrafya, kültür ve yaşam şartlarına göre çok değişkenlik gösteriyor. Ayrıca çocuğun yaşına göre de çocuk yetiştirme konuları ve izlenecek yollar oldukça farklılaşıyor. Fakat herkes için geçerli olabilecek, sağlıklı bir çocukluk deneyiminin başat (baskın)  unsurlarından söz edebiliriz. Öncelikle muhakkak güven olmalı. Güven, çocuğun psikolojik ihtiyaçlarında ilk sırada. Gelişimsel psikoloji literatürüne baktığımızda yaşamın erken döneminden itibaren insan yavrusu bir yetişkin bakım verene güvenle bağlanmak ve dayanmak istiyor. Bu yetişkin, biyolojik anne, baba veya onları ikame eden başka bir bakım veren olabilir. Geniş ailelerde, toplulukçu yaşam biçimlerinde bu rolü kimlerin alacağı çeşitlenebilir. Burada temelde önemli olan, bebeğin dünyaya geldiği andan itibaren başka bir özne ile etkileşim halinde olması ve bu etkileşim içinde ihtiyaçlarını doğrudan ifade edip karşılayabilmesi. Bu güven ihtiyacının karşılanması ile ikinci unsur devreye giriyor, bu da keşiftir, dünyayı keşfetmek. Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren durmaksızın bir keşif içindedir. Eğer güvende hissederse bu keşifle kendisi için gerekli olacak bütün bilgilere ulaşır ve hayatta kalmasına yetecek becerileri geliştirir.
Güven ve keşif, çocuğun ihtiyaçlarına duyarlı bir bakım verme ortamında, yani ailede çocuğun sağlıklı yetişmesinin zeminini sağlar. Aslında bunun üzerine bina edeceğimiz diğer unsurlara da bu iki kavram ışık tutar. Mesela, duyguların açıkça ifade edilebilmesi, paylaşılabilmesi, zor duyguların düzenlenmesinde aileden şefkatli bir destek görebilmek… Bunların hepsi sağlıklı ve mutlu bir çocukluk için çok önemli unsurlar. Çocuğun bilişsel gelişimi için ise, içinde bulunduğu çevre ile uyumlu deneyimlerin, eğitim ve öğrenme ortamlarının ve materyallerinin, yeterli düzeyde uyaranın çocuğa sunulması çok önemli. Somutlaştıracak olursak, özellikle okul öncesi dönem için bol bol serbest ve açık havada oyun, çokça kitap ve çocuğun hayali “mış gibi” oyun oynamasına imkân verilmesini çok önemsiyorum. Okul çağı ve sonrası için ise kaliteli sosyal ortamlar, çocuğun bireyleşme sürecini destekleyici demokratik eğitim ortamları çok önemli diye düşünüyorum.
Bununla birlikte bu unsurlardan mahrum olan her çocuğun sağlıksız ve anormal bir yetişkin olacağını da kesinlikle varsayamayız. Çocuklukta zorlu deneyimler yaşayanların bir kısmının bu zorluklara rağmen yeterli ve sağlıklı bireyler olabildiklerini, dayanıklılık/rezilyansa dair bilimsel çalışmalardan biliyoruz.
 
“AİLE BİREYLERİNİN BİRLİKTE AKŞAM YEMEĞİ YEMESİ ÖNEMLİ”
 
