Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1056
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

Tuba MARAŞOĞLU

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla ilerlediği günümüzde yoğun internet ve sosyal medya kullanımı hayatımızın her alanında etkinliğini artırıyor. İçinde bulunduğumuz bu yeni dönemde, sosyal medya üzerinden kurulan etkileşimler yüz yüze kurulan etkileşimlerden daha yaygın hale gelmiş durumda. Sosyal medyanın bilinçsiz kullanımı sonucu ortaya çıkan sosyal medya bağımlılığı ise ne yazık ki özellikle ergenlerde çok daha fazla görülüyor ve bu durum ergen bireylerin zamanla gerçek dünyadan uzaklaşmalarına sebep olabiliyor.

Son yıllarda, sosyal medya ağlarının kullanımı çocuk, genç, yaşlı fark etmeksizin artmış durumda. Bir uzman olarak baktığınızda, bu hızlı artışla birlikte gidişatı nasıl görüyorsunuz?
Sosyal medya kullanımının, kısa süre içerisinde tüm dünyada hızlı artışını anlayabilmek için, sosyal medyanın hayatımızda hangi ihtiyaçlarımıza hitap ettiğine bakmamızın faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu bağlamda, hemen her insanın kendini ifade edebilme, görünür olma, sosyalleşme, haberleşme gibi birtakım temel ihtiyaçlarının olduğunu söyleyebiliriz. Gün geçtikçe gelişen ve çeşitlenen sosyal medya ağlarının da bu ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olabilecek potansiyeli düşünüldüğünde, kullanım sıklığında bir miktar artışın olmasını beklemek yanlış olmayacaktır. Bununla birlikte, sosyal medyanın sınırsız, kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımı sonucu, sanal hayat ve ilişkilerin gerçek hayat ve ilişkilerin önüne geçmeye başladığı; aşırı meşguliyet sonucu sorumlulukların yerine getirilemediği; fiziksel, zihinsel ve psikolojik birçok rahatsızlığın görülmesine sebep olan ve bağımlılık düzeyine varan problemli kullanım örneklerinin de görülmeye başladığını biliyoruz.

Başka bir deyişle, esasında doğru kullanıldığında insan hayatını zenginleştirebilecek, kolaylaştırabilecek ve gelişimine destek olabilecek yönleri olan sosyal medyanın, bilinçsiz ve sınırsız kullanımı sonucu bireyin hayatını birçok açıdan fakirleştiren, gelişimini engelleyen, çeşitli hastalıklara zemin oluşturabilen sonuçlarını görmekteyiz. Bu noktada sosyal medyanın avantajlarından faydalanmak ve olumsuz sonuçlarından korunabilmek için her yaş grubu için hangi tür kullanımın problemli olduğunun ayırt edilebilmesi, doğru kullanım alışkanlığının kazanılması, istek ve gereksinimlerimizi fark edip bunların sağlıklı yollarla karşılanılmasına çalışılması ve gerekirse uzman desteği almaktan çekinilmemesi gerekiyor.

Sosyal medya kullanımındaki artışta ergenlerin oranı nedir? Ergenlerde sosyal medya bağımlılığı hakkındaki düşünceleriniz neler?
Ergenlik döneminin, beyin gelişiminin henüz tamamlanmadığı, özellikle dürtü ve davranış kontrolünden sorumlu ön frontal bölgenin gelişiminin devam ettiği, bununla birlikte hormonal değişikliklere paralel olarak haz arayışının, risk almanın ve sonucunu düşünmeden hareket etmeyle ilişkili olan dürtüselliğin arttığı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla, tüm bağımlılıklarda olduğu gibi internet ve sosyal medya gibi davranışsal bağımlılıkların ve buna bağlı görülen problemlerin gelişiminde de ergenlik döneminin en riskli dönem olduğunu söylemek mümkün. Bununla birlikte ergenlik dönemi; kişinin yetişkin yaşamının tohumlarını attığı, iyi takip edildiğinde yetişkin hayatta yaşanabilecek birçok psikolojik sorunun önüne geçilebilecek, kişiliğin şekillendiği, özerkliğin kazanıldığı ve olumlu veya olumsuz davranış kalıplarının oturtulduğu kritik de bir dönemdir.