Anne ve babaların çocuklarıyla doğru iletişimi nasıl olmalı?
Çocukla doğru iletişim aslında herhangi bir insanla doğru iletişimden çok farklı değil. Sorun çocukla iletişim deyince biz yetişkinlerin yapaylaşmasında. Çocuklarda, sormuş olmak için sorduğumuz sorular, yapmış olmak için yaptıklarımız işlemiyor. “Bugün okul nasıl geçti?” diye sorduğumuzda veya “Hadi bakalım biraz ders çalış” dediğimizde, doğru cümleleri kurduğumuzu düşünsek de aslında iletişim kurmuş olmuyoruz. Çocukla iletişimin ortaklıklar üzerinden ilerleyebileceği kanaatindeyim. Birlikte bir iş tutmak, ortak bir faaliyeti yürütmek ve bu esnada sohbet etmek çok daha etkili olabilir. Ortaklıklar aile içi iletişimi güçlendirir. Tarihsel olarak baktığımızda yetişkin ile çocuk ortamlarının ve faaliyetlerinin hiç olmadığı kadar ayrıştığı bir zamanı yaşıyoruz. Sabah aile fertleri olarak evlerden dağılıp akşam birkaç saatliğine buluşuyoruz. İletişim kurabilmemiz için ortak faaliyetleri artırmamız, sonrasında da göz teması kurarak ve gerçekten karşılıklı paylaşımlarla konuşabilmemiz lazım, tek taraflı değil. Bunun en güzel örneği akşam yemeğidir. İlginçtir, gelişim psikolojisi literatüründe, aile bireylerinin birlikte akşam yemeği yemesi, çocuk gelişimindeki pek çok olumsuz sonucu bertaraf eden bir koruyucu faktör olarak ön plana çıkar. Buna ilave olarak, her ne yapıyor isek, yürüyüş yapmaktan temizliğe, kitap okumaktan çamaşır katlamaya kadar, çocuğu erken yaşlardan itibaren dahil etmek iletişimimizi güçlendirecektir.
 
Çocukların her istediğini yapmak doğru mu? Nedenleriyle açıklar mısınız?
Elbette değil. Ebeveynlik literatürü bize duyarlılık ve sıcaklık ile sınır koymanın dengeli biçimde var olduğu aile ortamlarının ideal gelişimsel sonuçları verdiğini söylüyor. Sınır koymak oldukça önemlidir. Çocuk yetiştirirken aklımızın bir kenarında çocuğu gerçek hayata hazırlamak da olmalı. Gerçek hayatta her istediğimiz olmuyorsa, çocuklukta da hayal kırıklığını deneyimlememiz çok doğal. Bu, küçük dozlarda stres ve hayal kırıklığını yaşamak, çocuğa o zor duyguları nasıl regüle edeceğini de prova etme imkânı sunar. Burada anahtar nokta, çocuğa bu hayal kırıklığında destek olmak. “Hayır” derken, “Bunu yapamam” derken iki şeyi yapmak: Birincisi, koyduğumuz sınırın arkasındaki sebebi, yani mantığını, çok kısa ve basit şekilde açıklamak. İkincisi ise, birincisinden çok daha önemli; çocuğa stresle başa çıkmasında destek olmak. Ağlayabilir, üzülebilir, kızabilir. Bütün bu duygulara izin vermek ve bunları çocukla aramızda çatışma unsuru haline getirmemek. Çocuğun zor duygularını ifade etmesinin sağlıklı yollarını ona öğretir ve duygusu ile başa çıkmasında destek olursak, onunla aynı tarafta oluruz. Onun karşısına geçersek, öfkesini üzerimize alınırsak, konuyu gereksiz yere ilişkisel bir mesele haline getirmiş oluruz.
 
ÜÇÜNCÜ EBEVEYN... 
Ebeveynler arasındaki iletişim çocukları nasıl etkiler? Anne babanın olaylar karşısında birbirlerinden farklı ya da kendi içlerinde tutarsız tepkileri çocuğa nasıl yansır?
Byron Norton’ın meşhur tabiri ile anne ve baba arasındaki ilişki aslında çocuğun üçüncü ebeveynidir. Bu ilişki hem çocuğun nefes aldığı atmosferi oluşturur, çocuk bu atmosfer içinde var olmaya çalışır, hem de bu ilişki çocuğun diğer ilişkileri için bir model teşkil eder. Problemler nasıl çözülüyor, duygular nasıl ifade ediliyor, açık ve doğrudan iletişim var mı, yoksa imalı ve dolaylı mı, şiddet dili var mı vs. gibi konular çocuğa bir yol çizer. Aslında anne baba her olaya aynı şekilde tepki vermek zorunda değil. Annenin ve babanın çocukla ayrı ayrı ilişkileri var ve anne ile baba aynı insan değil. Tepkilerin, tutumların farklılaşmasından ziyade bu farklılığın çocuğun yaşı ile uyumlu olarak nasıl sunulduğu ve nasıl çözümlendiği önemli. Mevzu daha çok bu farklılığın çocuğun hayatında nasıl bir rol oynadığı. Örneğin, çocuk ile ilgili verilecek hayati bir kararda anne baba arasındaki fikir ayrılığı, çocuğun yanında bir çatışma olarak ortaya dökülürse çocuk da burada üstlenmemesi gereken bir sorumluluğu üstlenip gereksiz bir kaygı yaşayabilir. Burada anne babanın meseleyi kendi aralarında halletmeleri ideal. Fakat sıradan günlük olaylarda anne babanın fikir alışverişi yapması, konuları müzakere etmesi, bir problemi çözmeye yönelik istişare etmesi çocuğa bütün bu becerileri modeller. Burada önemli olan, duygusal ton. Karşılıklı saygının ve anlayışın olduğu bir müzakere ortamında farklılıkların da problem olmayacağını düşünüyorum. Ebeveynlik açısından da bazen anne ve baba çocuğun farklı ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Örneğin baba hareketli oyunlarla çocuğun heyecan ve uyarılma ihtiyacını giderirken, anne sakinleşme ve güven ihtiyacını karşılayarak gün içinde denge sağlanabiliyor.
 
Huzursuz bir aile ortamı sonucu ayrılmaya karar veren ebeveynler bunu çocuklarına nasıl söylemeli ve ilerleyen süreci doğru şekilde nasıl yürütmelidir?
Bu kararı birlikte, sakin bir şekilde çocuğa açıklamaları en ideali. Anne baba arasındaki ilişkinin form değiştirdiğini, artık aynı evde yaşamayacaklarını ama çocuğun annesi ve babası olmaya devam edeceklerini açıkça söylemek çok rahatlatıcı olabilir. Bu, biz yetişkinler için bariz olsa da çocuk için değil. Çocuk, boşanmanın ne demek olduğuna dair somut bir açıklamaya ihtiyaç duyar. Ayrıca bu açıklama sırasında ortaya çıkan duygularımız, yüz ifademiz çok önemli. Çünkü çocuk için bizim ne hissettiğimiz bir referans kaynağıdır. Bize göre durumu okuyacaktır. Elbette bu sevinçli bir haber değil, karmaşık duyguları barındırıyor. Ancak çocuğa umut veren, zor da olsa bu geçiş sürecinde ona destek olacağını söyleyen bir dille bu haberi vermek çok yardımcı olacaktır. Son olarak özellikle okul öncesi dönemde çocuklar anne babanın ilişkisinden kendilerini sorumlu tutabilir. Bu konunun yetişkinlerin meselesi olduğu vurgulanmalı. Bu süreçte anne ve baba çocukla iletişimde zorlanıyor ise profesyonel destek alınabilir.
 
“MÜKEMMEL OLMAK ZORUNDA DEĞİLİZ!”
Her konuda mükemmeliyetçi yaklaşım çocuk açısından sağlıklı mı?
Çocuk yetiştirme konusu anne babalar için baş döndürücü bir pazara dönüştü diyebiliriz. “Kaliteli çocukluk” artık oyuncaklarla, eğitici materyallerle, kurslar, etkinlikler, gelişimi destekleyici besinlerle, ebeveynlere yönelik atölye ve eğitimlerle pazarlanan bir şeye dönüştü. Sosyolojik açıdan baktığımızda risk odaklı, aşırı farkındalık içeren ve çocuğun kırılganlığının esas alındığı bir ebeveynlik algısı var. Tam da bu yüzden sağlıklı çocukluk dediğinizde başat unsurları oldukça yalın ama temel ihtiyaçlara odaklanarak özetlemeye çalıştım. Ebeveynliğe ve çocuk gelişimine dair bilgilenmek ve farkındalık güzel, fakat özellikle sosyal medya ve popüler kültürde hızla yayılan bir bilgi yoğunluğu ve kirliliği de var. Bu bilgilerin hepsi faydalı mı emin değilim. Ebeveynlere kendini çokça suçlu hissettiren, gerçekçi olmayan ideal bir çocukluk kurgulayan bir söylem gelişti. Ebeveynler çoğunlukla eksik ve tükenmiş hissediyor. Umarım okuyanları bu rahatlatır: Hayır, mükemmel olmak zorunda değiliz! Tam aksine mükemmel olma çabası, çocuğa da anlamsız yükler yüklüyor ve kendini suçlayan ve tükenmiş bir ebeveyn hiçbir çocuğa iyi gelmiyor. En başta söylediğim gibi güvenli bir bağ ve çocukla etkileşimden keyif almamız aslında bu sürecin anahtarı.
 