Bu sebeple ergenlik dönemini, doğru sosyal medya kullanım alışkanlığının yerleşebilmesi için fırsat olarak da görebiliriz. Bu dönemde ergen bireyin başta can sıkıntısı ve yapacak daha iyi bir alternatif bulamaması olmak üzere, akranlarıyla ilişki kurma, kendini ifade edebilme, kabul görme, görünür olma, bir yere veya gruba ait hissetme, beğenilme, takdir edilme gibi ihtiyaçlarına yönelik sağlıklı ortamların oluşmaması ve bu ihtiyaçların sosyal medyada karşılanmaya çalışılmasıyla birlikte, sosyal medya bağımlılığının gelişimine uygun zemin oluşuyor.  

“Çocuklar ev ortamında ne görüyorsa onu yapar.” genellemesi çerçevesinde, ergenlerdeki sosyal medya bağımlılığının nedenleri arasında, aslında ebeveynlerin de zamanlarının çoğunu sosyal medya platformlarında geçiriyor olması sayılabilir mi?

Elbette. Buna sadece sosyal medya kullanımı olarak değil, aynı zamanda televizyon ve telefon gibi tüm ekranların kullanımı olarak bakılmalıdır. Çünkü zamanının çoğunu çeşitli ekranların başında geçiren bir ebeveynin, onu modelleyen ve yapacak daha keyifli bir alternatifi olmayan, çocuğunun da kendine ilgisini çeken bir ekran bulması ve zamanını orada geçirmesi şaşırtıcı değildir. Burada bir konunun altını çizmekte fayda var: Bağımlılıklarla mücadelede en etkin yöntemin, bağımlılık henüz gelişmeden önce önleme olduğunu, önlemenin de ailede başladığını biliyoruz. Bu noktada ailelerin, teknolojinin sağlıklı ve doğru kullanımı konusunda çocuklarına çok küçük yaşlardan itibaren doğru rol model olması önem arz etmektedir.

Nitekim ergenlikle birlikte aile ilişkilerinin yerini akran ilişkileri almaya başlamakta ve bu noktada ailenin etkisi sınırlı olabilmektedir. Bununla birlikte, çocuğunuz ergenlik dönemindeyse ve ona şimdiye kadar yeterince doğru örnek olamadığınızı düşünüyorsanız, hiçbir şey için geç olmadığını ve doğru rol model olmaya başlamak dahil olmak üzere, aile olarak yapılabilecek bir çok şeyin olduğunu söylemek mümkün. 

Sosyal medya kullanımı kısıtlanmadığında ve bu durum artık bir bağımlılığa dönüştüğünde ergenlerde ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir?
Burada, öncelikle bağımlılığın ciddi bir tıbbi tanı olduğunu bilmekte fayda var. Eğer kullanım bağımlılık seviyesine gelmiş ise, bu durumda tüm bağımlılıklarda olduğu gibi hayatın hemen her alanını etkileyen sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz olabilmektedir. Sosyal medya bağımlılığında ergenlerde görülebilen başlıca sorunlara örnek vermek gerekirse; akademik başarıda düşüş, düşük öz güven, sosyal fobi, sosyal izolasyon, depresyon, kaygı bozuklukları, sosyal medyada var olmayan hayatın anlamını yitirmesi, uyku ve yeme bozuklukları, fiziksel gelişim gerilikleri, göz bozukluğu, postür (duruş) bozuklukları gibi sorunlar sıralanabilir. Yine gözlemlediğim bir etki de şudur: Kendi normalliğine, kendisini akranları ile kıyaslayarak karar verme eğiliminde olan ergen birey; sosyal medyada süslü, gerçeği tam yansıtmayan ve beğenilme kaygısıyla paylaşılmış birçok hayatı kendi hayatıyla kıyaslayıp mutsuz olabiliyor.

Ergenlik çağındaki çocuklar nasıl kontrol edilebilir? Bu konuda ailelere ne gibi görevler düşüyor?
Her şeyden önce ergen birey ile karşılıklı güvene dayalı güçlü ve sağlıklı bir ilişkinin kurulmuş olmasının oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Yasaklamanın çözüm olmadığını, bununla birlikte sebeplerini konuşarak süre sınırı koymanın ve kullanım içeriğini takip etmenin önemli olduğunu bilmeliyiz. Bazı konularda bilgili olmalıyız: Öncelikle bir çocuğun kendi sosyal medya hesabına sahip olmasının yaş sınırı 13’tür. Bu yaştan sonra eğer çocuğunuz sosyal medya hesabı açmak isterse, bu hesabın giriş bilgilerinin sizde de olması, siber zorbalık, istismar, gibi olası riskler hakkında bilgili olmanız ve çocuğunuza bu bilgileri yaş düzeyine uygun bir dille aktarmanız, çocuğunuzun sosyal medya hesabında ekli olmanız, etkileşim halinde olduğu kişileri ve hesapları bilmeniz, onlar hakkında sohbet edebiliyor olmanız önem arz ediyor. Amacı olmayan gencin problemli davranışlar geliştirmesinin olası olduğu göz önüne alınarak, ailelerin çocuklarını yakından tanıması, onların zihinsel becerilerine ve kişiliklerine uygun kısa, orta ve uzun vadede hedefler belirlemelerine yardımcı olması ve bu yolla ergenlere kendi hedeflerini bulması ve sahiplenmesi hususunda destek olması önemlidir. Ergen bireyin, boş zamanlarında keyif alarak yapabileceği alternatif aktiviteler bulmalarına yardımcı olmak, kendi teknoloji kullanımımız ile doğru rol model olmak ve bunların yanı sıra aile bağlarını güçlendirmeye yardımcı olacak ortak yapılan aktiviteler planlamak etkili olabilmektedir.

Sosyal medyanın kontrollü kullanımı nasıl sağlanabilir? İçerik, süre ve kısıtlama konularında neler yapılabilir?
Kısıtlamaların yazılı olduğu bir sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme oluşturulurken ergenin kendisini ifade etmesine izin vermek, beklentilerini ve sebeplerini öğrenmek, kendi beklentilerinizi ve sebeplerinizi ifade etmek, bunun sonucunda pazarlık yapılarak üzerinde mutabık kalınan sınırlamaları somut ve net ifadelerle yazmak, maddelere uyulmadığı takdirde de yaptırımların ne olacağını belirlemek, bu sözleşmeyi karşılıklı imzalamak etkili olabilir. Bu sözleşme sayesinde sınırlamalar ciddiye alınabileceği gibi, ergen birey de ciddiye alındığını, anlaşıldığını hissedebilir. Bir önceki soru ve bu sorunuzla alakalı ek bilgi ve önerilerin bulunduğu, Yeşilay yayınları arasında olan “Dijital Ebeveynlik” kitabını da bu vesileyle tüm okurlara önerebilirim.

Ergenlerdeki sosyal medya bağımlılığının tedavisi konusunda neler söyleyebilirsiniz? YEDAM’ın bu konudaki çalışmaları nelerdir?
Bağımlılıklar biyolojik, psikolojik ve sosyal yönü olan, bu alanların beraber çalışılmasının gerektiği bozukluklardır. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde yaptığımız görüşmelerde de bireylerin öncelikle farkındalıklarının oluşması, değişime olan motivasyonlarının ortaya çıkarılması, problemli sosyal medya kullanımıyla ilişkili risk ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu risk ve ihtiyaçlarına yönelik uygun müdahalelerde bulunulması için çalışmalar yürütüyoruz. Birey görüşmeleri yanında aile görüşmeleri de gerçekleştiriyoruz. Görüşmelerimizde, en temel ilkemiz olan “gizlilik” ilkemizi koruyoruz. Ailelerin kural koyma, tutumlar, çatışma çözme, sorumluluk verme, aile bağlarını güçlendirme gibi alanlarda bireyin değişimini destekleyecek beceriler geliştirmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Görüşmelere ek olarak yeni yaşam etkinlikleri, atölye çalışmaları, iş birliği içerisinde bulunduğumuz kurumlar aracılığı ile hobi ve meslek edinme noktasında yönlendirme gibi birçok alanda ek çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

KLİNİK PSİKOLOG Mahmut Yay KİMDİR?
Klinik Psikolog Mahmut Yay, 2015 yılında burslu okuduğu Doğuş Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi tezli klinik psikoloji yüksek lisans programını tamamladı. 2016-2019 yılları arasında aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı. Özellikle davranışsal bağımlılıklar alanında tez, makale, ölçek geliştirme çalışmaları yürüttü. Yeşilay Yayınları arasında bulunan “Dijital Ebeveynlik” kitabının da yazarı olan Yay, Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) Klinik Psikolog olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019