Ebeveynlerin aşırı koruyucu yaklaşımı çocukları nasıl etkiler?
Aşırı koruyucu yaklaşım çocuğa iki önemli şey söyler. Birincisi, “Dünya tehlikeli bir yer, ben seni hep korumalıyım.” İkincisi; “Sen kendi kendini koruyamazsın, hep bana ihtiyacın var.” Bu iki mesajı alan çocukta kaygı gelişmeye başlar. Altı yıl boyunca 400’e yakın çocuğun maruz kaldığı ebeveynliğin boylamsal sonuçlarını incelediğim bir çalışmamda beni en çok etkileyen bulgu şuydu: Aşırı duyarlı, aşırı hassas ebeveynlerin çocukları, duyarsız ve hassas olmayan ebeveynlerin çocukları gibi kaygılıydılar. Burada bir vasattan söz etmek mümkün. Makul-orta derecede duyarlı ebeveynlik sosyo-duygusal gelişimde ideal sonuçları ortaya çıkarıyor. Çocukları aşırı korumak yerine kendilerini koruyacakları becerilerini destekleyebiliriz. Örneğin oyun parkında diğer çocuklarla çatışma yaşayan çocuğumuzu akranlarıyla araya girerek korumak yerine, onun çatışma çözümünü akran ilişkilerini deneyimleyerek öğrenmesine alan açmak, buna izin vermek ve gerektiğinde desteklemek gerekiyor. Tabii bu, bazen onun üzülmeyi, kızmayı, stres yaşamayı deneyimleyerek öğrenmesi de demek oluyor.
 
Anne ve babaların “mutlu çocuk yetiştireceğim” diye düştükleri en temel hatalar neler?
Biri, çocuğu mutlu etmeyi nihai hedef olarak koyarak bütün isteklerini yerine getirmek. Diğeri de çocuğu korumak adına onu aslında sağlıklı gelişimi için gerekli olan dozda stres ve hayal kırıklığından mahrum etmek. Çünkü olumsuz duyguları makul düzeyde deneyimlemek de çocuğun ihtiyacı. Elbette travmatize edici, çocuğun başa çıkamayacağı düzeyde deneyimlerden söz etmiyorum. Örneğin çocuğun gelişimi ile uyumlu düzeyde risk alma ve kaygı ve korkuyu deneyimleme ihtiyacı var. Şehir hayatı da maalesef bu açıdan büyük bir dezavantaj. Çocuklar bir hayvanın ölümünü görmüyor, canlıların yaşam döngüsünü bilmiyor, yaşamın gerçekleri ile yüzleşmeleri bu sebeple çok daha ani oluyor ve başa çıkma becerileri yeterli gelmeyebiliyor. Bugün Amerika’nın büyük metropollerinde risk parkları yapılıyor, çocuklar ebeveynleri olmadan içeri girip risk almayı deneyimlesinler diye. Bir çeşit aşılanma gibi.

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATIMA TUBA YAYLACI KİMDİR?
Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Minnesota Üniversitesi Çocuk Gelişimi Enstitüsünde Gelişimsel Psikoloji programında tamamladı. Ayrıca, Minnesota Üniversitesi bünyesinde iki yıl süren Bebek ve Erken Çocukluk Ruh Sağlığı psikoterapi ve süpervizyon eğitimini aldı ve bir yıl boyunca Washburn Çocuk Merkezi'nde psikoterapist olarak çocuklar ve ailelerle çalıştı. İlgilendiği araştırma konuları gelişimsel psikopatoloji, çocuk istismarı ve ihmali, travma kaynaklı psikopatoloji, ebeveynlik, psikososyal müdahaleler, davranış genetiği ve moleküler genetik açısından gelişimsel risk. Dr. Fatıma Tuba Yaylacı halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019